Η ΙΣΤΟΡΙΑ αναφέρει πως εξαρχής, οι δικτάτορες είχαν ψηλά στους σχεδιασμούς τους την Κύπρο. Έδειξαν από την αρχή, που επιβλήθηκαν, ότι ήθελαν να τελειώσουν με το Κυπριακό. Πρέπει να σημειωθεί πως η Ουάσιγκτον, ως γνωστό,  είχε αναγνωρίσει τη χούντα του Παπαδόπουλου, τον οποίο οι Αμερικανοί γνώριζαν πολύ καλά. Ήταν, άλλωστε, ο σύνδεσμος της ΚΥΠ με τη CIA, πριν από το πραξικόπημα.

ΟΙ εξελίξεις σε σχέση με την Κύπρο κατά την περίοδο 1967-1974, σύμφωνα με το πόρισμα Φακέλου της Κύπρου της Κυπριακής Βουλής, αναδεικνύουν μια σειρά από γεγονότα: Η χούντα απέσυρε τη μεραρχία από την Κύπρο, αποδυναμώνοντας ουσιαστικά την άμυνα έναντι ενδεχόμενης τουρκικής επιβουλής. Επεδίωξε τη διαίρεση του λαού σε ενωτικούς και ανθενωτικούς, σε εθνικόφρονες και κομμουνιστές‐ συνοδοιπόρους.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ, στήριξε πλήρως την παράνομη δραστηριότητα του Εθνικού Μετώπου και στη συνέχεια της ΕΟΚΑ Β, την οποία χρηματοδοτούσε και την ενίσχυε με οπλισμό. Είχε εμπλοκή σε δολοφονίες και σε απόπειρες δολοφονίας, μεταξύ άλλων και κατά του Προέδρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Είχε, ακόμη, σχέση με την εκκλησιαστική κρίση καθώς είχε παρακινήσει τους τρεις Μητροπολίτες να προχωρήσουν σε αντικαταστατική καθαίρεση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, προκαλώντας μείζονα εκκλησιαστική κρίση και περαιτέρω διχασμό του λαού.