ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ΔΟΤΕΣ

Print Friendly, PDF & Email
- Advertisement -

Οι ερευνητές καλούν σε επείγουσα δράση για την αντιμετώπιση της μαζικής μόλυνσης της παροχής αίματος

[Μελέτη: Ανησυχίες σχετικά με τις μεταγγίσεις προϊόντων αίματος που προέρχονται από λήπτες γενετικών εμβολίων και προτάσεις για ειδικά μέτρα – Concerns regarding Transfusions of Blood Products Derived from Genetic Vaccine Recipients and Proposals for Specific Measures

Jun Ueda,* Hideyuki Motohashi , Yuriko Hirai , Kenji Yamamoto, Yasufumi Murakami, Masanori Fukushima, Akinori Fujisawa*

Αναρτήθηκε: 15 Μαρτίου 2024 – doi: 10.20944/preprints202403.0881.v1 –  Preprints.org March 15, 2024

Παρουσίαση από τον

Δρ. Joseph Mercola

27 Μαΐου 2024

ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

▪ Ομάδα Ιαπώνων ερευνητών δημοσίευσαν μια μελέτη με την οποία προειδοποιούν για τους κινδύνους από τη χρήση αίματος από εμβολιασθέντες με mRNA, τονίζοντας πιθανές θανατηφόρες επιπτώσεις και την ανάγκη για επείγουσα δράση για την εξασφάλιση της παγκόσμιας παροχής αίματος.

▪ Το αίμα που έχει μολυνθεί με δομές που μοιάζουν με πριόν από την πρωτεΐνη ακίδας αυξάνει τον κίνδυνο πρόκλησης θανατηφόρων νευροεκφυλιστικών ασθενειών στους λήπτες.

▪ Η πιθανή μετάδοση επιβλαβών πρωτεϊνών μέσω των εξωσωμάτων (“έκπτωση”) και ο κίνδυνος αυτοάνοσων ασθενειών λόγω του μηχανισμού των εμβολίων και των συστατικών τους όπως τα νανοσωματίδια λιπιδίων (LNPs) είναι αιτία άλλων σημαντικών ανησυχιών.

▪ Οι προτάσεις για τη διαχείριση της συλλογής αίματος περιλαμβάνουν αυστηρές συνεντεύξεις με δότες, περιόδους αναβολής και μια σειρά εξετάσεων για τη διασφάλιση της ασφάλειας των προϊόντων αίματος

▪ Οι ερευνητές υποστηρίζουν τη διεξαγωγή ολοκληρωμένων δοκιμών σε άτομα εμβολιασμένα και σε άτομα μη-εμβολιασμένα για την αξιολόγηση της ασφάλειας των προϊόντων αίματος και προτείνουν την απόρριψη προϊόντων αίματος που έχουν μολυνθεί με πρωτεΐνες ακίδας ή τροποποιημένο mRNA έως ότου αναπτυχθούν αποτελεσματικές μέθοδοι αφαίρεσης.

▪ Ζητούν την αναστολή όλων των «εμβολίων» που βασίζονται σε γονίδια και τη διεξαγωγή μιας αυστηρής αξιολόγησης των βλαβών και των οφελών υπό το φως των σοβαρών παρενεργειών που αναφέρθηκαν για την υγεία. Προτρέπουν επίσης τις χώρες και τους οργανισμούς να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση και τον μετριασμό των ήδη εντοπισμένων κινδύνων.

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

Σε μια πρόσφατη μετα-ανάλυση που δημοσιεύτηκε στο preprints.org [Preprints.org March 15, 2024], Ιάπωνες ερευνητές προειδοποιούν για δυνητικούς θανατηφόρους κινδύνους για ασθενείς που λαμβάνουν αίμα από άτομα που έχουν κάνει εμβόλιμα με mRNA-COVID και ζητούν επείγουσα δράση για να διασφαλιστεί η ασφάλεια της παγκόσμιας παροχής αίματος. Σύμφωνα με τους συγγραφείς:

«Πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο έχουν αναφέρει ότι τα λεγόμενα γενετικά εμβόλια, όπως αυτά που χρησιμοποιούν το τροποποιημένο mRNA που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη ακίδας και τα νανοσωματίδια λιπιδίων ως σύστημα χορήγησης φαρμάκων, έχουν οδηγήσει σε θρόμβωση μετά τον εμβολιασμό και επακόλουθη καρδιαγγειακή βλάβη, καθώς και μια μεγάλη ποικιλία ασθενειών που αφορούν όλα τα όργανα και τα συστήματα, συμπεριλαμβανομένου του νευρικού συστήματος …

[…]με βάση αυτές τα ευρήματα και τον όγκο των αποδεικτικών στοιχείων που ήρθαν πρόσφατα στο φως, εφιστούμε την προσοχή των ιατρικών επαγγελματιών στους διάφορους κινδύνους που σχετίζονται με τις μεταγγίσεις αίματος από αίμα που προέρχονται από άτομα που έχουν υποφέρει από χρόνια COVID και από γενετικό εμβόλιο αποδέκτες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν λάβει εμβόλια mRNA, και κάνουμε προτάσεις σχετικά με συγκεκριμένες δοκιμές, μεθόδους δοκιμών και κανονισμούς για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων». [Preprints.org March 15, 2024]

Το αίμα από εμβολιασμένους δότες μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους για τη νευρολογική υγεία

Ένας ιδιαίτερος κίνδυνος που εξετάζεται σε αυτή τη μελέτη είναι οι επιπτώσεις του αίματος που έχει μολυνθεί με δομές που μοιάζουν με πριόν που βρίσκονται στην πρωτεΐνη ακίδας. Τα πριόν είναι λανθασμένες πρωτεΐνες που μπορούν να προκαλέσουν νευροεκφυλιστικές ασθένειες, όπως η νόσος Creutzfeldt-Jakob (CJD) στον άνθρωπο, προκαλώντας την κακή αναδίπλωση των φυσιολογικών πρωτεϊνών στον εγκέφαλο.

Οι ασθένειες Prion χαρακτηρίζονται από μακρά περίοδο επώασης που ακολουθείται από ταχεία εξέλιξη και υψηλή θνησιμότητα. Η πρόταση ότι η πρωτεΐνη ακίδας του SARS-CoV-2, ειδικά από ορισμένες παραλλαγές, μπορεί να περιέχει τομείς που μοιάζουν με πριόν εγείρει ανησυχίες για διάφορους λόγους:

Κίνδυνος μετάδοσης — Εάν οι πρωτεΐνες αιχμής με δομές που μοιάζουν με πριόν μπορούν να μεταδοθούν μέσω μεταγγίσεων αίματος που προέρχεται από εμβολιασμένους δότες, ενδέχεται να εγκυμονεί κίνδυνο πρόκλησης ασθενειών πριόν στους λήπτες. Οι ασθένειες Prion είναι δύσκολο να διαγνωστούν έγκαιρα, δεν έχουν θεραπεία και είναι θανατηφόρες, καθιστώντας κάθε πιθανή μετάδοση μέσω προϊόντων αίματος σημαντική ανησυχία για την ασφάλεια.

Προκλήσεις ανίχνευσης και αφαίρεσης — Οι τρέχουσες διεργασίες ανίχνευσης αίματος δεν δοκιμάζουν ειδικά για πριόν, εν μέρει επειδή οι ασθένειες των πριόν είναι σπάνιες και εν μέρει λόγω των τεχνικών προκλήσεων στην ανίχνευση πριόν σε χαμηλές συγκεντρώσεις. Εάν υπάρχουν πρωτεΐνες ακίδας με ιδιότητες που μοιάζουν με πριόν στο αίμα των ατόμων που έχουν υποστεί τρύπημα από COVID, τα υπάρχοντα πρωτόκολλα για την ασφάλεια του αίματος μπορεί να μην είναι επαρκή για την πρόληψη της μετάδοσης.

Μακροπρόθεσμες ανησυχίες για την ασφάλεια — Οι ασθένειες Prion έχουν μεγάλες περιόδους λανθάνουσας κατάστασης, που σημαίνει ότι τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν χρόνια ή και δεκαετίες μετά την έκθεση. Αυτή η καθυστέρηση περιπλέκει τις προσπάθειες για τον εντοπισμό της πηγής μιας λοίμωξης πίσω από τη μετάγγιση αίματος και την αξιολόγηση της ασφάλειας των αποθεμάτων αίματος με την πάροδο του χρόνου. 

Επιπτώσεις στη διαχείριση της παροχής αίματος — Ανησυχίες σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με δομές που μοιάζουν με πριόν στις πρωτεΐνες ακίδας ενδέχεται να οδηγήσουν σε αλλαγές στα κριτήρια επιλεξιμότητας του δότη ή στην εφαρμογή πρόσθετων μέτρων διαλογής. Αυτές οι αλλαγές θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη διαθεσιμότητα προϊόντων αίματος, τα οποία είναι κρίσιμα για τις συνήθεις ιατρικές διαδικασίες.

Εμπιστοσύνη του κοινού — Η ευαισθητοποίηση του κοινού για αυτούς τους πιθανούς κινδύνους, ακόμη και αν είναι θεωρητικοί ή έχουν πολύ μικρή πιθανότητα να εμφανιστούν, θα μπορούσε να επηρεάσει την προθυμία των ατόμων να δωρίσουν ή να λάβουν μεταγγίσεις αίματος, μειώνοντας έτσι τα ποσοστά αιμοδοσίας και τη συνολική εμπιστοσύνη στην ασφάλεια του αίματος μεταγγίσεις.

Οι συγγραφείς τονίζουν την ανάγκη για ολοκληρωμένες μελέτες για την καλύτερη κατανόηση των επιπτώσεων αυτών των δομών που μοιάζουν με πριόν στην πρωτεΐνη ακίδας, όχι μόνο για την ασφάλεια του mRNA αλλά και για τις ευρύτερες επιπτώσεις για μέτρα δημόσιας υγείας όπως οι πρακτικές μετάγγισης αίματος.

Άλλοι πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία από μολυσμένο αίμα

Το μολυσμένο αίμα μπορεί επίσης να εγκυμονεί άλλους σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, των ληπτών του, όπως:

Μειωμένη ανοσοποιητική λειτουργία μεταξύ των ληπτών αίματος — Έχει αποδειχθεί ότι όσες περισσότερες δόσεις του εμβολίου COVID έχετε κάνει ι, τόσο πιο πιθανό είναι να υποστείτε μελλοντικές λοιμώξεις, είτε από SARS-CoV-2 είτε από άλλους ιούς, λόγω ενίσχυσης που εξαρτάται από τα αντισώματα.

Η αιμοδοσία από άτομα που έχουν κάνει πολλές δόσεις ενέσεων mRNA ενδέχεται να μην παρέχουν επαρκή ανοσία έναντι κοινών λοιμώξεων, με αποτέλεσμα την πρόκληση υποκλινικών λοιμώξεων και ασθενειών στους λήπτες του αίματος.

Σχηματισμός θρόμβων αίματος και συσσωματωμάτων αμυλοειδούς — Εάν το ανοσοποιητικό σύστημα ενός λήπτη αίματος δεν είναι αρκετά ισχυρό για να εξουδετερώσει την πρωτεΐνη ακίδας, μπορεί επίσης να σχηματιστούν θρόμβοι αίματος και συσσωματώματα αμυλοειδούς.

Χρόνια φλεγμονή — Η παρατεταμένη έκθεση στα αντιγόνα από τα εμβόλια COVID-19 μπορεί να προκαλέσει τη δημιουργία αντισωμάτων IgG4, με αποτέλεσμα χρόνια φλεγμονή και δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Τα αντισώματα IgG4 συχνά συνδέονται με χρόνια έκθεση σε αντιγόνα, όπως αυτά που παρατηρούνται σε επίμονες λοιμώξεις, ορισμένους καρκίνους και παρατεταμένη έκθεση σε αλλεργιογόνα. Τα αντισώματα IgG4 σχετίζονται επίσης με μια μοναδική πάθηση που είναι γνωστή ως νόσος που σχετίζεται με το IgG4 (IgG4-RD), μια ινο-φλεγμονώδης κατάσταση που χαρακτηρίζεται από οιδήματα ή μάζες στα προσβεβλημένα όργανα. [Stat Pearls IgG4-Related Disease]

Οι μεταγγίσεις αίματος και ο κίνδυνος αυτοάνοσων νοσημάτων

Οι συγγραφείς εγείρουν επίσης ανησυχίες σχετικά με τη δυνατότητα του μολυσμένου αίματος να προκαλέσει αυτοάνοσα νοσήματα στους λήπτες. Πρόσφατη έρευνα διαπίστωσε ότι η ψευδοουριδυλίωση RNA, μια διαδικασία κατά την οποία η ουρακίλη αντικαθίσταται με συνθετική μεθυλψευδουριδίνη, μπορεί να προκαλέσει μετατόπιση πλαισίου , βασικά ένα σφάλμα στην αποκωδικοποίηση, που μπορεί να προκαλέσει την παραγωγή παρεκκλίνων πρωτεϊνών εκτός στόχου.

Τα αντισώματα που αναπτύσσονται ως αποτέλεσμα μπορεί, με τη σειρά τους, να πυροδοτήσουν άστοχες ανοσολογικές αντιδράσεις. Επιπλέον, τα νανοσωματίδια λιπιδίων (LNPs), ένα βασικό συστατικό των εμβόλων για τον COVID, έχουν αναγνωριστεί ως εξαιρετικά φλεγμονώδη και διαθέτουν πιο ισχυρή επικουρική δράση σε σύγκριση με τα παραδοσιακά ανοσοενισχυτικά εμβολίων, γεγονός που αυξάνει περαιτέρω τον κίνδυνο αυτοάνοσης απόκρισης. Όπως αναφέρεται στην εργασία:  [Preprints.org March 15, 2024]

«Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι η ψευδοουριδυλίωση του RNA μπορεί να οδηγήσει σε μετατόπιση πλαισίου. Δεν είναι ακόμη σαφές εάν ένα μέρος του ψευδοουριδιωμένου mRNA για την πρωτεΐνη ακίδας μεταφράζεται σε άλλη πρωτεΐνη άγνωστης λειτουργίας σε λήπτες εμβολίου. Εάν αυτές οι πρωτεΐνες είναι επίσης παθογόνες, μπορεί να χρειαστούν πρόσθετες δοκιμές για τέτοιες πρωτεΐνες μετατόπισης πλαισίου στο μέλλον.

Ακόμα και αν μια πρωτεΐνη μετατόπισης πλαισίου δεν είναι τοξική, είναι ξένη προς το σώμα και θα μπορούσε να προκαλέσει αυτοάνοση νόσο. Επιπλέον, τα ίδια τα LNP είναι άκρως φλεγμονώδεις ουσίες… Τα LNPs έχουν βρεθεί ότι έχουν ισχυρότερη ανοσοενισχυτική δράση από τα ανοσοενισχυτικά που χρησιμοποιούνται στα συμβατικά εμβόλια, και υπάρχει επίσης ανησυχία για τις αυτοάνοσες ασθένειες που προκύπτουν από αυτή την πτυχή.

Έτσι, αν και δεν είναι σαφές ποιος είναι ο αιτιολογικός παράγοντας της αυτοάνοσης νόσου, ο μεγάλος αριθμός των αναφερόμενων περιπτώσεων αυτοάνοσων νόσων μετά από λήψη γενετικών εμβολίων είναι εξαιρετικά ανησυχητικός.

Ο ίδιος ο μηχανισμός των γονιδιακών εμβολίων που αναγκάζει τα κύτταρα του ατόμου να παράγουν τα αντιγόνα των παθογόνων, ενέχει τον κίνδυνο πρόκλησης αυτοάνοσων ασθενειών, οι οποίες δεν μπορούν να αποφευχθούν πλήρως ακόμη και αν χρησιμοποιηθεί τεχνολογία ψευδοουριδυλίωσης mRNA.

Σε αυτό το πλαίσιο, άτομα με θετική εξέταση αίματος για πρωτεΐνη ακίδας μπορεί να χρειαστεί να υποβληθούν σε συνεντεύξεις και πρόσθετες εξετάσεις για δείκτες αυτοάνοσων νοσημάτων, όπως τα αντιπυρηνικά αντισώματα.

Εναλλακτικά, εάν η αλληλουχία αμινοξέων της πρωτεΐνης που προκύπτει από τη μετατόπιση πλαισίου είναι προβλέψιμη, αυτές οι υποψήφιες πρωτεΐνες θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στον αρχικό προσδιορισμό φασματομετρίας μάζας. Σε κάθε περίπτωση, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναπτυχθούν τεστ και να δημιουργηθούν ρυθμίσεις ιατρικής περίθαλψης ενόψει αυτών των καταστάσεων».

Προτάσεις για τη διαχείριση της συλλογής αίματος

Οι συγγραφείς κάνουν διάφορες συγκεκριμένες προτάσεις για τη διαχείριση της συλλογής αίματος και των προϊόντων αίματος από άτομα που έχουν κάνει γενετικά «εμβόλια». Δεδομένης της ποικιλίας των ανωμαλιών που σχετίζονται με το αίμα οι οποίες παρατηρούνται μετά το «εμβόλιο», οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα αυστηρά και προληπτικά μέτρα στη διαχείριση του αίματος και στις πρακτικές της μετάγγισης έχουν πλέον καταστεί αναγκαιότητα.

Ένα βασικό μέρος της πρότασης περιλαμβάνει τη διεξαγωγή διεξοδικών συνεντεύξεων με πιθανούς αιμοδότες. Αυτές οι συνεντεύξεις θα πρέπει να καλύπτουν την εμβολιαστική τους κατάσταση, τον αριθμό των δόσεων που έλαβαν, το ιστορικό μόλυνσης από COVID-19 και τυχόν συμπτώματα που μπορεί να εμφανίζουν τα οποία θα μπορούσαν να υποδεικνύουν καταστάσεις όπως το μετα-εμβολιαστικό σύνδρομο (PVS), το μακροχρόνιο COVID-19 ή άλλες επιπλοκές.

Οι ερευνητές προτείνουν επίσης περιόδους αναβολής για το αίμα που συλλέγεται από λήπτες εμβολίου COVID – 48 ώρες για τους λήπτες του εμβολίου mRNA και 6 εβδομάδες για τους λήπτες του εμβολίου DNA της AstraZeneca. Προτείνεται επίσης μια σειρά εξετάσεων για τη διασφάλιση της ασφάλειας του συλλεγόμενου αίματος, όπως:

▪ Φασματομετρία μάζας για τη μέτρηση της περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη ακίδας

▪ PCR για την ανίχνευση της παρουσίας mRNA και DNA πρωτεΐνης ακίδας

▪ Έλεγχος για δείκτες που σχετίζονται με αυτοάνοσες διαταραχές

▪ Ενζυμική ανοσοπροσροφητική δοκιμασία (ELISA)

▪ Ανοσοφαινοτυποποίηση

▪ Υγρές βιοψίες σε συνδυασμό με πρωτεομική για την ανίχνευση και τον ποσοτικό προσδιορισμό της πρωτεΐνης ακίδας και του mRNA της.

Οι συγγραφείς σημειώνουν επίσης ότι οι πολιτικές και οι διαδικασίες πρέπει να αναθεωρούνται συνεχώς καθώς εντοπίζονται διαρκώς νέοι κίνδυνοι και προβλήματα με τα προϊόντα αίματος που προέρχονται από λήπτες εμβόλου mRNA και DNA.

Διασφάλιση της ασφάλειας των τρεχόντων προϊόντων αίματος

Η μελέτη εξετάζει επίσης στρατηγικές για τη διασφάλιση της ασφάλειας των προϊόντων αίματος που έχουν ήδη συλλεχθεί, τονίζοντας τις περίπλοκες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουν τα ιατρικά ιδρύματα, οι ρυθμιστικοί φορείς και το ευρύτερο οικοσύστημα υγειονομικής περίθαλψης στον απόηχο της ευρείας χρήσης των εμβολίων mRNA.

Το πρωταρχικό μέλημα είναι ο κίνδυνος που υπάρχει για ενέχει τους ασθενείς η λήψη  προϊόντων αίματος από δότες που έχουν κάνει γονιδιακά εμβόλια χωρίς να επιβεβαιώνεται η παρουσία ή η απουσία πρωτεϊνών αιχμής ή τροποποιημένου mRNA. Για να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους, πρέπει να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν όσο το δυνατόν συντομότερα μέθοδοι ποσοτικοποίησης πιθανών ρύπων.

Ένα άλλο κρίσιμο ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι η τρέχουσα έλλειψη αξιόπιστων μεθόδων για την αφαίρεση πρωτεϊνών αιχμής ή τροποποιημένου mRNA από προϊόντα αίματος. Οι συγγραφείς προειδοποιούν ότι, δεδομένης της πιθανής ανθεκτικότητας, της χαμηλής διαλυτότητας, της αντίστασης στη θερμότητα και της αντίστασης στην ακτινοβολία αυτών των συστατικών, οι τρέχουσες μεθοδολογίες είναι ανεπαρκείς για τη δουλειά. Η μόνη λύση, λένε, είναι να απορρίψετε όλα τα προϊόντα αίματος που διαπιστώθηκε ότι περιέχουν αυτές τις προσμείξεις έως ότου καθιερωθούν αποτελεσματικές τεχνικές αφαίρεσης.

Οι ερευνητές ζητούν εκτεταμένες εξετάσεις αίματος

Επιπρόσθετα, οι ερευνητές ζητούν εκτεταμένες δοκιμές τόσο των εμβολιασμένων και των μη-εμβολιασμένων για να αξιολογηθεί η πιθανή μετάδοση πρωτεϊνών ακίδας μέσω των εξωσωμάτων (η λεγόμενη απόρριψη).

« Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι η πρωτεΐνη ακίδας και τα τροποποιημένα γονίδιά της μπορούν να μεταδοθούν μέσω εξωσωμάτων». (Ueda et al.)

Όπως σημειώνουν οι ερευνητές:

«… όταν τα εξωσώματα που συλλέχθηκαν από εμβολιασμένους χορηγήθηκαν σε ποντίκια που δεν είχαν εμβολιαστεί με το γενετικό εμβόλιο, η πρωτεΐνη ακίδας μεταδόθηκε.

Επομένως, δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς ότι η πρωτεΐνη ακίδας και τα τροποποιημένα γονίδιά της μπορούν να μεταδοθούν μέσω εξωσωμάτων. Για το λόγο αυτό, προτείνουμε να γίνει αρχικά πλήρης έλεγχος, ανεξάρτητα από την κατάσταση του γενετικού εμβολιασμού, και να διεξαχθεί μια μελέτη κοόρτης για να αποτυπωθεί γρήγορα η πλήρης εικόνα…

Επιπλέον… δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι ακόμη και όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί με το γενετικό εμβόλιο, αλλά έχουν για μεγάλο χρονικό διάστημα COVID, μπορεί να έχουν υπολειμματικές πρωτεΐνες ή μικροθρόμβους που προέρχονται από ινώδες στο σώμα τους, επομένως θα ήταν σκόπιμο να κάνουν τα ίδια τεστ και να παρακολουθούνται σε σύγκριση με τους λήπτες γενετικών εμβολίων.

Η παρουσία ή η απουσία και η ποσότητα αντισωμάτων κατά του νουκλεοκαψιδίου καθώς και ισοτύπων αντισωμάτων μπορεί να είναι ένας δείκτης για τη διάκριση εάν ο γενετικός εμβολιασμός ή ο μακροχρόνιος COVID είναι η αιτία. Σε κάθε περίπτωση, αυτές οι μελέτες κοόρτης αναμένεται να βοηθήσουν στον καθορισμό τιμών αποκοπής για τα επίπεδα της πρωτεΐνης αιχμής στο αίμα και άλλων ουσιών για τον προσδιορισμό της ασφάλειας των προϊόντων αίματος.

Ο Faksova et al. διεξήγαγε μια μεγάλη μελέτη σειράς (μελέτη κοόρτης)  99 εκατομμυρίων ανθρώπων χρησιμοποιώντας ένα πολυεθνικό Παγκόσμιο Δίκτυο Δεδομένων ΕμβολίωνTM (GVDN®) και διαπίστωσε σημαντικά αυξημένο κίνδυνο μυοκαρδίτιδας, περικαρδίτιδας, συνδρόμου GuillainBarre και θρόμβωσης του εγκεφαλικού φλεβικού κόλπου σε λήπτες γενετικών εμβολίων».

Η διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων αίματος και η θέσπιση ενός αυστηρού νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου για τη διαχείριση των μυριάδων ζητημάτων που προκύπτουν από τη χρήση προϊόντων αίματος που προέρχονται από άτομα που έχουν κάνει εμβόλια-COVID είναι επίσης υψίστης σημασίας. Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία συστημάτων για την καταχώριση όλων των πιθανών δοτών αίματος, τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων αίματος και τη διεξαγωγή μελετών έκβασης των ληπτών.

Κάλεσμα για παύση: Για να αξιολογηθούν οι κινδύνων των γενετικών εμβολίων για ένα ασφαλέστερο μέλλον

Συμπερασματικά, οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι εάν συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε πλατφόρμες που βασίζονται σε mRNA-LPN για να αντικαταστήσουμε τα συμβατικά εμβόλια ή να δημιουργήσουμε νέα, τότε οι κίνδυνοι για την παροχή αίματος και μυελού των οστών μας θα αυξηθούν περαιτέρω.

«Ο αντίκτυπος αυτών των γενετικών εμβολίων στα προϊόντα αίματος και η πραγματική βλάβη που προκαλούνται από αυτά είναι άγνωστα προς το παρόν». [Preprints.org March 15, 2024]

«Ως εκ τούτου, προκειμένου να αποφευχθούν αυτοί οι κίνδυνοι και να αποφευχθεί περαιτέρω επέκταση της μόλυνσης του αίματος και η επιπλοκή της κατάστασης, ζητούμε επιτακτικά να ανασταλεί η εκστρατεία εμβολιασμού με γενετικά εμβόλια και να πραγματοποιηθεί αξιολόγηση επιβλαβών ωφελειών όσο το δυνατόν νωρίτερα. Fraiman et al. [Vaccine 2022 Sep 22;40(40):5798-5805]  και Polykretis et al. [Autoimmunity 2023 Dec;56(1):2259123]

[Οι] τραυματισμοί υγείας που προκαλούνται από τη λήψη γενετικών «εμβολίων» είναι εξαιρετικά σοβαροί και είναι καιρός οι χώρες και οι σχετικοί οργανισμοί να πάρουν από κοινού συγκεκριμένα μέτρα για τον εντοπισμό των κινδύνων, τον έλεγχο και την επίλυσή τους».

 

spot_img

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Διαβάστε ακόμα

Stay Connected

2,900ΥποστηρικτέςΚάντε Like
2,767ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
32,700ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisement -

Τελευταία Άρθρα