Ὁ διασυρμός τῆς πολιτικῆς ἀπό τούς πολιτικούς

Print Friendly, PDF & Email
- Advertisement -

Μοναδικές εἰκόνες: Ὁ ἀρχηγός τῆς ἀντιπολιτεύσεως ἀνάσκελα σέ πεζοδρόμιο στήν Δράμα! – Ὁ Πρωθυπουργός διηγεῖται στό TikTok ἱστορίες γιά τήν Οὐγκάντα καί τούς σωσίες του! – Ἄνοιξε τό Δελφινάριο, καί δέν τό καταλάβαμε; – Ὁ κατήφορος δέν ἔχει τέλος

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ τοῦ 21ου αἰῶνος ὁ πολιτικός κατήφορος δέν ἔχει τέλος! Κάποτε θεωρούσαμε παρακμή τό γεγονός, ὅτι ὁ πολιτικός λόγος ἐξέλιπε ἀπό τήν ἀντιπαράθεση τῶν κομμάτων, τά ὁποῖα κατήντησαν νά ἀντιπαρατίθενται ἐκτοξεύοντας ἐπικοινωνιακά πυροτεχνήματα καί κακόγουστα λογοπαίγνια. Πλέον ἔχουν κατέλθει στό ἐπίπεδο μιᾶς ἀποτυχημένης θεατρικῆς ἐπιθεωρήσεως. Μέ πρωταγωνιστή τόν ἀρχηγό τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως κ. Στέφανο Κασσελάκη, ὁ ὁποῖος κυλιέται καταγῆς στά πεζοδρόμια μέ σκύλους, ἀλλά καί τόν κ. Κυριάκο Μητσοτάκη νά ἀκολουθεῖ κατά πόδας, ἄλλοτε μέ χαριεντισμούς πού ἀπάδουν σέ σοβαρό πολιτικό (ἀποκαλοῦσε διά τοῦ TikTok τούς πολῖτες «γατάκια») καί ἄλλοτε μέ ἀπίθανες ἱστορίες ὅπως ὅτι τόν… ἀπήγαγαν στήν Οὐγκάντα. Ὅπως τήν τελευταία στό TikTok.

Καί νά σκεφθεῖ κανείς ὅτι τό κόμμα τοῦ ὁποίου ἡγεῖται σήμερα ὁ κ. Κασσελάκης τό εἶχαν θεμελιώσει προσωπικότητες ὅπως ὁ Λεωνίδας Κύρκος καί ὁ Ἠλίας Ἠλιοῦ! Τούς ὁποίους ὁ σημερινός Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μᾶλλον δέν τούς ἔχει κἄν ἀκουστά, ἀλλά σέ κάθε περίπτωση ἀδυνατεῖ νά «σηκώσει» τίς πολιτικές τους παρακαταθῆκες.

Ὅσο γιά τόν Κυριάκο Μητσοτάκη, μπορεῖ κανείς νά φαντασθεῖ τόν Κωνσταντῖνο Καραμανλῆ, τόν Γεώργιο Ράλλη ἤ τόν Εὐάγγελο Ἀβέρωφ νά ἀποκαλοῦν τούς πολῖτες «γατάκια» –ἔστω σέ στιγμές ἀπολύτου χαλαρώσεως; (ἄν ὑποτεθεῖ ὅτι μπορεῖ νά ὑπάρχουν τέτοιες γιά ἕναν Πρωθυπουργό) καί νά διηγοῦνται ἱστορίες γιά τήν Οὐγκάντα ἀπευθυνόμενοι σέ ἕναν κόσμο πού δυσκολεύεται νά τά φέρει βόλτα καθημερινά; Ἡ πλάκα ἔχει καί τά ὅριά της! Ἔχουμε φθάσει στό ναδίρ.

Κατά τήν προεκλογική περιοδεία του στήν Δράμα ὁ Στέφανος Κασσελάκης δέν ἐδίστασε νά ξαπλώσει στό πεζοδρόμιο γιά νά παίξει μέ ἕναν σκύλο, ὁ ὁποῖος τόν ἐγέμισε μέ τρίχες, ὅπως εἶπαν καί ὅσοι τόν ἔβλεπαν ἀνάσκελα στό πεζοδρόμιο. Εἶναι αὐτός ὁ Στέφανος Κασσελάκης, πού πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες κατηγοροῦσε τόν Πρωθυπουργό ὅτι ἐκμεταλλεύεται προεκλογικῶς τήν παρουσία τοῦ Πίνατ, τοῦ σκύλου τοῦ Μεγάρου Μαξίμου! Καί τώρα ὁ ἴδιος κάνει προεκλογική ἐκστρατεία μέ …ξένο σκύλο.

Νά θεωρήσουμε ὅτι ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ δέν ἔχει συναίσθηση καταστάσεων καί τοῦ ἀξιώματός του; Τό εἶχε δείξει καί ὅταν ἔκανε ἐπίδειξη ἀκροβατικῶν ἐπιδόσεων πρό καιροῦ πού εἶχε ἐπισκεφθεῖ ἵδρυμα προστασίας ΑΜΕΑ!

Ἀλλά καί ὁ κ. Μητσοτάκης μᾶς ἐξέπληξε ἀρνητικά γιά μίαν ἀκόμη φορά. Ἡ γραμμή πού χωρίζει τό χαριτωμένο ἀπό τό γελοῖο εἶναι πολύ λεπτή, καί εἶναι εὔκολο νά τήν πατήσει κανείς. Στήν τελευταία ἀνάρτησή του στό TikTok, ὁ Πρωθυπουργός ἀποκάλυψε: «Ὑπάρχει ἕνας τύπος στήν Ἀμερική, ὁ ὁποῖος πιστεύει πραγματικά ὅτι εἶμαι σωσίας, καί ὅτι τόν πραγματικό Κυριάκο τόν ἔχουν πάρει μέ ἁλυσίδες, καί αὐτή τή στιγμή εἶναι στήν Οὐγκάντα!». Ὅποιος παρακολουθήσει μάλιστα προσεκτικά τό βίντεο θά διαπιστώσει ὅτι ὁ κύριος Μητσοτάκης ἀκούει ἠχογραφημένο αὐτόν τόν πολίτη! Καί θέλοντας νά κάνει χιοῦμορ συνέχισε: «Ἐγώ ἔλεγα νά τόν πάρω τηλέφωνο νά τοῦ πῶ “εἶμαι στήν Οὐγκάντα, ἔλα νά μέ βοηθήσεις νά δραπετεύσω”. Μόνο ἐσύ ξέρεις τήν ἀλήθεια! Σῶσέ με, κανείς δέν μέ πιστεύει, μόνο ἐσύ μέ πιστεύεις».

Τό θέμα εἶναι ὅτι καί κατά τό παρελθόν –καί μάλιστα ὄχι σέ προεκλογική περίοδο, ὁ κ. Μητσοτάκης σέ μιά ἄλλη ἐπίδειξη ἱλαρότητος εἶχε ἀναφερθεῖ σέ …ἐξωγηίνους! Ἐν ἔτει 2017 καί ἀπό τά ἕδρανα τῆς ἀντιπολιτεύσεως, κατά τήν συζήτηση τοῦ νομοσχεδίου γιά τήν ἀλλαγή φύλου, εἶχε ἀναφέρει ἀπευθυνόμενος πρός τόν κ. Τσίπρα: «Μπῆκα στόν κόπο νά μιλήσω μέ ἕναν εἰδικό γιά νά πληροφορηθῶ καλύτερα γιά τήν οὐσία τοῦ ζητήματος, κάτι πού πολύ ἀμφιβάλλω ἄν ἔχετε κάνει ἐσεῖς ἤ ὁ πρωθυπουργός. Μοῦ διηγήθηκε λοιπόν μιά ἱστορία γιά ἕνα νέο παιδί τό ὁποῖο τοῦ ζήτησε νά συνηγορήσει στήν ἀλλαγή φύλου ἐπειδή ἀνέβηκε στόν Ὑμηττό καί τοῦ τό εἶπε ἕνας ἐξωγήινος». Μιλᾶμε γιά ΤΟ ἐπιχείρημα!

Αὐτό, δυστυχῶς, εἶναι τό ἐπίπεδο τῶν πολιτικῶν μας ἡγετῶν. Τό ἐπίπεδο τῶν ἀνθρώπων ἀπό τούς ὁποίους περιμένουμε νά μᾶς λύσουν τά προβλήματα τῆς καθημερινότητος, νά δημιουργήσουν προοπτικές γιά τήν πρόοδο τῶν παιδιῶν μας, νά ἀντιπαρατεθοῦν στόν Ἐρντογάν καί τούς ἄλλους ξένους ἡγέτες πού διεκδικοῦν ἤ ἔχουν ἤδη ἁρπάξει τήν κληρονομιά τοῦ ἔθνους μας, νά καταστήσουν σεβαστή τήν Ἑλλάδα ἀνάμεσα σέ φίλους καί συμμάχους.

Ποιός πιστεύει σοβαρά ὅτι εἶναι κατάλληλοι γιά τό ἔργο αὐτό, τοῦ ὁποίου δέν ἀντιλαμβάνονται κἄν τήν σημασία;

estianews.gr

spot_img

2 ΣΧΟΛΙΑ

  1. Η εξαγώγιμη Αμερικανική Δημοκρατία έχει αλλοιώσει την συνείδηση του Έλληνα πολίτη οπλίτη, ζούμε τις μέρες του 1453

  2. Το ερώτημα είναι από πότε και πώς κατάντησαν έτσι οι πολιτικοί και αν αυτό το στιλ αρέσει στην πλειονότητα των Ελλήνων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Διαβάστε ακόμα

Stay Connected

2,900ΥποστηρικτέςΚάντε Like
2,767ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
31,600ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisement -

Τελευταία Άρθρα