Ιανουάριος 22, 2024. Ελλάδα.

Το σχέδιο για την ανάπτυξη των Δυτικών Βαλκανίων έφερε τους ηγέτες της περιοχής σε κοινό τραπέζι. Ο Βούτσιτς, ο Ράμα, ο Κούρτι και ο Σπάγιτς έφτασαν στα Σκόπια και οικοδεσπότης τους ήταν ο πρωθυπουργός Κοβάτσεφσκι.

Το σχέδιο καλύπτει την περίοδο από το 2024 έως το 2027. Περιέχει έξι δισεκατομμύρια ευρώ για τις έξι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων: δύο ως μη επιστρεπτέα κεφάλαια και τέσσερα δισεκατομμύρια ως δάνεια με ευνοϊκούς όρους.

Μεταξύ των στόχων είναι η δημιουργία ενιαίας περιφερειακής αγοράς και η πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά, ο διπλασιασμός των οικονομιών και η μείωση του κοινωνικοοικονομικού χάσματος μεταξύ των χωρών της περιοχής και των μελών της Ένωσης.

Οι ηγέτες χαιρέτησαν το σχέδιο. Πιστεύουν ότι τέτοιες πρωτοβουλίες είναι ένας καλός μηχανισμός για να ανοίξει ο δρόμος προς την ΕΕ.

Για να ληφθούν τα χρήματα πρέπει πρώτα να πληρούνται αρκετές προϋποθέσεις. Χρειάζονται συγκεκριμένες κοινωνικοοικονομικές, αλλά και θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, όπως το κράτος δικαίου, η δημοκρατία, ο σεβασμός των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναφέρεται επίσης η χρηστή διαχείριση του δημοσίου χρήματος.

Τα οφέλη συζητήθηκαν μαζί με ανώτερους εκπροσώπους από την ΕΕ και τις ΗΠΑ που τόνισαν ότι κανείς δεν θα μπορέσει να μπλοκάρει τη διαδικασία λόγω ανεπίλυτων διμερών διαφορών και όποια χώρα επιχειρήσει να το κάνει θα αντιμετωπίσει συνέπειες.

Οι πρώτες πληρωμές έχουν προγραμματιστεί για το πρώτο εξάμηνο του έτους, αλλά οι χώρες πρέπει να προετοιμάσουν ατζέντα μεταρρυθμίσεων που θα εγκριθούν από τις Βρυξέλλες. Η πρόοδος θα αξιολογηθεί στη βάση τους.

Το σχέδιο παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, μαζί με εκθέσεις προόδου της χώρας, όπως γράφουν τα media των Σκοπίων.

The Hellenic Information Team