Μιά γυναῖκα μπορεῖ νά χαράξει καινούργια ἀρχή

Print Friendly, PDF & Email
- Advertisement -

Ἡ «Ἑστία» ἀφιερώνει τήν Ἡμέρα τῆς Γυναίκας στήν «μητέρα» τῶν Τεμπῶν, Μαρία Καρυστιανοῦ, πού κατάφερε νά κινήσει καί βουνά γιά νά ἀποδοθεῖ δικαιοσύνη στήν μνήμη τῆς κόρης της

ΤΗΝ ἔχουν ἀποκαλέσει «μητέρα» τῶν Τεμπῶν. Μέ τήν πυγμή της ἔχει συγκλονίσει τό πανελλήνιον. Ἔχει καταστεῖ τό σύμβολο τοῦ ἀγῶνος γιά τήν ἀπόδοση δικαιοσύνης. Τό μόνο σίγουρο εἶναι ὅτι ἡ Μαρία Καρυστιανοῦ δέν θά ἤθελε σήμερα νά βρίσκεται σέ αὐτήν τήν θέση.

 • Τῆς Μύρνας Νικολαΐδου

Ὡστόσο ἔχει καταφέρει κάτι πού λίγοι θά μποροῦσαν. Ἔχει μετατρέψει τήν ἀνείπωτη θλίψη της καί τήν δικαιολογημένη ὀργή της σέ ἀσυγκράτητη ὁρμή γιά δικαίωση. Μιά ὁρμή, πού κατάφερε νά συμπαρασύρει τήν ἑλληνική κοινωνία, συγκεντρώνοντας πάνω ἀπό 1.3 ἑκατομμύριο ὑπογραφές στό ψήφισμά της γιά τήν ἐνεργοποίηση τοῦ νόμου περί εὐθύνης ὑπουργῶν. Ἡ γυναῖκα, ἡ μητέρα τῆς ἀδικοχαμένης Μάρθης, κ. Καρυστιανοῦ, ἀποτελεῖ μιά σύγχρονη ἡρωίδα, πού μέ τήν ἀποφασιστικότητά της μπορεῖ νά ἐμπνεύσει καί νά κινητοποιήσει ἑκατοντάδες Ἕλληνες. Καί ἡ φετινή

Ἡμέρα τῆς Γυναίκας δικαιωματικῶς τῆς ἀνήκει.

«Εἶμαι μιά μητέρα ἀπό τήν Ἑλλάδα. Ἀπευθύνομαι σέ ὅλες τίς μητέρες καί τούς γονεῖς τοῦ κόσμου. Πιθανότατα ἀρκετοί γνωρίζετε γιά τίς ἀρχαῖες ἑλληνικές τραγωδίες, αὐτό πού συνέβη ὅμως σέ ἐμᾶς εἶναι μιά ἀληθινή τραγωδία ὅπου δυστυχῶς δέν εἴμαστε θεατές μιᾶς παράστασης, ἀλλά τή ζoῦμε πραγματικά» εἶχε ἀναφέρει στήν συγκλονιστική ὁμιλία της ἐνώπιον τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου στίς 14 Φεβρουαρίου.

Καί συνέχισε λέγοντας φωναχτά ὅσα πολλοί ἀπό ἐμᾶς ἔχουμε ἀναλογισθεῖ τόσες πολλές φορές: «Μιλάω πολιτικά. Ὡς ἐνεργός πολίτης, πού φωνάζει γιά τό αὐτονόητο. Μᾶς ἐνδιαφέρει νά τιμωρηθοῦν οἱ ἔνοχοι πού σκότωσαν μέ τήν διαφθορά καί τήν ἀπραξία τους τά παιδιά μας. Μᾶς ἐνδιαφέρει νά ἀποδοθεῖ δικαιοσύνη καί δικαίωση. Μᾶς ἐνδιαφέρει νά ζοῦμε σέ ἕνα Κράτος Δικαίου, μέ τίς ἴδιες ὑποχρεώσεις καί τά ἴδια δικαιώματα ἀπέναντι στούς νόμους. Μᾶς ἐνδιαφέρει ἡ κατάργηση τῆς πολιτικῆς ἀσυλίας γιά ἐγκλήματα κατά τῆς ζωῆς. Γιατί τό ἀκαταδίωκτο εἶναι τό συγχωροχάρτι τῆς διαφθορᾶς, τῆς ἀσυδοσίας καί τοῦ εὐτελισμοῦ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Μᾶς ἐνδιαφέρει ἡ ἀδέσμευτη λειτουργία τή Δικαιοσύνης. Γιατί ἀλλιῶς γίνεται συνένοχη καί ἔνοχη γιά ἐγκλήματα κατά τῆς ζωῆς καί τῆς ἀξιοπρέπειας. Καί χωρίς αὐτήν ἡ κοινωνία εἶναι καταδικασμένη. Μᾶς ἐνδιαφέρει ἡ ἐλευθερία τοῦ Τύπου γιατί εἶναι θεμελιῶδες δικαίωμά μας νά γνωρίζουμε τήν ἀλήθεια, ὥστε νά βγαίνουν ὅλα στό φῶς ἐκεῖ πού τό ἔνοχο θά ντρέπεται καί θά ξέρει ὅτι θά τιμωρηθεῖ. Ἀλλιῶς βασιλεύει μαζί μέ τήν διαφθορά, τήν ἀσυδοσία καί τήν ἀποδόμηση».

«Θέλω νά ἔρθετε γιά πολύ λίγο στή θέση μας. Νά χάσετε τό πιό ἀγαπημένο σας πρόσωπο ἀπό ἰατρικό λάθος, ἀπό ἀδιαφορία, καί ὁ ἐν λόγῳ γιατρός ἀντί νά παραπέμπεται στή Δικαιοσύνη νά παραπέμπεται στόν Ἰατρικό Σύλλογο. Πῶς θά σᾶς φαινόταν αὐτό; Δίκαιο; Φυσιολογικό;» εἶχε ἀναφέρει πολύ εὔστοχα ἐνώπιον τῆς Ἐξεταστικῆς Ἐπιτροπῆς, ἐκφράζοντας γιά μία ἀκόμη φορά τήν ἀγωνία τοῦ ἁπλοῦ πολίτου, πού παλεύει πλεῖστες φορές μέ τήν γραφειοκρατία γιά νά βρεῖ τό δίκιο του. Πού γίνεται «μπαλλάκι» μεταξύ τῶν κρατικῶν ὑπηρεσιῶν, πού ἔρχεται συχνά ἀντιμέτωπος μέ τήν κρατική ὀλιγωρία καί ἀναλγησία. Πού νοιώθει ὅτι ἡ «φωνή» του δέν ἀκούγεται.

Στό ἐρώτημα πού τῆς ἀπευθύναμε σέ πρόσφατη συνέντευξη πού παρεχώρησε στήν Φανή Χαρίση τῆς «Ἑστίας τῆς Κυριακῆς» γιά τό τί θά ἔλεγε στόν Πρωθυπουργό ἄν τόν συναντοῦσε σήμερα, ἡ κυρία Καρυστιανοῦ χάνει τά λόγια της. Ἡ σιωπή της διαρκεῖ ἀρκετά λεπτά.

«Μοῦ ἔγινε αὐτή ἡ ἐρώτηση καί στήν ἐξεταστική, δέν ξέρω γιατί ζορίζομαι τόσο πολύ νά ἀπαντήσω σέ αὐτή τήν ἐρώτηση. Εἶναι τόσο ἔντονα αὐτά πού νοιώθω πού δέν ξέρω ποιές λέξεις πρέπει νά πρωτοβγοῦν. Δέν μπορῶ νά ἀρθρώσω λέξη, εἶναι τόσο μεγάλη κατάντια πού βλέπω μπροστά μου. Παντοῦ. Ἔτσι πού κατάντησαν τήν χώρα μου! Νά ζητιανεύουμε γιά δικαιοσύνη, νά φωνάζουμε γιά τά αὐτονόητα, καί νά ἔχουμε αὐτή τήν ἀλαζονική συμπεριφορά, νά μᾶς λένε ψέματα καί νά μήν τούς ἐνδιαφέρει τίποτα! Πρώτη φορά, πραγματικά, βλέπω ἀνθρώπους νά μήν τούς ἐνδιαφέρει τίποτα.»

Ἀδιαφορία, ἀλαζονεία, ἀγῶνας γιά τά αὐτονόητα. Καταστάσεις πού ἔχει βιώσει ὁ ἁπλός πολίτης σέ διάφορες ἐκφάνσεις τῆς καθημερινότητός του. Καί εὔλογα θά ἀναρωτηθεῖ κανείς ἄν πράγματι ἔτσι κατήντησε ἡ κοιτίς τῆς δημοκρατίας. Καί ἄν ἔτσι κατήντησε, μήπως ἦλθε ἡ ὥρα γιά τήν μεγάλη ἐπανεκκίνηση; Ξεκινῶντας ἀπό πρωτοβουλίες σάν τῆς κ. Καρυστιανοῦ; Γιά νά ἀποδειχθεῖ περίτρανα ὅτι μιά γυναῖκα μπορεῖ νά χαράξει καινούργια ἀρχή. Ὅπως ἀκριβῶς λένε οἱ στίχοι τοῦ κ. Νικολόπουλου πού ἔχει τραγουδήσει μέ τήν στεντόρεια φωνή της ἡ Ἑλένη Βιτάλη.

photo : Ἡ Μαρία Καρυστιανοῦ
www.estianews.gr
spot_img

4 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Θα ήθελα να συνυπέγραφαν τις παναθρώπινες απόψεις για Δικαιοσύνη -δικαιοσύνη μάθετε οι ενοικούντες επί της γης, λέγει η Αγία Γραφή- της κυρίας Καρυστιανού όλες οι άλλες 56 μάνες των ανθρώπων που ”πήγαν στο άλλο κόσμο” από το δυστύχημα των Τεμπών , γιατί ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη και γιατί χρόνια τώρα οι Έλληνες- και όχι μόνο-δεν ”απολαμβάνουν” την δικαιοσύνη.
  Τι να πουν οι μάνες -που αυτές έπρεπε να τιμηθούν την ημέρα της γυναίκας-και τα παιδιά της Γάζας;;;.

  • Δεν τις συνυπέγραψαν; Οι υπογραφές έχουν φθάσει το 1,5 εκατομμύριο. Φαντάζομαι ότι υπέγραψες κι εσύ.

   • Να μου επιτρέψετε να αμφιβάλλω για τον αριθμό αλλά και θεωρώ αναποτελεσματικές τις υπογραφές, αφού και τα τρία εκατομμύρια των υπογραφών για τις ταυτότητες επί Σημίτη ”δεν έπιασαν ” για να προκηρυχθεί δημοψήφισμα .
    Εξ άλλου πολύ αμφιβάλλω αν οι βουλευτές δεχθούν την κατάργηση όλων προβλέψεων για την ειδική δωσιδικία τους και να δικάζονται και από τα Μονομελή Πλημμελειοδικεία.
    Πάντως δεν αποκλείω να εκφρασθούν στις ευρωεκλογές το ενάμιση εκατομμύριο Ελλήνων που υπέγραψαν , που αντιστοιχεί περίπου στο 20%, οπότε αντίο σε όλα τα κόμματα .Θα είναι μια δύναμη που θα αναζητά Αρχηγό και έτσι θα αλλάξει και το πολιτικό σκηνικό .
    Εκατό μέρες έμειναν .

 2. Τι δειχνει οτι δεν υπαρχει γνωμη για το ΑΝ ..ΕΙΧΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ κ ΔΙΚΑΙΩΜΑ το ΑΠΘ να ενημερωθει για την εφαρμογη των προτασεων του στη έκθεση το 2017 σε παρομοιο των ΤΕΜΠΩΝ ατυχημα στο Αδενδρο που πρότεινε για ασφαλείς μετακινήσεις με τρένο ραδιοεπικοινωνία των σταθμαρχών με τους μηχανοδηγούς με πιο «δομημένο τρόπο, ανάλογο με αυτόν που γίνεται στις αεροπορικές μεταφορές και σε άλλα σιδηροδρομικά δίκτυα» Για την ΠΟΙΟΤΗΤΑ της νομιμότητας,ΔΙΚΑΙΟΥ στην Ελλάδα, τη γνώμη των συμμάχων της στο ΝΆΤΟ, ΕΕ.δανιστών στη κρατική χρεωκοπία μας, και για την αξιοπιστία , ικανότητα της να πειθει σε εθνικά, οικονομικά (κρατικές αποζημειώσεις επενδυτών π.χ. στη.θεσσαλονικη Αποζημίωση 45,2 εκατ. επιδίκασε το διαιτητικό δικαστήριο στους εργολάβους για τις καθυστερήσεις στο μετρό Θεσσαλονίκης…και η υποθαλάσσια σήραγγα στη Θεσσαλονίκη έμεινε στα χαρτιά, αλλά το Δημόσιο κατέβαλε αποζημίωση 85 εκατ. στους εργολαβους ) θεματα. Ενα δικαιο μαλλον κριτήριο για την αξιολογηση κομματος ,πολιτικου,νομικου κ.α. ειναι ΤΟ ΑΝ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ σε ΑΠΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ερωτηματα…Είναι ΘΕΤΙΚΟ για το κοινό καλό ,ομόνοια το ότι ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ και για σχετικές ενέργειες και των ιδιων οι ειδικοί των μεγαλύτερων κομμάτων ,πολιτες αναρτήσεις με ερωτήματα για ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΔΙΚΙΏΝ πριν είναι αργά, αποφυγή τραγωδιων(οικονομικών και αλλων.), νοσογόνων τύψεων συνείδησης.(στα σχολια οι δημοσιευσεις τους για το ερωτημα)…Λυσεις υπαρχουν με το καταλληλο κριτηριο επιλογης αδικιας κ μη σιωπης….π.χ.ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗ αμοιβη νομικων ,μηχανικων κ.α. οταν με απαντησεις σε ΑΠΛΑ νομικα ερωτηματα προλαμβανονται ατυχηματα σοβαρα,οικονομικες απωλειες,δαπανες ….Ενα ΔΙΚΑΙΟ μαλλον ΚΡΙΤΗΡΙΟ για την αξιολόγηση κόμματος ,πολιτικού,νομικου,δημοσιογράφου κ.α. είναι ΤΟ ΑΝ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ σε ΑΠΛΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ κ αποφυγης αυτοάνοσων τύψεων συνείδησης.π.χ…ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ…..ΕΙΧΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ κ ΔΙΚΑΙΩΜΑ το ΑΠΘ να ενημερωθει για την εφαρμογη των προτασεων του στη έκθεση το 2017 σε παρομοιο των ΤΕΜΠΩΝ ατυχημα στο Αδενδρο που πρότεινε για ασφαλείς μετακινήσεις με τρένο ραδιοεπικοινωνία των σταθμαρχών με τους μηχανοδηγούς με πιο «δομημένο τρόπο, ανάλογο με αυτόν που γίνεται στις αεροπορικές μεταφορές και σε άλλα σιδηροδρομικά δίκτυα»,
  .Ο μηχαναδηγος Τεμπων ΛΙΓΟ πριν την συγκρουση ΡΩΤΟΥΣΕ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ τον σταθμαρχη αν παει καλα περισσοτερα στο ,https://www.facebook.com/marni.hatziemmanouil/posts/25200707322853748?__cft__%5B0%5D=AZWmBeaBY_rjaac4khHPGm9D0JiVu6-uV0WYjC8CK4HYKecSLldOJqwRX9UPZkE8upAwMiOhDqlgHBIRphzeGoosN5y8e1UGlhg_RgvylOqkTyYqw0IgfrrILbAxegMA-bsnWRDIpG30bSCijoaOXGibxkyYNM_-0GbfwidjL8lgePb_humrXp58K7B-06h9k9aa4n-D0egCBYQvl0ahQL4d&__tn__=%2CO%2CP-R

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Διαβάστε ακόμα

Stay Connected

2,900ΥποστηρικτέςΚάντε Like
2,767ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
30,500ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisement -

Τελευταία Άρθρα