Ἐμφύλιος στήν Νέα Δημοκρατία γιά τήν ἀσυλία τοῦ κ. Κ. Ἀχ. Καραμανλῆ

Print Friendly, PDF & Email
- Advertisement -

Φλωρίδης: «Δέν θά ἤμουν κἄν ὑποψήφιος βουλευτής» – Καιρίδης: «Ὄχι βορά στήν κοινή γνώμη» – Σταμάτης: «Θά εἶχα αὐτοκτονήσει» – Ἀμφίσημες δηλώσεις Μαρινάκη: «Κανείς δέν εἶναι ἔνοχος ἐπειδή τό λέει ἡ κοινή γνώμη» – Μητσοτάκης: «Κανείς δέν εἶναι a priori ἀθῶος»

ΣΕ ΕΜΦΥΛΙΟ πόλεμο στό ἐσωτερικό τῆς Νέας Δημοκρατίας ἐξελίσσεται ἡ ὑπόθεσις τῆς ἀσυλίας τοῦ πρώην ὑπουργοῦ Συγκοινωνιῶν Κώστα Ἀχιλλ. Καραμανλῆ, μέ στελέχη τοῦ κόμματος νά διατυπώνουν ἕως καί ἐπιθετικές ἀπόψεις εἰς βάρος του, ἐνῷ πρόσωπα τά ὁποῖα δέν ἀνήκουν στόν κύκλο του καί θεωρητικῶς δέν ἔχουν καμμία πρόσβαση πού νά τούς ἐπιτρέπει νά γνωρίζουν τίς προθέσεις του, διετύπωναν τήν ἐκτίμηση, ὅτι ἐπίκειται ἡ παραίτησίς του.

Ἔτσι διαμορφώνεται ἕνα σκηνικό ἐσωτερικῆς ἀντιπαραθέσεως, τό ὁποῖο δημιουργεῖ μιάν ἐξόχως ἀρνητική εἰκόνα γιά τό κόμμα, πού φαίνεται στερούμενο ἑνιαίας πολιτικῆς κατευθύνσεως. Ἐν ὄψει δέ τῶν εὐρωεκλογῶν, τοῦτο ἀποβαίνει ἀρνητικό, καθώς θεωρεῖται μία ἀπό τίς κύριες αἰτίες τῆς ὑποχωρήσεως τῶν ποσοστῶν τῆς ΝΔ (πού πάντως παραμένει πρῶτο κόμμα μέ σημαντική διαφορά ἀπό τό δεύτερο), τήν ὁποία καταγράφουν οἱ τελευταῖες δημοσκοπήσεις.

Στό ζήτημα τῶν εὐθυνῶν ἀνεφέρθη κατά τήν χθεσινή συνέντευξή του ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ὁ ὁποῖος ἀπέφυγε νά ξεκαθαρίσει τήν στάση τῆς Κυβερνήσεως καί ἐπεκαλέσθη τήν Δικαιοσύνη.

Εἶπε συγκεκριμένα: «Ἄς ἀφήσουμε τή δικαιοσύνη νά κάνει ἀπρόσκοπτη τή δουλειά της. Τελικά αὐτή θά ἀποδώσει εὐθῦνες. Δέν ὑπάρχουν a priori ἔνοχοι, δέν ὑπάρχουν a priori ἀθῶοι σέ αὐτή τήν ὑπόθεση». Ἀφήνει ἔτσι τό πρόβλημα νά πλανᾶται.

Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ὁ καθ’ ὕλην ἁρμόδιος, ὑπουργός Δικαιοσύνης Γιῶργος Φλωρίδης, ὑπῆρξε τό πρῶτο κυβερνητικό στέλεχος πού πῆρε σαφεῖς καί καθαρές ἀποστάσεις ἀπό τόν Κώστα Καραμανλῆ.

Ἀπαντῶντας σέ σχετική ἐρώτηση κατά τήν παρουσία του στόν τηλεοπτικό σταθμό Αντ1, ἀνέφερε ὅτι «ἐγώ δέν θά ἔβαζα ὑποψηφιότητα στίς ἐκλογές ἄν ἤμουν στή θέση του.»

Εἰδικώτερα ἀνέφερε: «Ὁ κ. Καραμανλῆς ἔδωσε πολύωρη κατάθεση στήν Ἐξεταστική Ἐπιτροπή καί ἔδωσε ἀπαντήσεις. Μιλᾶτε μέ μή βουλευτή, πού ὅμως στό παρελθόν εἶχε διαφωνήσει μέ τό κόμμα του καί εἶχε παραιτηθεῖ. Δέν θά ἔβαζα ὑποψηφιότητα στίς ἐκλογές ἄν εἶχα πολιτική εὐθύνη. Τό ζήτημα εἶναι πῶς τήν ἀντιλαμβάνεται ὁ καθένας τήν πολιτική εὐθύνη καί τί κάνει». Συνέχισε:

«Ὅταν τελειώνει μιά Ἐξεταστική Ἐπιτροπή, ἡ Βουλή ἐξετάζει ἄν ὑπάρχουν στοιχεῖα γιά προσωποποιημένη ποινική εὐθύνη κατά συγκεκριμένων προσώπων, ὥστε νά ἀσκηθεῖ δίωξη. Ὅταν ὑπάρχουν στοιχεῖα, τά κόμματα θά μποροῦσαν νά ὑποβάλλουν αἴτημα γιά Προανακριτική Ἐπιτροπή, ὅμως κανένα ἀπό τά 8 κόμματα τῆς ἀντιπολίτευσης δέν ἔκανε τέτοιο αἴτημα, προφανῶς διότι δέν ὑπάρχουν στοιχεῖα τέτοια. Ἄκουσα τόν κ. Φάμελλο νά λέει τό δίλημμα εἶναι ἐάν θά ὑποβάλλουμε αἴτημα γιά Προανακριτική Ἐπιτροπή ἤ θά ἐμπιστευτοῦμε τήν διαδικασία τῆς Δικαιοσύνης καί τελικῶς ἀποφασίσαμε τό δεύτερο».

Ὁ ὑπουργός Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς κ. Δημήτρης Καιρίδης ἐτάχθη ὑπέρ τῆς διερευνήσεως τῆς ὑποθέσεως ἀπό τήν δικαιοσύνη, τονίζοντας ὅτι δέν μπορεῖ νά δικάζονται ὑπουργοί ἀπό τήν κοινή γνώμη. Δέν μποροῦμε νά τούς ἀφήσουμε «βορά στήν κοινή γνώμη» εἶπε χαρακτηριστικῶς.

Τήν πλέον ἀκραία ὅμως δήλωση ἔκανε ὁ βουλευτής ἐπικρατείας τῆς Νέας Δημοκρατίας Γιῶργος Σταμάτης, ὁ ὀποῖος ὑπεστήριξε ὅτι ἄν εὑρίσκετο στήν θέση τοῦ κ. Καραμανλῆ μπορεῖ καί νά αὐτοκτονοῦσε. Μιλώντας στό Attica TV καί σχολιάζοντας δήλωση ἑτέρου βουλευτοῦ τῆς πλειοψηφίας, τοῦ Λευτέρη Κτιστάκι, ὁ ὁποῖος εἶπε πώς θά παρῃτεῖτο τῆς ἀσυλίας του, ἐάν ἦταν στήν θέση τοῦ κ. Καραμανλῆ, εἶπε: «Καί ἐγώ θά σᾶς πῶ ὅτι μπορεῖ νά εἶχα αὐτοκτονήσει».

Σιβυλλικές ἦσαν, τέλος, οἱ δηλώσεις τοῦ κυβερνητικοῦ ἐκπροσώπου κ. Παύλου Μαρινάκη, ὁ ὁποῖος περιορίσθηκε νά ἐπισημάνει ὅτι κανείς δέν εἶναι ἔνοχος a priori ἐπειδή τό ὑποδεικνύει ἡ κοινή γνώμη. Μιλῶντας στόν τηλεοπτικό σταθμό «Σκάι» ὑπεγράμμισε: «Ὑπάρχει κάποιος πού ἐξαιρεῖται, ὑπάρχει κάποιος πού ἔδειξε ἡ Δικαιοσύνη, ὑπάρχει κάποιο κατηγορητήριο; Ὄχι εἶναι ἡ ἀπάντηση. Ἡ πραγματικότητα εἶναι ὅτι κανείς δέν εἶναι a priori ἀθῶος ἐπειδή εἶναι ὑπουργός οὔτε ἔνοχος ἐπειδή τό λέει ἡ κοινή γνώμη. Ἀθώους, ἐνόχους, κατηγορούμενους, τούς καθορίζει ἡ δικαιοσύνη».

Ἡ δήλωσις αὐτή σημαίνει ὅτι γιά τήν Κυβέρνηση τό ζήτημα εἶναι ἀνοικτό καί στήν οὐσία ἀφήνει τόν πρώην ὑπουργό ἐκτεθειμένο. Ὁ κ. Μαρινάκης δέν ἀναφέρεται σέ πολιτικές εὐθῦνες, τίς ὁποῖες οὕτως ἤ ἄλλως ἔχει ἀναλάβει ὁ κ. Καραμανλῆς, διά τῆς παραιτήσεώς του ἀπό τό ὑπουργεῖο. Ὁμιλεῖ γιά ποινικές εὐθῦνες, ἄν καί δέν τό λέγει εὐθέως. Καί δεδομένου ὅτι ὁ κ. Μαρινάκης εἶναι ἡ ἐπίσημη φωνή τῆς Κυβερνήσεως, οὐδείς μπορεῖ νά προδιαγράψει τίς ἐξελίξεις.

www.estianews.gr

spot_img

2 ΣΧΟΛΙΑ

 1. ΤΟΣΟ ΚΑΙ ΤΕΤΟΙΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ,ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΤΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΟΜΦΗΣ ΤΟΝ ΕΞΕΛΕΞΑΝ ΔΙΑ ΒΟΗΣ ”ΑΡΧΗΓΟ” .
  Δυστυχώς και η δεξιά ΕΣΤΙΑ , μαζί με τους αντικαραμανλικούς Πασόκους και λοιπούς ”δημοκράτες” ,-αλλά και άλλους Έλληνες του νότου- δεν κατάλαβαν ότι ο ”Καραμανλισμός” από την ίδρυσή της από τον αείμνηστο Καραμανλή το 1974 , είναι το άϋλο Καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας.
  Αμέτρητο και αδικαιολόγητο το μίσος για πολιτικούς που πάντως δεν έβλαψαν την Πατρίδα .

 2. Αυγέρη: Ο Καραμανλής «συλλαμβάνεται επ΄ αυτοφώρω» να λέει πάλι ψέμματα ότι δεν είχε λάβει προειδοποίηση για ατυχήματα!

  Το έγγραφο που προειδοποιούσε τον Καραμανλή για τα Τέμπη
  «Κι αφού το ζήτησε ο πρώην υπουργός και νυν βουλευτής της ΝΔ εμείς οφείλουμε να του το δώσουμε»

  Ρώτησαν τον μεγάλο Γάλλο συγγραφέα και ποιητή Βικτόρ Ουγκώ, γιατί είναι τόσο σφοδρός αντίπαλος τού Ναπολέοντα Γ’ (είχε αυτοεξορισθεί, μάλιστα), ενώ στους “ΑΘΛΙΟΥΣ” δείχνει μάλλον θαυμασμό για τον θείο του, τον Μ. Ναπολέοντα.

  “Επειδή ανεχτήκαμε τον Ναπολέοντα τον Μέγα, δεν έπεται ότι πρέπει να ανεχτούμε και τον Ναπολέοντα τον Μικρό!”, ήταν η απάντησή του.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Διαβάστε ακόμα

Stay Connected

2,900ΥποστηρικτέςΚάντε Like
2,767ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
30,500ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisement -

Τελευταία Άρθρα