Πού είναι η γνώση που χάσαμε μέσα στην πληροφόρηση;
–T.S. Elliott
Οι αληθινές εκπαιδευτικές και πολιτισμικές ανάγκες μας τελούν υπό τον κίνδυνο του αφανισμού διαπνεόμενες από την παραπλανητική σαγήνη του μοντέλου επεξεργασίας πληροφοριών του νου. Ο Theodore Roszak, διδάκτωρ και συγγραφέας, ήταν ένας από τους επιφανέστερους κοινωνικούς κριτικούς της Αμερικής. Έχει συγγράψει τα έργα: The Making of the Counter-Culture, Eco-Psychology and The Cult of Information. Ο Theodore Roszak εξαπέλυσε δριμύ κατηγορώ όσον αφορά τον υπερβολικό όγκο πωλήσεων ηλεκτρονικών υπολογιστών και προϊόντων υψηλής τεχνολογίας στο αμερικανικό κοινό.


Η εκπομπή προβλήθηκε πρώτη φορά στις 19 Νοεμβρίου, το έτος 1986.

 Ο ζωγραφικός πίνακας που πλαισιώνει τη σελίδα είναι έργο του Κωνσταντίνου Ξενάκη.
antifono