Πρόεδρος Ιατρικής ΑΠΘ: το τμήμα αντιμετώπισε με επιτυχία την πανδημία

Print Friendly, PDF & Email
- Advertisement -

 

Θεσσαλονίκη, 4 Μαρτίου 2024

Σημαντικό και πολύπλευρο, έχοντας αντιμετωπίσει με επιτυχία τις μεγάλες προκλήσεις της πανδημίας, βαίνοντας με συνέπεια στην κατεύθυνση της ανάπτυξης και της εξωστρέφειας, θεωρεί το έργο του Τμήματος ιατρικής του ΑΠΘ ο πρόεδρός του Κυριάκος Αθανασιάδης.

Στον απολογισμό του επισημαίνει τα εξής:

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Θεωρώ ότι το έργο της διοίκησης του Τμήματος Ιατρικής τα χρόνια στα οποία είχα την τιμή να υπηρετώ ως Πρόεδρος είναι σημαντικό και πολύπλευρο, έχοντας αντιμετωπίσει με επιτυχία τις μεγάλες προκλήσεις της πανδημίας, βαίνοντας με συνέπεια στην κατεύθυνση της ανάπτυξης και της εξωστρέφειας. Η λειτουργία του Τμήματος το διάστημα αυτό έχει οδηγήσει στην προσέλκυση σημαντικών πόρων, στην περαιτέρω ανάδειξη της εργασίας των μελών του Τμήματος και στην καταξίωσή του σε διεθνές επίπεδο.

Οι βασικοί άξονες του έργου που επιτελέστηκε είναι:

 • Η ίδρυση, πιστοποίηση με «Άριστα» και λειτουργία του πρώτου στην Ελλάδα Αγγλόγλωσσου Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Ιατρική που διεθνοποίησε πραγματικά το Τμήμα μας και αποτέλεσε την αιχμή της εξωστρέφειάς του.
 • Η σύσταση και λειτουργία της Ειδικής Μονάδας Βιοϊατρικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΕΜΒΙΕΕ) και η έναρξη μελετών φάσης Ι και φαρμακοϊσοδυναμίας (το μοναδικό κέντρο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη), η υποστήριξή της με συσκευές τελευταίας γενιάς, η πιστοποίησή της από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ιατρικών Ειδικοτήτων (UEMS) που την καθιστά ως αξιόπιστο Ινστιτούτο διεθνώς και η σύσταση σε αυτήν των Κέντρων Αναφοράς «Long-CΟVID»,

«Κρανιοπροσωπικών Διαφορών» και «Έρευνας & Εκπαίδευσης στις Μεταμοσχεύσεις».

 • Η γιγαντιαία αύξηση των εσόδων, με αποτέλεσμα το Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ και κατ’επέκταση το Πανεπιστήμιό μας να έχει τα περισσότερα εκπαιδευτικά έσοδα σε όλη την Ανώτατη Εκπαίδευση. Τα έσοδα αυτά αξιοποιήθηκαν στην αναβάθμιση των υποδομών και λειτουργιών του Τμήματος, στην υποστήριξη της αριστείας, στη χορήγηση υποτροφιών, καθώς και στην ενίσχυση δράσεων των φοιτητριών και φοιτητών μας, των μελών ΔΕΠ, των δραστηριοτήτων των Τομέων και των δομών του Τμήματος.
 • Ο διορισμός άνω των 40 Readers (Εργαστηριακών και Κλινικών Διδασκόντων) στο αγγλόγλωσσο και στο ελληνόγλωσσο πρόγραμμα (κατ’ αντιστοιχία με του θεσμό της επώνυμης έδρας) και ο οικονομικός προγραμματισμός, ώστε όλα τα Εργαστήρια και οι Κλινικές να έχουν από έναν Reader εντός των επόμενων δυο ετών. Αντίστοιχα, υπήρξε διορισμός μεγάλου αριθμού Assistants και γραμματειακού προσωπικού για τη συμπληρωματική υποστήριξη των αναγκών του Τμήματος και της διοικητικής του λειτουργίας.
 • Η έναρξη της ψηφιοποίησης του Τμήματος σε όλα τα επίπεδα, εκπαιδευτικό και διοικητικό/γραμματειακό, με ψηφιακές πλατφόρμες και προγράμματα πρωτοποριακά για όλη την Ελλάδα αποτελούν όχι μόνο καλές πρακτικές για την Ανώτατη Εκπαίδευση, αλλά και τη βάση για την προσέλκυση εκπαιδευτικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων αυξάνοντας τους πόρους και αναβαθμίζοντας περαιτέρω τη λειτουργία και τη διεθνή θέση του Τμήματός μας. Η διεξαγωγή ψηφιακών εξετάσεων σε όλα τα μαθήματα και όλες τις φοιτήτριες και φοιτητές με τη χρήση tablets ως πρότυπος τρόπος στην Ανώτατη Εκπαίδευση στη χώρα μας αποτελεί το απτό αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής.
 • Η επιτυχία, σε συνεργασία με τους Προέδρους των Ιατρικών Σχολών της χώρας, προκήρυξης 63 νέων θέσεων μελών ΔΕΠ κατ΄εξαίρεση για το Τμήμα μας, από μετατροπή των κονδυλίων του Υπουργείου Υγείας στο Υπουργείο Παιδείας, γεγονός μοναδικό για τα ιστορικά χρονικά του Τμήματος.
 • Η συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και τα Υπουργεία Υγείας και Παιδείας για την κατάρτιση του κτιριολογικού σχεδίου και του οργανογράμματος λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου και η εξασφάλιση προκήρυξης κατ΄εξαίρεση 11 νέων θέσεων μελών ΔΕΠ για τη λειτουργία του, από τις συνολικά 32 θέσεις μελών ΔΕΠ που έχουν συμφωνηθεί.
 • Η πιστοποίηση του αναθεωρημένου, σύγχρονου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και αξιολόγησή του με «Άριστα» από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 • Η προώθηση ακαδημαϊκών θεμάτων, όπως η εκπόνηση και ψήφιση εσωτερικού κανονισμού, η καθιέρωση του Ακαδημαϊκού Συμβούλου για όλες τις φοιτήτριες και φοιτητές, η κατάργηση της κατανομής των φοιτητών σε πόλους με ταυτόχρονη ίδρυση των ακαδημαϊκών συγκροτημάτων, ο νέος τρόπος κατανομής των φοιτητριών και φοιτητών σε ομάδες, η διαδικτυακή διδασκαλία του μεγαλύτερου μέρους των αμφιθεατρικών παραδόσεων, η καθιέρωση rotation στις Κλινικές, τα κοινά μαθήματα και οι κοινές εξετάσεις, η έναρξη της καθετοποιημένης διδασκαλίας μαθημάτων, η καταγραφή, διδασκαλία και εξέταση των κλινικών δεξιοτήτων σε κάθε μάθημα, η καθιέρωση δύο τουλάχιστον βαθμών σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα, η θέσπιση προαπαιτούμενων για την προαγωγή στο τρίτο και στο έκτο έτος και η καταγραφή των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των φοιτητών, μελών ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ και ΔΕΠ.
 • Η αύξηση σε 72 των ποιοτικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, διατμηματικών και διϊδρυματικών, ελληνόγλωσσων και αγγλόγλωσσων (κάποια μοναδικά στον ελλαδικό χώρο), που προσφέρουν μια πλήρη γκάμα γνωστικών πεδίων εκπαίδευσης και έρευνας, ενισχύουν τη δυναμική και την εξωστρέφεια του Τμήματος με την προσέλκυση υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών φοιτητών συμβάλλοντας με πόρους στην κάλυψη λειτουργικών και αναπτυξιακών αναγκών. Ολοκληρώθηκε η εκπόνηση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των προγραμμάτων και η προετοιμασία για την επερχόμενη πιστοποίησή τους. Αντίστοιχα, υπήρξε αύξηση σε 23 των

«Μετεκπαιδευτικών Προγραμμάτων Εξειδίκευσης» (Fellowships), μοναδικά στη χώρα μας, με επιλογή πλήθους Κλινικών και Εργαστηριακών Ακαδημαϊκών Βοηθών και Ακαδημαϊκών Βοηθών Έρευνας.

 • H διοργάνωση στον τομέα της Δια Βίου Μάθησης δωρεάν ανοιχτών διαδικτυακών μαθημάτων (MOOCs) διαθέσιμα στο ευρύ κοινό με προσφερόμενες ήδη 13 θεματικές ενότητες στην πλατφόρμα OpenLearn4Health τα οποία παρακολούθησαν δεκάδες χιλιάδες συμμετέχοντες.
 • Η αναβάθμιση των υποδομών του Κτηρίου Βασικών Επιστημών, η εκ βάθρων υλικοτεχνική ανακαίνιση και ψηφιακή αναβάθμιση των αμφιθεάτρων Α και Β, Ε και ΣΤ, η βελτίωση του αμφιθεάτρου του Ανατομείου, η αναβάθμιση και τοποθέτηση ψηφιακών μέσων στα αμφιθέατρα «Κ. Τριαρίδης» στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και «Π. Μεταξάς» στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο και η οικονομική συμμετοχή του Τμήματος στην αναβάθμιση των αμφιθεάτρων των νοσοκομείων Γεννηματάς και Παπανικολάου. Επιπλέον, η ανακαίνιση των χώρων της Γραμματείας στο ισόγειο και τον πρώτο όροφο, της αίθουσας συνεδριάσεων του Τμήματος «Α. Μηνάς» και ο ανασχεδιασμός και η ανακατασκευή των εξωτερικών χώρων που βελτίωσαν την αισθητική και τη λειτουργικότητά τους. Συνολικά, δόθηκε έμφαση στη συνεχή αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού των δομών του Τμήματος με κονδύλια, κυρίως, από το αγγλόγλωσσο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών καθώς και από τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
 • Η αναδιάρθρωση των Τομέων του Τμήματος, μετά από δεκαετίες, από εννέα σε έξι με σκοπό την ευελιξία στη λειτουργία τους.
 • Η εκπόνηση εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας και η δημοσίευση σε ΦΕΚ του συνόλου των Εργαστηρίων και Κλινικών του Τμήματος.
 • Η συγκρότηση 15 Επιτροπών του Τμήματος μετά από ανοιχτή πρόσκληση αντί ορισμού και η ενίσχυση του ρόλου τους μέσα από την ενεργό συμμετοχή μεγάλου αριθμού μελών ΔΕΠ, με ανοιχτές συνεδριάσεις, κοινοποίηση των προτάσεών τους στο σύνολο των μελών ΔΕΠ και μηνιαίο συντονισμό των δραστηριοτήτων τους από τον Πρόεδρο του Τμήματος. Αντίστοιχα, η συγκρότηση 10 Γραφείων του Τμήματος με αρμοδιότητες που πλαισιώνουν αυτές των Επιτροπών του. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες και στην προσέγγιση με τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων.
 • Η ίδρυση του συνεργαζόμενου πιστοποιημένου «Κέντρου Ευ Ζην / Wellbeing Centre» για την Ψυχική Υγεία και τη Διατροφή από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), η ίδρυση του «Κέντρου Ανθρώπινης Ανάπτυξης» με τη Νομική Σχολή και το Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ και η ανάληψη της Cochrane Greece για τη χώρα μας από το Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ.
 • Η απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ για την ανακήρυξη του Τμήματός μας σε Ιατρική Σχολή που βρίσκεται πλέον στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας για ενεργοποίηση.
 • Η επεξεργασία και προώθηση σχεδίου για την πραγματοποίηση ενός Βιο-ιατρικού Cluster, με πυρήνα ένα μεγάλο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο πλαισιωμένο με την Ιατρική Σχολή και τις δομές της και εντασσόμενο στον Στρατηγικό σχεδιασμό του Τμήματος.
 • Η θεσμική θωράκιση του τρόπου λειτουργίας του Τμήματος σε όλα τα επίπεδα, με συλλογικότητα, κατανομή αρμοδιοτήτων, δημοκρατική διοίκηση και προγραμματισμό ημερομηνιών και χρονικών ορίων όλων των Συνεδριάσεων.
 • Η διεκπεραίωση των διαδικασιών που αφορούν στην εξέλιξη και εκλογή μελών ΔΕΠ με απόλυτη συνέπεια και προσήλωση στη νομιμότητα, με τήρηση της σειράς ΦΕΚ και κατάθεσης της εισηγητικής έκθεσης, χωρίς χρονικές καθυστερήσεις.
 • Ως προς τα επαγγελματικά μας ζητήματα, η επιτυχής κατάληξη μετά από συντονισμένες προσπάθειες των Ιατρικών Σχολών της χώρας της απόδοσης του κλινικού επιδόματος σε όλα τα μέλη ΔΕΠ Ιατρικής που ασκούν νοσοκομειακό έργο και η ενσωμάτωση σε νόμο της δυνατότητας στα μέλη ΔΕΠ Ιατρικής να ασκούν κάθε είδους ιδιωτικό έργο ή δραστηριότητα με αμοιβή.
 • Η σύναψη επίσημων σχέσεων με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της αλλοδαπής με μνημόνια συνεργασίας για τη συμμετοχή Καθηγητών της αλλοδαπής ως Visiting Professors (εντάσσοντάς τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Τμήματος τόσο για το αγγλόγλωσσο, αλλά και για το ελληνόγλωσσο, Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών) και ως Academic Ambassadors.
 • Η καθιέρωση με μεγάλη επιτυχία του ετήσιου Επιστημονικού Συνεδρίου του Τμήματος με τη συμμετοχή των φοιτητριών και φοιτητών μας, καθώς και της βιομηχανίας, η διοργάνωση του «Χορού της Αμυγδαλιάς», καθώς και της Επετείου των 80 χρόνων από την ίδρυση της Ιατρικής Σχολής. Επιπλέον, η πραγματοποίηση πολλών ενημερωτικών εκδηλώσεων ως προς διάφορες πτυχές της λειτουργίας του (τους εμβολιασμούς, το αγγλόγλωσσο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, την ΕΜΒΙΕΕ και πολλά άλλα θεματικά επιστημονικά πεδία). Αντίστοιχα, συνεχίστηκαν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετοχή οι κύκλοι εκπαιδευτικών σεμιναρίων από το Γραφείο Εκπαίδευσης του Τμήματος για την Εκπαίδευση Εκπαιδευτών και Ερευνητών, καθώς και την ενημέρωσή τους σε θέματα ηθικής και δεοντολογίας.
 • Η διοργάνωση του ετήσιου Aristotle Medical Forum (AMF) με συμμετοχή διεθνών προσωπικοτήτων υψηλοτάτου κύρους και ακαδημαϊκής εμβέλειας, στο πλαίσιο λειτουργίας του Hellenic Diaspora Medical Forum του Τμήματος και η πλαισίωσή του με το Παγκόσμιο Πανομογενειακό Ιατρικό Συνέδριο σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και μεγάλου μέρους Ελλήνων ιατρών της διασποράς.
 • Η αναβάθμιση και επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του Τμήματος, με μεγάλο όγκο πληροφοριών και με διαρκή ανανέωση στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και η έναρξη της μηνιαίας έκδοσης του ηλεκτρονικού περιοδικού

«Τα Νέα μας», με σκοπό να αποτελέσει δίαυλο επικοινωνίας με φοιτητές, ερευνητές και διδάσκοντες (εντός και εκτός του Πανεπιστημίου) και να καταστεί αιχμή της εξωστρέφειας του.

 • Η σύσταση της Ομάδας Διατελεσάντων Φοιτητών, Καθηγητών και Στελεχών του Τμήματος (Quondam Group: Alumni, Professors, Personnel), με σκοπό τη στενότερη συνεργασία της Ομάδας με το Τμήμα Ιατρικής και τη συνδρομή της στη συνεχή βελτίωση του παρεχόμενου έργου του.
 • Η ίδρυση και στελέχωση των Κλινικών Επείγουσας Iατρικής, Μοριακής Ιατρικής και Β’ Νεφρολογικής Κλινικής ΑΠΘ. Η συγχώνευση των δύο Εργαστηρίων Φυσιολογίας, η απενεργοποίηση των ανενεργών Κλινικών (όπως της Γηριατρικής, του Α΄ Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής), η μετατροπή του Ακτινολογικού Εργαστηρίου και των Εργαστηρίων Πυρηνικής Ιατρικής σε Κλινικές.
 • Η οργάνωση με αλγόριθμο κατανομής σε γνωστικά αντικείμενα για τις επόμενες θέσεις μελών ΔΕΠ που θα προκύψουν από το Υπουργείο Παιδείας και η έναρξη του επανακαθορισμού των προτεραιοτήτων του Τμήματος στο πλαίσιο του Στρατηγικού σχεδιασμού του.

Αποτέλεσμα της δυναμικής και εξωστρεφούς παρουσίας του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ τα τελευταία χρόνια ήταν η σημαντική αναβάθμιση της διεθνούς κατάταξής του, ευρισκόμενο πλέον στις θέσεις 251-300 μεταξύ όλων των Ιατρικών Σχολών του κόσμου στην κατάταξη της QS. Αυτό καταδεικνύει τη δυναμική του Τμήματος, την πολύπλευρη διεθνή του διασύνδεση, καθώς και τη συνεχή και ποιοτική εργασία και προσφορά των Καθηγητριών, Καθηγητών και στελεχών του. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συνεισφορά στο αποτέλεσμα αυτό της λειτουργίας του αγγλόγλωσσου Προπτυχιακού Προγράμματος με πολυάριθμους, πλέον, διεθνείς φοιτητές.

Εν γένει, πιστεύω ότι το σημαντικότερο επίτευγμα της διοίκησης στην ιδιαίτερη χρονική περίοδο που διανύσαμε τελευταία, ήταν η συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του Τμήματος, χάρη στην προσαρμοστικότητα, την υπομονή, την εργασία και την αφοσίωση όλων. Θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους σας για την εμπιστοσύνη και τη συνεισφορά σας στη λειτουργία του Τμήματος τα τελευταία χρόνια. Θεωρώ ότι κεντρικός στόχος της διοίκησης του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ ήταν, και οφείλει να είναι, η μετεξέλιξή του σε ένα καινοτόμο και εξωστρεφές εκπαιδευτικό και ερευνητικό ίδρυμα, διεθνούς εμβέλειας και δυναμικής, που στοχεύει στην υψηλή ποιότητα και την αριστεία.

Όντας ενεργός για πάνω από τρεις δεκαετίες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και δυο δεκαετίες στην Ανώτατη Εκπαίδευση και εν αναμονή των αποφάσεων της Πολιτείας ως προς τις εκλογές του Συμβουλίου Διοίκησης, δηλώνω παρών, ενεργός και έτοιμος για τις εξελίξεις που έρχονται. Πιστεύω ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο μπορεί και οφείλει, στηριγμένο κυρίως στις δικές του δυνάμεις, να κοιτάζει στα μάτια τα ισχυρότερα Ιδρύματα του κόσμου, όπως έγινε πράξη και συμβαίνει ήδη στην Ιατρική μας.

Για να αναβαθμίσουμε το δημόσιο Πανεπιστήμιο στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον, οφείλουμε να αναλάβουμε τολμηρές πρωτοβουλίες. Τα όσα έγιναν στην Ιατρική ΑΠΘ αποτελούν παρακαταθήκη για το μέλλον του Τμήματος και ελπίζω να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης. Είναι όσα παραδίδω στους συνάδελφους, στις φοιτήτριες και στους φοιτητές μας, στην κοινωνία. Ήμουν και θα είμαι γιατρός, Καθηγητής και ενεργός πολίτης, αφοσιωμένος στον ασθενή, στον φοιτητή και στην κοινωνία.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, Κυριάκος Αναστασιάδης

spot_img

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Διαβάστε ακόμα

Stay Connected

2,900ΥποστηρικτέςΚάντε Like
2,767ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
30,500ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisement -

Τελευταία Άρθρα