Σάββας Ιακωβίδης: «Δεν υπάρχει ισχυρή, αξιόπιστη εξωτερική πολιτική αν δεν συνοδεύεται από ισχυρή αποτρεπτική ισχύ»

Print Friendly, PDF & Email
- Advertisement -

speaknews.gr

ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ ΙΑΚΩΒΙΔΗ

Ποιος Έλληναςτης Κύπρου ή της Ελλάδοςδιαφωνεί με την πιο πάνω σοβαρή επισήμανσηΑνήκει στον Πρόεδρο της Κυπριακής ΔημοκρατίαςΝΧριστοδουλίδηΜιλώντας σε χοροεσπερίδα τουΣυνδέσμου Αξιωματικών Κυπριακού Στρατού(30/1/2024), είπε:

«Η ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμης τηςΚυπριακής Δημοκρατίας δεν είναι ένα θέμα στο οποίουπάρχει η οποιαδήποτε διαφωνία ανάμεσα στηνΚυβέρνηση και τα κόμματαείναι ενδεχομένως τομόνο θέμα στο οποίο υπάρχουν κοινές θέσειςκοινέςπροσεγγίσειςΚαι αυτή είναι η ορθή προσέγγιση, διότιμιλάμε για ένα κράτος που βρίσκεται υπό κατοχή τατελευταία 50 χρόνια».

Ένα κυπριακό ευρωπαϊκό κράτος, που «επιδιώκει όχιμε λόγια αλλά με πράξεις να βρίσκεται στον σκληρόπυρήνα της ΕΕο οποίος περνά μέσα από τηνενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της ΕΕκάτι πουη Κυπριακή Δημοκρατία υποστηρίζει ένθερμα».

Ποιος διαφωνεί και πάλι με τα πιο πάνωΑναφερόμενος στην προηγούμενη θέση του ωςΥπουργός Εξωτερικώνκαι πόση περηφάνια ένιωθεόταν συναντούσε ομολόγους του της ΑιγύπτουτουΙσραήλ και της Ιορδανίαςκαι του μιλούσαν για τουψηλό επίπεδο των Κυπρίων αξιωματικώνο ΝΧριστοδουλίδης πρόσθεσε:

«Δεν μπορείς να έχεις μιαν ισχυρήμιαν αξιόπιστηεξωτερική πολιτική αν αυτή δεν συνοδεύεται απόμιαν ισχυρή αποτρεπτική ισχύ. Και στο σημερινόμεταβαλλόμενο περιβάλλον η εξωτερική πολιτικήταυτίζεται άμεσα με την αμυντική πολιτικήμε τιςικανότητες του κράτους στα θέματα της άμυνας καιτης ασφάλειας».

ΑλληλούιαΗχήστε οι σάλπιγγες για ορθές θέσειςτου Κύπριου Προέδρου για την άμυναΠροεκλογικάείχε εξαγγείλει (29/11/2022) όχι μιαόχι δυο, αλλά 26 προτάσεις για την άμυνα και τηνασφάλεια της ΚύπρουΑυτές κωδικοποιούνταν σεπέντε πολιτικές1.- Ενίσχυση ΑποτρεπτικήςΙκανότητας2.- Ισχυρές Συνεργασίες –Αναβαθμισμένος Ρόλος της Κύπρου3.- ΣύγχρονοςΗμιεπαγγελματικός Στρατός4.- ΟυσιαστικήΕφεδρεία και Εθνοφυλακή και5.- ΑντιμετώπισηΕκτάκτων Αναγκών.

Ο Κύπριος Πρόεδρος δεσμεύτηκε ότι θα εκπονηθείΣτρατηγική Εθνικής Ασφάλειας, που θα συνταχθείαπό το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, με στόχο«την υλοποίηση του εξοπλιστικού προγράμματος τηςΕθνικής Φρουράςστοχεύοντας σε θεσμοθετημένεςσταθερές δαπάνες επί του ΑΕΠ ύψους τουλάχιστον2%. Με εκσυγχρονισμό ή και αντικατάσταση παλαιώνοπλικών συστημάτων της Εθνικής Φρουράςπαράλληλα με την προμήθεια καινούργιωνσυστημάτων που θα ενσωματώνουν τις νέεςτεχνολογίεςμε προτεραιότητα την ενίσχυση τουπολεμικού ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίαςτης Εθνικής Φρουράς». 

Τέτοια Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας ακόμα ναδούμε… Ούτε βλέπουμε υλοποιούμενη την άλληδέσμευσή του ότι ΘΑ μελετήσει «σε συνεργασία μετην Ελλάδα την προοπτική ουσιαστικής αναβίωσηςτου Δόγματος του Ενιαίου Αμυντικού ΧώρουΚύπρουΕλλάδας, σε επιχειρησιακό επίπεδο». Προεκλογικά φούμαρα αναξιότηταςΘαανατρέξουμε σε έναν βαθύτατο γνώστη τωναμυντικών θεμάτωντον Φοίβο Κλόκκαρηαντιστράτηγο ε.α., πρώην υπουργό Άμυνας επίπροεδρίας Τάσσου Παπαδόπουλου.

Σε μόλις πρόσφατη ανάλυσή του (26/1/2024), επισημαίνει για πολλοστή φορά ότι η στρατιωτικήισχύς της Κυπριακής Δημοκρατίας «είναιαποδυναμωμένη». Αναφέρει, επίσης, τη μεγάλησυμπίεση των προϋπολογισμών άμυναςτηναδικαιολόγητη μείωση της θητείας σε ένα κράτοςυπό κατοχή και την ολέθρια σύγκλιση στιςσυνομιλίες «να αφοπλισθεί το κυπριακό κράτος μετάτη λύσηόπως προέβλεπε και το Σχέδιο ΑνάνΤοδόγμα του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου (ΔΕΑΧείναιανενεργό από το 2000 και η Τουρκία κυριαρχεί στονθαλάσσιο χώρο μεταξύ ΚύπρουΡόδου». Καιπροσθέτει καταγγελτικά:

«Στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας, η παρούσαΚυβέρνηση δεν τήρησε την προεκλογική δέσμευση τουΠροέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας να ενισχύσειτην αποτρεπτική ικανότητά της:

(1) Δεν τηρήθηκε η  δέσμευση για αύξηση τουπροϋπολογισμού άμυνας σε ποσοστό 2% επί του ΑΕΠΟ ΠΥ άμυνας του 2024 περιορίσθηκε στο ανεπαρκέςποσοστό του 1,8%. 

(2) Με πρόταση νόμου της Κυβέρνησηςπουυπερψηφίσθηκε από τη Βουλή (μόνο δύο βουλευτέςενός κόμματος την καταψήφισαν), μειώθηκε οσυντελεστής έκτακτης εισφοράς για την άμυνα από το30% στο 17%, σε μια περίοδο που η τουρκική απειλήμεγεθύνεται και οι ανάγκες εκσυγχρονισμού των μέσων της ΕΦ αυξάνονται.

(3) Έγινε λανθασμένος χειρισμός της κρίσης στηνπεριοχή του χωριού Πύλα».

Τι πρέπει να γίνειπου μέχρι σήμερα δεν έγινε, ώστενα ανακοπεί η πορεία τουρκοποίησης της ΚύπρουΟΦΚλόκκαρης εισηγείται:

«(1) Να ενισχυθεί επειγόντως η στρατιωτική ισχύςτης Κύπρου (ΕΦΔΕΑΧσυμμαχίες),

(2) να απορριφθεί η λύση Διζωνικής ΔικοινοτικήςΟμοσπονδίαςνα επανατοποθετηθεί το Κυπριακόστην ορθή βάση του ως θέματος εισβολήςκατοχήςεποικισμούεθνοκάθαρσης και

(3) να τεθεί φραγμός στη δημογραφική αλλοίωση.Προϋποθέσεις για την αναθεώρηση(1) Ησυνειδητοποίηση των θανάσιμων κινδύνων από τηνεπιθετικότητα της Τουρκίας και την υποστήριξηεφαρμογής λύσης ΔΔΟ(2) η κατανόηση της αξίαςτης στρατιωτικής ισχύος (παραγωγός ασφάλειαςγια την επιβίωσή μας  και η αύξηση των χρηματικώνπόρων προς ενίσχυσή τηςΗ μόνη ελπίδα νααπαλλαγούμε από την τουρκοβρετανική ΔΔΟστηνοποία είναι  εγκλωβισμένες η Κυβέρνηση και οιπολιτικές ηγεσίες των περισσοτέρων κομμάτωνείναιη αφύπνιση του λαούΑν ο λαός ενημερωθείαντικειμενικά και διαλυθούν οι ψευδαισθήσεις πουτου καλλιεργούν ότι “η ΔΔΟ επανενώνει την Κύπροκαι αποτρέπει την διχοτόμηση”θα ανατρέψει αυτήντη λύσηπου οδηγεί στην τουρκοποίηση τηςΚύπρου».

Ποιοι θα αφυπνίσουν τον λαόΗ Αννίτα Δημητρίουπρόεδρος του πάλαι ποτέ εθνικόφρονος ΔΗΣΥπουθα μας κάνει μαθήματα για τα… «θετικά» τηςαγγλοτουρκοδιζωνικής ανωμαλίαςΉ μήπως οδιζωνιστής ΓΓ του ΑΚΕΛ ή ο με «σωστόπεριεχόμενο» πρόεδρος του ΔΗΚΟΝΠαπαδόπουλοςΟ διζωνιστής ΠρόεδροςΧριστοδουλίδης δεν έχει υλοποιήσει τίποτε από όσαμε αταλάντευτη συχνότητα και αγωνία προειδοποιείο ΦΚλόκκαρηςΑντίθεταπαρά τις προεκλογικέςδιακηρύξεις του και για πέντε πυλώνες τηςεξωτερικής πολιτικής (17/12/2022), πρότεινε 14 μονομερή ΜΟΕ προς τους Τ/κυπρίους, για να τουςδελεάσει και να κατευνάσει το ερντογανικό θηρίοεπειδή καίγεται ασυγκράτητα για συνομιλίες «απόεκεί που μείναμε στο Crans Montana».

Η εξωτερική πολιτική είναι στο μεταίχμιο τηςεσωτερικής πολιτικής και των διεθνών σχέσεων(HillForeign Policy in International Relations). Καιόπως ο Raymond Aron προσδιόρισε«Το πρόβληματης εξωτερικής πολιτικής είναι το διπλό πρόβληματης ατομικής και συλλογικής επιβίωσης». Ηατομική και συλλογική επιβίωση του κυπριακούΕλληνισμού εξαρτάται από ισχυρή άμυνα ωςπαραγωγού ασφάλειας έναντι της τουρκικήςεπιβουλήςΙσχυρή άμυνα στηρίζει και ενισχύειαξιόπιστη και σοβαρή εξωτερική πολιτική.

Αυτές τις απλές αλήθειες η πολιτική ηγεσία τηςΚύπρου αρνείται να τις κατανοήσειΔεν θέλειισχυρή άμυνα, επειδή δεν είναι ικανή να ασκήσειαξιόπιστησοβαρή εξωτερική πολιτικήΒολεύεταιμε την αγγλοτουρκοδιζωνική τερατουργία, πουοδηγεί στην τουρκοποίηση της Κύπρου.

speaknews.gr

spot_img

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Διαβάστε ακόμα

Stay Connected

2,900ΥποστηρικτέςΚάντε Like
2,767ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
30,500ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisement -

Τελευταία Άρθρα