Τό «Σημεῖο Τήξεως» τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας

Print Friendly, PDF & Email
- Advertisement -

Ὁ λαός, μέ ἀρχηγό μιά μάνα, νέα ἀξιωματική ἀντιπολίτευση Θεία Δίκη γιά τήν Κυβέρνηση πού προσέβαλε τήν μητρότητα

Ο «ΣΑΛΤΑΡΙΣΜΕΝΟΣ» Δελαπατρίδης, ὁ ὁποῖος ἐπευφημεῖτο στό παρελθόν ἀπό τούς «Μητσάρες» τοῦ Φαλήρου πού ἔσπευδαν γύρω του, κάθε φορά πού ἐκφωνοῦσε λογύδρια πάνω σέ μιά καρέκλα στό κυλικεῖο τοῦ «Ἱδρύματος», ἐπιτέθηκε προχθές τό πρωί στήν ἐφημερίδα μας. Τήν χαρακτήρισε «ἀκροδεξιά», ἐπειδή ἀνέδειξε τίς ἀντιφάσεις στά κείμενα κορυφαίων δικαστικῶν λειτουργῶν τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου, καί τόλμησε νά καταγράψει αὐτό πού σχολιάζεται χαμηλόφωνα στούς διαδρόμους τῆς Θέμιδος: «Ἐτρώθη τό κῦρος μας!».

Θά εἴχαμε τόν πειρασμό νά ρωτήσουμε τόν «Δελαπατρίδη» ποιός ἦταν αὐτός πού σέ κλειστές συναντήσεις Λεσχῶν τοῦ Κέντρου τῶν Ἀθηνῶν ἔλεγε ὅτι «πρέπει νά συντάξουμε τόν κατάλογο τῆς ἥττας πού ἔρχεται μέ τήν Τουρκία καί νά ἐνημερώσουμε τόν λαό γιά νά εἶναι ἕτοιμος ψυχολογικά», ἀλλά δέν νομίζουμε ὅτι θά μᾶς ἀπαντήσει. Μπορεῖ καί νά μήν …θυμᾶται. Ἡ οὐσία εἶναι ἀλλοῦ, καί αὐτή θά ἀναδείξουμε σήμερα.

Σέ κάθε γεγονός πού ἀποκαλύπτουμε ἀπό αὐτόν ἐδῶ τόν ἱστορικό προμαχῶνα τοῦ Τύπου, ὁ ὁποῖος τό 2026 συμπληρώνει 150 χρόνια κυκλοφορίας, ἡ ἀπάντηση πού λαμβάνουμε εἶναι χαρακτηρισμοί. Κοσμητικά ἐπίθετα. Σχόλια. Αὐτό συνιστᾶ τήν πεμπτουσία τοῦ πολιτικοῦ προβλήματος πού θά ἀντιμετωπίσει ἡ χώρα προσεχῶς. Ὅποιος κάνει καλόπιστα ἐπισημάνσεις στήν Δικαιοσύνη γιά τυχόν ἀντιφάσεις της, θά βαπτίζεται «ἄκρο». Ὅποιος τολμᾶ νά πεῖ κάτι γιά τήν Δημοκρατία στήν Ἑλλάδα σέ ἕνα διεθνές φόρουμ σέ καιρούς παγκοσμιοποίησης καί ἐλεύθερης διακίνησης τῆς πληροφορίας, θά βαπτίζεται «ἀνθέλλην». Ὅποιος ἀποκαλύπτει μιά ἀρνητική ἔκθεση γιά τό Κράτος Δικαίου πού ὑπογράφουν ἰδεολογικοί συνοδοιπόροι τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅπως ἡ Μιράντα Ξαφᾶ, θά καλεῖται «ἀντιπολιτευόμενος». Κύριε ΜακΚάρθυ, καλῶς ὁρίσατε στήν Ἑλλάδα. Θέλω νά ἐνημερώσω ὅλους τούς «Δελαπατρίδηδες» τῶν κοσμητικῶν ἐπιθέτων καί τῶν χαρακτηρισμῶν ὅτι ἐμεῖς ἀπερίσπαστοι θά ἐπιμείνουμε στό ρεπορτάζ. Δέν θά ἀσχοληθοῦμε μαζί τους. Ἡ περίπτωσή τους εἶναι ἁρμοδιότης ἄλλων ἀρχῶν. Τό πολύ πολύ νά ζητοῦν καί πάλι συγγνώμη μέ τρεμάμενη φωνή ξεροβήχοντας στά μικρόφωνα μετά ἕνα δύο χρόνια.

Ὅμως ἐμεῖς θά ἐπιμείνουμε στά γεγονότα, γιατί βλέπουμε ὅτι ὁ ἔλεγχος τῶν ἐξουσιῶν καί ἡ καλῶς ἐννοούμενη πίεση γιά τήν ἀπόδοση δικαιοσύνης ἀποδίδει. Ἡ Δημοκρατία ἔχει ἀκόμη ἀνακλαστικά. Στήν ὑπόθεση τῶν Τεμπῶν, ἕως καί μία ἑβδομάδα πρίν, ἡ εἰκόνα πού ὑπῆρχε ἦταν ὅτι ἡ Ὁλομέλεια τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου ἀπορρίπτει τίς κριτικές εὐρωπαϊκῶν ὀργάνων, ἡ σύσταση τῶν ὁποίων προβλέπεται ἀπό τίς ἱδρυτικές συνθῆκες τῆς Ἕνωσης. Ἡ εἰκόνα πού ὑπῆρχε ἦταν ὅτι ἡ δικαιοσύνη ἀπορρίπτει τό αἴτημα τοῦ ἀνακριτῆ γιά ἀνάκτηση βιντεοσκοπημένου ὑλικοῦ φόρτωσης τῆς ἐμπορικῆς ἁμαξοστοιχίας γιά νά μήν …καθυστερήσει ἡ δίκη. Ἡ εἰκόνα ἦταν ὅτι ὁ Πρωθυπουργός ὀχυρώθηκε πίσω ἀπό τήν ἀπόφαση τῆς Ὁλομελείας τοῦ Ἀρείου Πάγου πού μέ ψήφους 49-33 «ἔβγαλε τά κάστανα ἀπό τήν φωτιά» καί τήν ἐπικαλεῖτο σέ τηλεοπτικές του συνεντεύξεις πρός ἐπίρρωσιν τῶν ἰσχυρισμῶν του. Ὅταν λειτουργεῖς στό κενό καί δέν ἀντιλαμβάνεσαι τήν ἀτμόσφαιρα, νομίζεις ὅτι μπορεῖς νά κάνεις ὅ,τι θέλεις.

Σήμερα πού μιλᾶμε, ἡ εἰκόνα ἔχει ἀλλάξει. Ἡ ἀδιαίρετη εἰκών μεταξύ ἐκτελεστικῆς καί δικαστικῆς ἐξουσίας ἔχει διαρραγεῖ. Ἕνα ἑκατομμύριο ὑπογραφές πολιτῶν ἔχουν ἤδη συλλεγεῖ μέ αἴτημα τήν κατάργηση τῆς ἀσυλίας τῶν πολιτικῶν, μέ ἐνεργοποίηση τοῦ νέου συνταγματικοῦ θεσμοῦ τῆς λαϊκῆς νομοθετικῆς πρωτοβουλίας. Τό αἴτημα τοῦ ἀνακριτῆ γιά ἀνάκτηση σέ ἐργαστήρια τοῦ ἐξωτερικοῦ ἔγινε δεκτό ἀπό τόν Ὑπουργό Δικαιοσύνης, ὁ ὁποῖος παρενέβη μέ δηλώσεις του στήν δικαστική ἔρευνα ὡς μή ὤφειλε.

Βρισκόμαστε, μέ ἄλλα λόγια, κοντά στό σημεῖο τήξης τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας. Οἱ θεσμοί συμμορφώνονται σταδιακά ἐνῷ οἱ πολῖτες ἐπαναστατοῦν. Μιά μάνα πού δέν ὑπολόγιζε πολιτικά κανείς ὡς παράγοντα ἐξελίξεων, ἐνεργοποίησε μέ τίς φωνές της τό σημεῖο τήξης καί ξύπνησε εὐρωκοινοβούλια, ἑκατομμύρια πολῖτες καί δικαστικές ἀρχές. Μιά μάνα ἄλλαξε τήν θερμοκρασία στήν κοινωνία καί μετέτρεψε τό τέλμα σέ ποτάμι ὁρμητικό. Σκίζοντας τίς ἐκθέσεις τῶν πάσης φύσεως Γκρῆνμπεργκ πού θεωροῦν ὅτι τά δυστυχήματα στήν Ἑλλάδα ξεχνιοῦνται μετά ἀπό πέντε ἑβδομάδες. Μιά μάνα ἀπό αὐτές πού λοιδώρησε τό νομοσχέδιο Πατέλη-Σκέρτσου γιά τούς γκαίυ, κατέστη ἡ πραγματική ἀρχηγός τῆς κοινωνικῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης τοῦ τόπου. Μιά μάνα, ἀστή, συντηρητική, ὄχι Συριζαία, πού εἶπε τό αὐτονόητο γιά τό παιδί της: «Ἀδύνατον νά τό πενθήσω ἄν δέν ἀποδοθεῖ δικαιοσύνη».

Οἱ φωνές αὐτές τῆς μάνας, λοιπόν, ἔχουν τά ἑξῆς ἀποτελέσματα μέχρι στιγμῆς.

– Ἡ εἰσαγγελία τοῦ Ἀρείου Πάγου παρήγγειλε ἑκοῦσα ἄκουσα στόν ἀνακριτή παράταση τῶν ἐρευνῶν καί διενέργεια ἀνακριτικῶν πράξεων οἱ ὁποῖες πρό ἡμερῶν ἀπερρίπτοντο. Ἄν καί τήν παράταση τῆς ἔρευνας μπορεῖ νά τήν ἀποφασίσει μόνον ὁ ἀνακριτής σέ συνεργασία μέ τόν προϊστάμενο εἰσαγγελέα, ἄν καί ἡ παραγγελία τοῦ Ἀρείου Πάγου θεωρεῖται ἀπό ἔγκριτους νομικούς ὁριακῶς δικονομική ἀφοῦ ὁ Ἐπόπτης δέν ἔχει γνώση τῆς δικογραφίας (ποῦ νά τά ξέρει αὐτά ὁ σαλταρισμένος Δελαπατρίδης τοῦ Φαλήρου), ἡ πρωτοβουλία της αὐτή δείχνει ὅτι προβληματίζεται ἀπό τά σχόλια πού διατυπώθηκαν. Καί γι’ αὐτό χαιρετίζεται μέ ἱκανοποίηση. Ἔστω καί ἀργά, μπράβο. Στόχος τῆς πρωτοβουλίας αὐτῆς εἶναι νά καλυφθοῦν τυχόν πλημμέλειες τῆς δικαστικῆς ἔρευνας ἀλλά καί νά διαχωριστοῦν οἱ εὐθῦνες τῆς δικαστικῆς ἐξουσίας γιά τήν δίωξη κατά φυσικῶν προσώπων ἀπό τίς εὐθῦνες τῆς ἐκτελεστικῆς – νομοθετικῆς γιά τήν μή δίωξη πολιτικῶν προσώπων. Τό τόπι ἄρχισε νά «καίει» καί κανείς δέν θέλει νά τό κρατᾶ γιά λογαριασμό ἄλλου.

– Στήν ἴδια ἀκριβῶς κατεύθυνση κινεῖται καί ἡ χθεσινή ἀνακοίνωση τῆς Ἕνωσης Δικαστῶν καί Εἰσαγγελέων, ἡ ὁποία ἀναφερόμενη στό ζήτημα τῶν ποινικῶν εὐθυνῶν τῶν πολιτικῶν προσώπων διαχωρίζει τήν θέση της ἀπό τήν ἐκτελεστική καί νομοθετική ἐξουσία γιά τούς χειρισμούς τῆς ὑποθέσεως (Ἐξεταστική Ἐπιτροπή).

– Ἡ Πολιτεία ἔκανε δεκτή τήν ἐπισήμανση τῆς ἐφημερίδας μας γιά τήν ἀναγκαιότητα τῆς ἀνάκτησης τῶν κατεστραμμένων βίντεο φόρτωσης τῆς ἐμπορικῆς ἁμαξοστοιχίας!

Ἡ λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία πού βρίσκεται σέ ἐξέλιξη μέ βάση τίς νέες διατάξεις τοῦ Συντάγματος εἶναι ἐπίσης ἀπόδειξη ὅτι κάτι ἀλλάζει. Θά φτάσει κάποια στιγμή στήν Βουλή καί θά πρέπει νά εἰσαχθεῖ στίς ἐπιτροπές γιά ἐπεξεργασία καί ψήφιση. Τό θέμα δέν κλείνει. Ἀφοῦ ἡ Κυβέρνηση καί ἡ ἀντιπολίτευση δέν κάνουν καλά τήν δουλειά τους καί ἀφοῦ κάποιοι ἀναίσθητοι πολιτικοί –χωρίς νά ντρέπονται– ἔβαλαν λουκέττο στήν ἐξεταστική τήν ἡμέρα τῆς ἐπετείου τῶν Τεμπῶν, ὁ λαός καί ὁ Τύπος λύνουν τό πρόβλημα. Ὁ λαός ὑποκαθιστᾶ τά κόμματα καί μέ ἀρχηγό τήν μάνα ἀναδεικνύεται σέ ἀξιωματική Ἀντιπολίτευση τοῦ τόπου. Ἕνα ἑκατομμύριο ὑπογραφές, μέ ἀφορμή τήν πρωτοβουλία μιᾶς πληγωμένης μάνας καί ὄχι μιᾶς παρένθετης πού κυοφορεῖ γιά γκαίυ, εἶναι ἡ Θεία Δίκη γιά μιά κυβέρνηση πού προσέβαλε μέ τόν νόμο της τόσο βάναυσα τίς μητέρες καί τήν μητρότητα.

Πιστεύετε, δέν πιστεύετε, ὁ Θεός ἔχει τόν τρόπο νά τά «οἰκονομεῖ» ὡραῖα.

/www.estianews.gr/

spot_img

6 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Και ως πολίτης και κυρίως ως δικαστής -εάν ήμουνα-αισθάνομαι πολύ άσχημα για όσα -έωλα τα περισσότερα-καταλογίζει στην εκλεγμένη κυβέρνησή μας από τον λαό -ο οποίος όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις συνεχίζει να την στηρίζει , οι δε 158 βουλευτές της την δίνουν την δεδηλωμένη- και στην Ποινική Δικαιοσύνη μας , η οποία εδώ και 16 χρόνια -από το Βατοπέδι μέχρι τα Τέμπη- ”φορτώθηκε” υποθέσεις με φερόμενους κατηγορούμενους πολιτικούς-από τις οποίες μόνο δύο(Τσοχατζόπουλος και Παππάς) καταδικάστηκαν-.
  Τέτοιοι ”φιλιππικοί” εναντίον οποιασδήποτε κυβερνήσεως και Δικαιοσύνης δύσκολα θεωρούνται ότι προέρχονται από ιερή αγανάκτηση.
  Ας είναι καλά ο δεξιός κ. Κοττάκης , που φυσικά δικαιούται να γράφει -όπως και εγώ τα σχόλιά μου – τις απόψεις του.
  Θα τις προτιμούσα πάντως με λιγότερη εχθροπάθεια εναντίον των θεσμών του Πολιτεύματός μας.

 2. ΤΙ ΕΠΙΘΥΜΩ – ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ

  Με αφορμή
  το δυστύχημα των Τεμπών
  Τρίτη 28.02.2023

  Α. Δικαιοσύνη-Ισονομία.

  Τι επιθυμώ:
  – Συνταγματική κατοχύρωση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης.
  Τι ισχύει:
  – Η κυβέρνηση επιλέγει τους προέδρους και αντιπροέδρους του
  Συμβουλίου Επικρατείας, Αρείου Πάγου και Ελεγκτικού Συνεδρίου.
  Άρθρο: 90 Παράγραφος 5.
  http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/article-92/
  – Η κυβέρνηση μπορεί να προσβάλλει τις προαγωγές,τοποθετήσεις,
  μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις των δικαστικών λειτουργών.
  Άρθρο: 90 Παράγραφος 3.
  http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/article-92/

  Τι επιθυμώ:
  – Οι βουλευτές, και τα μέλη της κυβέρνησης να έχουν ίδια μεταχείριση
  με τους πολίτες στην απονομή δικαιοσύνης.
  Τι ισχύει:
  – Μόνο η Βουλή αποφασίζει για τη δίωξη των Βουλευτών.
  Άρθρο 61 Παράγραφος 2.
  http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/article-63/
  Άρθρο 62 Παράγραφος 1.
  http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/article-64/
  – Μόνο η Βουλή αποφασίζει για τη δίωξη μελών της κυβέρνησης ή όσων στο
  παρελθόν διετέλεσαν μέλη της κυβέρνησης.
  Άρθρο 86 Παράγραφος 1.
  http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/article-88/
  – Μόνο η Βουλή αποφασίζει για το ύψος των αποδοχών των Βουλευτών.
  Άρθρο 63 Παράγραφοι 1,2.
  http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/article-65/

  Τι επιθυμώ:
  – Οι βουλευτές και τα μέλη της κυβέρνησης να εκπίπτουν αυτόματα των αξιωμάτων
  τους όταν ψηφίζουν ή εισηγούνται αντισυνταγματικούς νόμους.
  Τι ισχύει:
  – Δεν υπάρχει σχετική συνταγματική πρόβλεψη στο ισχύον σύνταγμα.

  Β. Δημοκρατία-Λαϊκή Κυριαρχία.

  Τι επιθυμώ:
  – Συνταγματική κατοχύρωση δημοψηφισμάτων με πρωτοβουλία πολιτών για
  ψήφιση νέων νόμων, τροποποίηση και ακύρωση υπαρχόντων, με βάση
  τις αρχές της Ισηγορίας, Ισονομίας, Ισοκρατίας.
  Τι ισχύει:
  – Προβλέπεται ανά κοινοβουλευτική περίοδο κατάθεση δύο προτάσεων
  500000 πολιτών προς συζήτηση και ψήφιση από τη Βουλή με θεματολογικούς
  περιορισμούς.
  Άρθρο: 73 Παράγραφος 6.
  http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/article-75/
  – Δεν προβλέπονται δημοψηφίσματα με πρωτοβουλία πολιτών.
  Άρθρο: 44 Παράγραφος 2.
  http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/article-46/
  – Απαγορεύονται δημοψηφίσματα για νόμους που έχουν ήδη ψηφιστεί και
  αφορούν δημοσιονομικά θέματα.
  Άρθρο: 44 Παράγραφος 2.
  http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/article-46/

  Τι επιθυμώ:
  – Τη συνταγματική κατοχύρωση της αλλαγής του συντάγματος μόνο μέσω
  δημοψηφίσματος προερχόμενου από πρωτοβουλία πολιτών.
  Τι ισχύει:
  – Μόνο η Βουλή αναθεωρεί το Σύνταγμα.
  Άρθρο: 110 Παράγραφος 2.
  http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/article-114/

  Γ. Εδαφική Ακεραιότητα-Εθνική Κυριαρχία.

  Τι επιθυμώ:
  – Την συνταγματική κατοχύρωση της εδαφικής ακεραιότητας και ανεξαρτησίας
  της χώρας.
  Τι ισχύει:
  – Με πλειοψηφία 151 βουλευτών αλλάζουν τα σύνορα της χώρας.
  Άρθρο: 27 Παράγραφος 1.
  http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/article-27/
  – Με πλειοψηφία 151 βουλευτών ξένα στρατεύματα εγκαθίσταται στη χώρα.
  Άρθρο: 27 Παράγραφος 2.
  http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/article-27/

  Τι επιθυμώ:
  – Την υπερίσχυση του Ελληνικού συντάγματος και του εθνικού δικαίου απέναντι
  στο διεθνές δίκαιο.
  Τι ισχύει:
  – Με πλειοψηφία 180 βουλευτών εκχωρούνται συνταγματικές αρμοδιότητες
  σε διεθνή όργανα.
  Άρθρο: 28 Παράγραφος 2.
  http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/article-28/
  – Με πλειοψηφία 151 βουλευτών γίνεται περιορισμός της εθνικής κυριαρχίας.
  Άρθρο: 28 Παράγραφος 3.
  http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/article-28/

  Τι επιθυμώ:
  – Τη συνταγματική κατοχύρωση της Ελληνικής γλώσσας ως επίσημης
  γλώσσας του κράτους.
  Τι ισχύει:
  – Δεν υπάρχει άρθρο για τον ορισμό της επίσημης γλώσσας του κράτους
  στο ισχύον σύνταγμα.

  • ΚΑΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ ΣΑΣ -ΚΑΙ ΕΓΩ ΕΧΩ ΑΛΛΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ -ΑΛΛΑ ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΨΗΦΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ-ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ- ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ-ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ,ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 300 ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΕΜΕΝΑ. ΟΠΟΤΕ ΑΣ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΖΩΗ.;;;
   ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΛΑ ,ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ.

   • Γνήσια νοοτροπία χωροφύλακα των δεκαετιών ’70/80, που έμαθαν να υπακούν και να σκύβουν το κεφάλι. Γνήσια νοοτροπία ραγιά, ανθρώπου χωρίς αυτοεκτίμηση κι αξιοπρέπεια, που έμαθε στο γλείψιμο τής εξουσίας. Άλλως, τι εκφράζει αυτό το ηλίθιο “ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΕΜΕΝΑ”; Στο εξυπνότεροι από σένα και μόνον εσένα, ίσως συμφωνώ, διότι δεν μπορώ να φανταστώ πιο βλάκα από σένα.

    • Εγώ περίμενα απάντηση από τον κύριο Φερώνυμο με τον οποίον διαφωνούμε ,χωρίς να με βρίζει-εγώ όπως βλέπετε δεν βρίζω-.
     Δεν τον εκπροσωπείτε και αφού βάλατε στο ”μίξερ” του λίγου μυαλού σας τα πάντα άσχετα δεν προσφέρατε τίποτε στην συζήτηση, αλλά κα με βρίσατε. Γιατί ;;;.
     Εκνευρίζεστε ;;;. Φυσιολογικό περίπου -δεν είστε ο μόνος χωρίς επιχειρήματα ή οξύθυμος -.
     Όμως εν θυμώ μη λέτε-γράφετε και μη πράττετε .
     Και αυτά δεν τα καταλαβαίνετε;;;.

     • Σού φτύνουν κι εσύ νομίζεις ότι ψιχαλίζει. Ζεις ακόμη στην δεκαετία ’70 και παλιότερα, γι αυτό χρησιμοποιείς ότους ξεπερασμένους, όπως “αντικαραμανλικός”, “αντιμητσοτακικός” και παρόμοιες ξεπερασμένες και κενές νοήματος αρλούμπες. Τώρα με την φράση “ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΕΜΕΝΑ” κυριολεκτικώς “έγραψες”. Απέδειξες ότι ζεις στην κοσμάρα σου και μετά περιμένεις να σού απαντήσει ο Φερώνυμος και να σε πάρει στα σοβαρά. Το να λέει κανείς τα πράγματα με τ’ όνομά των, δεν είναι βρισιά. Είναι η πραγματικότητα, όπως εσύ την εκθέτεις.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Διαβάστε ακόμα

Stay Connected

2,900ΥποστηρικτέςΚάντε Like
2,767ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
30,600ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisement -

Τελευταία Άρθρα