Μυστική σύσκεψις στο Μαξίμου γιά τόν άναθεωρητισμό Έρντογάν

29/1/20 | 1 | 0 | 842 εμφανίσεις

 

 «ΚΟΚΚΙΝΟΣ» συναγερμός επικρατεί πλέον στην καρδιά της Κυβερνήσεως γιά τήν τουρκική προκλητικότητα στό Αιγαίο καί τήν Μεσόγειο. Όπως πληροφορείται ή «Εστία», τήν προηγούμενη Τρίτη τό απόγευμα ό Πρωθυπουργός συνεκάλεσε έκτακτη μυστική σύσκεψη μέ στενούς του συνεργάτες, πρέσβεις, καθηγητές και κορυφαία στελέχη του Ελληνικού Ινστιτούτου Άμυνας καί Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), ή όποία έγινε αμέσως μετά άπό πολύωρη συνάντηση πού είχε μέ τήν ηγεσία του ΕΛΙΑΜΕΠ καί κορυφαίους Έλληνες αξιωματούχους σέ θέματα εθνικής ασφαλείας ό Τούρκος πρεσβευτής στήν Αθήνα.

Συνάντηση ή όποία περιείχε εκπλήξεις, αποκαλύψεις καί απειλές. Στήν σύσκεψη πού συνεκάλεσε ό κ. Μησοτάκης υπό τόν συντονισμό τοϋ ύφυπουργοΰ Άκη Σκέρτσου, μετείχαν ό υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ό υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης ό διευθυντής τοΰ γραφείου του Γρηγόρης Δημητριάδης, ό αναπληρωτής σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας καί πρώην πρόεδρος τοΰ ΕΛΙΑΜΕΠ Θάνος Ντόκος, ό νέος γενικός διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ καθηγητής Γιώργος Παγουλάτος, οί πρώην πρέσβεις Γιώργος Κακλίκης καί Παύλος Αποστολίδης, Γιώργος Ζέππος, Βασίλης Κασκαρέλης καί οί καθηγητές δραστήρια μέλη του ΕΛΙΑΜΕΠ, Χρήστος Ροζάκης, Ιωάννης Γρηγοριάδης, Άλέξης Ήρακλείδης, Λουκάς Τσούκαλης (πρόεδρος ΔΣ ΕΛΙΑΜΕΠ). Παναγιώτης Τσάκωνας, Αλέξης Ηρακλείδης, Δημήτρης Καιρίδης κ.α.

Άπό τό προφίλ καί τήν προϊστορία ενός εκάστου τών προσκεκλημένων ήταν εμφανής καί ή ταυτότης της συσκέψεως. Ό πρέσβυς Ζέππος υπήρξε επί άρκετά χρόνια διευθυντής τοΰ διπλωματικού γραφείου τοΰ Γιώργου Παπανδρέου ώς υπουργού Εξωτερικών. Ό έμπειρος πρέσβυς Αποστολίδης ήταν διοικητής της ΕΥΠ επί κυβερνήσεων Σημίτη.

Ό καθηγητής ‘Ηρακλείδης αξιοποίησε τήν σύσκεψη πού έγινε γιά εθνικούς λόγους, προκειμένου νά επιτεθεί (!) στόν πρώην υπουργό Εξωτερικών Πέτρο Μολυβιάτη και νά «χαρακτηρίσει τήν διετία της ακινησίας της θητείας του» ώς -κατά τήν γνώμη του- «τήν χειρότερη διετία στήν εξωτερική πολιτική της χώρας».

Ώστόσο, τό θέμα της συσκέψεως δέν ήταν αυτό. Ή απαράδεκτη αναφορά του καθηγητού, άλλωστε, έγινε δεκτή μέ παγωμάρα καί χωρίς ενθουσιασμό στό τραπέζι της συσκέψεως. Τό ζήτημα πού άπησχόλησε ήταν τά νέα πού κόμισε στόν Πρωθυπουργό ή ηγεσία τοΰ ΕΛΙΑΜΕΠ. Τό μεσημέρι της αυτής ήμέρας ή ήγεσία τοϋ ΕΛΙΑΜΕΠ υπό τήν ήγεσία τοΰ καθηγητού Παγουλά του έκανε κάτι εξαιρετικώς χρήσιμο. Κάλεσε στό πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Κύκλος τών Πρεσβευτών» τόν Τούρκο πρέσβυ στήν Αθήνα Burak Ozogergin στά γραφεία τοΰ Ινστιτούτου στήν όδό Βασιλίσσης Σοφίας 49 γιά άτυπο διάλογο, ανταλλαγή άπόψεων καί ενημέρωση. Ή ένημέρωσις τοΰ Τούρκου πρεσβευτοΰ, ό όποιος θεωρείται first class κατά τά λεγόμενα συναδέλφων του στήν Αθήνα, επειδή ξέρει στήν λεπτομέρειά τους όλα τά επίμαχα θέματα πού σχετίζονται μέ τό Διεθνές Δίκαιο, τήν Χάγη, τά θέματα έρευνας διασώσεως, αεροναυτιλίας (FIR) κ.λπ., ήταν μία ανώμαλη προσγείωσις γιά τούς συμμετέχοντες.

Όσα είδαν τό φως τής δημοσιότητος χθές, Κυριακή, ήταν ελάχιστα σέ σύγκριση μέ δ,τι ειπώθηκε. Ό Τοΰρκος πρεσβευτής απήντησε στά ερωτήματα τών συνομιλητών του ευγενώς μέν άλλά μέ τήν υπεροψία μιας ύπερδυνάμεως της περιοχής πού αύτοπροσδιορίζεται ώς «χώρα – κέντρο». Όσο καί άν αυτό άκούγεται υπερβολικό. «Δέν μπορείτε να μάς διαβάσετε πλέον» είπε καί ανέλυσε τήν εξωτερική πολιτική μιας χώρας ή όποια διεισδύει στήν Αφρική καί τις χώρες τοΰ μουσουλμανικού κόσμου, διανέμοντας ανθρωπιστική βοήθεια ή παράγει στό εδαφός της φιλμ καί σήριαλ μέ τά όποια κάνει πλύση εγκεφάλου στις χώρες της Ανατολής. Στήν πραγματικότητα περιέγραψε τόν πολιτισμικό ιμπεριαλισμό της νέας Τουρκίας, εκτός άπό τόν στρατιωτικό.

Στήν ερώτηση γιά τό αν ή Τουρκία συμφωνεί νά παραπέμψουμε τις διαφορές μας στήν Χάγη, ή Τουρκία διά τοΰ πρέσβεως έδωσε μία απάντηση τακτικής. Συμφώνησε άλλά ζήτησε παραπομπή για τα Ιμια, τίς «γκρίζες ζώνες», την άποστρατιοπικοποίηση τών νησιών τοΰ Αιγαίου κ.λπ. Είναι προφανές ότι ό Τοΰρκος διπλωμάτης έθεσε αυτούς τούς όρους γιά νά σταματήσει ή δημόσια πίεσις τών Αθηνών γιά τό Διεθνές Δικαστήριο. Καί άφοΰ επανέλαβε τίς κατηγορίες ότι ή Τουρκία προχώρησε στό τουρκο-λιβυκό μνημόνιο επειδή ή Κύπρος τήν προκάλεσε μέ τά πολυμερή σχήματα συνεργασίας, στό τέλος «έριξε» τήν βόμβα: «Άν συνεχίσουμε έτσι, δέν αποκλείεται κλιμάκωσις».

Μετά ταύτα είναι προφανές, επίσης, γιατί συνεκλήθη τό απόγευμα τής ιδίας ήμέρας ή σύσκεψις στό Μέγαρο Μαξίμου υπό τόν Πρωθυπουργό, ό όποιος ρωτούσε καί άκουγε κατά βάσιν. Δέν έτοποθετεΐτο. Ή «’Εστία» έχει καλή εικόνα γιά τό τί ειπώθηκε στήν σύσκεψη αύτη, γιά τίς συμμαχίες μας, γιά τίς επιπλοκές στίς σχέσεις μας μέ τήν Ρωσσία, γιά τό δέον γενέσθαι (ό καθηγητής Ροζάκης ήταν άναλυτικός). Εθνικοί λόγοι, όμως, δέν μας επιτρέπουν ούτε θά τό κάνουμε, νά αποκαλύψουμε τί ειπώθηκε στήν καρδιά τοΰ πρωθυπουργικοΰ γραφείου.

Η πρακτική Μητσοτάκη νά ρωτά καί τίς γνώμες ειδημόνων είναι σωστή. Τήν ακολούθησε καί ώς υπουργός Εξωτερικών ό Νίκος Κοτζιάς, ό όποιος συνεκάλεσε μήνες πριν τό πραξικόπημα αντίστοιχη σύσκεψη γιά νά άξιολογηθεϊ σωστά ή τουρκική προκλητικότης. Ώστόσο, στήν σύνθεσή της τότε περιελαμβάνοντο καί ρεαλιστές καί σκληροί. Οχι μόνο ρεαλιστές.

 

 

Category: Ειδησεις, Προτεινόμενα άρθρα

( 1 )

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. 1
  Σ.Α.Ν says:

  Άριστες αυτές οι στοχευμένες ”αποκαλύψεις” ,μάλλον από τον ”συνδαιτημόνα” κ. Σκερτσο προς επιλεγμένους δημοσιογράφους -εν προκειμένω τον κ.Κοττάκη- ,αλλά όπως φαίνεται ο κ.Μητσοτάκης έχει αποφασίσει το ”τι δέον πράξει”-ΤΟ ΕΙΠΕ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ -,αλλά θέλει να του δώσει και ”δημοκρατική” επίφαση ,κατά πως έπρατταν και πράττουν τα ”δημοκρατικά” κόμματα και οι ”δημοκρατικοί” ηγέτες ,που επαίρονται ότι έχουν το μονοπώλιο.
  Φυσικά ικανοποιήθηκαν και οι μονίμως ρεαλιστές αναλυτές ,που παρευρέθηκαν στην σύσκεψη από την κουβέντα ,που έγινε -κουβέντα να γίνεται-.
  Μας προέκυψε έξυπνος ο ”μπαγάσας”.

Back to Top

Leave a Reply

 characters available

 


Το σχόλιο της ημέρας

  10/7/20 | (1 σχόλια)
  Ο Πρωθυπουργός, λέει η είδηση, πρότεινε τη δημιουργία Διακομματικής Επιτροπής για την ανάπτυξη της Θράκης ύστερα απο αίτημα τοπικών φορέων, Πρότεινε, μάλιστα, πρόεδρο της Επιτροπής την αδελφή του Ντόρα Μπακογιάννη. Καλή η πρόταση του πρωθυπουργού αλλά, επειδή δεν μπορεί να ...

Ροή Ειδήσεων


Εορτολόγιο

Φωτογραφία της ημέρας