Μήνυμα Της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου Προς τον απόδημο ελληνισμό, με την ευκαιρία της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου 2021

Print Friendly, PDF & Email
spot_img
 

Αγαπητοί μου συμπατριώτες

Ελληνίδες και Έλληνες του εξωτερικού

Το μήνυμα που σας μεταφέρω αυτήν την χρονιά, με αφορμή την επέτειο της 25ης Μαρτίου, ενέχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς εορτάζουμε τα 200 χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης, που οδήγησε στην αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού, στην απελευθέρωση της πατρίδας και στη δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Σε αυτή την ιστορική συγκυρία, ξεχωριστή θέση στη συλλογική μας μνήμη κατέχουν οι Έλληνες της διασποράς, που με αυταπάρνηση και ανιδιοτελή προσφορά συνέβαλαν στην αφύπνιση της ελληνικής εθνικής συνείδησης και στην προετοιμασία του αγώνα, στηρίζοντας με κάθε τρόπο και μέσο τον ιερό αυτό σκοπό.

Η εκτέλεση από τους Τούρκους του εθνομάρτυρα και ευρωπαϊστή Ρήγα εντείνει τις προσπάθειες συστηματικότερης οργάνωσης των Ελλήνων του εξωτερικού. Στις ελληνικές παροικίες της Δυτικής Ευρώπης Έλληνες διανοούμενοι, σε επαφή με τα πολιτιστικά ρεύματα της εποχής, διεθνοποιούν το ελληνικό ζήτημα και διαδίδουν την Ιδέα του νεοελληνικού έθνους, που έχει δικαίωμα σε χωριστή πολιτική ύπαρξη. Στο Παρίσι ιδρύεται το Ελληνόγλωσσο Ξενοδοχείο και στη Βιέννη η Φιλόμουσος Εταιρεία, δύο από τις προδρομικές οργανώσεις της Φιλικής Εταιρείας. Στη Βιέννη επίσης εκδίδεται η πρώτη ελληνική εφημερίδα «Εφημερίς», που έχει μεγάλη απήχηση και μεταφέρει τις Ιδέες του νεοελληνικού διαφωτισμού, μέσα στον οποίον εκκολάπτεται η ιδεολογική μαγιά της προεπαναστατικής περιόδου. Λόγιοι κληρικοί, όπως o Άνθιμος Γαζής και ο Νεόφυτος Δούκας, καθιστούν την πόλη αυτή το μεγαλύτερο πνευματικό κέντρο διάδοσης των ευρωπαϊκών Ιδεών στην Ελλάδα, ενώ η οικονομική ανάπτυξη ελληνικών εμπορικών εταιρειών ευνοεί τη χρηματοδότηση ελληνόγλωσσων σχολείων.

Ανάλογη δραστηριότητα συναντάται και σε άλλα μέρη της Кεντρικής Ευρώπης. Έλληνες που καταφέρνουν να διαφύγουν από την Κύπρο, τη Σμύρνη, τη Ρόδο, την Ήπειρο, από τη σφαγή της Χίου και άλλα μέρη της Ελλάδας βρίσκουν καταφύγιο στη Μασσαλία και στην Τεργέστη, ενώ οι ελληνικές κοινότητες στην Αγκόνα και στο Λιβόρνο χρηματοδοτούν αποστολές παρέχοντας στους ήρωες του ’21 όπλα, πολεμοφόδια και τρόφιμα. Και είναι μεγάλος ο αριθμός των Ελλήνων της διασποράς που πολέμησαν και έδωσαν τη ζωή τους για την ανεξαρτησία της χώρας μας, μαχόμενοι, μαζί με τους εξεγερμένους αδελφούς, «υπέρ Πίστεως και Πατρίδος».

Δύο αιώνες μετά την Επανάσταση, o άσβεστος πόθος για ελευθερία που μας εμφύσησαν οι αγωνιστές της, η αγάπη τους για την πατρίδα και η απαράμιλλη αυτοθυσία τους αποτελούν την πυξίδα, με την οποία καλούμαστε να πορευθούμε σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον με διαρκείς εντάσεις. Η Ελλάδα αποτελεί ισχυρό Κράτος Δικαίου, στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και σταθερό παράγοντα ειρήνης στην ανατολική Μεσόγειο και στην ευρύτερη περιοχή. Η χώρα μας ενδυναμώνει τις συμμαχίες της, προφυλάσσει αποτελεσματικά τα σύνορά της και απαντά αποφασιστικά στην τουρκική επιθετικότητα, με γνώμονα την πιστή εφαρμογή των αρχών του διεθνούς δικαίου. Και αν η εθνική μας ανεξαρτησία θεωρείται σήμερα αδιαμφισβήτητη, το ίδιο αδιαμφισβήτητη παραμένει η προσήλωσή μας στην προάσπιση των εθνικών και κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και η θωράκιση της ασφάλειάς μας.

Αγαπητοί μου συμπατριώτες,

Η κρίση του κορωνοϊού που δοκιμάζει, εδώ και έναν χρόνο, τον πλανήτη ολόκληρο, δεν μας επιτρέπει να προσδώσουμε στους επετειακούς εορτασμούς για την συμπλήρωση δύο αιώνων από την εθνική μας Επανάσταση τη λαμπρότητα που της αρμόζει. Αυτό όμως δεν μας εμποδίζει να νιώθουμε περήφανοι για όλα όσα έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα και αισιόδοξοι για όσα πρέπει να δημιουργήσουμε αύριο.

Όλοι εσείς, Έλληνες πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς, που ζείτε στο εξωτερικό χωρίς ούτε στιγμή να λησμονείτε την Ελλάδα, που προκόβετε σε τόπους μακρινούς και αντιμετωπίζετε τις σύγχρονες προκλήσεις, είστε άξιοι πρεσβευτές του ελληνισμού σε όλο τον κόσμο. Και το παράδειγμά σας αποτελεί λαμπρή δικαίωση εκείνων που το 1821 αγωνίστηκαν με ηρωισμό, για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι.

Χρόνια πολλά.

ΤΟ ΜΥΝΗΜΑ ΣΤΑ ΡΩΣΙΚΑ

Послание Президента Греческой Республики Екатерины Сакелларопулу грекам зарубежья по случаю Национального Праздника 25 марта 2021 г.

, Дорогие мои соотечественники !

, гречанки и греки зарубежья!

Послание, которое я направляю Вам в этом году по случаю годовщины 25 марта, особенно символично, поскольку мы отмечаем 200-летие начала Революции, которая привела к падению османского ига, освобождению Родины и созданию современного греческого государства. В этот исторический момент особое место в нашей коллективной памяти занимают греки диаспоры, которые отважно и самоотверженно внесли свой вклад в пробуждение греческого национального сознания и подготовку к борьбе, всяческими средствами и способами поддерживая эту священную цель.

Казнь турками национального мученика и европеиста Ригаса активизирует усилия по более систематической организации греков за границей. В греческих общинах Западной Европы греческие интеллектуалы, соприкоснувшись с культурными течениями того времени, интернационализировали греческий вопрос и распространили идею современной греческой нации, которая имеет право на отдельное политическое существование. В Париже создается организация «Греко-язычная гостиница» а в Вене «Дружественное музам общество» – что являются две организации – прообразы «Дружественного общества-Филики Этерии». Первая греческая газета «Эфимерис» также издается в Вене, которая имеет большое влияние и передает идеи современного греческого просвещения, в которых зародились идеологические дрожжи дореволюционного периода. Такие ученые, как Антимос Газис и Неофитос Дукас, делают этот город крупнейшим духовным центром распространения европейских идей в Греции, в то время как экономическое развитие греческих коммерческих компаний способствует финансированию школ греческого языка

Аналогичная деятельность наблюдается и в других частях Центральной Европы. Греки, которым удалось бежать с Кипра, Измира, Родоса, Эпира, резни на Хиосе и других частях Греции, находят убежище в Марселе и Триесте, в то время как греческие общины в Анконе и Ливорно финансируют миссии, предоставляя героям 21 года оружие, боеприпасы и еду. И в диаспоре есть большое количество греков, которые боролись и отдавали свои жизни за независимость нашей страны, сражаясь вместе с восставшими братьями «за Веру и Отечество».

Спустя два столетия после Революции, неутолимое стремление к свободе, которое внушили нам ее борцы, их любовь к своей родине и беспрецедентное самопожертвование – вот компас, по которому мы призваны идти в геополитической среде, которой присуща постоянная напряженность. Греция – это сильное правовое государство, ядро Европейского Союза и постоянный фактор мира в восточном Средиземноморье и во всем регионе. Наша страна укрепляет свои союзы, эффективно защищает свои границы и решительно реагирует на турецкую агрессию, руководствуясь добросовестным применением принципов международного права. И если наша национальная независимость считается бесспорным сегодня, наша приверженность защите наших национальных и суверенных прав и защита нашей безопасности остаются столь же неоспоримы.

Дорогие мои соотечественники!

Кризис коронавируса, который уже год испытывает всю планету, не позволяет нам придать празднованию годовщины исполнения двухсот лет с момента нашей Национальной Революции то великолепие, которого оно заслуживает. Но это не мешает нам гордиться всем, чего мы достигли на данный момент, и с оптимизмом смотреть на то, что нам предстоит сотворить завтра.

Все Вы, греки в первом, втором и третьем поколении, живущие за границей, никогда не забывая о Греции, развивая свою деятельность в далеких краях и сталкиваясь с современными вызовами, являетесь достойными послами эллинизма во всем мире. И Ваш пример – блестящее оправдание для тех, кто героически сражался в 1821 году, чтобы мы могли быть свободными сегодня.

С праздником!

spot_img

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Διαβάστε ακόμα

Stay Connected

2,900ΥποστηρικτέςΚάντε Like
2,747ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
24,500ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisement -spot_img

Τελευταία Άρθρα