Κίμων Κωστής: Οι Λόγοι που η Εθνοφυλακή Αποτελεί Εθνική Αναγκαιότητα

Print Friendly, PDF & Email
- Advertisement -

Κίμων Κωστής Υποστράτηγος ε.α.

Οι Λόγοι που η Εθνοφυλακή Αποτελεί Εθνική Αναγκαιότητα και Αξίζει Κάθε Προσπάθεια για τη Συνεχή Αναβάθμισή της.

​Ο Στρατός Ξηράς (ΣΞ) αποτελείται από τρεις πυλώνες: τον Ενεργό Στρατό, την Εθνοφυλακή και την Εφεδρεία.

ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗ έχει μόνο ο ΣΞ από τους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 1295/1982 (ΦΕΚ Α΄ 126/7.10.1982). [1]

​Η Εθνοφυλακή. ως οργανική ένοπλη δύναμη του ΣΞ συγκροτείται από τον καιρό της ειρήνης και οργανώνεται σε Τάγματα Εθνοφυλακής (ΤΕΘ), με την προσθήκη του ονόματος της περιοχής όπου εδρεύουν. Για τη συγκρότηση και την οργάνωση των ΤΕΘ εφαρμόζεται η διαδικασία που ισχύει για τις Μονάδες του Ενεργού Στρατού.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Εθνοφυλακής είναι η παρακάτω, ενώ οι επί μέρους αποστολές της καθορίζονται στα σχέδια επιχειρήσεων:

​- Η συμβολή στην άμυνα της χώρας, η ενίσχυση και υποβοήθηση του ΣΞ στην εκπλήρωση της αποστολής του, σε περίοδο ειρήνης, επιστράτευσης και πολέμου.

​- Η συμβολή στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, όπως πυρκαγιές, θεομηνίες, σεισμοί.

​Σημειώνεται ότι η έννοια της «συμβολής» ΔΕΝ σημαίνει ότι ο ΡΟΛΟΣ της Εθνοφυλακής είναι «επικουρικός» και «βοηθητικός» και περιορίζεται στην εκτέλεση δευτερευουσών αποστολών (π.χ. υποστήριξη Διοικητικής Μέριμνας, έλεγχος κυκλοφορίας, κ.ά.), όπως οι περισσότεροι εσφαλμένα πιστεύουν, αλλά ΑΝΤΙΘΕΤΑ είναι ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ, διότι τα ΤΕΘ δεν έχουν απλώς «εμπλοκή» σε αποστολές άμυνας, τα ΤΕΘ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΕΖΙΚΟΥ, με ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ, που είναι ΠΟΛΛΕΣ και ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Η διαφοροποίηση από τις Μονάδες Πεζικού είναι ότι τα ΤΕΘ αντί να στελεχώνονται με μόνιμο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό και στρατεύσιμους, στελεχώνονται με ολιγάριθμο προσωπικό από τον ΣΞ και πολιτικό προσωπικό και κυρίως από την Εφεδρεία, οι οποίοι ονομάζονται ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΕΣ.

​Υπάρχουν πολυάριθμα ΤΕΘ, που βρίσκονται κυρίως στις παραμεθόριες περιοχές, από την Κέρκυρα έως το Καστελόριζο και από τα Δίκαια και τη Νέα Βύσσα έως τα Χανιά. Τα ΤΕΘ συνόρων-νησιών έχουν τη δυνατότητα πλήρους επάνδρωσης σε Εθνοφύλακες και για την εκπλήρωση της αποστολής τους κατά την ειρηνική περίοδο με διαταγή χορηγούνται στους Εθνοφύλακες ατομικός οπλισμός και πυρομαχικά, τα οποία φυλάσσονται με προσωπική τους ευθύνη, ενώ η χρήση τους επιτρέπεται μόνο κατά την εκτέλεση της διατεταγμένης υπηρεσίας.

​Οι Εθνοφύλακες πρέπει να είναι τοπικά διαμένοντες στην περιοχή που εδρεύει το ΤΕΘ, να είναι ηλικίας από 18 ετών έως 60 ετών, να έχουν εκπληρώσει ενόπλως τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και να μην έχουν υπαχθεί σε ειδική κατάσταση για λόγους υγείας, να έχουν λάβει «λευκό απολυτήριο», να έχουν κριθεί κατάλληλοι, κατόπιν εξέτασης της υγειονομικής τους κατάστασης, καθώς και να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή για τα πλημμελήματα της παράνομης οπλοφορίας, οπλοκατοχής, οπλοχρησίας και της κατασκευής, κατοχής ή χρήσης πυρομαχικών και εκρηκτικών υλών.

​Οι Εθνοφύλακες συμμετέχουν ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ και ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ στην ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ των ΤΕΘ, τουλάχιστον μία φορά το μήνα με την Υπομονάδα τους, που διεξάγεται την Κυριακή το πρωΐ και στις άλλες δραστηριότητες των ΤΕΘ, ενώ από το 2017 κατόπιν έγκρισης μπορούν να συμμετέχουν στην εκπαίδευση και στις λοιπές δράσεις τις λοιπές ημέρες της εβδομάδας. Ειδικά για τη φρούρηση αποθηκών και εγκαταστάσεων του ΣΞ με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) καθορίζεται για κάθε έτος ο αριθμός των Εθνοφυλάκων που θα χρησιμοποιηθούν και η ημερήσια αποζημίωσή τους. Για το 2022 καθορίστηκε ο αριθμός των Εθνοφυλάκων στους 746 και η ημερήσια αποζημίωση σε 16 ευρώ, ενώ δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού είναι ύψους 4.356.640 ευρώ (746 Εθνοφύλακες x 365 ημέρες x 16 ευρώ). [2] Ο αριθμός των Εθνοφυλάκων που χρησιμοποιείται και εναλλάσσεται στη φύλαξη είναι υπερδιπλάσιος.

​Η Εθνοφυλακή αποτελείται από πολλές χιλιάδες Εθνοφύλακες, οι οποίοι έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως ότι έχουν μεγάλη εμπειρία, στην κυριολεξία «μάχονται υπέρ βωμών και εστιών», συνυπηρετούν για μεγάλο χρονικό διάστημα και έχουν τέλεια γνώση της περιοχής που ενεργούν και των καιρικών της συνθηκών.

​Συνεπώς η Εθνοφυλακή εδράζεται στην εθελοντική και ανιδιοτελή προσφορά των Εθνοφυλάκων στην Πατρίδα.

​Το εκπαιδευτικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου.

​Στο ΓΕΣ υπήρχε Διεύθυνση Εθνοφυλακής (ΔΕΘ), η οποία όμως καταργήθηκε το έτος 1988 και τα θέματα της Εθνοφυλακής περιήλθαν στην αρμοδιότητα ενός Τμήματος της Διεύθυνσης Πεζικού (ΔΠΖ), με ό,τι αυτό σημαίνει και συνεπάγεται.

​Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η Εθνοφυλακή αποτελεί Εθνική Αναγκαιότητα, διότι ενώ τα ΤΕΘ είναι ουσιαστικά Μονάδες Εφέδρων έχουν αποστολές Μονάδων Πεζικού, γεγονός που φανερώνει τη σπουδαιότητα της Εθνοφυλακής για την Πατρίδα και ότι εξ αυτού του λόγου υπήρχε αναντίρρητη ανάγκη και σκοπιμότητα για την αναβάθμισή της.

Στις 2 Ιανουαρίου 2017 με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) και του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) το 2017 κηρύχθηκε ως «Έτος Εφέδρων και Εθνοφυλάκων», με ΣΚΟΠΟ την ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ των ΘΕΣΜΩΝ. Η Εθνοφυλακή ήταν στις κύριες προτεραιότητες του ΥΠΕΘΑ και του ΓΕΣ, εφόσον μόνο ο ΣΞ έχει. Στο πλαίσιο αυτό η πρώτη πρωτοβουλία που αποφασίστηκε ήταν η συγκρότηση της Διεύθυνσης Εθνοφυλακής (ΔΕΘ) στο ΓΕΣ, με Διευθυντή Ανώτατο Αξιωματικό, βαθμού Ταξιάρχου, η οποία θα αναλάμβανε και θα συντόνιζε το έργο της επίτευξης του παραπάνω σκοπού. Η ΔΕΘ του ΓΕΣ συγκροτήθηκε τον Μάρτιο 2017, στην οποία είχα την τιμή ο τότε κ. Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής Alkiviadis Stefanis την 6η Μαρτίου 2017, να με τοποθετήσει Διευθυντή, αμέσως μετά την προαγωγή μου σε Ταξίαρχο. Από την αρχή η Εθνοφυλακή προσεγγίστηκε με ολιστικό τρόπο και όχι αποσπασματικά για να επιλεγούν οι κατάλληλες ενέργειες, δράσεις και πρωτοβουλίες, ώστε να επιτευχθεί, τόσο ο σκοπός της αναβάθμισης, όσο και οι τεθέντες στόχοι ποσοτικοποιημένοι με δείκτες, διαβλέποντας από τότε τις συνθήκες που διαμορφώνονταν, με βάση το ταχέως μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον της χώρας μας. Καταβλήθηκε από την αρχή εργώδης προσπάθεια, μελετήθηκαν ενδελεχώς όλα τα ζητήματα και οι μελλοντικές ανάγκες της Εθνοφυλακής, ενώ λήφθηκαν υπόψη οι απόψεις-προτάσεις όλων των φορέων και ιδίως των Εθνοφυλάκων για τα θέματά της.

Σημειώνεται ότι ο κ.Α/ΓΕΣ ήταν γνώστης του θεσμού, γεγονός που κατά την εκτίμησή μου οφείλεται κυρίως στη Διοίκηση της 95 ΑΔΤΕ, από 21 Μαρτίου 2014 έως 17 Μαρτίου 2015, στην οποία υπάγεται, μεταξύ άλλων, το ΤΕΘ ΡΟΔΟΥ, που φημίζεται σε όλη την Ελλάδα για τους Εθνοφύλακές του.

«Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά το 2015 παρέλασε Τμήμα Εθνοφυλακής αποτελούμενο από Εθνοφύλακες από τα ΤΕΘ ΡΟΔΟΥ, ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ, ΨΙΝΘΟΥ-ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ και ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΩΝΑ στη Μεγαλειώδη Στρατιωτική Παρέλαση για την Εθνική Επέτειο της «25ης Μαρτίου 1821» στην Αθήνα [3]. Για αυτό, σε ένδειξη αναγνώρισης επιλέχθηκε η Τελετή Έναρξης του «Έτους Εφέδρων και Εθνοφυλάκων» για την Εθνοφυλακή να διεξαχθεί στη Ρόδο, στις 29 Μαΐου 2017.

​Η πρώτη διαπίστωση ήταν ότι ο Νόμος 1295/1982 «Περί Εθνοφυλακής», ο οποίος συμπλήρωνε 35 έτη, από τότε που τέθηκε σε ισχύ, θεωρήθηκε αναχρονιστικός και παρωχημένος για το θεσμό. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε τους παρακάτω λόγους: 1ον Εθνοφύλακες θεωρούνται μόνο οι Οπλίτες που υπηρετούν στην Εθνοφυλακή σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3, ενώ οι Έφεδροι Αξιωματικοί που είναι τοπικά διαμένοντες, μπορούν να τοποθετηθούν μόνο επιστρατευτικά στις Μονάδες Εθνοφυλακής και δεν δύνανται να εκπαιδευτούν όπως οι Εθνοφύλακες, παρά μόνο κατόπιν κλήσης να συμμετάσχουν σε κάποια δραστηριότητα της Μονάδας τους, 2ον οι Μονάδες Εθνοφυλακής επανδρώνονται, μεταξύ άλλων, με προσωπικό που δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2, που δεν εφαρμόζεται, 3ον δεν αντιμετωπίζεται το ασφαλιστικό και φορολογικό θέμα των Εθνοφυλάκων, που χρησιμοποιούνται στη φρούρηση αποθηκών και εγκαταστάσεων του ΣΞ, 4ον η ανάγκη επανεξέτασης της αύξησης του ορίου ηλικίας των Εθνοφυλάκων άνω των 60 ετών, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν.1407/1983 (ΦΕΚ Α΄ 185) και αντικαταστάθηκε πάλι από την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.3257/2004 (ΦΕΚ Α΄143) και 5ον η έλλειψη δυνατότητας εθελοντικής κατάταξης των γυναικών. Ως εκ τούτου, η πρώτη εντολή που μου έδωσε ο τότε κ.Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής ήταν η εκπόνηση Σχεδίου νέου Νόμου για την Εθνοφυλακή και νέου Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας της, που καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του νόμου, όταν ο υφιστάμενος είναι του 1983, καθώς και σχεδίου νέων Ειδικών Οδηγιών Εκπαίδευσης της Εθνοφυλακής (ΕΟΕΕ), όταν οι υφιστάμενες είναι του 1987. Η εντολή εκτελέστηκε άμεσα, προκειμένου ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου και η βελτίωση της Εκπαίδευσης να αποτελέσουν τις πρωταρχικές πρωτοβουλίες αναβάθμισης της Εθνοφυλακής.

Κάθε μήνα από τον Απρίλιο 2017 όλο και περισσότεροι Εθνοφύλακες συμμετείχαν στην εκπαίδευση την Κυριακή και τον μήνα Σεπτέμβριο 2018 επετεύχθη ρεκόρ συμμετοχής με 10.000 Εθνοφύλακες περίπου σε όλα τα ΤΕΘ της χώρας και ο κ.Α/ΓΕΣ παρακολουθούσε την εκπαίδευση των ΤΕΘ σχεδόν κάθε Κυριακή. Αξίζει να σημειωθεί η συμμετοχή περισσότερων από 700 Εθνοφύλακες, τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2017, στην Τελετή Έναρξης του Έτους Εφέδρων και Εθνοφυλάκων για την Εθνοφυλακή, που γέμισαν το Νεστορίδειο Μέλαθρο της Ρόδου, η συμμετοχή περισσότερων από 2.500 Εθνοφύλακες, τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017, από όλη την Ελλάδα στην Τελετή Λήξης του Έτους Εφέδρων και Εθνοφυλάκων για την Εθνοφυλακή, που κατέκλυσαν το Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης και η συμμετοχή περισσότερων από 2.000 Εθνοφύλακες στις παρελάσεις σε όλη την Ελλάδα, για τον εορτασμό το 2018 της Εθνικής Επετείου της «28ης Οκτωβρίου 1940», εκ των οποίων 300 Εθνοφύλακες παρέλασαν στη Θεσσαλονίκη.

​Η κοπιώδης προσπάθεια με στοχοπροσήλωση για την υλοποίηση πλέγματος δράσεων και πρωτοβουλιών, που στόχευαν κυρίως στη βελτίωση της εκπαίδευσης και στην αύξηση του αριθμού, τόσο όσων επιθυμούν να υπηρετήσουν στην Εθνοφυλακή, όσο και της συμμετοχής των Εθνοφυλάκων στην εκπαίδευση την Κυριακή και τις άλλες ημέρες της εβδομάδας κατόπιν άδειας, είχε σημαντικά αποτελέσματα, όπως φαίνεται από δείκτες και πλήθος των στατιστικών στοιχείων που συγκεντρώνονται ανά ΤΕΘ και Σχηματισμό για κάθε παράγοντα (ποσοστό επάνδρωσης, ποσοστό συμμετοχής, ηλικία Εθνοφυλάκων, κ.λπ.) και προσέδωσε δυναμική στο θεσμό.

​Οι σημαντικότερες πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση της Εθνοφυλακής, όπως αναφέραμε, ήταν η συγκρότηση της νέας Διεύθυνσης Εθνοφυλακής στο ΓΕΣ και η εκπόνηση του σχεδίου του νέου νόμου για την Εθνοφυλακή, του σχεδίου νέου Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας της, και του σχεδίου νέων ΕΟΕ Εκπαίδευσης της Εθνοφυλακής, τα οποία συνάδουν με το σχέδιο νόμου, προκειμένου με την ψήφισή του και με δεδομένη την τελική μορφή του, να επέλθουν σε συντομότατο χρονικό διάστημα οι αντίστοιχες τροποποιήσεις στον Κανονισμό και στις Οδηγίες, για να επιτευχθεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα.

​Παραδόξως και ενώ συνέβαιναν τα παραπάνω, στα μέσα του 2018 εμφανίστηκε στασιμότητα στη διαδικασία υποβολής του Σχεδίου του νέου νόμου, ενώ τον Ιανουάριο 2019 η προτεραιότητα σχετικά με την Εθνοφυλακή άλλαξε, γεγονός που επηρέασε το ηθικό των Εθνοφυλάκων, είχε ως αντίκτυπο τη σημαντική μείωση της συμμετοχής τους στην εκπαίδευση και επέδρασε ανασταλτικά στη δυναμική που είχε αποκτήσει ο θεσμός από το 2017. Το 2018 το ποσοστό συμμετοχής των Εθνοφυλάκων στην εκπαίδευση ήταν στο 35%, ενώ το 2019 σημείωσε μείωση στη συμμετοχή τους, όπως δημοσιεύτηκε. [4], [5].

​Όμως, στο τέλος Αυγούστου 2019 δόθηκαν από το ΥΠΕΘΑ νέες κατευθύνσεις για την αναβάθμιση της Εθνοφυλακής, εκ των οποίων η κύρια αφορούσε στη σύνταξη νέου σύγχρονου Νόμου για την Εθνοφυλακή, που θα λύνει τις χρόνιες αγκυλώσεις και θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες, καθώς και νέου Κανονισμού που θα ρυθμίζει τις λεπτομέρειες λειτουργίας της. Σε δημοσίευμα της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» γράφονταν ότι: «Στην αναβάθμιση της Εθνοφυλακής, με σειρά αλλαγών, προχωράει το υπουργείο Άμυνας με στόχο να γίνει σύγχρονη και περισσότερο μάχιμη και συνακόλουθα να ενισχυθεί η συμβολή της στην άμυνα της χώρας. Οι παρεμβάσεις μάλιστα θα προωθηθούν άμεσα, αφού κάθε αποτρεπτικό εργαλείο για τις Ένοπλες Δυνάμεις θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιμο σε μία περίοδο που η τουρκική προκλητικότητα αυξάνεται και παγιώνεται. Ανάμεσα στις αλλαγές είναι η θέσπιση κινήτρων για την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των εθνοφυλάκων στη στρατιωτική εκπαίδευση, η εξέταση για τη δυνατότητα εθελοντικής συμμετοχής και των γυναικών, η συγκρότηση μονάδων σε Αττική και Θεσσαλονίκη στον τομέα της κυβερνοάμυνας και σε αντικείμενα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και η εκπαίδευση σε ημέρες εκτός Κυριακής.» [6] Το δημοσίευμα αναπαράχθηκε από ιστότοπους, όπως «ΤΟ ΒΗΜΑ» [7], κ.ά., που μπορείτε να ενημερωθείτε για τις προαναφερόμενες αλλαγές.

​Τον Νοέμβριο 2019 εκπονήθηκε ολοκληρωμένη Στρατηγική για το σκοπό της αναβάθμισης της Εθνοφυλακής, στο πλαίσιο της οποίας υλοποιήθηκε μεγάλος αριθμός ενεργειών, δράσεων και πρωτοβουλιών, οι οποίες στόχευαν συγκεκριμένους παράγοντες, που διασυνδέονται και αλληλοεπιδρούν, επιτυγχάνοντας με τη συνέργειά τους την επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ΤΕΘ, για την εκτέλεση των αποστολών τους, προσδίδοντας νέα δυναμική στο θεσμό. Στόχοι σε πρώτη προτεραιότητα ήταν η βελτίωση της εκπαίδευσης των Εθνοφυλάκων, η αύξηση της συμμετοχής τους στην εκπαίδευση και η αύξηση της επάνδρωσης των Εθνοφυλάκων στα ΤΕΘ, που μετά από τη νέα εργώδη προσπάθεια επιτεύχθηκαν. Χαρακτηριστικό είναι το δημοσίευμα της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» που σημείωσε ότι τον Σεπτέμβριο 2020, εν μέσω πανδημίας, επετεύχθη ρεκόρ συμμετοχής στην εκπαίδευση, που συμμετείχαν 8.401 «μάχιμοι» και αναγνωρίστηκε ότι: «Η συνεχής αναβάθμιση του θεσμού πυκνώνει με έμψυχο δυναμικό τις γραμμές της Εθνοφυλακής και ενισχύει τα γενικότερα σχέδια αμυντικής θωράκισης της χώρας». [8]

​Από το 2017 με όλους τους τρόπους επικοινωνίας, όπως επισκέψεις στις Μονάδες, emails, τηλεφωνικές, επιστολές, ακόμη και από αναρτήσεις Εθνοφυλάκων στο fb, κ.ά., συγκέντρωσα το σύνολο των αιτημάτων για παροχές που επιθυμούν οι Εθνοφύλακες από όλη την Ελλάδα, οι οποίες ανέρχονται σε 35 τον αριθμό, οι περισσότερες από τις οποίες αφορούν θέματα οικονομικά, φορολογικά, ασφαλιστικά, υγειονομικής περίθαλψης, προσλήψεων κ.λπ., που ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλων Υπουργείων από το ΥΠΕΘΑ.

Έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες και μετά από μεγάλη προσπάθεια κατορθώθηκε να εγκριθούν όσο γίνεται περισσότερες «παροχές επιβράβευσης» στους Εθνοφύλακες, που συμμετέχουν κάθε μήνα στην εκπαίδευση, για το επόμενο έτος, τις οποίες ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΣΞ και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς αναγνωρίζεται έμπρακτα η εθελοντική προσφορά τους στην Εθνοφυλακή και επιβραβεύεται η συμμετοχή τους στην εκπαίδευση. Ακόμη συνιστούν κίνητρα για να συμμετέχουν όλο και περισσότεροι Εθνοφύλακες ανελλιπώς σε αυτήν και για να ενταχθεί προσωπικό στο θεσμό, που αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την αναβάθμιση της Εθνοφυλακής, που είναι το ζητούμενο. Στις 3 Δεκεμβρίου 2021 ο κ.ΥΦΕΘΑ Νικόλαος Χαρδαλιάς, στις αρμοδιότητες του οποίου είναι η Εθνοφυλακή, χωρίς όμως νομοθετική πρωτοβουλία [9], σε απάντηση σχετικής Ερώτησης της Βουλής των Ελλήνων (ΒτΕ) ανέφερε, μεταξύ άλλων, τις παροχές επιβράβευσης που μέχρι τότε είχαν δοθεί. [10].

Η αντιμετώπιση των φορολογικών και ασφαλιστικών ζητημάτων των Εθνοφυλάκων, κατόπιν συνεργασίας με το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που περιλαμβάνεται στο σχέδιο του νέου νόμου, θα αποτελέσει επιπλέον κίνητρο για την ένταξη προσωπικού στην Εθνοφυλακή. Προσπαθήσαμε εξαιρετικά να δοθούν και άλλες παροχές, αλλά δεν κατέστη δυνατόν. Η αλήθεια είναι, ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να δοθούν άλλες επιπλέον παροχές, εάν δεν υπάρχει η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ για να δοθεί ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ για έγκριση, καθόσον σε αντίθετη περίπτωση οι αρμόδιοι φορείς θα απαντούν όπως μέχρι τώρα ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησης σημαντικών παροχών, όπως φοροαπαλλαγή μέχρι ένα ύψος εισοδήματος, μοριοδότηση για πρόσληψη στο Δημόσιο, κ.ά.

​Σημειώνεται ότι η συμμετοχή των Εθνοφυλάκων στην εκπαίδευση της Κυριακής, πόσο μάλλον τις λοιπές ημέρες της εβδομάδας, δεν είναι καθόλου εύκολο πράγμα, εάν αναλογιστούμε ότι σχεδόν όλοι είναι επαγγελματίες, αγρότες και άνθρωποι του μόχθου, που εργάζονται σκληρά όλη την εβδομάδα και περιμένουν την Κυριακή να δουν την οικογένειά τους και τους φίλους τους και να ξεκουραστούν. Επιπρόσθετα το αυξημένο κόστος μετακίνησης από το σπίτι τους στη Μονάδα και στους χώρους εκπαίδευσης, όπου δεν διατίθεται μεταφορικό μέσο από την υπηρεσία, αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα συμμετοχής.

Το ποσοστό κατά μέσο όρο του 35% της συμμετοχής των Εθνοφυλάκων στην εκπαίδευση το 2018, που τον Σεπτέμβριο ανήλθε ακόμη περισσότερο, όπως και το αντίστοιχο ποσοστό τον Σεπτέμβριο 2020, εν μέσω πανδημίας, που επετεύχθη ρεκόρ συμμετοχής στην εκπαίδευση, το οποίο προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση και έλαβε ευρύτατη δημοσιότητα [7], είναι προϊόν και αποτέλεσμα τεράστιας προσπάθειας από τους Αρχηγούς ΓΕΣ Αντιστρατήγους Αλκιβιάδη Στεφανή και Χαράλαμπο Λαλούση και τον Διευθυντή Εθνοφυλακής του ΓΕΣ, τους Διοικητές των Μειζόνων Σχηματισμών, τους Διοικητές των Σχηματισμών, τους Διοικητές των Μονάδων Εθνοφυλακής και προπάντων από όλους τους Εθνοφύλακες που έκαναν «κατάθεση ψυχής» όλα αυτά τα έτη!

Επισημαίνεται η καθιέρωση από το 2020 της επιβράβευσης των ΤΕΘ με τη μεγαλύτερη συμμετοχή των Εθνοφυλάκων στην εκπαίδευση για κάθε μήνα και έτος, που αντανακλά στο ενδιαφέρον των Εθνοφυλάκων και των Διοικήσεων των ΤΕΘ και των Σχηματισμών υπαγωγής, που αύξησε τα ποσοστά στο πλαίσιο της ευγενούς άμιλλας.

Σημειώνεται ότι το ποσοστό συμμετοχής υπολογίζεται στο σύνολο της δύναμης των Εθνοφυλάκων και όχι σε όσους τυχόν καλούν στην εκπαίδευση, όταν είναι λιγότεροι, που σε αυτή την περίπτωση το ποσοστό συμμετοχής δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Από τον Νοέμβριο 2020 είχαμε λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας με βάση τον επιδημιολογικό χάρτη.

Ακόμη, για να αντιληφθεί κάποιος το μέγεθος της προσπάθειας που καταβλήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια, για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα, αρκεί να το συγκρίνει με το ποσοστό συμμετοχής των Εθνοφυλάκων στην εκπαίδευση, το οποίο όταν συγκροτήθηκε η ΔΕΘ στο ΓΕΣ περιορίζονταν σε μικρότερο από το μισό, ενώ τα προηγούμενα έτη ήταν ακόμη μικρότερο και έφτανε μέχρι μονοψήφιο αριθμό.

Επομένως, ο διπλασιασμός και παραπάνω του ποσοστού συμμετοχής των Εθνοφυλάκων στην εκπαίδευση, όταν επετεύχθησαν ποσοστά της τάξεως του 40%: 1ον το 2018, μέσα σ’ ένα χρόνο από τη συγκρότηση της ΔΕΘ του ΓΕΣ και 2ον το 2020, με κορύφωση τον Σεπτέμβριο, και μάλιστα εν μέσω πανδημίας, όταν τον Νοέμβριο 2019 ξεκινήσαμε πάλι από την αρχή, μετά από αυτά που συνέβησαν το πρώτο εξάμηνο του έτους, φανερώνουν το μέγεθος της προσπάθειας και το ισχυρό ενδιαφέρον του ΥΠΕΘΑ και του ΓΕΣ και στις δύο περιπτώσεις!

Εάν θέλουμε να είμαστε πραγματιστές, είναι αναγκαία, τόσο η επίταση των ενεργειών και δράσεων της Στρατηγικής για την αναβάθμιση της Εθνοφυλακής, όσο και η χορήγηση επιπλέον «παροχών επιβράβευσης», για να λειτουργήσουν ως κίνητρα ένταξης ακόμη περισσότερου προσωπικού στην Εθνοφυλακή και συμμετοχής ακόμη περισσότερων στην εκπαίδευση, παράγοντες που αποτελούν τους σημαντικότερους για την περαιτέρω αναβάθμιση της Εθνοφυλακής. Ειδικά όταν ο στόχος για το έτος 2023 είναι η συμμετοχή να ανέλθει στο 100% [4], [5], ο οποίος είναι εξαιρετικά φιλόδοξος, εάν λάβουμε υπόψη το μέγεθός της.

​Επίσης, σημειώνεται η αναγκαιότητα των παρακάτω δύο πρωτοβουλιών, για την αναβάθμιση της Εθνοφυλακής, οι οποίες εάν αποφασιστούν μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και είναι εξαιρετικής σημασίας και ιδιαίτερου συμβολισμού:

​α.​ Η συγκρότηση ΤΕΘ στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, Ειδικής Σύνθεσης, με τομείς Ιατρικής/Νοσηλευτικής, Μηχανικού, Κυβερνοάμυνας και Προστασίας, με στελέχωση Εθνοφυλάκων, κυρίως από τεχνικές Ειδικότητες και στη συνέχεια η συγκρότηση αντίστοιχων ΤΕΘ στα μεγάλα αστικά κέντρα του εσωτερικού, όπως Λάρισα, Βόλο, Χαλκίδα, Μεσολόγγι, Πάτρα, Καλαμάτα, Κόρινθο, κ.ά., για την ενίσχυση στην ειρήνη του κρατικού μηχανισμού στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, στο πλαίσιο της αποστολής της Εθνοφυλακής, ενώ στην Κυβερνοάμυνα, θα καλύψουν ανάγκες σε αυτή τη μορφή υβριδικού πολέμου. Η συγκρότησή τους είναι στο πλαίσιο της προσφοράς της Εθνοφυλακής και των ΕΔ στην κοινωνία, ενώ θα ενδυναμώσει τους δεσμούς με το κοινωνικό σύνολο. Τονίζεται το μεγάλο ενδιαφέρον από τους Εφέδρους και τους Συνδέσμους τους για τη συγκρότηση ΤΕΘ στο εσωτερικό για να τα στελεχώσουν.

​β.​ Η συγκρότηση νέου Κλάδου στο ΓΕΣ, ο οποίος μπορεί να ονομαστεί «Κλάδος Εθνοφυλακής και Εφεδρείας», που θα συντονίζει τους δύο πυλώνες του ΣΞ και θα αποτελείται από τις Διευθύνσεις Εθνοφυλακής και Επιστράτευσης, που μπορεί να μετονομαστεί σε «Διεύθυνση Εφεδρείας – Επιστράτευσης», ενώ ο νέος Κλάδος θα περιλαμβάνει και αρμοδιότητες της Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ).

​Για το σχέδιο του νέου νόμου ο πρώην κ.ΥΦΕΘΑ Αλκιβιάδης Στεφανής από την 12 Αυγούστου 2019, όταν στις αρμοδιότητες που του ανατέθηκαν περιλαμβάνονταν η Εθνοφυλακή, χωρίς όμως νομοθετική πρωτοβουλία [11], βοήθησε στη βελτίωση του σχεδίου, που υποβλήθηκε τον Ιανουάριο 2020 στο Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας (ΓΝΠ) του ΥΠΕΘΑ και προσπάθησε έως την 31 Αυγούστου 2021 να προχωρήσει η διαδικασία, προκειμένου να υποβληθεί στις αρμόδιες Επιτροπές της ΒτΕ.

​Ο κ.ΥΕΘΑ Νικόλαος Παναγιωτόπουλος σε απάντηση σχετικής Ερώτησης της ΒτΕ, στις 5 Οκτωβρίου 2021, ανέφερε για την Εθνοφυλακή και το νέο νόμο ότι: «Από τον Αύγουστο 2019 η πολιτική και στρατιωτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), στο πλαίσιο της διαρκούς επαύξησης της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) […], καθώς επίσης και της αναγνώρισης από την πολιτεία του σημαντικού ρόλου που επιτελούν οι Εθνοφύλακες, εξέδωσε κατευθύνσεις για την αναβάθμιση του θεσμού της Εθνοφυλακής. […] Η σημαντικότερη όμως πρωτοβουλία για την αναβάθμιση της Εθνοφυλακής, που είναι σε εξέλιξη, είναι η εκπόνηση νέου θεσμικού πλαισίου, για την Οργάνωση και Λειτουργία της Εθνοφυλακής. Σύμφωνα με τους αρμόδιους φορείς το νέο θεσμικό πλαίσιο είναι άρτιο, πλήρες νομικά και διευθετεί κατά ολιστικό και οριστικό τρόπο τα ζητήματα που αφορούν στην Εθνοφυλακή και θα αντικαταστήσει το ν.1295/1982, ο οποίος μετά από σχεδόν 40 έτη θεωρείται παρωχημένος.» [12]

​Πλέον έχουν περάσει ήδη 5,5 έτη από την αρχή της διαδικασίας εκπόνησης του σχεδίου του νέου νόμου για την Εθνοφυλακή [13], 3 έτη από την εκ νέου εκπόνησή του και ένα και πλέον έτος από την προαναφερόμενη ενημέρωση του κ.ΥΕΘΑ. Πολλοί αναρωτιούνται γιατί δεν προχωρά η διαδικασία ψήφισης του νέου νόμου, όταν το σχέδιο είναι έτοιμο εδώ και τουλάχιστον 1,5 έτη, είναι άρτιο, πλήρες νομικά και διευθετεί κατά ολιστικό και οριστικό τρόπο τα ζητήματα που αφορούν στην Εθνοφυλακή.

Επομένως, είναι αναγκαία η άμεση προώθηση του νομοσχεδίου και η ψήφισή του, για την περαιτέρω αναβάθμιση του θεσμού, με την αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων που δίνει. Στη συνέχεια θα ολοκληρωθεί ο νέος Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας, που έχει ήδη εκπονηθεί, ο οποίος κυρώνεται από τον κ.ΥΕΘΑ και σύμφωνα με το νόμο θα καθορίζει όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή του. Ο νέος Νόμος και ο νέος Κανονισμός, δηλαδή το νέο θεσμικό πλαίσιο, μαζί με τις νέες Οδηγίες Εκπαίδευσης της Εθνοφυλακής, οι οποίες και αυτές έχουν ήδη εκπονηθεί και θα ολοκληρωθούν με βάση την τελική μορφή του νέου νόμου, θα αντικαταστήσουν τους υφιστάμενους και θα αποτελέσουν τα πολύτιμα «εργαλεία», για την αναβάθμιση της Εθνοφυλακής, που αποτελεί Εθνική Αναγκαιότητα. Επιπλέον διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει επαρκής γνώση για την Εθνοφυλακή, η οποία αποτελείται από Μονάδες ΠΖ με εξαιρετικά σημαντικές αποστολές, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται παρερμηνείες για το ρόλο της.

Συμπερασματικά, μόνο με το νέο νόμο για την Εθνοφυλακή, σε συνδυασμό με το νέο Κανονισμό και τις νέες Οδηγίες Εκπαίδευσης για την Εθνοφυλακή, τη χορήγηση νέων «γενναίων» παροχών επιβράβευσης στους Εθνοφύλακες, την επίταση των ενεργειών για τη βελτίωση της εκπαίδευσης και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ΤΕΘ, καθώς και για την ενημέρωση όλων για το θεσμό, θα επιτευχθεί η υπέρβαση και ο σκοπός της αναβάθμισης της Εθνοφυλακής, ειδικά όταν ο στόχος για το έτος 2023 είναι η συμμετοχή να ανέλθει στο 100%. Ταυτόχρονα θα δοθεί η καλύτερη απάντηση σε όσους πιστεύουν ότι «δεν υπάρχει η βούληση» να προχωρήσει ο νέος νόμος.

​Ο κ.ΥΕΘΑ, ο οποίος γνωρίζει την αξία και την αναγκαιότητα της Εθνοφυλακής και αναγνωρίζει την προσφορά των Εθνοφυλάκων στην Πατρίδα, την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων και της Εορτής Των Εισοδίων Της Θεοτόκου, όπως λάβει αυτή την ιστορική απόφαση, για την προώθηση του νομοσχεδίου στις Επιτροπές της ΒτΕ, προκειμένου τον Ιανουάριο 2023, ο νέος νόμος για την Εθνοφυλακή να αποτελέσει πραγματικότητα, διότι το εκτιμώμενο χρονικό διάστημα που χρειάζεται για την ψήφιση ενός νομοσχεδίου είναι 2 μήνες περίπου, από τη στιγμή που αποφασισθεί έως ότου ψηφιστεί από τη ΒτΕ και καταστεί νόμος του Κράτους.

​Τέλος, παρακαλώ θερμά όλους όσους επιθυμούν να υπηρετήσουν στα ΤΕΘ. Όπως παρακαλώ θερμά και τους αγαπητούς μου Εθνοφύλακες να συμμετέχουν όλο και περισσότεροι κάθε μήνα στην εκπαίδευση, παρά τις υφιστάμενες δυσκολίες, γεγονός το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό, τόσο για το αξιόμαχο των ΤΕΘ, όσο και τη σημασία που της προσδίδεται, ως πυλώνα του ΣΞ. Βάλτε στόχο ο κάθε Εθνοφύλακας που συμμετέχει τουλάχιστον μία φορά το μήνα στην εκπαίδευση να φέρνει μαζί του ένα ακόμη συμπολεμιστή του, από εκείνους που δεν έρχονται τακτικά. Έτσι πολύ γρήγορα θα αυξηθεί σημαντικά η συμμετοχή, γεγονός το οποίο δεν θα περάσει απαρατήρητο και η Εθνοφυλακή θα «αλλάξει επίπεδο», για να γίνει όπως όλοι ονειρευόμαστε και αγωνιζόμαστε, για το καλό της Πατρίδας μας! Άλλωστε Τζων Κέννεντυ έχει πει: «Μη ρωτάς τι μπορεί να κάνει η χώρα σου για σένα, αλλά τι μπορείς να κάνεις εσύ για τη χώρα σου». Είμαι πεπεισμένος ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση της Εθνοφυλακής θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να γίνουν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, κ.ά., αυτά που αξίζουν στους Εθνοφύλακες και στην Εθνοφυλακή, αναγνωρίζοντας ότι αποτελεί Εθνική Αναγκαιότητα.

Χρόνια Πολλά στις Ένοπλες Δυνάμεις!

​Χρόνια Πολλά στο Στρατό Ξηράς!

​Χρόνια Πολλά στην Εθνοφυλακή!

​Χρόνια Πολλά Εθνοφύλακες!

​Η Παναγία να μας Προστατεύει να μας Βοηθά και να Είναι Αρωγός Όλων μας!

Ψηλά η Ελληνική Σημαία!

​Ψηλά το Λάβαρο της Εθνοφυλακής!

​Υπερήφανος για την Εθνοφυλακή, τους Εθνοφύλακες σε όλη την Ελλάδα, τους οποίους θεωρώ αδέλφια μου, το Στρατιωτικό και Πολιτικό προσωπικό των ΤΕΘ και των Επιτελείων που μόχθησαν για τον θεσμό, καθώς και το έργο που έγινε όλα αυτά τα χρόνια για την αναβάθμισή της, για την οποία με πάθος έδωσα και την ψυχή μου!

Σημειώσεις

[1] http://army.gr/…/stratiotiko-prosopiko/ethnofylakes…

[2] Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών-Εθνικής Άμυνας Αριθμ. Φ.841/67/1108736/Σ.6019 ΦΕΚ B΄ 6714/31.12.2021, «Καθορισμός αριθμού Εθνοφυλάκων που θα χρησιμοποιηθούν για φρούρηση αποθηκών πυρομαχικών, καυσίμων, υλικών επιστράτευσης και λοιπών εγκαταστάσεων του Στρατού Ξηράς, κατά το έτος 2022 και ημερήσιας αποζημίωσης αυτών», http://www.et.gr/idocs-nph/search/fekForm.html#results

[3] «Το τάγμα Εθνοφυλακής Ρόδου θα παρελάσει στην Αθήνα», 16 Μαρτίου 2015, https://www.dimokratiki.gr/…/to-tagma-ethnofilakis…/

[4] «Ο τουρκικός κίνδυνος στο Αιγαίο αλλάζει τα πάντα και στην Εθνοφυλακή», 15 Νοεμβρίου 2022, https://www.pentapostagma.gr/…/7131332_o-toyrkikos…

[5] «Έρχεται Μεγάλη Αναβάθμιση Των Ταγμάτων Εθνοφυλακής», 15 Νοεμβρίου 2022, https://rodosreport.gr/erchetai-megali-anavathmisi-ton…/

[6] Χαραλαμπάκης Μάνος, «Το Νέο Σχέδιο και Γυναίκες θα Εκπαιδεύονται στην Εθνοφυλακή», ΤΑ ΝΕΑ, 31 Αυγούστου-1 Σεπτεμβρίου 2019, σελ. 1, 28 και 37.

[7] Χαραλαμπάκης Μάνος, «Υπουργείο Άμυνας: Το σχέδιο για την αναβάθμιση της Εθνοφυλακής», 1 Σεπτεμβρίου 2019, https://www.tovima.gr/…/ypourgeio-amynas-to-sxedio-gia…/

[8] Μάνος Χαραλαμπάκης, «Ρεκόρ προσέλευσης στην Εθνοφυλακή, παρά την πανδημία», 8 Απριλίου 2021, https://www.tanea.gr/…/rekor-proseleysis-stin…/

[9] «Αυτές οι αρμοδιότητες ανατέθηκαν στον ΥΦΕΘΑ Χαρδαλιά-Οι διαφορές με Στεφανή-Δείτε το ΦΕΚ», 24 Σεπτεμβρίου 2021, https://www.staratalogia.gr/2021/09/blog-post_67.html

[10] «Απάντηση ΥΦΕΘΑ Νικόλαου Χαρδαλιά σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. αριθμ. 1050/10-11-2021) με θέμα: “Ζητούν θεσμοθέτηση κινήτρων οι Εθνοφύλακες της Καλύμνου”», 3 Δεκεμβρίου 2021, https://www.mod.mil.gr/…/3316-%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97…

[11] https://www.kodiko.gr/nomologia/download_fek?f=fek/2019/b/fek_b_3181_2019.pdf&t=af697f9875b3fc8e9fee005081094b69

[12] «Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 8747/06-09-2021) με θέμα: “Αναδιάρθρωση της Εθνοφυλακής”», 5 Οκτωβρίου 2021, https://www.mod.mil.gr/…/3234-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94…

[13] https://twitter.com/e_amyna/status/1592266704716963840..

 

spot_img

2 ΣΧΟΛΙΑ

  1. Εθνοφυλακη εχεις οταν υπαρχει εμψυχο υλικο απο νεους εφεδρους Δεν εχεις οταν στην σχεδον σε ολα χωρια της ακριτικης χωρας οι νεοτεροι κατοικοι ειναι εξηνταπεντε ετων και ανω

  2. Αξιέπαινη η προσπάθεια. Πολλές φορές όμως η εικόνα της εθνοφυλακής δεν ήταν η πρέπουσα.
    Ντάτσουν με ευτραφείς γεννιοφόρους δεν παράγουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Άλλο πάμε για κυνήγι την Κυριακή και άλλο πάμε για σοβαρή και κοπιώδη εκπαίδευση.
    Τα θεσμικά κείμενα, οι ελαφρύνσεις, οι παρελάσεις κλπ είναι χρήσιμα. Μην ξεχνιέται όμως ότι χρειάζονται οι μαχητές εθνοφύλακες και όχι απλά αριθμητικά δεδομένα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Διαβάστε ακόμα

Stay Connected

2,900ΥποστηρικτέςΚάντε Like
2,767ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
30,800ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisement -

Τελευταία Άρθρα