Δεκέμβριος 10, 2023. Ελλάδα.

Η Επιτροπή για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων στο Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών στην έκθεσή της για τη Βουλγαρία συνιστά να εξετάσει όλα τα δυνατά μέσα για να εγγυηθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα των μελών μειονοτικών εθνοτικών κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των Σλαβομακεδόνων και των Πομάκων, και να εφαρμόσει την σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι.

Φωτό: Racin mk

«Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την εξήγηση που έδωσε η αντιπροσωπεία του κράτους μέλους ότι όλοι οι πολίτες της έχουν δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού, συμπεριλαμβανομένων των Σλαβομακεδόνων και των Πομάκων.

Ωστόσο, η Επιτροπή ανησυχεί για τις αναφορές ότι τα μέλη των Σλαβομακεδονικών μειονοτήτων απαγορεύεται να ασκούν ελεύθερα το δικαίωμά τους στην ελευθερία του συνέρχεσθαι και στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι.

Η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για τα συνεχή εμπόδια και τις περίπλοκες συνθήκες εγγραφής των πολιτικών οργανώσεων και την αναφερόμενη άρνηση εγγραφής σλαβομακεδονικών συλλόγων από την Υπηρεσία Καταγραφής και από τα δικαστήρια, με βάση τον ‘μακεδονικό’ αυτοπροσδιορισμό τους, αναφέρει η Επιτροπή.

Σε μια έκθεση που κυκλοφόρησε την παραμονή της 75ης επετείου της Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, η Επιτροπή συνιστά επίσης στο κράτος μέρος να άρει όλα τα εμπόδια στην εγγραφή των μειονοτικών ενώσεων και να λάβει μέτρα για να ενθαρρύνει τις δραστηριότητές τους και να συνεργαστεί μαζί τους.

The Hellenic Information Team