Ἔχουμε ἤδη παραδοθεῖ!

Print Friendly, PDF & Email
- Advertisement -

«Τοῦρκοι τῆς Θράκης» δηλώνουν χορευτές τῆς Μαρίνας Σάττι στό Μάλμε! – Τουρκική σημαία, μέ πορτραῖτο τοῦ Μουσταφᾶ Κεμάλ σέ ἀγῶνες βόλλεϋ στήν Χίο – Ἐρντογάν: Καί θέματα κυριαρχίας νησιῶν στόν διάλογο – Πακέτο καί οἱ γκρίζες ζῶνες στήν Χάγη – Θέμα Τσάμηδων καί Μπουμπουλίνας ἄνοιξε ὁ Ράμα στήν Ἀθήνα – «Μακεδονία» τά Σκόπια καί ἐπισήμως ἀπό τήν νέα Πρόεδρό τους

ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ἀνήκει σέ Ἕλληνα, μόνιμο κάτοικο τῆς παραμεθορίου: «Μᾶς ἔχουν πάρει τόν “ἀέρα” ὅλοι, Τοῦρκοι, Σλάβοι, Ἀλβανοί, ἐγχώριοι μισέλληνες. Τέτοια εἰκόνα ἐθνικῆς ντροπῆς δέν ἔχουν ξαναντικρύσει τά μάτια μου…»

Πράγματι, σέ κλοιό διεκδικήσεων καί –τό χειρότερο– ὑπονομεύσεων εὑρίσκεται ἡ Ἑλλάς, ἡ πολιτική ἡγεσία τῆς ὁποίας φαίνεται νά ἐθελοτυφλεῖ ἀπέναντι σέ ὅλες τ ίς σαφεῖς ἐκδηλώσεις ἐχθρότητος καί συνεχίζει μιά πολιτική προσεγγίσεως πρός τήν Τουρκία, ἡ ὁποία ἤδη ἔχει ἀποδειχθεῖ ἀδιέξοδη καί μπορεῖ νά ἀποβεῖ καταστροφική γιά τήν χώρα. Τά πλήγματα πού ὑφιστάμεθα εἶναι πολυεπίπεδα καί δέν περιορίζονται στά ζητήματα πού θά συζητηθοῦν (ἤ πού δέν θά συζητηθοῦν) κατά τό σημερινό ταξίδι τοῦ Πρωθυπουργοῦ στήν Τουρκία. Ἐπιμόνως ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν ὑποστηρίζει ὅτι ζητήματα ἐθνικῆς κυριαρχίας δέν πρόκειται νά τεθοῦν στόν διάλογο μέ τήν Τουρκία. Προσεκτικά, βεβαίως, ἀποφεύγει νά ἀναφερθεῖ σέ ζητήματα κυριαρχικῶν δικαιωμάτων (πού διάφορα αὐτῶν τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας, ἄν καί ἐξ ἴσου σημαντικά.)

Ἀνησυχοῦμε ὅμως, ὅταν τήν ἴδια στιγμή, τά μηνύματα ἀπό τήν Ἄγκυρα, ἀπό τόν ἴδιο τόν Ταγίπ Ἐρντογάν, εἶναι πώς ἡ συζήτησις θεμάτων κυριαρχίας στά νησιά εἶναι στήν ἀτζέντα του. Καί δέν εἶναι αὐτό κάτι νέο. Πάντα ἡ Τουρκία ἤθελε νά περιλάβει τά ζητήματα κυριαρχίας, συνεκμεταλλεύσεως τῶν θαλασσίων ἐκτάσεων καί βεβαίως τῶν ἰσχυρισμῶν της περί «γκρίζων ζωνῶν» στόν ἑλληνο-τουρκικό διάλογο. Καί βεβαίως ἔχει καταστήσει σαφές ὅτι θά ἐπιμείνει νά περιληφθοῦν ὅλες αὐτές οἱ ἀπαιτήσεις στό συνυποσχετικό πού ἀπαιτεῖται προκειμένου νά ὁδηγηθοῦμε στό διεθνές δικαστήριο τῆς Χάγης. Καί ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός ὁμιλεῖ συνεχῶς γιά συνυποσχετικό χλιαρά μόνον σχολιάζοντας ὅτι ἡ «κύρια» (δηλαδή ὄχι ἡ μοναδική ὅπως ἐμεῖς τό ἀντιλαμβανόμεθα) διαφορά μέ τήν Τουρκία ἀφορᾶ στήν ὁριοθέτηση τῶν θαλασσίων ζωνῶν. Πολύ φοβούμεθα ὅτι σέ αὐτό τό περιβάλλον καί μέ τίς ἑκατέρωθεν θέσεις πού διατυπώνονται, ἔχουμε κάθε λόγο νά ἀνησυχοῦμε.

Καί ἀνησυχοῦμε ἀκόμη περισσότερο ὅταν βλέπουμε νά ἐκδηλώνεται σέ κάθε ἐπίπεδο μιά ὑποχωρητικότης πού φθάνει σέ σημεῖο ἀποδοχῆς Τούρκων ἡγετῶν, πού εἶναι ὑπεύθυνοι γιά τεραστίων διαστάσεων ἐγκλήματα εἰς βάρος τοῦ ἑλληνισμοῦ. Πῶς ἀλλιῶς νά χαρακτηρίσουμε τό γεγονός ὅτι σέ στάδιο τῆς Χίου (στήν ὁποία εὑρέθη προσφάτως καί ὁ Πρωθυπουργός, ἄν καί γιά προεκλογικούς λόγους) βλέπουμε νά φιγουράρει δίπλα στήν τουρκική σημαία ἡ φωτογραφία τοῦ «διδασκάλου» τῆς γενοκτονίας Μουσταφᾶ Κεμάλ, τοῦ ἐπιλεγομένου Ἀτατούρκ. Στό γήπεδο αὐτό ἔγινε χθές καί προχθές ἕνα τουρνουά βόλλεϋ γυναικῶν, καί γιά τόν λόγο αὐτόν οἱ κάτοικοι τῆς Χίου (καί μέσῳ τῆς ΕΡΤ καί οἱ ὑπόλοιποι Ἕλληνες) ἔπρεπε νά ὑποστοῦμε αὐτό τό θέαμα. Καί μᾶς ἐνημερώνει ἀκόμη ἡ ΕΡΤ ὅτι «ἡ διοργάνωση ὑλοποιεῖται μέ πρωτοβουλία τοῦ Συλλόγου Ἐνοικιαζομένων Διαμερισμάτων-Δωματίων καί Ἐπιπλωμένων Κατοικιῶν Χίου, πού βρῆκε ἀνταπόκριση τόσο ἀπό φορεῖς τοῦ τουρισμοῦ τῆς Σμύρνης ὅσο καί ἀπό τούς Δήμους Σμύρνης καί Χίου καί τήν Περιφέρεια Βορείου Αἰγαίου.»

Καί ὅτι «στόχο ἔχει τήν περαιτέρω σύσφιγξη τῶν ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων, σέ ἐπίπεδο συλλογικῶν φορέων»! Κάνουν δηλαδή πολιτική οἱ σύλλογοι ἐνοικιαζομένων καταλυμάτων, καί τό νησί τῆς Χίου, ὁ πρῶτος σταθμός τῶν προσφύγων πού ἔφευγαν ἀπό τήν Σμύρνη πρίν ἀπό 110 χρόνια, πρέπει νά προβάλλει τόν ὑπαίτιο τῶν σφαγῶν Κεμάλ. Πόσο πιό χαμηλά μπορεῖ νά πέσει ἕνα ἔθνος; Συμπεριφέρεται σάν νά ἔχει ἤδη παραδοθεῖ. Χωρίς κἄν διαλόγους, χωρίς συνυποσχετικά, χωρίς ἀντιστάσεις…

Καί τήν ἴδια στιγμή, ἡ κ. Σιλιανόφσκα ὁρκίζεται Πρόεδρος τῆς «Μακεδονίας» πετῶντας στό καλάθι τῶν ἀχρήστων τόν γεωγραφικό προσδιορισμό «βόρειος», κατά τρόπον πού δεικνύει ἀπόλυτη περιφρόνηση στήν Ἀθήνα. Ὅσο γιά τόν Ἀλβανό Πρωθυπουργό, ἀκόμη καί ἐπεκτατισμό ἐξέφρασε μιλῶντας γιά Τσάμηδες καί διεκδικῶντας καί τήν Μπουμπουλίνα σάν «Ἀλβανίδα»! Καί ὅλα αὐτά ἀπό τό στάδιο τοῦ Γαλατσίου ὅπου πυροδότησε τόν ἐθνικισμό τῶν ὁμοεθνῶν του.

Ἐξ ἴσου σημαντικό, διότι δεικνύει τήν κατάπτωση καί στό καλλιτεχνικό (θά ἦταν ἀδιανόητο νά τό χαρακτηρίσουμε πολιτισμικό) ἐπίπεδο ὅπου οἱ δύο μετανάστες (ἐκ Γερμανίας) χορευτές τοῦ θιάσου τόν ὁποῖο στείλαμε στήν Eurovision νά πλαισιώσει τήν τραγουδίστρια Μαρῖνα Σάττι ἐδήλωσαν «Τοῦρκοι Δυτικῆς Θράκης» δίδοντας συνέντευξη στήν τηλεόραση τοῦ Ἀζερμπαϊτζάν (ὁμογάλακτης μέ τήν Τουρκία, ἰσλαμικῆς χώρας.) Καί βεβαίως ἡ «ἀνασκευή» τήν ὁποία προέβαλλαν ἐν συνεχείᾳ κάποιοι ἑλληνικοί δίαυλοι, οὐδόλως ἀλλάζει τά πράγματα, καθώς οἱ ἐν λόγῳ χορευτές εἶπαν ἁπλῶς ὅτι «ὅταν δηλώνουμε Ἕλληνες-Τοῦρκοι, δέν ἐννοοῦμε ὅτι εἴμαστε Τοῦρκοι πολῖτες.» Καί συνεχίζουν νά μᾶς ποῦν ὅτι «φυσικά» ὁμιλοῦν τήν τουρκική, ἀφοῦ ἄλλως τε σέ αὐτήν τήν γλῶσσα ὁμίλησαν κατά τήν συνέντευξη πού ἔδωσαν. Τό θέμα ὅμως δέν εἶναι πῶς αἰσθάνονται καί τί δηλώνουν οἱ δύο χορευτές. Τό θέμα εἶναι πῶς καί ποιοί τούς ἔβαλαν σέ μιάν ἐπίσημη ἑλληνική ἀποστολή. Οὐδείς ἐκ τῶν ὁποίων ἔχει αἰσθανθεῖ ὑποχρεωμένος νά ἀπολογηθεῖ γιά τήν ἐπιλογή του. Καί ἐκεῖ δηλαδή, τά ἔχουν ὅλα παραδώσει…

estianews.gr

spot_img

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Τους προσέλαβε η ΕΡΤ ή ο κ. Ευαγγελινός τους καλούς κατά τα άλλα μουσουλμάνους Έλληνες χορευτές , όπως προσλαμβάνουν ή συνεργάζονται με αυτούς πολλοί χριστιανοί Έλληνες ,ιδίως στους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης , πράγμα που γνωρίζει πολύ καλά ο Δντής της Εστίας κ. Κοττάκης απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Παν/μίου Θράκης;;; .
    Αν αυτοπροσδιορίζονται οι μουσουλμάνοι ως Τούρκοι, οι Σκοπιανοί ως Μακεδόνες , οι Αλβανοί ως Τσάμηδες να μη τους προσλαμβάνουν ,ούτε να συνεργάζονται μαζί τους να συνιστά -πρέπει και συνεχώς – η πατριωτική εφημερίδα ΕΣΤΙΑ .
    Τώρα εξυπηρετούν προεκλογικές σκοπιμότητες.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Διαβάστε ακόμα

Stay Connected

2,900ΥποστηρικτέςΚάντε Like
2,767ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
31,300ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisement -

Τελευταία Άρθρα