Καί γονεύς βουλευτοῦ νά εἶσαι δέν ἔχεις τύχη σέ αὐτό τό ΕΣΥ

Print Friendly, PDF & Email
- Advertisement -

Τοῦ ἀρνήθηκαν εἰσαγωγή στήν ΜΕΘ λόγῳ «πρωτοκόλλου» καί διαβεβαίωναν ὅτι «εἶναι ἐξαιρετικά ὁ κύριος», τόν διέσυραν μέ τήν δημοσιοποίηση τοῦ ἀπορρήτου ἰατρικοῦ του φακέλλου καί μόλις ἔφυγε ἀπό τήν ζωή ἀπό ἀνακοπή καρδιᾶς διέταξαν «Ἔνορκη Διοικητική Ἐξέταση» – Τί ἔχουν νά ποῦν τώρα τό Μαξίμου τῆς ἀπαθείας καί ὁ ὑπουργός Ὑγείας Ἄδωνις Γεωργιάδης;

Η Οργή ξεχειλίζει. Δέν εἶναι μόνον τό γεγονός ὅτι μπαίνοντας σέ ἕνα νοσοκομεῖο μπορεῖ ἕνας ἀσθενής νά καταλήξει, εἶναι κάτι πού οὕτως ἤ ἄλλως μπορεῖ νά συμβεῖ. Τό ζήτημα εἶναι ὅτι στήν σημερινή Ἑλλάδα τό Ἐθνικό Σύστημα Ὑγείας δέν μπορεῖ νά ἐξασφαλίσει στούς ἀσθενεῖς του τό αὐτονόητο δικαίωμα νά πεθάνουν μέ ἀξιοπρέπεια. Αὐτή ἡ τραγική ἀλήθεια ἀναδεικνύεται ἀπό τήν ὑπόθεση τοῦ Δημήτρη Καλλιάνου, πατέρα τοῦ βουλευτοῦ Γιάννη Καλλιάνου, ὁ ὁποῖος ὑπέκυψε χθες τό πρωί μετά ἀπό μιά περιπετειώδη νοσηλεία στό «Ἀττικόν» Νοσοκομεῖο.

Ὁ κ. Γιάννη Καλλιάνος οὔτε τήν βουλευτική του ἰδιότητα ἐπικαλέσθηκε, οὔτε τίς ἐπιρροές πού αὐτονοήτως ἔχει στήν Κυβέρνηση προσπάθησε νά ἀσκήσει προκειμένου ὁ ἡλικιωμένος καί ἄρρωστος πατέρας του νά τύχει διαφορετικῆς μεταχειρίσεως. Καλύτερης ἐκείνης τοῦ μέσου πολίτου. Θέλησε νά ἔχει τήν περίθαλψη τῆς ὁποίας δικαιοῦται νά τύχει κάθε Ἕλλην καί γιά τήν ὁποία ἔχουμε ἀκούσει κατά καιρούς μεγαλοστομίες ἀπό κυβερνητικούς ἀξιωματούχους. Καί πράγματι κάθε φορά πού τίς ἀκοῦμε διερωτώμεθα «μήπως ζοῦμε σέ ἄλλη χώρα». Διότι πράγματι αὐτό πού ἐστέρησε τό λεγόμενο Ἐθνικό Σύστημα Ὑγείας ἀπό τόν ἐκλιπόντα Δ. Καλλιάνο ἦταν τό δικαίωμα νά πεθάνει μέ ἀξιοπρέπεια καί ἐστέρησε ἀπό τά παιδιά καί τούς οἰκείους του τήν ἠθική ἱκανοποίηση ὅτι ἔκαναν ὅ,τι μπόρεσαν γιά νά ἁπαλύνουν τίς τελευταῖες στιγμές τοῦ ἄρρωστου πατέρα τους. Ὅτι τοῦ παρέσχον ὅλα ὅσα ἡ σύγχρονη ἐπιστήμη μπορεῖ νά δώσει σέ ἕναν ἀσθενή. Εἶναι ἕνα βάρος τό ὁποῖο μποροῦν νά συναισθανθοῦν μόνον ὅσοι εὑρέθησαν σέ παρόμοια θέση.

Ἀλλά τό χειρότερο εἶναι ἡ ψυχρή «ξύλινη» γλῶσσα τῶν ἀνακοινώσεων τοῦ νοσοκομείου, πού δείχνει παντελῆ ἔλλειψη ἐνσυναισθήσεως καί τήν ὁποία δέν μπορεῖ νά ἀλλάξει ἡ διενέργεια μιᾶς ἐκ τῶν ὑστέρων «Ἐνόρκου Διοικητικῆς Ἐξετάσεως». Ὁ Δ. Καλλιάνος μεταφέρθηκε ἀπό τήν Βούλα στό «Ἀττικό» Νοσοκομεῖο. Εὐλόγως, λόγω τῆς φύσεως τῆς ἀσθενείας του. Καί μετά μιάν ἐγχείρηση ἀκρωτηριασμοῦ καί πέντε ἡμέρες νοσηλείας ἐξεδόθη ἕνα δελτίο Τύπου σκοπός τοῦ ὁποίου ἦταν νά δικαιολογήσει γιατί ὁ ἀσθενής δέν εἰσήχθη σέ Μονάδα Ἐντατικῆς Θεραπείας. Περιγράφεται λοιπόν στό κείμενο αὐτό ὁλόκληρος ὁ ἰατρικός φάκελλος τοῦ Δ. Καλλιάνου. Ποιό ἰατρικό ἀπόρρητο καί ποιόν σεβασμό πρός τό πρόσωπό του ἐτήρησε ἡ διοίκησις αὐτοῦ τοῦ νοσοκομείου; Καί χωρίς νά ἐπαναλάβουμε τά εὐαίσθητα αὐτά προσωπικά στοιχεῖα, παραθέτουμε τίς δύο τελευταῖες παραγράφους τοῦ δελτίου Τύπου διότι θεωροῦμε ὅτι ἀποτελοῦν μνημεῖο ἀναλγησίας. Ἀπό τό ὕφος καί τήν φρασεολογία του καταλαβαίνει κανείς γιά ποιούς λόγους οἱ οἰκεῖοι τοῦ ἐκλιπόντος (ἀλλά καί ὅλοι οἱ Ἕλληνες) δικαιοῦνται νά εἶναι ἐξοργισμένοι. Ἀναφέρει λοιπόν ἐπί λέξει:

«Διευκρινίζεται ὅτι ἡ εἰσαγωγή ἀσθενῶν σέ κάθε ΜΕΘ τῆς χώρας γίνεται μέ αὐστηρές προϋποθέσεις καί κριτήρια καί ἀφοῦ καταγραφοῦν σέ κεντρικά ἐλεγχόμενη πλατφόρμα τοῦ ΕΚΑΒ, κριτήρια τά ὁποῖα ὁ συγκεκριμένος ἀσθενής μέχρι τίς 23/4 δέν πληροῦσε. Ἐνδεικτικά ἀναφέρεται ὅτι, σύμφωνα μέ τά στοιχεῖα τῆς πλατφόρμας τοῦ ΕΚΑΒ, κανένας μή διασωληνωμένος παθολογικός ἀσθενής δέν συμπεριλήφθηκε στήν πλατφόρμα τόν τελευταῖο μήνα.

»Κατανοοῦμε τή συναισθηματική φόρτιση, συμπαραστεκόμαστε στόν ἀνθρώπινο πόνο τῆς οἰκογένειας καί καταβάλλουμε ὅλες μας τίς δυνάμεις γιά τήν καλύτερη δυνατή ἐξέλιξη αὐτοῦ τοῦ βαρύτατου καί σύνθετου περιστατικοῦ».

Ἀφοῦ λοιπόν ἡ διοίκησις τοῦ νοσοκομείου μᾶς ἐνημερώνει γιά τίς αὐστηρές προϋποθέσεις καί τά κριτήρια εἰσαγωγῆς στίς ΜΕΘ καί τονίζει ὅτι ὁ «συγκεκριμένος ἀσθενής» δέν τά πληροῦσε, ἐπανέρχεται νά διατάξει τήν περίφημη ΕΔΕ γιά διερεύνηση τῶν συνθηκῶν νοσηλείας. Ἀναφέρει τό νέο κείμενο τοῦ νοσοκομείου:

«Σέ συνέχεια τοῦ χθεσινοῦ δελτίου Τύπου τοῦ Π.Γ.Ν. “Ἀττικόν”, ἀνακοινώνουμε σήμερα 25/4/2024 τόν θάνατο τοῦ Δημητρίου Καλλιάνου καί ἐκφράζουμε τά θερμά μας συλλυπητήρια στήν οἰκογένειά του. Γιά τή διερεύνηση ὅλων τῶν συνθηκῶν νοσηλείας τοῦ περιστατικοῦ ἀπό τήν ἡμέρα τῆς εἰσαγωγῆς τοῦ ἕως σήμερα, ἡ Διοίκηση τοῦ Π.Γ.Ν. “Ἀττικόν” διέταξε τή διενέργεια Ἔνορκης Διοικητικῆς Ἐξέτασης».

Ἐάν, ὅπως ἀναφέρεται στό πρῶτο κείμενο, ἐτηρήθησαν τά κριτήρια, τά ὁποῖα δέν πληροῦσε «ὁ συγκεκριμένος ἀσθενής», πρός τί ἡ ΕΔΕ; Ἡ ἀντίφασις αὐτή ἀναδεικνύει ὑπόνοιες ἐνοχῆς.

Διότι ὁ ἐκλιπών δέν ἦταν σέ «ἐξαιρετική» κατάσταση, ὅπως διατείνονταν οἱ ἄνθρωποι τοῦ νοσοκομείου, κατά τήν ἀναφορά τοῦ συντετριμμένου βουλευτοῦ Γιάννη Καλλιάνου, ὁ ὁποῖος μεταξύ ἄλλων ἀνέφερε σέ ἀνάρτησή του: «Ἔχουν στερέψει τά δάκρυα μου νά τούς παρακαλῶ κάθε φορά ὅτι δέν εἶναι καλά ὁ πατέρας μου καί ὅτι θά πρέπει νά τόν βάλουν σέ μιά ΜΑΦ τοὐλάχιστον ἤ σέ μιά ἐντατική χωρίς νά τόν διασωληνώσουν. Ἀκόμη καί μέ τή μάσκα εἶχε 60 κορεσμό καί πήγαινε ἀπό πάνω ὁ ἀδερφός μου καί τοῦ ‘βαζε ταινίες καί ἔλεγε, παιδιά, θέλει ΜΕΘ ἤ ΜΑΘ, δέν θά ζήσει ὁ ἄνθρωπος, καί τοῦ λέγανε “ὄχι, κύριε Καλλιάνε, εἶναι ἐξαιρετικά ὁ κύριος, μήν ἀνησυχεῖτε καθόλου’’».

estianews.gr

spot_img

6 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Μην μπλέξεις με γιατρούς και δικηγόρους. Ξέρει τι λέει ο θυμόσοφος λαός.
  Τώρα αν δεν έχει ο ασθενής ή οι συγγενείς του χρήματα είναι δύσκολη η περίθαλψη και θεραπεία στο ΕΣΥ. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση, σε πεθαίνουν μέχρι να πεις τρία και άντε μετά να βρεις άκρη, τα κουκουλώνουν με κάτι πρωτόκολλα και ο επόμενος λένε έχουμε πολύ δουλειά.
  Για αυτό υπάρχει πληθώρα πλέον ιδιωτικών κλινικών και νοσοκομείων, αυτό ήθελαν και το πέτυχαν.

  • Τίποτε και κανένας δεν το πετυχαίνει στην ”αγορά” αν δεν υπάρχει ζήτηση και ”ζήτηση υγείας ”υπάρχει γιατί αυξήθηκε το λεγόμενο προσδόκιμο ζωής και κυρίως γιατί και οι ασθενείς -συνταξιούχοι και επιχειρηματίες -”βάζουν στην άκρη” κάτι για την υγεία τους ,αλλά και γιατί στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια τους κατευθύνουν και οι νοσοκομειακοί γιατροί με ή χωρίς ”ρεγάλο”.
   Τι δηλαδή μόνο ιδιώτες γιατροί συνταγογραφούσαν φάρμακα της Novartis ,αυτούς που τους άφησαν οι ΣυριζΑνελ γιατί ”τους μπήκε η ιδέα ” να βάλουν φυλακή τους πολιτικούς αντιπάλους;;;.
   ΤΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΤΟΥ ”ΑΜΑΡΤΩΛΟΥ” ΕΣΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΔΥΤΑ ΤΩΝ ΑΔΥΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΔΕΝ ΔΙΚΑΖΕΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ .

 2. -Στις ιδιωτικές κλινικές δεν είναι ασυνήθιστο να “αρμέγουν” οικονομικά τους ασθενείς. Σε ορισμένες δε σοβαρές περιπτώσεις που απαιτείται ακριβός εξειδικευμένος εξοπλισμός, ο οποίος μπορεί και να μην υπάρχει στον ιδιώτη, η περίθαλψη σε δημόσιο νοσοκομείο είναι η πιο αποτελεσματική λύση. Η ξενοδοχειακή υποδομή είναι μια παράμετρος αλλά δεν είναι η ουσία.
  -Περαν της περίπτωσης Καλλιάνου και των ενδεχόμενων ιατρικών λαθών αν υπάρχουν (που συχνά μεγεθύνονται για ευνόητους λόγους) το μεγάλο πρόβλημα είναι οι περικοπές: 100 ασθενείς για ΜΕΘ αλλά 20 τα διαθέσιμα κρεβάτια, 500 περιστατικά σε μια εφημερία αλλά 4 οι γιατροί και 6 οι νοσοκόμες κλπ κλπ. Θα γίνει επομένως αξιολόγηση και θα μπει σειρά προτεραιότητας…
  Οι πολιτικές ευθύνες είναι τεράστιες για την κατάσταση της δημόσιας υγείας που έχει ακριβοπληρωθεί από τους Έλληνες πολίτες. Δυστυχώς οι περισσότεροι δημοσιογράφοι εμμένουν στο προσωπικό θέμα αποσιωπώντας τα υπόλοιπα.

 3. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά. Μέχρι τώρα, σκεφτόμουν αν τον είχε πάει σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Θεωρούσα αδιανόητο, βουλευτής, ακραιφνής δεξιός να μην είχε δοκιμάσει-νοσηλεύσει τον πολυαγαπημένο του πατέρα, στα πολυαγαπημένα, όλων των Ελλήνων-οφείλω να ομολογήσω-ιδιωτικά θεραπευτήρια. Υπάρχει όμως κάτι. Το έχω φάει στη μάπα, συγγνώμη για την έκφραση, τουλάχιστον 3 φορές στην ζωή μου δυστυχώς. Τα ιδιωτικά νοσοκομεία, όταν κρίνουν ότι ο άνθρωπος είναι ετοιμοθάνατος, ότι η λεχώνα κινδυνεύει, ο καρκινοπαθής θα φύγει, ότι, ότι στον στέλνουν πακέτο στα δημόσια. Εκεί δεν πειράζει κι αν πεθάνει κάποιος, δεν χαλάει η σούπα. Α!!! Ξέχασα… αν παρ´ελπιδα δεν προλάβουν και τους πεθάνεις, σου χαρίζουν τα νοσήλεια για να μην τους κάνεις δικαστήρια για τυχόν ιατρική αμέλεια.
  Και επιπλέον. Οι γιατροί στο Αττικό, ξέροντας ότι έχουν απέναντι τους βουλευτή και μάλιστα της ΝΔ, κάνανε ιατρική αμέλεια;;; Δεν του είχαν τα καλύτερα, τα πιο τέλεια για την περίθαλψη του;;; Δλδ τον είχαν στα ράντσα;;; Σε απλό δωμάτιο (μήπως το δωμάτιο με τα σεντόνια;;;) του έκαναν την εγχείρηση;;; Πραγματικά, ο αδελφός με τα 8, παρακαλώ, διδακτορικά, σκέφτηκε την ευθανασία;;; Ο άνθρωπος έκανε αιμοκάθαρση και είχε διαβητικό δάκτυλο;;; Πως;;; Αφού με την αιμοκάθαρση, πάει ο διαβήτης…. Δεν είμαι γιατρός, όμως έχω στενότατο συγγενή με τέτοια προβλήματα.
  Τι διαδίδουν, τι λένε και γιατί ρε αδελφέ πρέπει να αποδομείται το άπαν μέσω της προσωπικής τραγωδίας, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το αφήγημα;;; Ας μη πω άλλα.

 4. Και απλά το ΕΣΥ είναι μια λέξη. Δεν υπάρχει πλέον. Άρα μην μπλέκουμε το σώβρακο με την γραβάτα.
  Που είναι ο εμβληματικός και απίστευτος Γεννηματας;;; Αντικαταστάθηκε από τον Αδωνη…. Άρα;;;;

  • Αν το ψάξουμε” από την αρχή το ΕΣΥ -που υπήρχε και στην Βρετανία και επί Θάτσερ-, θα δούμε ότι έγινε χωρίς την θέληση των ιατρικών συλλόγων για να ”βολευτούν” οι σοσιαλκρατιστές , -αλλά άπειροι ιατροί -, οι οποίοι έκτοτε εξασφάλισαν τα ”καλούδια” των δημοσίων υπαλλήλων της εποχής (ρεπό ,άδειες, Α.Τ.Α. κλπ ) και εκπαιδεύσεις και ταξίδια στο εξωτερικό ,αλλά και ”φακελάκια” ,ιδιαίτερα οι καρδιοπαθείς για να επισπεύσουν τις εγχειρίσεις τους στους λίγους τότε ”τοπ” καρδιοχειρουργούς του ΕΣΥ .
   Ποιοι θέλουν να ξεχάσουμε τις εκπομπές της ”ζούγκλας” του κ. Τριανταφυλλόπουλου ;;;
   Μα φυσικά οι δημιουργοί του ΕΣΥ και οι αριστεροπροοδευτικοί .
   Ας το καταλάβουμε επιτέλους .
   Ό,τι είναι μόνο κρατικό είναι βλαβερό για τους ασθενείς και ότι τώρα που μέσα στην κρίση μας έφυγαν χιλιάδες γιατροί -και συνεχίζουν να φεύγουν στην δεύτερη Πατρίδα τους την Ευρώπη( και όχι μόνο) δεν μπορεί να υποστηριχθεί επαρκώς και ποιοτικώς το ελληνικό ΕΣΥ .
   Εδώ δυο Έλληνες με μονάδα εστίασης έχουν τρεις ξένους στην κουζίνα, γιατί δεν υπάρχουν Ελληνόπουλα .
   Που να βρούμε τους πολλούς και καλούς γιατρούς;;;.
   Μην ακούτε τους κραυγάζοντες δύο -άκηδες , άρχηγούς πολιτικών κομμάτων . Ή δεν γνωρίζουν τα θέματα του ΕΣΥ ή μας δουλεύουν για τις ψήφους μας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Διαβάστε ακόμα

Stay Connected

2,900ΥποστηρικτέςΚάντε Like
2,767ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
31,000ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisement -

Τελευταία Άρθρα