Ἄφεσις ἁμαρτιῶν γιά τόν «Ἀττίλα» «Ὀθωμανική» ξανά ἡ Θεσσαλονίκη!

Print Friendly, PDF & Email
- Advertisement -

Ἡ «Ἑστία» ἀποκαλύπτει: Στόν κάλαθο τῶν ἀχρήστων τοῦ Μεγάρου Μαξίμου ἐπιστολή τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου νά διοργανωθοῦν σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα ἐκδηλώσεις μνήμης γιά τήν συμπλήρωση 50 ἐτῶν ἀπό τήν μαύρη ἐπέτειο τῆς τουρκικῆς εἰσβολῆς – Ἀντί αὐτοῦ, τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν κάνει δεκτό τό αἴτημα Ἐρντογάν, καί ἀνοίγει στίς 10 Ἀπριλίου τό Γενί Τζαμί τῆς Θεσσαλονίκης μετά ἀπό ἕναν αἰῶνα

ΚΑΤΑ τήν πρόσφατη συνέντευξη πού παρεχώρησε στό ΡΙΚ ὁ Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Νῖκος Χριστοδουλίδης, οἱ δημοσιογράφοι τῶν τηλεοπτικῶν σταθμῶν τῆς Μεγαλονήσου τοῦ διαμαρτυρήθηκαν, ὅτι ὁ Ἕλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ἔχει ὡς σύστημα νά μήν θίγει τό Κυπριακό στίς δημόσιες δηλώσεις του στό ἐσωτερικό καί στίς διεθνεῖς συναντήσεις του στό ἐξωτερικό. Δέν τό συσχετίζει ποτέ μέ τήν ρωσσική εἰσβολή στήν Οὐκρανία, τήν ὁποία καταδικάσαμε μεταξύ ἄλλων γι’ αὐτόν ἀκριβῶς τόν λόγο.

Γιατί ἐμεῖς ἔχουμε Κύπρο! Γιά νά μήν διαρρήξει ἐπισήμως τό «ἐθνικό μέτωπο» ὁ Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, τήν φιλοτιμίαν ἀνάγκην ἐποίησε καί στήριξε τόν Ἕλληνα Πρωθυπουργό λέγοντας αὐτό πού τοῦ ἐζήτησε ὁ ἴδιος ὁ κ. Μητσοτάκης νά δηλώνει δημοσίως, κατά τήν τελευταία ἐπίσκεψή του στήν Κύπρο, ὅπου ἀπαίτησε νά πειστεῖ ὁ ἀδερφός μας κυπριακός λαός, ὅτι ἡ βελτίωση τῶν ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων διευκολύνει καί τήν λύση τοῦ Κυπριακοῦ. Τί ἄλλο θά μποροῦσε νά κάνει μετά ταῦτα ὁ κ. Χριστοδουλίδης ὅταν τά δύο κράτη ἔφτασαν ἐπανειλημμένα τά δύο τελευταῖα χρόνια στό χεῖλος τῆς ρήξης;

Οἱ τελευταῖες δηλώσεις τοῦ Κύπριου ὑπουργοῦ Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας τῆς Κυβερνήσεως τοῦ κυρίου Μητσοτάκη, Χρήστου Στυλιανίδη, ὅτι «ἡ μισή Κύπρος εἶναι τουρκική», ὁδήγησαν τήν διπλωματική ὑπηρεσία τοῦ κυπριακοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν στό πρωτοφανές: Νά εἰσηγηθεῖ στόν Πρόεδρο νά ἀπευθύνει γιά πρώτη φορά στά χρονικά ἡ Κυπριακή Δημοκρατία διάβημα διαμαρτυρίας πρός τήν ἑλληνική Κυβέρνηση! Νά μεταβεῖ ὁ νέος Κύπριος πρέσβυς στό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν καί νά τό ἐπιδώσει στόν Ἑλλαδίτη ὑπουργό Ἐξωτερικῶν! Πρόταση πού ἀπερρίφθη ὅμως ἀπό τήν Λευκωσία, γιατί ἡ τυχόν ὑλοποίησή της καί ἡ διάρρηξη τῶν σχέσεων θά ἦταν μία ἄκοπη ἱστορική νίκη τῆς τουρκικῆς διπλωματίας. Σήμερα, ὑπό τό φῶς τῶν νεωτέρων ἐξελίξεων, πού τίθενται ὑπ’ ὄψιν μας, καί ἀποκαλύπτουμε, ἐξηγοῦνται ὅλα! Ἐξηγεῖται γιατί ἡ Κυπριακή Δημοκρατία δέν θέλει νά διαταράξει δημοσίως τίς σχέσεις της μέ αὐτή τήν ἑλληνική Κυβέρνηση, ἡ ὁποία ἔχει ἀλλάξει ἕνα ἐθνικό δόγμα δεκαετιῶν μέ βάση τό ὁποῖο «τό Κυπριακό ἦταν προϋπόθεση γιά τήν ἐπίλυση τῶν ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων» καί τό ἔχει ἀντικαταστήσει μέ τό δόγμα «ἡ βελτίωση τῶν ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων εἶναι ἡ προϋπόθεση γιά τήν ἐπίλυση τοῦ κυπριακοῦ.» Ἡ τουρκική εἰσβολή ἔρχεται δεύτερη! Σήμερα εἶναι τό «κεῖται μακράν», ὄχι τότε.

Ὅπως ἀποκαλύπτουμε, προσφάτως ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος ὁ Β΄ ἔλαβε τήν αὐτονόητη πρωτοβουλία νά ἀποστείλει στήν ἑλληνική Κυβέρνηση, στό Μέγαρο Μαξίμου καί στό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν (καί στήν Ἑλλαδική Ἐκκλησία), τήν πρότασή του νά διοργανωθεῖ φέτος μέ τήν συμπλήρωση 50 ὁλόκληρων ἐτῶν ἀπό τήν μαύρη ἐπέτειο τοῦ «Ἀττίλα» σειρά ἐκδηλώσεων σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα, προκειμένου νά ὑπογραμμιστεῖ ἡ σημασία τῶν γεγονότων αὐτῶν καί νά ἀναδειχθεῖ ὅτι ἡ Κύπρος ἀποτελεῖ τό στρατηγικό βάθος τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Οἱ ἐπανειλημμένες ἀναφορές τοῦ Πρωθυπουργοῦ στήν ρωσσική εἰσβολή στήν Οὐκρανία καί ἡ συστηματική παράλειψη συσχετίσεώς τους μέ τό Κυπριακό πρόβλημα ἔχουν προκαλέσει τεράστια ἐντύπωση στήν Λευκωσία καί βεβαίως στήν Κυπριακή Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἔλαβε αὐτή τήν αὐτονόητη πρωτοβουλία.

Ὁ κύριος Πρωθυπουργός ὁμιλεῖ καθημερινά γιά τό χαμένο οὐκρανικό ἔδαφος ἀπό τόν Ρῶσσο εἰσβολέα, ἀλλά δέν λέει λέξη ποτέ γιά τό χαμένο ἑλλαδικό ἔδαφος ἀπό τόν Τοῦρκο εἰσβολέα!

Ἡ κυβέρνηση τοῦ Κωσταντίνου Καραμανλῆ, ὁ ὁποῖος ἔβγαλε τήν Ἑλλάδα ἀπό τό ΝΑΤΟ λόγῳ τῆς τουρκικῆς εἰσβολῆς, τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου, ὁ ὁποῖος εἶχε τό Κυπριακό πρῶτο θέμα στήν ἀτζέντα του, μέ τόν ἑνιαῖο ἀμυντικό χῶρο, τοῦ Κώστα Καραμανλῆ, χάρη στήν βοήθεια τοῦ ὁποίου ἀπερρίφθη τό σχέδιο Ἀννάν καί μπορεῖ σήμερα ἡ Κυπριακή Δημοκρατία νά ἐξορύσσει τόν ὑποθαλάσσιο ὀρυκτό πλοῦτο της, καί τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, προφανῶς καί δέν θά χρειάζονταν ἐπιστολή ὑπομνήσεως εἴτε ἀπό τήν κυπριακή κυβέρνηση εἴτε ἀπό τήν κυπριακή ἐκκλησία, προκειμένου νά πράξουν τό ἱστορικό χρέος τους ἀπέναντι στήν ἀδερφή Κύπρο γιά τά δεινά πού ὑπέστη ἀπό τόν Τοῦρκο εἰσβολέα.

Ἡ τρέχουσα κυβέρνηση τῶν Ἀθηνῶν ὅμως ἀποφάσισε νά ὑπενθυμίσει τήν ἐπέτειο τῆς εἰσβολῆς τοῦ Ἀττίλα μέ τρόπο ἐντελῶς …πρωτότυπο καί …διαφορετικό. Ἰσλαμικό. Μέ φέσι. Ἀποφάσισε νά κάνει τό χατήρι τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν, ὁ ὁποῖος θεωρεῖ τήν Θεσσαλονίκη ὡς «τά σύνορα τῆς καρδιᾶς του» καί ἀνοίγει μετά ἀπό ἕναν αἰῶνα, στίς 10 Ἀπριλίου τό Γενί Τζαμί, προκειμένου νά προσευχηθοῦν ἐκεῖ οἱ μουσουλμᾶνοι τῆς Θεσσαλονίκης γιά τήν λύση τῆς νηστείας τοῦ Ραμαζανιοῦ! Οἱ μουσουλμᾶνοι, πού δέν ὑπάρχουν στήν Θεσσαλονίκη. Ἕναν μῆνα πρίν ἀπό τό ἑλληνικό Πάσχα! Ἡ ἐναλλακτική ἰδέα γιά τό Ἀλατζᾶ Ἰμαρέτ ἀπερρίφθη, γιατί εἶναι ἐρειπωμένο.

Ἀπεφάσισε, ἐπίσης, νά ἀνοίξει τό τέμενος «Σουλεϊμανίγια» στήν Ρόδο γιά νά κάνει ἐμμέσως τό χατίρι τοῦ Ἐρντογάν, ὁ ὁποῖος ζητᾶ νά ἀναγνωριστεῖ τουρκική μειονότητα καί στά Δωδεκάνησα!

Γενικώτερα οἱ ἐπισκέψεις Τούρκων τουριστῶν μέ ἑπταήμερη βίζα γιά τίς ὁποῖες πανηγυρίζουν οἱ τοπικές κοινωνίες στό Αἰγαῖο, ἐγείρουν ἤδη ζήτημα ἐπαναλειτουργίας ὅλων τῶν ὀθωμανικῶν τεμενῶν στά Δωδεκάνησα καί ὅπου ἀλλοῦ ὑπάρχουν γιά τήν ἄσκηση τῶν λατρευτικῶν καθηκόντων τους! Ἡ ὀργάνωση τουρκικῶν ἐκδρομῶν γιά Ραμαζάνι στά Δωδεκάνησα εἶναι σκηνές ἀπό τό μέλλον. Ἡ Ἁγία Σοφία καί ἡ Μονή τῆς Χώρας ἔγιναν τζαμιά, κι ἐμεῖς ἐπαναλειτουργοῦμε μέ ἰμάμη καί μουεζίνη τά παλαιά ὀθωμανικά τζαμιά στήν Ἑλλάδα ὡς «εὐχαριστῶ» στήν προσβολή τῆς θρησκείας μας!

Ἡ πρωτοβουλία γιά τό Γενί Τζαμί τῆς Θεσσαλονίκης ἐλήφθη ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν μέ τήν λογική τοῦ «κάτι νά δώσουμε». Φράση πού ἐπαναλαμβάνεται ἐπανειλημμένως στά παρασκήνια ἀπό κυβερνητικά χείλη κατά τήν διάρκεια τῶν διαπραγματεύσεων μέ τούς Τούρκους, οἱ ὁποῖες ἔχουν ὡς φιλοδοξία τήν κατάληξη τῆς ὑπογραφῆς συνυποσχετικοῦ ἀμέσως μετά τίς εὐρωεκλογές, τό ἀργότερο. «Κάτι νά δώσουμε!» Τό ποιός θά εἶναι ὁ φορέας πού θά διοργανώσει τήν τελετή στήν Θεσσαλονίκη, ἄν εἶναι ἕνας σύλλογος Τούρκων πού εἶχε πρωτοστατήσει στό ἄνοιγμά του ἐπί δημαρχίας Μπουτάρη, ἤ κάποιος κρατικός φορέας (γιά νά σωθοῦν τά προσχήματα), μᾶς εἶναι ἀδιάφορο μπροστά στό προηγούμενο πού δημιουργεῖται. Ὅπως καί τό ὅτι ἡ ὅλη τελετή θά κρατήσει τέσσερεις ὧρες. Ἡ ζημιά πού θά γίνει, θά εἶναι μόνιμη.

Τό αὐτό ἰσχύει καί γιά τήν Ρόδο. Ὅπως φαίνεται, ἡ Κυβέρνηση θέλει νά «τιμήσει» τήν μαύρη ἐπέτειο τοῦ Ἀττίλα ἐπιστρέφοντας τίς μνῆμες τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας καί στήν πατρίδα μας. Ἡ δουλοπρέπεια δέν ἔχει ὅρια. Γιά ντροπή δέ μιλᾶμε. Αὐτή δέν ὑπάρχει. Ὅταν τεμαχίζεις τήν ἱστορία καί διαιρεῖς τήν Ἑλλάδα ἀπό τήν Κύπρο, ντροπή δέν ὑπάρχει. Ὅταν ἕναν μῆνα πρίν ἀπό τό ἑλληνικό Πάσχα, θά ἀκουστεῖ φωνή μουεζίνη σέ ὀθωμανικό τζαμί –μετά ἀπό ἕναν αἰῶνα– στήν Θεσσαλονίκη, ντροπή δέν ὑπάρχει. Θά σᾶς πάρει στό κυνήγι ὁ Ἅγιος Δημήτριος.

www.estianews.gr/kentriko-thema/ἄfesis-ἁmartiῶn-gia-ton-ἀttila-ὀthomaniki-ksana-ἡ-thessaloniki/

spot_img

6 ΣΧΟΛΙΑ

  1. “Οἱ μουσουλμᾶνοι, πού δέν ὑπάρχουν στήν Θεσσαλονίκ稔

    Ποιός σου είπε εσένα ότι δεν υπάρχουν; Είναι πάνω από 5.000 και είναι κυρίως εσωτερικοί μετανάστες από τη Δυτική Θράκη, είτε μετανάστες από μουσουλμανικές χώρες.

  2. “Τό αὐτό ἰσχύει καί γιά τήν Ρόδο….”

    Στη Ρόδοείτε αρέσει στον κύριο Κοττάκη είτε όχι, υπάρχει μία Τουρκική Μειοότητα, και στην Κω. Γύρω στα 3500 άτομα στη Ρόδο και 2000 στην Κω. Μέχρι δε τη δεκαετία του ’70 ήταν αναγνωρισμένοι ως “Τουρκική Κοιότητα Ρόδου”. Είχαν μειονοτικά τουρκικά σχολεία, τα οποία έκλεισε η Χούντα.

  3. Και λοιπόν; Πιο είναι το πρόπβλημα; Και στην Παναγία Σουμελά κάνουν λειτουργία οι Ορθόδοξοι.

  4. Στην Κύπρο υπάρχουν δύο λαοί, όχι ένας. Δεν υπάρχουν “Κύπριοι” με την εθνική έννοια, δεν υπάρχει “Κυπριακό” έθνος. Ο όρος “Κύπριος” είναι τοπικός/γεωγραφικός, όχι εθνικός/εθνοτικός. Στην Κύπρο υπάρχουν δύο μεγάλα έθνη, Έλληνες και Τούρκοι, και κάποιες μικρές μειονότητες. Εθνοθρησκευτικές ή εθνικές μειονότητες όπως οι Αρμένιοι και οι Μαρωνίτες, θρησκευτικές μειονότητες όπως π.χ. οι Λατίνοι κ.α. Υπάρχει επίσης και μία ιδιαίτερη εθνοπολιτισμική ομάδα, οι Ρομά (κάποιοι από αυτούς είναι μουσουλμάνοι και κάποιοι χριστιανοί, ενταγμένοι στην τουρκοκυπριακή και την ελληνοκυπριακή κοινότητα αντίστοιχα). Γιατί θα πρέπει ντε και καλά Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι να ζουν μαζί; Οι Τουρκοκύπριοι δεν πρόκειται να ξαναγυρίσουν ως μειονότητα σε ένα κράτος κατά βάση Ελληνοκυπρίων.

  5. Αλη γενίτσαρε η πρακτορα ότι εισαι τελος πάντων δεν σου τα ειπαν καλα τα αφεντικα σου. Εδω και καιρο σημαντικα χριστιανικά μνημεία στη Μικρα Ασια γίνονται τζαμιά, ανωτερη διαδικασια βλεπεις της εκπολιτιστικης αποστολής του τουρκοισλαμισμού. Δεν είναι μονο η Αγια Σοφιά., αν θες να μάθεις. Επομενως δεν ειναι ακριβώς ισα τα παραδειγματα. Σιγουρα οι τουρκοκύπριοι δεν θα ηταν μειονοτητα σε ενα μελλοντικο κυπριακο κράτος αν και δεν εχουν μεινει και πολλοί αφου εφυγαν απο τα στρατοκρατούμενα κατεχομενα και οι εποικοι της Ανατολίας έγιναν περισσοτεροι. Ωραιο πραγμα και ο εποικισμός οπως και οι εθνοκαθαρσεις ανώτερο πολιτιστικό επισης επιτευγμα του τουρκοισλαμισμού. Συνεχισε να σχολιάζεις για να γελάμε με την αγνοια και τον φανατισμό σου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Διαβάστε ακόμα

Stay Connected

2,900ΥποστηρικτέςΚάντε Like
2,767ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
30,200ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisement -

Τελευταία Άρθρα