Μ. Κοττάκης: ο ἐγωισμός δέν εἶναι πολιτική ἀτζέντα

Print Friendly, PDF & Email
- Advertisement -

Γιατί γάμος, ὅταν οἱ ΛΟΑΤΚΙ ἀπορρίπτουν τό σύμφωνο συμβίωσης σύμφωνα μέ τήν ΕΛΣΤΑΤ;

ΜΕΡΙΚΕΣ σκέψεις γιά τόν γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων καί τούς ΛΟΑΤΚΙ ἀτομικῶς, τώρα πού ἡ Κυβέρνηση ἀνέστειλε προσωρινά μέχρι τό Πάσχα τήν νομοθέτησή του, προκειμένου νά ἐξηγήσει (ὅπως εἶπε ὁ Πρωθυπουργός) στήν κοινωνία τί ἀκριβῶς σχεδιάζει. Χρειαζόμαστε τήν νηφάλια προσέγγιση καί ὄχι τόν φανατισμό.

1. Σεβόμαστε ἀπολύτως τούς συμπολῖτες μας πού ἔχουν ἐπιλέξει αὐτόν τόν τρόπο ζωῆς. Κανείς δέν μπορεῖ νά ἐπιβάλει σέ κανέναν στόν σύγχρονο κόσμο πῶς θά ζήσει τήν ζωή του. Ὅποιος ἔχει τήν ἐλευθερία, ἔχει καί τήν εὐθύνη. Σεβόμαστε δέν σημαίνει μόνο ἀνεχόμαστε. Σημαίνει δέν μισοῦμε, δέν ἀδικοῦμε, κι ἄν μποροῦμε καί νά ἀγαπᾶμε, ἀκόμη καλύτερα. Προσωπικῶς, διατηρῶ φιλικές σχέσεις μέ ζευγάρια ΛΟΑΤΚΙ ἀνδρῶν καί ΛΟΑΤΚΙ γυναικῶν ἐδῶ καί χρόνια. Δέν συμφωνῶ, ἀλλά καί δέν τούς κρίνω γιά τίς ἐπιλογές τους, ὅπως κι αὐτοί δέν θέλω νά μέ κρίνουν γιά τίς δικές μου. Πάντα προσπαθῶ νά κατανοῶ. Οἱ ἀτέλειωτες συζητήσεις μέ τήν φίλη μου Ἄννα Μαρία καί ἡ συχνή ἀλληλογραφία μέ τόν φίλο μου Μιχάλη μέ βοηθοῦν νά ἀντιλαμβάνομαι τόν τρόπο σκέψης τῶν συμπολιτῶν μου. Νά μέ ἐπηρεάζουν καί νά τούς ἐπηρεάζω! Σέ κάθε περίπτωση, νά τούς σέβομαι συζητῶντας καί διαφωνῶντας μαζί τους. Ὄχι ὀρθώνοντας τοῖχο.

2. Δέν μοῦ ἀρέσει νά βλέπω συντηρητικούς νά μισοῦν τούς συμπολῖτες τους γιά τήν διαφορετική σεξουαλική τους ταυτότητα. Πόσῳ μᾶλλον, ὅταν στίς περισσότερες τῶν περιπτώσεων μέλη τῶν οἰκογενειῶν τῶν ἴδιων ἔχουν διαφορετική σεξουαλική ταυτότητα. Αὐτό πού μισοῦν, ὑπάρχει μέσα στό σπίτι τους. Ἡ ἔξαρση τοῦ φαινομένου δέν ὀφείλεται σέ κάποια ἐκ γενετῆς ἀνωμαλία ὅπως πιστεύουν κάποιοι, ἀλλά στήν κρίση τῆς πυρηνικῆς παραδοσιακῆς οἰκογένειας. Αὐτή ἡ κρίση ἐξωθεῖ πολλές φορές τά νεώτερα μέλη της, σέ συνδυασμό μέ τήν ἰδεολογική ἀτμόσφαιρα πού ἐπικρατεῖ, νά ἀλλάζουν ταυτότητα.

3. Δέν μοῦ ἀρέσει, ἐξ ἴσου, νά βλέπω ἐπώνυμους ὁμοφυλόφιλους νά κλαίγονται ὅτι καταπιέζονται καί ὅτι στεροῦνται τήν ἰσότητα. Ἄν ὑπάρχει ἐνοχή, αὐτό εἶναι κυρίως πρόβλημα δικό τους καί δευτερευόντως πρόβλημα τῆς κοινωνίας. Οἱ ἴδιοι μέ τούς μηντιακούς ἐξουσιαστικούς μηχανισμούς τους ἀντικατέστησαν τήν κακόηχη τουρκική λέξη pust (ντροπή), διαδοχικά, μέ τίς λέξεις gay, ὁμοφυλόφιλος, ὁμόφυλος (λάθος κατά τό λεξικό Μπαμπινιώτη), ΛΟΑΤΚΙ, γιατί δέν ἔνοιωθαν βολικά μέ ἄλλες τρέχουσες φορτισμένες χρήσεις. Δέν ἄλλαξε τό λεξιλόγιο ἡ κοινωνία. Ἡ ΛΟΑΤΚΙ ἐλίτ τό ἄλλαξε, γιά νά οὐδετεροποιηθεῖ ἡ θηλυπρέπεια. Χωρίς ἀποτέλεσμα. Δέν μοῦ ἀρέσει, ἐπίσης, νά βλέπω μέλη τῆς ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας νά ἀναφέρουν τήν σεξουαλική τους ταυτότητα ὡς στοιχεῖο τοῦ βιογραφικοῦ τους. Δέν εἶναι. Ὅπως καί τό νά εἶναι ἡ σεξουαλική ταυτότητα διαβατήριο γιά τήν ἐργασία καί γιά τήν προώθηση. Αὐτό ἀφορᾶ βεβαίως ὅλες τίς σεξουαλικές ταυτότητες. Δέν μοῦ ἀρέσει, ἐπίσης, νά ἀκούω τήν λέξη ὁμοφοβία, ὅταν πολλοί ΛΟΑΤΚΙ ἀπαρνήθηκαν τήν σεξουαλική τους ταυτότητα καί ζοῦν διπλή ζωή. Παντρεύτηκαν, ἔκαναν οἰκογένεια, παιδιά, ἔχουν γυναῖκα σύζυγο, καί ζοῦν μυστικά μέ τόν σύντροφό τους. Οἱ πρῶτοι πού φοβοῦνται, εἶναι οἱ ἴδιοι. Τόν δικό τους τόν φόβο γιά τήν μή φυσική ἐπιλογή τους δέν πρέπει νά τόν φορτώνουν στήν κοινωνία.

4. Ἡ ἐπιλογή αὐτοῦ τοῦ τρόπου ζωῆς, ὅπως καί κάθε τί πού ἀποφασίζουμε στόν βίο μας, ἔχει συνέπειες. Τό ἀνθρώπινο σῶμα δέν προορίζεται μόνο γιά τήν φιληδονία ἀλλά καί γιά τήν δημιουργία. Ἡ ἐπιλογή αὐτοῦ τοῦ τρόπου ζωῆς συνεπάγεται τήν θυσία αὐτή τῆς προνομίας. Τά παιδιά δέν εἶναι καταναλωτικά προϊόντα γιά νά τά ἀγοράσουμε ἀπό τό ράφι ὅταν δέν μποροῦμε νά τά φέρουμε οἱ ἴδιοι στήν ζωή. Οἱ γυναῖκες δέν ἔρχονται στήν ζωή γιά νά ἀσκήσουν τό ἐπάγγελμα παρένθετης μητέρας καί νά πληρώνονται μέ 20.000€ τό νεογνό γιά νά φέρουν στήν ζωή παιδιά ἄλλων. Οἱ γυναῖκες ἔρχονται στήν ζωή γιά νά φέρουν τά δικά τους παιδιά. Ἡ ζωή δέν εἶναι βιομηχανία, τά παιδιά δέν βγαίνουν ἀπό γραμμές παραγωγῆς σέ ἐργοστάσιο γιά νά τά ἀποκτήσουν κάποιοι πού ἀναζητοῦν ἀπεγνωσμένα τήν ἀποδοχή τῆς κοινωνίας. Τό νά ἀνατρέφεις καί νά μεγαλώνεις παιδιά εἶναι ἀποστολή, ὄχι ἐπιβεβαίωση. Δέν εἴμαστε ὅλοι γιά ὅλα.

5. Τό θέμα πού ἔχει προκύψει μέ τόν γάμο, στήν πραγματικότητα ὑποκρύπτει ἕνα εὐρύτερο ἰδεολογικό πολιτικό καί κοινωνικό ζήτημα: Τί προηγεῖται; Ἡ ἀτομική ἐπιθυμία ἤ ἡ στέρεη συγκρότηση τῆς μεγάλης κοινωνίας; Τό θέμα ξεπερνᾶ κατά πολύ τήν διαμάχη ἑτερόφυλων – ὁμόφυλων. Διότι πίσω ἀπό τήν διαφωνία τοῦ ἄν εἶναι οἰκογένεια δύο ἄντρες καί ἕνας σκύλος ἤ δύο ἄντρες κι ἕνα παιδί, ἐπειδή ἔτσι τό θεωροῦν αὐτοί, κρύβεται ἕνα μεγάλο θέμα. Τό ποιοί εἶναι οἱ κανόνες πού διέπουν τίς ἀνθρώπινες σχέσεις δέν τό ὁρίζουμε ἐμεῖς ἀτομικά, ἀλλά οἱ σύγχρονες συντεταγμένες δημοκρατικές πολιτεῖες. Ἄν ἐμεῖς ἀτομικά ὁρίζουμε τόν κανόνα, τότε τό ἑπόμενο εἶναι, ὅταν βλέπουμε κόκκινο φανάρι καί τόν δρόμο ἄδειο, νά τό παραβιάζουμε. Μέ ἄλλα λόγια, δέν εἶναι δυνατόν νά φτιάχνουμε ὁ καθένας γιά τόν ἑαυτό του ξεχωριστό οἰκογενειακό δίκαιο, ξεχωριστό κώδικα ὁδικῆς κυκλοφορίας, ξεχωριστό φορολογικό σύστημα κ.λπ. Στήν προκειμένη περίπτωση, συμπολῖτες μας πού ἔχουν τήν ἰσχύ μέσα στούς θεσμούς, θεωροῦν ὅτι μπορεῖ νά ἐπιβάλλουν στήν διαφωνοῦσα κοινωνία τό πρότυπο μιᾶς οἰκογένειας ἀπό τήν ὁποία θά λείπει κατά περίπτωση ὁ πατέρας ἤ ἡ μητέρα. Μέ τό ἐπιχείρημα, ὅτι ἀφοῦ οἱ παραδοσιακές πυρηνικές οἰκογένειες γεννοῦν σέ ἕνα ποσοστό τραυματισμένες ψυχές, γιατί νά μήν ρισκάρουμε νά δημιουργήσουμε καί ἐμεῖς; Ὁ ἐγωισμός δέν εἶναι πολιτική ἀτζέντα. Ἐπειδή ἔχουμε τήν δύναμη νά ἐπιβάλουμε βολονταριστικά μέ τό «ἔτσι θέλω» στήν κοινωνία τό δικό μας. Καί θά ἦταν λιγώτερο ἀπόλυτοι στίς ἀπόψεις τους ἄν ἄκουγαν τήν σπαραχτική φωνή τοῦ νεαροῦ Δημήτρη, ὁ ὁποῖος πρόσφατα μοῦ ἀποκάλυψε ὅτι ἐπειδή μεγάλωσε σέ ἕνα σπίτι ἀποκλειστικά μέ γυναῖκες, τήν μητέρα του καί τίς θεῖες του, χωρίς τόν διαζευγμένο πατέρα του, αἰσθάνεται σήμερα ἐλλιπής. Καί ὅτι ἡ θηλυπρέπειά του ὀφείλεται στήν ἔλλειψη γνώσης τοῦ ἀνδρικοῦ προτύπου στά κρίσιμα ἐφηβικά χρόνια.

6. Ὁ ὁρισμός τοῦ γάμου εἶναι ἐδῶ καί αἰῶνες γνωστός, καί δέν μᾶς ἔρχεται μέσα ἀπό τόν ἀστικό κώδικα, ἀλλά τό πρῶτον μέσα ἀπό τά κείμενα τῆς θρησκείας μας. Γι’ αὐτό, καλά θά κάνει ἡ Κυβέρνηση νά μή μιλᾶ ἀπαξιωτικά στήν Ἐκκλησία, σάν νά κάνει χάρη πού ἀκούει τίς ἀπόψεις της. Ὁ γάμος γεννήθηκε πρῶτα μέσα στήν ὀρθοδοξία καί μετά περιεβλήθη τόν ἀστικό τύπο. Γι’ αὐτό ἄλλως τε σήμερα γιά τήν λύση τοῦ ἐκτός ἀπό ἀπόφαση δικαστηρίου χρειάζεται καί ἡ ἀπόφαση τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν πνευματική λύση του. Ὁ γάμος ἔχει δύο χαρακτηριστικά. Συνάπτεται μεταξύ ἀνθρώπων διαφορετικοῦ φύλου. Συνάπτεται μεταξύ δύο ἀνθρώπων. Αὐτό ὅρισε ἡ θρησκεία μᾶς. Ἄν ἀλλάξει τό πρῶτο μέρος, γιατί νά μήν ἀλλάξει στό μέλλον καί τό δεύτερο μέρος; Ὁ γάμος νά συνάπτεται μέ περισσότερους τῶν δύο ἀνθρώπων. Ποιός μπορεῖ νά τό ἀποκλείσει;

7. Τά στατιστικά στοιχεῖα πού ἔχουμε στήν διάθεσή μας γιά τά ἔτη 2021, 2022 δείχνουν ὅτι τά μέλη τῆς ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας ἀπορρίπτουν τήν προοπτική νά δώσουν νομική ὑπόσταση καί δημοσιότητα στήν συμβίωσή τους. Τό ἔτος 2021, ἕξι ὁλόκληρα χρόνια μετά τήν νομοθέτηση τοῦ συμφώνου συμβίωσης γιά τό ὁποῖο ἔγινε ἐπίσης μεγάλη ἰδεολογική σύγκρουση, μόνο 314 ὁμόφυλα ζευγάρια σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα, 225 ἀνδρῶν καί 89 γυναικῶν, ἐπέλεξαν τό σύμφωνο συμβίωσης. Τό 2022 μόλις 507 ὁμόφυλα ζευγάρια ἀπό τήν Ἑλλάδα ἐπέλεξαν τό σύμφωνο συμβίωσης, 394 ἀνδρῶν καί 113 γυναικῶν. Ἄν λοιπόν οἱ ΛΟΑΤΚΙ δέν κάνουν χρήση τοῦ συμφώνου συμβίωσης πού τούς παρέχει πλήρη ἀστικά δικαιώματα, τί νόημα ἔχει ὁ γάμος; Ποιό νόημα ἔχει λοιπόν νά διχάζεται ἡ ἑλληνική κοινωνία γιά τό ζήτημα τοῦ γάμου, ὅταν ἡ ἴδια ἡ κοινότητα τῶν ΛΟΑΤΚΙ ἀπορρίπτει τούς συμβατικούς δεσμούς καί ἐπιλέγει τήν ἐλεύθερη συμβίωσή της γιά τήν ζωή της; Ἐπί πλέον: ἡ Κυβέρνηση μοιάζει νά μήν διαβάζει τά data. Τό πρόβλημα αὐτήν τήν στιγμή μέ βάση τούς ἀριθμούς δέν εἶναι ἡ διεύρυνση τῆς νομικῆς ἔννοιας τοῦ γάμου, ἀλλά ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ γάμου. Τό 2022 ἔγιναν, σύμφωνα μέ τήν ΕΛΣΤΑΤ, 22.000 θρησκευτικοί γάμοι, 22.000 πολιτικοί γάμοι καί 13.550 σύμφωνα συμβίωσης στήν συντριπτική τους πλειονότητα μεταξύ ἑτερόφυλων ζευγαριῶν. Ἡ πορεία εἶναι ἀντίστροφη. Ἀπό τά δεσμά πᾶμε στήν ἀποσύνδεση, καί αὐτό ὀφείλεται στήν σκληρή οἰκονομική πραγματικότητα. Καί ἄς νομοθετήθηκε τό διαζύγιο μέ συμβολαιογραφική πράξη γιά νά εἶναι πιό ἑλκυστικός ὁ γάμος. Ἀντί λοιπόν ἡ Κυβέρνηση νά ἑστιάσει τήν προσοχή της στήν παραδοσιακή οἰκογένεια πού εἶναι ἡ μήτρα ὅλων τῶν σημερινῶν ἐξελίξεων ἀλλά καί παράγων κοινωνικῆς συνοχῆς καί οἰκονομικῆς προόδου, ἀσχολεῖται μέ ζητήματα πού δέν ἔχουν σχέση μέ τήν ζῶσα πραγματικότητα.

8. Ἡ μεγάλη κοινωνία εἰσπράττει αὐτήν τήν νομοθετική πρωτοβουλία τῆς Κυβέρνησης ὡς ἄσκηση ἰσχύος ἡγετικῶν στελεχῶν τῆς ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας καί ὄχι ὡς ἄσκηση δικαιοσύνης. Ὡς ἐπιβολή. Ὄχι ὡς φιλελευθερισμό. Ἡ κεντροδεξιά κυβέρνηση τῆς Ἑλλάδος κάνει λάθος.

Ἐλπίζουμε, στό τέλος, νά τό καταλάβει ὁ κύριος Μητσοτάκης. Μπορεῖ νά προαχθεῖ σέ εὐρωπαϊκή θέση καί χωρίς νά κάνει ἄνω-κάτω τήν ἑλληνική κοινωνία…

Εστία

spot_img

16 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Τι καλά θα ήταν να μην έγραφε ο κ. Κοττάκης την τελευταία παράγραφο του εξαίρετου άρθρου του, που αποδυναμώνει την σοβαρότητα και εγκυρότητά του .
  Αλλά εφημερίδες Δημοκρατία και Εστία χωρίς αντιμητσοτακική χροιά δεν νοούνται .
  Θα περιμέναμε να ”κατακεραυνώσει” πρώτα τον επισπεύδοντα -και λόγω ιδιοτέλειας- κ.Κασσελάκη , με την πρόταση νόμου που κατέθεσε -καθώς και τον αμίλητο κ. Ανδρουλάκη- για να τους επαναφέρει -αν ήθελε- στην ελληνορθόδοξη γραμμή ,αυτή που υπήρχε μέχρι την καθιέρωση του πολιτικού γάμου το 1982.
  ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΑΔΕΡΦΙΑ ΝΑ ”ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΜΕ” ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ”ΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΟΣΙΩΝ” ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ,ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ -ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑ,ΕΚΚΛΗΣΙΑ-ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ 1981 ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ”ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ” ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ”ΠΑΝΩΣΑΜΑΡΑ” ΝΑ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΙΠΑ.
  ΜΕ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ,ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ .
  ”Σκληρόν προς κέντρα λακτίζειν ” , η δε ζωή μας δεν είναι περιλήψεις.
  Σταύρος Αθαν.Ναλμπάντης

 2. Συμφωνώ με το 1-2-3-4-5-7-8. Με το 6 δεν συμφωνώ. Ο γάμος ήταν πάντα θρησκευτικός σε όλες τις κοινωνίες του κόσμου και όχι μόνο στην ορθοδοξία, γιατί απλά και μόνο μέχρι τουλάχιστον τον 20ο αιώνα η θρησκεία ήταν πολιτικό καθεστώς, καθόριζε τις κοινωνίες και την διαβίωση. Καθόριζε τα κράτη και επέβαλλε τους νόμους.
  Πέραν αυτών, η παρένθετη μητέρα πρέπει κατά την άποψη μου να ποινικοποιηθεί. Είναι μια επιπλέον σκλαβιά ανθρώπινου σώματος στην σύγχρονη εποχή. Έχει περάσει ως τεχνολογικό επίτευγμα (που είναι -δεν αμφιβάλλω) αλλά καταλήγει σε σκλαβοπάζαρο. Κατηγορούμε τους μουσουλμάνους και τους ανατολίτες γενικά για την συμπεριφορά τους στον μισό πληθυσμό της γης, και καταλήγουμε να είμαστε χειρότεροι ακόμη κι από αυτούς.
  Επιπλέον, όλοι πλέον αναφέρονται σε ομόφυλα ζευγάρια. Ακόμη κι εσείς από το μέσον του κειμένου. Ομόφυλος = ίδια φυλή
  Ομοφυλόφιλος = αγαπάει το ίδιο φύλο
  Μόνο μια δαγκωνιά έχω. Μια φίλη μου είχε πει κάποτε. Καλύτερα να μεγαλώνει ένα παιδί σε ομοφυλόφιλα ζευγάρια παρά σε ορφανοτροφείο. Αρκεί να υιοθετούν. Ή να κάνουν παιδιά με φυσιολογική οδό.
  Και ναι. Η μεγάλη αύξηση των ομοφυλοφυλων, θεωρώ ότι ωφειλεται στην ηδονοκρατουμενη κοινωνία μας.
  Ο δικαιωματισμος δε, έχει εκτρέψει την ΡΟΗ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, από το κοινωνικό, στο ατομικό.
  Αυτό δεν θα πάει μακρυά.
  Πολλά πράγματα πρέπει να διορθωθούν, αλλά δεν διορθώνονται με φανατισμό και με υπερβολές. Ίσα ίσα από ό,τι βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο.

  • H λέξη ομόφυλος έχει δύο έννοιες: Τού αυτού φύλου και τής αυτής φυλής.

   Στην προκειμένη περίπτωση είναι σωστή η χρήση της για τα ζευγάρια, διότι είναι δύο άτομα τού αυτού φύλου και όχι δύο άτομα, τα οποία αισθάνονται ερωτική έλξη προς άτομα τού αυτού φύλου (ομοφυλόφιλα).

   Για να καταλάβεις την διαφορά, υπόθεσε ότι για κάποιον λόγο (οικονομικό, ή άλλον) ένας ομοφυλόφιλος άνδρας παντρεύεται μία ομοφυλόφιλη γυναίκα. Θα είναι γάμος ομοφυλοφίλων, αλλά όχι ομοφύλων.

   • Όχι, διαφωνώ. Η αλλαγή της λέξης παντού, μέσα σε μια βδομάδα, ένα μήνα, υποδηλώνει αλλά πράγματα. Δεν υπάρχει ζευγάρι χωρίς ερωτική έλξη, άρα ομοφυλόφιλος. Άλλωστε γιατί γίνεται όλος αυτός ο χαμός;;; Για να μας πουν ότι η ερωτική έλξη είναι αναφαίρετο δικαίωμα. Καλώς. Όμως όχι ομόφυλος. Η ελληνική γλώσσα έχει ξεχωριστές έννοιες για ίδιες λέξεις. Πχ γλείφω και γλύφω.
    Επιπλέον θυμηθείτε.οταν επι Σημίτη νομίζω άρχισε η διολυσθιση, τι μας είπαν;;; Οι ΔΕΚΩ (δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας), τι έγιναν;;; ΔΕΚΟ ( δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί). Και βεβαίως έγινε το έλα να δεις.
    Δεν ερμηνεύουμε όπως θελουμε.
    Ερμηνεύουμε όπως πρέπει.
    Αλλιώς είμαστε έρμαια των καιρών.

    • Δεν κατάλαβες τι έγραψα, το δε “Δεν υπάρχει ζευγάρι χωρίς ερωτική έλξη” το επιβεβαιώνει.

     • Δεν χρειάζεται συγγνώμη, αρκεί να καταλάβεις το λάθος. Έγραψες επίσης ότι “Η αλλαγή της λέξης παντού, μέσα σε μια βδομάδα, ένα μήνα” Δεν άλλαξε καμμία λέξη. Ομόφυλα λεγόταν πάντα τα ζευγάρια τού αυτού φύλου. Αυτό επιτάσσει η γλώσσα και περίεργος είμαι να δω τι ακριβώς λέει ο Μπαμπινιώτης, αλλά είναι ολοφάνερο ότι κάνει λάθος ο Κοτάκης: “τους ἀντικατέστησαν τήν κακόηχη τουρκική λέξη pust (ντροπή), διαδοχικά, μέ τίς λέξεις gay, ὁμοφυλόφιλος, ὁμόφυλος (λάθος κατά τό λεξικό Μπαμπινιώτη)”. H λέξη “ὁμοφυλόφιλος” ποτέ δεν αντεκατεστάθη με την λέξη “ὁμόφυλος”. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.

   • Και αν ένας Έλληνας παντρευτεί μια γυναίκα τοτε πάλι ομοφυλα θα είναι. Εάν ένας ομοφυλόφιλος νυμφευτει μια ομοφυλόφιλο γυνή τοτε το ζευγάρι, δημόσια γνωστό οτι είναι ζευγάρι είναι ετεροφυλοφιλο και ας είναι και οι δύο πάρα φύσιν. Ομοίως εάν ένας ετεροφυλοφιλος ανήρ παντρευτεί έναν άλλον ετεροφυλοφικο δια κάποιο λόγο. Το ζευγάρι είναι ομοφυλοφιλο. Επικρατεί λαθεμενα το “ομοφυλο” για δύο λόγους. Λιγότερες συλλαβές και μεταφραση από την Αγγλική (homosexual) την οποία προσκυνουμε ως ανώτερη γλώσσα. Μόνον που στην Αγγλική η αντιστοιχη λεξη (λεξεις) για τη φυλή δεν είναι ούτε ομόριζη ούτε ομοηχη με αυτή του φύλου.

    • “Και αν ένας Έλληνας παντρευτεί μια γυναίκα τοτε πάλι ομοφυλα θα είναι”. Αν ένας Τούρκος παντρευτεί μία γυναίκα, δεν είναι ομόφυλα; Δεν βγάζω νόημα απ’ αυτά που γράφεις.

     “Επικρατεί λαθεμενα το «ομοφυλο» για δύο λόγους. Λιγότερες συλλαβές και μεταφραση από την Αγγλική (homosexual)…” Αυθαίρετες αρλούμπες.

     Διάβασε προσεκτικά το σχόλιό μου January 11, 2024 At 12:28 pm και προσπάθησε να καταλάβεις τι γράφω. Ομοφυλόφιλο μπορεί να είναι μόνον άτομο. Το ζεύγος μπορεί να είναι μόνον ΟΜΟΦΥΛΟ, ήτοι δύο άτομα τού αυτού φύλου. Η λέξη ομοφυλόφιλος δείχνει μία σεξουαλική διαστροφή (ανωμαλία γενετησίου ορμής, libido) ενός ατόμου. Η λέξη ομόφυλος (προκειμένου περί ζεύγους) δείχνει το γένος των συντρόφων και τίποτε άλλο.-

     Αν και τώρα δεν καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να κάμω κάτι άλλο.

  • Για ενημέρωσή σας, παραθέτω μνημόνιο του προέδρου
   των ΗΠΑ Μπίντεν:
   Memorandum on Advancing the Human Rights of Lesbian,
   Gay, Bisexual, Transgender, Queer, and Intersex Persons
   «Προεδρικό Μνημόνιο για την προώθηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των
   Λεσβιών, Γκέι, Αμφιφυλόφιλων, Τρανσέξουαλ, Παράξενων, και Διαφυλικών
   ατόμων σε όλο τον κόσμο.»
   Ημερομηνία: 2021-02-04
   Πηγή:
   https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/02/04/memorandum-advancing-the-human-rights-of-lesbian-gay-bisexual-transgender-queer-and-intersex-persons-around-the-world/
   Βάσει αυτού του μνημονίου οι ΗΠΑ αυτοανακηρύχθηκαν σε «προστάτιδα δύναμη» των ΛΟΑΤΚΙ+ σε όλη την υφήλιο, και απειλούν τα κράτη που «δέν προωθούν τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+» με κυρώσεις.
   Επομένως δεν χρειάζεται να δαπανούμε φαιά ουσία για να εξηγήσουμε το λόγο για τον οποίο η τωρινή μας κυβέρνηση προωθεί τη κατάργηση των δύο φύλων. Η υποτέλεια στις ΗΠΑ προέχει οποιασδήποτε σκέψης ή πράξης από πλευράς των κυβερνώντων τη χώρα διαχρονικά.

 3. Ευχάριστη έκπληξη ο κ.SUSRIKIOUS-που δεν τον λες Δεξιό, αλλά με αυτά που έγραψε ούτε και Σύριζα(παραπονιέμαι που δεν με στήριξε τις προάλλες σε σχόλια μου σε ανάλογα άρθρα ) , ο οποίος μας φανέρωσε ότι γνωρίζει πολλά και με επιστημονικές και ξεκάθαρες απόψεις για το θέμα.
  ΕΙΠΑΜΕ ΌΧΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΠΑΝΤΟΙΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΙΣΤΩΝ -ΤΩΡΑ ΤΩΝ ΟΜΟΦΥΛΩΝ Ή ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ-ΟΙ ΔΕΞΙΟΙ , ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΑΛΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΑΦΤΙΣΤΗΚΑΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ (ΑΡΣΕΝ ΚΑΙ ΘΗΛΥ ΕΠΛΑΣΕ Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΓΗ).
  Υ.Γ Πάντως ανεξήγητο παραμένει πως δημιουργείται υγιής ερωτική έλξη με την ίδια κατατομή των γεννητικών οργάνων.

 4. Σεβασμός στόν ἄνθρωπο καί στήν κοινωνία. Τοῦ κάθε ἀνθρώπου ξεχωριστά. Ἡ κάθε ζωή πρέπει νά γίνει σεβαστή ὡς ὕπαρξη, ἀκόμα καί τοῦ κάθε ζώου. Δέν πατάει κανένας πάνω στήν παρουσία ἄλλου. ᾿Από ἐκεῖ πρέπει νά ξεκινήσουμε.
  ῾Η ἀπαξίωση τοῦ ἄνδρα ἤ τῆς γυναίκας εἶναι καταστροφική γιά τήν ζωή γενικά. Μετά ἀπό τόσους αἰῶνες προσπαθειῶν γιά ἰσότητα. Πρέπει νά γίνει προσπάθεια κατανόησης ἤ τουλάχιστον σεβασμοῦ τῶν Μυστηρίων, γιατί αὐτό θεωρεῖται ξεπερασμένο στίς μέρες μας. Μπορεῖ νά δηλώνει ὁ καθένας ὅ,τι νά ‘ναι δηλαδή; Δέν ὑπάρχουν πατέρας καί μητέρα συγκεκριμένοι κάθε φορά;
  ῾Ο γάμος εἶναι Μυστήριο τῆς ᾿Εκκλησίας μας γιατί εὐλογεῖ τήν ἕνωση ἑνός ἄνδρα καί μίας γυναίκας πού εἶναι δυνατόν νά ἑνωθοῦν εἰς γάμου κοινωνίαν. Δέν μποροῦν νά ἑνωθοῦν μέ γάμο ἐκκλησιαστικό δύο ἄτομα τοῦ ἴδιου φύλου, γιατί δέν ὑπάρχει τέτοια ἕνωση. Τό ´ εἰς σάρκα μίαν ´ προϋποθέτει τήν δημιουργία τῆς γυναίκας γιατί χωρίς τήν δημιουργία τῆς γυναίκας δέν ὑπάρχει τό ἕτερον ἥμισυ τοῦ ἀνδρός.
  Ζευγάρι ´ομόφυλο ´δέν νοεῖται, οὔτε κάν ἑτερόφυλο ζευγάρι, γιατί τό ζευγάρι εἶναι δύο ἄτομα. Ζεῦγος δύο ἀνθρώπων πού μπορεῖ νά ἑνωθοῦν μέ γάμο ἐκκλησιαστικό καί στήν περίπτωση πράξεων συμβίωσης ἐπειδή δέν εἶναι ἕνωση, μπορεῖ νά συζητᾶμε καί γιά συμβίωση τριῶν, τεσσάρων κλπ. ἀφοῦ εἶναι ἑταιρική πράξη καί ὄχι γάμος.

  • Πόσο χαίρομαι που με τα λίγα λόγια-γραπτά σας καθορίσατε την τελική ορθή και σαφή στάση σας για ένα θέμα που ”μπήκε και θα μείνει” για την επόμενη 3ετία-μέχρι τις εκλογές του 2027 και κατά την οποίαν θα κλονισθούν συνειδήσεις εθνικές, θρησκευτικές, πολιτικές και κομματικές στον Ελληνορθόδοξο Ελληνισμό , εντός και εκτός Ελλάδος.
   Δεν θέλω να ανατρέξω στις διαφωνίες μας προ 15νθημέρου και επαναλαμβάνω πως ”εχάρην χαράν μεγάλην” .
   Υ.Γ Από το ρόδο βγαίνει και αγκάθι και τα ανάπαλιν . Καληνύχτα.

 5. Εγώ κολλάω σέ δύο σημεία ( τό επισημαινει και τό αρθρο) : Γιατί τώρα πού καί τά εταιροφιλα ζευγαρια αποφεύγουν τόν γάμο καί κάνουν σύμφωνο συμβίωσης η ελεύθερο δεσμό με παράλληλη αναγνώριση τών παιδιών, οι ομοφυλόφιλοι θέλουν νά παντρεύονται; πού υποτίθεται ότι είναι απελευθερωμένου άτομα…
  Καί δεύτερον αφού μέσω τού συμφώνου συμβίωσης καλύπτονται νομικά τί ψάχνουν;
  Μήπως θέλουν νά βάλουν όλη την κοινωνία νά πειθαρχήσει θέλει δεν θέλει στο δικό τους πείσμα;
  Γιατί εδώ πρόκειται περί πεισματος καί όχι δικαιώματος!!!… Δεδομένου ότι υπάρχουν πολλές εναλλακτικές… Όσο για τα παιδιά, ποιός θά προστατεύσει τό βρέφος πού δεν είναι δυνατόν νά ερωτηθεί αν θέλει νά ανοίκει σέ οικογένεια ομοφυλόφιλων; τί κάνει τό κράτος για αυτό; γυρνάει την πλάτη στο νεογέννητο;;;!!!! Μάλιστα όταν για εταιροφιλα ζευγάρια μόνο ανάκριση τρίτου τύπου δεν κάνουν καί τούς ζητούν δυσκολότατες προϋποθέσεις !!..

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Διαβάστε ακόμα

Stay Connected

2,900ΥποστηρικτέςΚάντε Like
2,767ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
28,600ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisement -

Τελευταία Άρθρα