Ὁ θύτης Τουρκία καί τό θῦμα Ἑλλάς ἀγκαλιά μέ κοινές ὑποψηφιότητες στόν ΟΑΣΕ

Print Friendly, PDF & Email
- Advertisement -

Γιατί ἡ Κύπρος προτίθεται νά μήν ἀκολουθήσει τήν ἑλληνική Κυβέρνηση στήν ἐθνική αὐτοχειρία στήν μαύρη ἐπέτειο τῆς εἰσβολῆς τοῦ Ἀττίλα στήν Μεγαλόνησο

ΚΑΠΟΤΕ ὁ ἄξων πολιτικῆς γιά τό Κυπριακό ἦταν «ἡ Λευκωσία ἀποφασίζει καί ἡ Ἀθήνα συμπαρίσταται.» Τόν εἶχε διακηρύξει ὁ ἴδιος ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς. Τήν ἴδια στιγμή, στήν κυπριακή πρωτεύουσα, ἡ καθολική ἀντίληψις πού ἐπικρατοῦσε ἦταν ὅτι ἡ Ἀθήνα εἶναι τό ἐθνικό κέντρο.

Σήμερα ὅμως ἡ Ἀθήνα εἶναι πού συμπεριφέρεται λές καί ἡ Κύπρος εἶναι ξένη χώρα. Καί μετά τόν ΙΜΟ, ὅπου ὑπεστηρίχθη Τοῦρκος ὑποψήφιος, τό θῦμα Ἑλλάς καί ὁ θύτης Τουρκία ἐμφανίζουν κοινό «μέτωπο» ὑποψηφίων στόν ΟΑΣΕ. Θά ψηφίσει μάλιστα γιά τήν θέση τοῦ γενικοῦ γραμματέως τοῦ Ὀργανισμοῦ τόν Φεριντούν Σινιρίογλου, ἕναν πρέσβυ γνωστό γιά τίς σκληρές ἀνθελληνικές του θέσεις, ὁ ὁποῖος ἔχει βάλει τήν ὑπογραφή του σέ κείμενα πού ἀμφισβητοῦν τήν ἐθνική μας κυριαρχία καί διακηρύττουν τήν «Γαλάζια Πατρίδα» τοῦ Ταγίπ Ἐρντογάν.

Τόσο ἔχει «συναρπάσει» τούς κυβερνῶντες μας ἡ ἀπατηλή –ὅσο καί ἐπικίνδυνη–προοπτική μιᾶς συνδιαλλαγῆς μέ τήν Τουρκία, πού ὁδηγοῦνται σέ ἐθνική αὐτοχειρία. Τά ἔχουν ξεχάσει ὅλα! Ἔχουν ξεχάσει ποιός εἶναι ὁ Σινιρίογλου. Ἀκόμη χειρότερα ὅμως, 50 χρόνια μετά τήν εἰσβολή τοῦ 1974, ἔχουν ξεχάσει τήν Κύπρο. Ἔχουν ξεχάσει τήν ἱστορία, ἀπώτερη καί πρόσφατη, ἔχουν ξεχάσει τόν στρατό κατοχῆς, ἔχουν ξεχάσει ὅτι ἡ Λευκωσία εἶναι ἡ τελευταία εὐρωπαϊκή πρωτεύουσα πού παραμένει χωρισμένη, διά τῶν ὅπλων. Δέν εἶναι κάτι πού θά περάσει ἀπαρατήρητο στήν Λευκωσία, ὅπου συμφώνως πρός πληροφορίες ὁ σκεπτικισμός ἀπέναντι στήν Ἀθήνα βαίνει διογκούμενος. Καί δέν θά ἦταν ποτέ δυνατόν κυπριακή κυβέρνησις νά ἀποφασίσει νά ἀποδεχθεῖ τήν «γραμμή» τῆς ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως σέ αὐτό τό ζήτημα. Τό μέτωπο τῶν δύο ἑλληνικῶν ἐθνικῶν κρατῶν ἔχει διαρραγεῖ. Καί τό ρῆγμα διευρύνεται προϊόντος τοῦ χρόνου, μέ ἀποκλειστική εὐθύνη μάλιστα τῶν Ἀθηνῶν. Ἄς ἀπαντήσει κάποιος «ἁρμόδιος» στό ἁπλό ἐρώτημα: Ἐνδεχομένη ἐκλογή τοῦ Φεριντούν Σινιρίογλου ὡς γενικοῦ γραμματέως τοῦ Ὀργανισμοῦ γιά τήν Ἀσφάλεια καί τήν Συνεργασία στήν Εὐρώπη, δίδει ἤ δέν δίδει ἄλλοθι στόν Τοῦρκο εἰσβολέα τῆς Κύπρου, στούς ἐπιγόνους τοῦ Ἀττίλα, πού μόλις πρίν ἀπό 50 χρόνια ἐπέδειξαν τήν ἴδια βαρβαρότητα μέ τίς ὀρδές τῶν Οὕννων;

Εἶναι, ἄραγε, ἁπλῶς πολιτική ἀφέλεια ἡ στάσις αὐτή τῆς ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως; Θεωροῦν κάποιοι στό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἐπωφελῆ συναλλαγή τήν ψήφιση τοῦ Τούρκου πρέσβυ στήν κορυφαία θέση τοῦ γενικοῦ γραμματέως τοῦ ΟΑΣΕ, μέ τήν ψήφιση τῆς πρώην ἐπί κεφαλῆς τῆς Νομικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ ΥΠΕΞ Μάνιας Τελαλιάν, γιά τήν θέση τῆς διευθυντρίας τοῦ Γραφείου Δημοκρατικῶν Θεσμῶν καί Ἀνθρώπινων Δικαιωμάτων τοῦ Ὀργανισμοῦ; Εἶναι αὐτή σοβαρή διπλωματική προσέγγισις; Καί ὅμως, ἤδη, Ἑλλάς καί Τουρκία ἔχουν ἤδη ἀπευθύνει στόν ΟΑΣΕ ἐπιστολές ἀλληλοϋποστηρίξεως τῶν δύο ὑποψηφίων! Δηλαδή ἔχουμε ἕνα ἀφύσικο μέτωπο Ἑλλάδος – Τουρκίας, νά ἔχει ἀντικαταστήσει τό ἐθνικό μέτωπο Ἑλλάδος – Κύπρου, μέ τήν μαρτυρική Μεγαλόνησο νά ἀγωνίζεται πλέον μόνη μέ τίς πληγές τῆς 50ετοῦς κατοχῆς στό ἥμισυ τοῦ ἐδάφους της.

Δειγματοληπτικῶς θά θυμίσουμε ὅτι ὁ Φεριντούν Σινιρίογλου εἶναι αὐτός πού στίς 13 Ἰουλίου 2021 ὑπέγραψε τήν ἐπιστολή τῆς Τουρκίας στόν ΟΗΕ μέ τήν ὁποία γιά πρώτη φορά ἡ Ἄγκυρα, ἐπικαλούμενη τήν δῆθεν ὑποχρέωση ἀποστρατικοποίησης τῶν νησιῶν, «γκρίζαρε» τά Δωδεκάνησα καί ὅλο τό ἀνατολικό Αἰγαῖο. Στίς 18 Μαρτίου 2023, ἐξ ἄλλου, ὑπέγραφε ἐπιστολή τῆς Τουρκίας στόν ΟΗΕ πού ἀνεκήρυττε καί μέ χάρτη τήν «Γαλάζια Πατρίδα» τοῦ Ἐρντογάν.

Τώρα ὁ ἴδιος ὑποστηρίζει ὅτι στήν θέση τοῦ γενικοῦ γραμματέως τοῦ ΟΑΣΕ θά λειτουργήσει «σάν τεχνοκράτης». Αὐτό ἰσχυρίσθηκε ὅταν ἐνεφανίσθη ἐνώπιον τῶν ἐκπροσώπων τῶν κρατῶν μελῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, θέλοντας νά καθησυχάσει τούς Εὐρωπαίους διπλωμάτες, κάποιοι ἐκ τῶν ὁποίων τόν ἔχουν ζήσει ὡς πρέσβυ τῆς Τουρκίας ἀλλά καί ἀπό τήν θέση τοῦ ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τοῦ καθεστῶτος Ἐρντογάν.

Νά θυμίσουμε ὅμως ἀκόμη πώς ὅταν πρίν ἀπό λίγους μῆνες (Ἰανουάριο μέ Ἀπρίλιο τοῦ 2024) ἡ Κυπριακή Δημοκρατία ἤσκησε τήν προεδρία τοῦ ΟΑΣΕ ἡ Τουρκία προέβη σέ δήλωση στήν ὁποία ἀνέφερε πώς δέν ἀναγνωρίζει τήν Κυπριακή Δημοκρατία καί ὡς ἐκ τούτου δέν θά συμμετεῖχε σέ συνεδριάσεις κατά τήν διάρκεια τῆς περιόδου αὐτῆς. Καί τώρα μέ αὐτήν τήν Τουρκία συντάσσεται καί ἡ Ἀθήνα…

estianews.gr

spot_img

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Διαβάστε ακόμα

Stay Connected

2,900ΥποστηρικτέςΚάντε Like
2,767ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
32,700ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisement -

Τελευταία Άρθρα