Ἐμπλοκή μέ τήν ὁρκωμοσία Μπελέρη

Print Friendly, PDF & Email
- Advertisement -

Τό καθεστώς Ράμα δέν ἐπιτρέπει ὅσο εἶναι ἔγκλειστος, ἐνῶ τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο ἀναζητεῖ νομικά ἐργαλεῖα γιά νά ὑποχρεώσει τήν ἀλβανική Κυβέρνηση νά συμμορφωθεῖ – Πρόβλημα ὅτι ἡ Ἀλβανία εἶναι χώρα ἐκτός τῆς ΕΕ καί δέν μπορεῖ νά ἀπειληθεῖ μέ κυρώσεις! – Χωρίς «plan b» τό ΥΠΕΞ, ἀμήχανο τό Μαξίμου – Κίνδυνος ἀπωλείας τῆς ἕδρας;

Στόν Aέρα εὑρίσκεται ἡ ὁρκωμοσία τοῦ ὁμογενοῦς εὐρωβουλευτοῦ κ. Φρέντη Μπελέρη στό Εὐρωκοινοβούλιο, μετά τήν ἀπόφαση τῆς Ἀλβανίας νά μήν ἐπιτρέψει οὔτε κἄν μέσα ἀπό τό κελλί νά συμμετάσχει στήν τελετή. Ἡ πρόεδρος τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα καλεῖται νά βρεῖ λύση στό πρόβλημα, καθώς τά χρονικά ὅρια στενεύουν μέχρι τήν 16η Ἰουλίου, ὅταν 719 εὐρωβουλευτές θά εὑρίσκονται στήν αἴθουσα ἐκτός ἀπό τόν κ. Μπελέρη. Ἄν καί ἀρχικῶς ὑπῆρχαν σενάρια ὅτι εἰδικό κλιμάκιο τῆς ΕΕ θά μετέβαινε στίς φυλακές Τιράνων γιά νά συναντηθεῖ μέ τόν ἔγκλειστο εὐρωβουλευτή καί ἐκλεγμένο δήμαρχο Χειμάρρας ὥστε νά ὁρκισθεῖ ἐξ ἀποστάσεως, τό καθεστώς Ράμα δείχνει πόσο σέβεται τούς εὐρωπαϊκούς θεσμούς καί πόσο ἀμετακίνητο εἶναι στίς θέσεις του.

Ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις θέλει νά ἀναγάγει τήν παράνομη φυλάκιση τοῦ κ. Μπελέρη σέ διεθνές ζήτημα, γι’ αὐτό ἀφήνει τήν κ. Μέτσολα νά κινηθεῖ διπλωματικά καί νά ἀντιμετωπίσει μέ νομικό τρόπο ἕνα πρόβλημα πού δέν ἔχει προηγούμενο. Ἡ Ἀλβανία δέν εἶναι μέλος τῆς ΕΕ, ὥστε νά εἶναι ὑποχρεωμένη νά ὑπακούσει στίς ἀποφάσεις τῆς ἡγεσίας τῆς Ἑνώσεως. Ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς ἀποφασίζει ὅτι δέν θά ἐπιτρέψει σέ κανέναν κοινοτικό ὑπάλληλο νά περάσει τήν πύλη τῶν φυλακῶν τῶν Τιράνων, γιατί γνωρίζει ὅτι δέν μποροῦν νά τῆς ἐπιβληθοῦν κυρώσεις. Ἐκεῖ ἔγκειται ἡ διαφορά. Ὁ κ. Μπελέρης δέν ἦταν ὁ μοναδικός εὐρωβουλευτής πού ἐξελέγη ἐν ὅσῳ εἶναι φυλακισμένος.

Ὑπάρχει καί ἡ περίπτωσις τῆς 39χρονης Ἰταλίδος Ἰλάρια Σάλις. Ἡ δασκάλα Δημοτικοῦ ἀπό τήν Μόντσα συνελήφθη τόν Φεβρουάριο τοῦ 2023 στήν Βουδαπέστη, κατά τήν διάρκεια συγκεντρώσεως ἐναντίον τῶν νεοναζί. Συνελήφθη καί ὁδηγήθηκε ἀμέσως στήν φυλακή. Στίς εὐρωεκλογές ἐξελέγη μέ τό κόμμα Πράσινη καί Ἀριστερή Συμμαχία. Μόλις ἔγινε γνωστό ὅτι ἡ Ἰταλίδα δασκάλα εἶναι ὑποψηφία, ὁ Οὖγγρος Πρωθυπουργός Βίκτωρ Ὄρμπαν ἔδωσε ἐντολή ἡ ποινή της νά μετατραπεῖ σέ κατ’ οἶκον περιορισμό ὥστε νά μπορεῖ νά συμμετάσχει στίς διεργασίες τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου ἐξ ἀποστάσεως, ὅπως γινόταν τήν περίοδο τῆς πανδημίας. Ἡ περίπτωσις τῆς Σάλις εἶχε λάβει διεθνεῖς διαστάσεις καί ἀσκήθηκαν πολλές πιέσεις ἀπό τόν εὐρωπαϊκό Τύπο καί ὄχι μόνο ὥστε νά βγεῖ ἀπό τήν φυλακή. Καθηγητές Εὐρωπαϊκοῦ Δικαίου τονίζουν ὅτι, συμφώνως πρός τήν νομοθεσία, ἐάν κάποιος ἐκλεγεῖ εὐρωβουλευτής, πρέπει νά ἀφεθεῖ ἐλεύθερος ὥστε νά μπορέσει νά πάρει τήν θέση του στό Κοινοβούλιο. Μέ τήν διαφορά ὅτι αὐτός ὁ νόμος ἔχει ἰσχύ μόνο στά κράτη-μέλη τῆς ΕΕ. Εἶναι ἄγνωστο ἐάν οἱ Βρυξέλλες θά ἐγκύψουν στό πρόβλημα πού ἔχει προκαλέσει ἡ Ἀλβανία μέ τήν ἴδια θέρμη πού ἔκαναν στήν περίπτωση τῆς Σάλις ἤ θά δώσουν ἐντολή ἡ θέσις τοῦ κ. Μπελέρη νά καλυφθεῖ ἀπό τόν πρῶτο ἐπιλαχόντα. Ἡ κ. Μέτσολα καί οἱ συνεργάτες της κινοῦνται σέ «ἀχαρτογράφητα νερά».

Ἐάν δέν ἀσκηθοῦν πιέσεις ἀπό τήν ἡγεσία τῆς ΕΕ στόν Ράμα, δέν ἀποκλείεται νά ἐπαναληφθεῖ τό ἴδιο σκηνικό μέ τήν Χειμάρρα. Ὁ κ. Μπελέρης δέν ὁρκίσθηκε ποτέ δήμαρχος, ὁ Ράμα συνεχίζει νά τοποθετεῖ δημάρχους τῆς ἀρεσκείας του καί ὁ χρόνος κυλάει ὁμαλά. Μήπως ἡ θέσις τοῦ κ. Μπελέρη στό Εὐρωκοινοβούλιο δέν ἔχει ἀκόμη ἐξασφαλισθεῖ; Ἐπίσημη ἀπάντηση ἀπό τό Εὐρωκοινοβούλιο δέν ἔχουμε. Καί, δυστυχῶς, ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις καί τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν δέν ἔχουν ἐφεδρικό σχέδιο, ἕνα «plan b». Ἀμήχανο τό Μέγαρο Μαξίμου ἀναμένει πρωτοβουλία ἀπό ἀνώτερα κλιμάκια τῶν Βρυξελλῶν καί εὐελπιστεῖ ὅτι στίς περίπου τρεῖς ἑβδομάδες πού ἀπομένουν νά βρεθεῖ, ἔστω τήν ὑστάτη στιγμή, ἀπάντησις στό μεῖζον πρόβλημα.

Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἤδη ὑπάρχει κακό προηγούμενο καί μάλιστα πρόσφατο. Ὁ Ράμα εἶχε δείξει τίς προθέσεις του μετά τίς εὐρωεκλογές, καθώς, συμφώνως πρός ἐξακριβωμένες πληροφορίες τῆς «Ἑστίας», δέν ἐπετράπη στόν κ. Μπελέρη νά συμμετάσχει οὔτε κἄν στήν ἐκλογή προεδρείου στό Εὐρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Μάλιστα δέν ἔλαβε κάποιο ἐνημερωτικό e-mail ἀπό τίς Βρυξέλλες γιά τό πῶς θά μποροῦσε νά συμμετάσχει στήν ψηφοφορία. Ἡ ἐπί κεφαλῆς τῆς εὐρωομάδος τῆς ΝΔ, κ. Ἐλίζα Βόζενμπεργκ, ἁπλῶς εἶπε προφορικῶς ὅτι ὁ κ. Μπελέρης ψηφίζει γιά πρόεδρο τοῦ ΕΛΚ τόν Μάνφρεντ Βέμπερ καί γιά ἀντιπρόεδρο τόν κ. Εὐάγγελο Μεϊμαράκη, χωρίς ὡστόσο νά καταμετρηθεῖ ἡ ψῆφος του.

Ἐμπλοκή μέ τήν ὁρκωμοσία Μπελέρη

spot_img

2 ΣΧΟΛΙΑ

 1. “Πρόβλημα ὅτι ἡ Ἀλβανία εἶναι χώρα ἐκτός τῆς ΕΕ καί δέν μπορεῖ νά ἀπειληθεῖ μέ κυρώσεις!”

  Η Ρωσσία, στην οποία επεβλήθησαν κυρώσεις, εντός τής ΕΕ είναι; Προφάσεις εν αμαρτίαις, τής ελληνικής κυβερνήσεως σιωπώσας, αν και ο Μπελέρης είναι δικός της ευρωβουλευτής. Δεν έχει, λέει, “κουλτούρα υποχωρήσεων” η ΝΔούλα 🙂 🙂

 2. Aντί να ”βρίζουμε” όλοι οι Έλληνες τον κ. Ράμα ,που ”μας κάνει τον καμπόσο” χαίρονται μερικοί -δυστυχώς πολλοί- γιατί μέχρι τώρα δεν λέει το ΝΑΙ στην ορκωμοσία του ευρωβουλευτού κ. Μπελέρη , που θα γίνει στις 16 Ιουλίου και ”οικτίρουν” την κυβέρνηση μας που δεν έχει πλαν Β -έχει αλλά θέλουν να το ανακοινώσει σε όλες τις ρούγες -χωρίς να μας λένε ή να μας γράφουν τι και συνιστούν να γίνει για τον ακροδεξιό και φασίστα -όπως προεκλογικά χαρακτήριζαν τον κ. Μπελέρη .
  Λέτε να θέλουν εισβολή μιας Μεραρχίας μας στην Αλβανία, αλλά τα παιδιά τους να μην υπηρετούν σαυτήν την Μεραρχία;. ”Παίζει και αυτό”.
  ΝΑ ΔΕΙΤΕ-ΔΟΥΜΕ ΠΩΣ ΤΟΝ Κ. ΜΠΕΛΕΡΗ ΘΑ ΤΟΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΤΟΥ Κ.ΡΑΜΑ-ΜΠΟΡΕΊ ΚΑΙ ΜΕ ΚΛΟΥΒΑ- ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΝΑ ΟΡΚΙΣΘΕΙ .
  ΠΑΡ’ΟΛΑ ΑΥΤΑ Ο Κ.ΡΑΜΑ ΘΑ ΑΝΕΒΕΙ ΣΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ”ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ” ΕΔΛΛΗΝΩΝ -ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΕΝΝΟΗΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ.
  Χαμένος κόπος -έχουμε να κάνουμε με χαμένους-.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Διαβάστε ακόμα

Stay Connected

2,900ΥποστηρικτέςΚάντε Like
2,767ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
32,600ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisement -

Τελευταία Άρθρα