Κ. Κεραμιδάς: και με την βούλα

Print Friendly, PDF & Email
- Advertisement -

του Κωνσταντίνου Κεραμιδά*

Με αφορμή το νομο-σχέδιο περί γάμου ομοφύλων και τεκνοθεσίας από ομόφυλους, αναδύονται πασιφανώς, όλα τα στοιχεία που συνθέτουν την σύγχρονη δυτική και ελλαδική κοινωνία.

Κατ αρχήν και εξ αρχής το Ελληνικό έθνος δεν ελευθερώθηκε (όσο ελευθερώθηκε – αν τελικώς ελευθερώθηκε)  ούτε από κάποια κοινότητα φεμινισμού, ούτε από κάποια ομάδα ομοφύλων, ούτε από αλλοδαπούς, ούτε από Ανατολίτες ή άπω Ανατολίτες, ούτε από Αφρικανούς, αλλά από Έλληνες οι οποίοι δήλωναν Χριστιανοί Ορθόδοξοι (το αν και κατά πόσο ήτανε ο Θεός ας το κρίνει). Όλα τα κράτη (και τα ευρωπαϊκά κράτη) δεν τα ίδρυσαν και δεν τα υπερασπίστηκαν τέτοιες ομάδες. Οι αγώνες του Ελληνισμού πάντοτε γινόταν από τους γενναίους άνδρες και τολμηρές γυναίκες.

Τους παλαιούς καιρούς πολλά πράγματα ήτανε δύσκολα για άνδρες και γυναίκες, οι άνδρες τους οποίους έστελναν στον πόλεμο ήθελαν – δεν ήθελαν, εκεί πέθαιναν, αιχμαλωτίζονταν ή τραυματίζονταν, αν δεν πήγαιναν κηρύσσονταν λιποτάκτες με ό,τι αυτό συνεπάγετο, αν δεν πάντρευαν την άγαμη αδελφή δεν επιτρέπετο βάσει εθίμου να νυμφευτούν οι ίδιοι κλπ. Οι γυναίκες υφίσταντο άλλες δυσκολίες, όπως πολλάκις τις έδιναν ως νύμφες σε άνδρες τους οποίους δεν ήθελαν, πολλάκις υφίσταντο τις φρικαλεότητες καθεστώτων και πολέμων κλπ. Άρα υπήρχαν πολλές δυσκολίες για όλους, όχι μόνον για τους μέν ή τους δέ. Άρα δεν γινόταν κάτι επίτηδες από άνδρες προς γυναίκες, ως κατεστήμενο, ήτανε οι καιροί δύσκολοι για όλους.

Το να υπάρχουν δικαιώματα για όλους, ακόμα και τα ζώα και τα φυτά διασφαλισμένα και κατοχυρώμενα από το κράτος (τα κράτη) είναι απαραίτητο, επιτακτικό και ευεργετικό για όλη την κοινωνία. Το να επιβάλλονται όμως δικαιώματα ανυπόστατα τα οποία στρεβλώνουν το ήθος και διαλύουν την κοινωνική συνοχή είναι καταστροφικό και ολέθριο.

Ο Ιησούς Χριστός επιτρέπει μόνο τον γάμο (και την ερωτική και συζυγική συνύπαρξη) ανδρός και γυναικός υπό την Εκκλησίαν (ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Κεφάλαιον 10, στίχοι 6-9). Άρα εμμέσως πλήν σαφώς απαγορεύει την ομοφιλοφυλία και όλα τα παρεμφερή, συν την πορνεία και την μοιχεία. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι οι οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι, δηλαδή ομοφιλόφυλοι δεν θα κληρονομήσουν την Βασιλείαν του Θεού. Ο Χριστός δεν λέει δικαιωμά σου κάνε ο,τι θέλεις, ούτε λέει ο καθένας ας κάνει ό,τι θέλει στο κρεββάτι του. Λέει για μετάνοια – μετα-νου – αλλαγή νοοτροπίας και τρόπου ζωής, άρα η αγάπη του Θεού δεν είναι αόριστη αγάπη, αλλά είναι αγάπη μετανοίας για εμάς, αγάπη ήθους και αγάπη αγώνος, όχι ασάφειες. Άρα ο Ορθόδοξος Χριστιανισμός – η Εκκλησία – απαγορεύει την ομοφιλοφυλία και τα παρεμφερή. Αν τα επέτρεπε ακόμη και με σύνοδο θα έπαυε να είναι Ορθόδοξος Χριστιανισμός. Δεν κατακρίνει ούτε ο Χριστός, ούτε η Εκκλησία κανέναν, αλλά υποδεικνύει τι είναι σωστό (βάσει Χριστού) και τι άσωτο, έτσι οφείλει να κάνει και ο κάθε Χριστιανός, να μην κατακρίνει, αλλά να υποδεικνύει και να ομολογεί τον Χριστό και το σώστο (όπως το λέει ο Χριστός – η Εκκλησία).

Στην Ελληνική ιστορία και παράδοση απηγορευόταν πάντοτε από τους αρχαίους χρόνους η ομοφιλοφυλία με τα παρεμφερή. Στην Αθηναϊκή Δημοκρατία απηγορεύετο όπως και παντού. Υπήρχαν νόμοι οι οποίοι απηγόρευαν τον εταιρισμό και άλλες όμοιες πράξεις. Όταν αναφέρονταν σε εραστή και ερωμένο, εννοούσαν τον διδάσκαλο και τον μαθητή, ποτέ όμως δεν είχαν και δεν δικαιολογούσαν τετελειωμένες ομοφιλοφυλικές πράξεις. Ομοίως δεν υπήρχε νόμος ή έθιμο υπέρ της ομοφιλοφυλίας (με τα παρεμφερή), ούτε επί Ρωμανίας (Βυζαντίου), ούτε ποτέ άλλοτε.

Συνεπώς οποιαδήποτε μόδα ή κήρυγμα ή πράξη ή νόμος υπέρ της ομοφυλοφιλίας είναι αντίθετη προς τον Χριστιανισμό και τον Ελληνισμό.

Οι μονογενεϊκές οικογένειες δεν είναι το ιδανικό και τέλειο, αλλά δεν διαστρέφεται το πατρικό ή το μητρικό πρότυπο. Η οικο-γένεια έχει ως βάση τον οίκο και το γένος. Με τις τάσεις που επιφέρουνε διαστρέφεται το πρότυπο ανδρός και γυναικός, πατρός και μητρός, συγχύζοντας τα παιδιά και διαλύοντας την κοινωνική συνοχή. Τα πρότυπα αυτά (ανδρός-γυναικός, πατρός-μητρός) δεν επεβλήθησαν από κάποια μόδα ή από κάποιο καθεστώς, αλλά είναι φυσικά. Για να υπάρχει ζεύγος (ζευγάρι) πρέπει να υπάρχουν δύο ετερώνυμα όντα ή στοιχεία, όπως είναι οι τροχοί στα αμάξια ή όπως είναι τα υποδύματα (παπούτσια). Αν είναι ομώνυμα, τότε το αμάξι δεν πορεύεται και τα πόδια δεν γίνεται να βαδίσουν, άρα δεν αποτελούν ζεύγος και μη αποτελώντας ζεύγος, δεν υφίσταται συνοχή.

Αγάπη σε όλους και σε ομοφυλόφιλους, και σε μη Έλληνες, και σε μη Χριστιανούς ακόμα και στους πολεμίους, αλλά αγάπη όπως την κηρύττει ο Χριστός. Και με την βούλα αυτό το κράτος με την αποδοχή ή την αδιαφορία μεγάλου μέρους του λαού πηγαίνει κόντρα στον Χριστιανισμό και τον Ελληνισμό. Σε κάθε περίσταση ευκαιρία για αγώνα και ομολογία πίστεως.

Πηγές:

Καινή Διαθήκη

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

(Κεφάλαιον 10, στίχοι 6-9): Λέει ο Ιησούς Χριστός:

“ἀπὸ δὲ ἀρχῆς κτίσεως ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς ὁ Θεός· ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα, καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν ὥστε οὐκέτι εἰσὶ δύο, ἀλλὰ μία σάρξ· ὃ οὖν ὁ Θεὸς συνέζευξεν, ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω”

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’

(Κεφάλαιον 6, στίχοι 9-10): Λέει ο Απόστολος Παύλος

“ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι; μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται οὔτε πλεονέκται οὔτε κλέπται οὔτε μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι.”

Αισχίνης: Κατά Τιμάρχου (μέσα γίνεται και αναφορά στους νόμους του Σόλωνος).

*Ο Κωνσταντίνος Κεραμιδάς είναι δημοσιογράφος

 

 

 

 

 

 

 

spot_img

8 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Η κτηνοβασία γιατί δεν είναι δικαίωμα; Νομίζω ότι η γάτα μου είναι … ερωτευμένη με μένα. Όλο στην αγκαλιά μου τρέχει και χαϊδεύεται. Θα την πάω στο δημαρχείο να την παντρευτώ . Ρε τι τραβάμε με αυτούς τους προοδευτικούς.

 2. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΥΚΑΡΙΑ ΓΙΑ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΘΟΥΝ
  Α) ΟΙ ”ΑΠΑΝΘΡΩΠΕΣ” ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ -ΑΥΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
  ΣΚΕΠΤΟΜΑΣΤΕ (ΓΙΑΤΙ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΛΛΟΝ)-,
  Β) ΝΑ ΜΗΝ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΟΙ ΤΕΤΟΙΟΙ ΓΑΜΟΙ ΑΠΟ ΣΝΟΜΠΙΣΜΟ ,
  Γ) ΝΑ ΜΗ ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΓΑΜΟΙ ,
  Δ) ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ
  ΟΜΟΦΥΛΩΝ ΑΠΟ ”ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ” ΚΑΙ
  Ε) ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ
  ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΤΙΣ ΑΓΚΑΛΕΣ ΤΟΥΣ , ΟΠΩΣ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ.
  ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΑΝ.ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ.

 3. ῾Η ἀγάπη τῆς ᾿Εκκλησίας μας εἶναι ἀγάπη πρός ὅλους. ᾿Ελᾶτε ὅπως εἴσαστε, ἔλεγε ὁ Μακαριστός Χριστόδουλος. Καί ὁ καθένας ἐκεῖ μέσα θά ἀκούει, θά κατανοεῖ, θά ὡριμάζει, θά μετανοεῖ, κατά τήν δική του χωρητικότητα. ᾿Αλλά οἱ κανόνες τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας μας δέν εἶναι οἱ κανόνες τοῦ κράτους. ῾Ο γάμος γιά τήν ᾿Εκκλησία μας εἶναι Μυστήριο, ἀφορᾶ τό «ὃ οὖν ὁ Θεὸς συνέζευξεν» πού δέν ἀφορᾶ οὔτε ὅλες τίς σχέσεις μεταξύ ἄνδρα καί γυναίκας. ῾Ο ᾿Οδυσσέας εἶχε καί ἄλλες σχέσεις στίς περιπλανήσεις του ἀλλά δέν εἶχε στόν νοῦ του ἄλλη ἀπό τήν Πηνελόπη. ῾Η ἀγάπη εἶναι ἀγάπη πρός ὅλους, τό Μυστήριο τοῦ γάμου ὅμως στήν ᾿Ορθόδοξη ᾿Εκκλησία ἀφορᾶ συγκεκριμένες σχέσεις. Δέν εἶναι καραμέλα πού τήν ἀρνεῖται σέ κάποιους σάν ἕναν αὐστηρό ἤ προνοητικό γονιό πού βάζει ὅρια. Οἱ κανόνες τῆς ᾿Εκκλησίας δέν εἶναι ἄνευ οὐσίας ἄν δέν μᾶς ἀρέσουν ἤ δέν κάνουμε προσπάθεια νά τούς προσεγγίσουμε ἤ δέν βολεύουν στίς ἑρμηνεῖες μας. ῾Ο ᾿Ιησοῦς Χριστός δέν ἐπέτρεψε ἤ ἀπαγόρευσε κάτι. Ἔχουν καταγραφεῖ κάποια ἀπό τίς διδαχές του, καί αὐτά σέ πολλά ἐπίπεδα ἀνάγνωσης. «“ἀπὸ δὲ ἀρχῆς κτίσεως ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς ὁ Θεός», ποιούς; Οὕς ὁ Θεὸς συνέζευξεν, ὄχι ὁποιουσδήποτε φανταστοῦμε τώρα. Καί ὅλους, μέ ὅποιο τρόπο τούς συνέζευξε. ᾿΄Αν κάποιος θελήσει νά τούς ἑνώσει ἀλλιῶς καί ὄχι ὅπως ἔχουν ἀρχικά συζευχθεῖ, δέν προκύπτουν ζευγάρια κανονικά. ᾿΄Αν κάνει δηλαδή κάποιος ἐγχείρηση ἀλλαγῆς φύλου γιά νά γίνει κάτι ἄλλο, ποιός θά εἶναι τελικά; ῾Η ψυχή πού κατοικεῖ ἐκεί μέσα σέ αὐτό τό σῶμα εἶναι μία. Κι ἄν ἡ ἐπιστήμη ἔχει φθάσει νά φτιάχνει σῶμα ἀνθρώπου μέ 3-4 κλπ dna ἀπό διαφορετικούς ἀνθρώπους, χωρίς δηλαδή τήν φυσική διαδικασία γέννας ἀπό δύο γονεῖς, ἀλλά τεχνητά, δέν ξέρουμε τί εἶδος ἀνθρώπου θά προκύψει. Γνωρίζουμε ἀπό τόν Πυθαγόρα πού εἶχε βρεῖ τῖς προηγούμενες ζωές του, συγκεκριμένες, ἀπό dna διαφόρων ἀνθρώπων κάθε φορά, δηλαδή πολλά dna καί σέ αὐτόν ἀλλά διαφορετικά, ὡς κληρονομικότητα, ἀλλά μία διαδρομή συνέχειας ἡ ψυχή του.
  Κάποιοι ὁμοφυλόφιλοι μπορεῖ νά ἔχουν δεχτεῖ, σέ κάποιο ἐπίπεδο, νά σηκώσουν ἕναν σταυρό μαρτυρίου γιά νά μᾶς δείξουν κάτι. Τήν μή κανονικότητα καί ὄχι πῶς ἔρχονται τά πάνω κάτω. Τό κεφάλαιο τῆς Γένεσης περιγράφει πολλές διαδικασίες καί χρειάζεται ἐμβάθυνση. ῾Η ψυχολογία, ἡ ὀντολογία, ἡ θεολογία, προϋποθέτουν εἰδικές γνώσεις γιά τήν ἐμβάθυνση καί τήν προσέγγιση καί ὄχι γνώσεις εὐγονικῆς.

  • Νομίζω -μπορεί και λάθος- ότι για το γάμο των ομοφύλων -με τεκνοθεσία μάλιστα – είστε στο πνεύμα του ”και με τον χωροφύλαξ και με τον αστυφύλαξ”.
   Με τα μέχρι στιγμής φυσιολογικά και αναπαραγωγικά δεδομένα η ενδελέχεια του γάμου αφορά μόνο στους ετερόφυλους , που τα γεννητικά τους όργανα συμπληρώνονται και γεννούν .
   Οι άλλες ενώσεις -εν προκειμένω των ομοφύλων-φροντίζουν τα παιδιά -και καλά κάνουν και ίσως καλύτερα από τους φυσικούς τους γονείς- ,αλλά φρονώ πως ουδέποτε αποκτούν και δεν πρέπει να αποκτούν την γονεϊκή ιδιότητα .
   Πολλή εγωϊστική δεν είναι και η απαίτησή τους να αποκτήσουν και την ιδιότητα του γονέως, που θα δίνει στην ένωσή τους διπλά μονογενή γονεϊκά πρότυπα στα παιδιά ;;;
   Αργότερα όταν με την τεχνική νοημοσύνη και τα παρεπόμενα γεννιούνται άνθρωποι και με άλλους τρόπους ας αντιμετωπίζαμε τότε το θέμα .
   ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ- ΟΣΟ ΚΑΙ ΝΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΔΕΙΞΟΥΝ ΚΑΤΙ ΟΙ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΙ – ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΩΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.
   ΕΙΝΑΙ ΑΛΜΑ ΣΤΟ ΚΕΝΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ . ΑΠΛΩΣ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ .
   Υ.Γ Θα ήθελα να συζητήσετε το σχόλιο σας με Μητροπολίτη -ας πούμε τον Μεσογαίας Νικόλαο- και να επανέλθετε.

   • Μήν προβάλλετε στόν ἄλλο τίς δικές σας σκέψεις. ᾿Αναφέρθηκα στόν ἀριθμό τῶν γάμων πού ἐπιτρέπει ἡ ᾿Ορθόδοξη Εκκλησία μεταξύ ἑτερόφυλων. Συζητεῖστε μέ τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μεσογαίας Νικόλαο μαζί του τί εἶναι ἡ ἕνωση στόν γάμο μεταξύ ἄνδρα καί γυναίκας.

    • Ακούω τις ομιλίες και συνεντεύξεις του Σεβασμιωτάτου Νικολάου , να τον ρωτήσω δεν μπορώ .
     Αν εσείς μπορείτε ρωτήστε τον τι εννοείτε με την φράση σας ” Κάποιοι ομοφυλόφιλοι μπορεί να έχουν δεχτεί σε κάποιο επίπεδο να σηκώσουν ένα σταυρό του μαρτυρίου για να μας δείξουν κάτι ”.
     Να μας δείξουν -λέω και εγώ- τον σταυρό της συζυγίας ,χωρίς ενδοοικογενειακή βία και διαζύγια -αλλά χωρίς τα παιδιά που γεννούν άλλοι .

     • Δέν γνωρίζω τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μεσογαίας Νικόλαο. Νά τόν ρωτήσω τί ἐννοῶ μέ τήν συγκεκριμένη φράση μου δέν γίνεται. ᾿Αλλά γνωρίζουμε ἀπό τήν σχετική εἰσήγησή του ὅπου ἀναλύει τό βιολογικό ὑπόβαθρο τοῦ φύλου, ὅτι θεωρεῖ τήν ὁμοφυλοφιλία θεραπεύσιμη, ὅπως τήν θεωροῦσε ἡ ψυχιατρική πρίν τήν διαγράψει ἀπό τήν λίστα τῶν ψυχικῶν διαταραχῶν, ὅπως ἀναφέρει λεπτομερῶς στήν ἀνάλυσή του.

      https://www.protothema.gr/greece/article/1458847/mitropolitis-mesogaias-sti-dis-gia-ta-omofula-zeugaria-psuhiatriki-nosos-i-omofulia/

      Ὅταν λέμε «ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς ὁ Θεός» στήν φάση τῆς Δημιουργίας, ἐννοοῦμε ὅτι εἶναι δύο ξεχωριστές ὑπάρξεις, ζευγάρι καί ὄχι ἀδέλφια, μέ ἕλξη μεταξύ τους, μέ πρῶτο γεννημένο τόν ἄνδρα.
      Στήν περίπτωση τοῦ ᾿Αδάμ καί τῆς Εὔας πού ἀναφέρεται διακριτά στήν Ἁγία Γραφή, πρῶτα δημιουργήθηκε ὁ ἄνδρας καί μετά ἡ γυναίκα του. Ζευγάρι καί ὄχι ἀδέλφια, μέ ἕλξη μεταξύ τους, μέ πρῶτο γεννημένο τόν ἄνδρα.
      Στά Χριστιανικά γεγονότα ἡ Παναγία γέννησε τόν υἱό της.
      ῾Η Κωνσταντινούπολη εἶναι πόλη τοῦ Κωνσταντίνου καί ὄχι γιά νά γεννηθεῖ ὁ Κωνσταντῖνος, ἀφοῦ ἔχει γεννηθεῖ ἤδη ὁ ἄνδρας δηλαδή, στήν συγκεκριμένη περίπτωση ὁ συγκεκριμένος Κωνσταντῖνος ἀπό τήν συγκεκριμένη μητέρα του. Δέν ἀναζητοῦμε δηλαδή ἐκεῖ τήν δημιουργία τοῦ ἄνδρα.
      Γιορτάζοντας τά γεγονότα δέν τά ἐπαναλαμβάνουμε ἀλλά τά ὑπενθυμίζουμε γιά ὅταν δημιουργήθηκαν.
      ᾿΄Αν ἀλλοιώνονται τά πρόσωπα, πού σημαίνει οἱ ψυχές τους, ἀλλοιώνονται οἱ βιολογικές ὑπάρξεις καί τά παρελκόμενά τους. Αὐτό ἐννοῶ ὡς σταυρό πού σηκώνουν οἱ ὁμοφυλόφιλοι. Ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας τό ἀναφέρει ὡς σύγχυση ταυτοτήτων καί ὡς κοινωνική ἁμαρτία.

 4. Συγχαρητήρια στον δημοσιογράφο. Απλός και λακωνικός. Έχοντας λίγη αξιοπρέπεια και έναν στοιχειώδη σεβασμό προς τον ιερό θεσμό της οικογένειας και κυρίως στην αθωότητα τον μικρών παιδιών, δεν μπορείς να αμφισβητήσεις τα λεγόμενά του.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Διαβάστε ακόμα

Stay Connected

2,900ΥποστηρικτέςΚάντε Like
2,767ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
30,500ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisement -

Τελευταία Άρθρα