Η απαγόρευση εξόδου των ελληνικών πληθυσμών από τη Μικρά Ασία

Print Friendly, PDF & Email
- Advertisement -

…και η παράδοσή τους στους κεμαλικούς

HULTON DEUTSCH VIA GETTY IMAGES

Ένα από τα πλέον άγνωστα σημεία του μικρασιατικού δράματος υπήρξε η απαγόρευση εξόδου των ελληνικών και των υπόλοιπων χριστιανικών πληθυσμών από την κυβέρνηση Γούναρη-Πρωτοπαπαδάκη. Από τις αρχές του 1922 είχε αρχίσει να συζητιέται σε υψηλά κυβερνητικά κλιμάκια η εκκένωση της Μικράς Ασίας από τον ελληνικό στρατό. Παρ′ όλα αυτά, όμως, η ελληνική κυβέρνηση αποφασίζει να απαγορεύσει στον ελληνικό πληθυσμό να εγκαταλείψει τη Μικρά Ασία. Η απόφαση αυτή πήρε τη μορφή του νόμου 2870/1922, ο οποίος προέβλεπε αυστηρές πειθαρχικές και χρηματικές ποινές, στην περίπτωση σύλληψης πλοίων που θα μετέφεραν πληθυσμό. Ο Νόμος 2870/1922 ψηφίστηκε τον Ιούλιο, λίγο πριν την κατάρρευση του μετώπου. Και αυτό, ενώ είχαν απορρίψει την Άνοιξη του 1922 τις προτάσεις της οργάνωσης Μικρασιατική Άμυνα (επικεφαλής ο μητροπολίτης Χρυσόστομος) για ανακήρυξη Ιωνικού Κράτους, απεμπλοκή από τις συμμαχικές υποχρεώσεις, δημιουργία μιας ντε φάκτο νέας πραγματικότητας, δημιουργία ντόπιου στρατού που με την ελλαδική βοήθεια θα δημιουργούσε γραμμή άμυνας για να σταματήσει τον κεμαλικό στρατό.

Ο νόμος 2870/1922 ψηφίστηκε «ομοφώνως» στη συνεδρίαση της 14ης Ιουλίου 1922 και υπογράφτηκε στις 16 Ιουλίου 1922 από τον βασιλιά Κωνσταντίνο και τον Λ.Κ. Ρούφο. Δύο ημέρες αργότερα ετέθη επ’ αυτού η «μεγάλη του Κράτους σφραγίς» με την υπογραφή του Δημητρίου Γούναρη, υπουργού Δικαιοσύνης. Άρχισε να ισχύει από τη στιγμή τηςδημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στις 20 Ιουλίου, αριθμός φύλλου 119.Στο εισαγωγικό του νόμου αναφέρεται: «Ψηφισάμενοι ομοφώνως της Γ’ εν Αθήναις Εθνικής Συνελεύσεως απεφασίσαμεν και διατάσσομεν…»Δυστυχώς δεν είναι δυνατόν να ευρεθεί ποιοι συμμετείχαν στη συνεδρίαση της 14ης Ιουλίου 1922 οπότε και ψηφίστηκε «ομοφώνως» ο νόμος, εφόσον μεταξύ της συνεδρίασης στις 3-6-1922 και της 24ης Ιανουαρίου 1924 δεν υπάρχουν πρακτικά, όπως εμφαίνεται από τη μελέτη του τόμου Εφημερίς των Συζητήσεων της Βουλής (1862 – 1967). Πιθανότατα, λόγω των έκτακτων γεγονότων οι αποφάσεις λαμβάνονταν με συνοπτικές διαδικασίες.

ΑΡΧΕΙΟ ΒΛΑΣΗ ΑΓΤΖΙΔΗ

Το πρώτο άρθρο του νόμου ανάφερε: «Απαγορεύεται η εν Ελλάδι αποβίβασις προσώπων ομαδόν αφικνουμένων εξ αλλοδαπής, εφ’ όσον ούτοι δεν είναι εφωδιασμένοι δια τακτικών διαβατηρίων νομίμως τεθεωρημένων…» Τα υπόλοιπα άρθρα περιγράφουν τις τιμωρίες που θα υφίσταντο οι παραβάτες.

Στις 13 Αυγούστου 1922 (με το παλιό ημερολόγιο), ύστερα από τουρκική αντεπίθεση κατέρρευσε το μέτωπο στο Αφιόν Καραχισάρ. Ο ελληνικός στρατός διαλύθηκε μέσα σε λίγες μέρες. Οι υπεύθυνοι δεν είχαν το παραμικρό σχέδιο ανασυγκρότησης και άμυνας. Ο αξιωματικός Σιμιτόπουλος -όπως μας πληροφορεί ο Τάσος Βουρνάς – έγραψε:«Η βλακεία του επιτελείου του στρατού μας ήτο χαρακτηριστικοτάτη». Δεν υπήρχε καμιά πρόβλεψη για την άμυνα της Σμύρνης, ούτε καν για την προστασία της χερσονήσου της Ερυθραίας. Το μόνο μέλημα των υπευθύνων ήταν να αποκρύψουν την είδηση της κατάρρευσης του μετώπου από τον ελληνικό πληθυσμό και να εμποδίσουν την αναχώρησή του.

BETTMANN VIA GETTY IMAGES

Η τελευταία εντολή της ελληνικής κυβέρνησης

Υπάρχουν καταγγελίες για βίαιη εμπόδιση της αναχώρησης των Ελλήνων της Ιωνίας από τις ελληνικές αρχές της Σμύρνης, λίγες μόνο ημέρες πριν από την είσοδο σε αυτήν των κεμαλικών στρατευμάτων. Η συμπεριφορά αυτή βασίζεται στην τελευταία εντολή της κυβέρνησης του Λαϊκού Κόμματος με την υπογραφή του πρωθυπουργού Πέτρου Πρωτοπαπαδάκη να μην επιτραπεί στους Έλληνες Μικρασιάτες να αναχωρήσουν από τη Σμύρνη. Μετά την κατάρρευση του Μετώπου και πέντε ημέρες πριν ο κεμαλικός στρατός μπει στη Σμύρνη, στις 22 Αυγούστου με το παλαιό ημερολόγιο, ο Αρμοστής της Ελλάδας στην Ιωνία Αριστείδης Στεργιάδης αποστέλλει προς την ελληνική κυβέρνηση τηλεγράφημα με το οποίο ζητά εντολές αφού πρώτα παραθέτει κάποιες προτάσεις. Εξ αρχής ξεκαθαρίζει στο τηλεγράφημα ότι η Σμύρνη πρόκειται να καταστραφεί. Στη συνέχεια κάνει κάποιες προτάσεις. Μια από αυτές είναι: «Εγκρίνετε εμποδισθώσι αναχωρίσωσι Έλληνες Μικρασιάται δι’ Ελλάδα, ακόμα και όταν είναι εύποροι δυνάμενοι αναχωρήσωσι με συνήθη ταχυδρομικά ατμόπλοια.»

ΑΡΧΕΙΟ ΒΛΑΣΗ ΑΓΤΖΙΔΗ

Η κυβέρνηση υιοθέτησε αυτές τις προτάσεις και τις μετέτρεψε σε τελική κυβερνητική επιλογή. Την ίδια ημέρα (22 Αυγούστου 1922) η ελληνική κυβέρνηση με την υπογραφή του πρωθυπουργού Πρωτοπαπαδάκη απαντά «Εις απάντησιν της υπ’ αριθμ 2873 συμφωνούμε μεθ’ υμών…». Μόνο στο σημείο εκείνο όπου ο Στεργιάδης ζητούσε όπως «Εγκρίνετε αποσταλώσιν Αθήνας περί τα 500 ορφανά μικράς ηλικίας και τα πλείστα κοράσια τα οποία εσυντήρει η Υπάτη Αρμοστεία…», ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Π. Πρωτοπαδάκης δήλωσε επιφύλαξη: «…αλλ΄ως προς τον επισιτισμόν (σ.τ.σ των ορφανών) αδυνατούμε να αναλάβωμεν οιανδήποτε υποχρέωσιν…» (Η σχετική αλληλογραφία μεταξύ Στεργιάδη και ελληνικής κυβερνήσεως και η απάντηση της ελληνικής κυβερνήσεως υπάρχει στο Αρχείο του Υπουργείου).

ΑΡΧΕΙΟ ΒΛΑΣΗ ΑΓΤΖΙΔΗ
Η απάντηση του Πρωτοπαπαδάκη στον Στεργιάδη

Τραγική υπήρξε η μοίρα των τροφίμων του Ορφανοτροφείου. Το Ορφανοτροφείο βρισκόταν υπό την εποπτεία του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας της Ελληνικής Αμοστείας της Σμύρνης. Αυτός ήταν ο λόγος που συμπεριελήφθησαν στις προτάσεις Στεργιάδη προς την ελληνική κυβέρνηση. Φαίνεται ότι με την άφιξή τους στην Ελλάδα στεγάστηκαν σ’ ένα πρόχειρο ορφανοτροφείο στο Πολύγωνο Αθηνών και μετά μεταφέρθηκαν στο Ορφανοτροφείο Βουλιαγμένης. Όμως το ορφανοτροφείο στο Πολύγωνο δεν είχε δυνατότητα φιλοξενίας άνω των 100 ατόμων, ενώ σύμφωνα με την επιστολή Στεργιάδη στη Σμύρνη υπήρχαν 500 ορφανά.

BETTMANN VIA GETTY IMAGES

Η ερευνήτρια Διονυσία Νέδα υποστηρίζει ότι αυτά που μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Ελλάδα είναι αυτά που φιλοξενήθηκαν στα ορφανοτροφεία της Ελλάδας. Τα υπόλοιπα βρέθηκαν μετέωρα την εποχή της καταστροφής της Σμύρνης. Κάποια από αυτά περιπλανήθηκαν μόνα τους στη φλεγόμενη Σμύρνη και όσα γλύτωσαν τα μετέφεραν με ένα πλοίο στην Ελλάδα. Κάποια από αυτά με την άφιξή τους στον Πειραιά τα διοχέτευσαν στο κρατικό πορνείο των Βούρλων της Δραπετσώνας.Το ακίνητο των Βούρλων ανήκε στην οικογένεια Πιπινέλη, η οποία το είχε νοικιάσει στο κράτος και εισέπραττε το ενοίκιο. Η δημιουργία του κρατικού πορνείου έγινε το 1875 και ο εργολάβος που ανέλαβε να κατασκευάσει το συγκρότημα κτιρίων ονομαζόταν Νικόλαος Μπόμπολας.Είναι γνωστό ότι ιδιοκτήτρια του ακινήτου κατά τη δεκαετία του ’30 ήταν η μητέρα του πολιτικού Παναγιώτη Πιπινέλη.

BETTMANN VIA GETTY IMAGES

Η εκτίμηση των ερευνητών είναι ότι υπήρχε δίκτυο συνεργασίας μεταξύ κρατικών υπαλλήλων, αστυνομικών και προαγωγών. Το γεγονός της προώθησης μικρών κοριτσιών από το Ορφανοτροφείο Σμύρνης στο πορνείο των Βούρλων φαίνεται ότι υπήρξε ανεξάρτητο από το εμπόριο λευκής σαρκός, που άνθισε με την άφιξη των Μικρασιατών προσφύγων.

Ειλημμένη απόφαση εγκατάλειψης

Όλα αυτά υπήρξαν αποτέλεσμα της ειλημμένης πολιτικής εγκατάλειψης των Ελλήνων της Μικράς Ασίας στο έλεος των νικητών του Μουσταφά Κεμάλ. Μόνο σ’ αυτό το πλαίσιο μπορεί να γίνει κατανοητός ο διάλογος Παπανδρέου-Στεργιάδη, που παραθέτει ο ιστορικός του μεσοπολέμου Γρηγόρης Δαφνής στο δίτομο έργο του Η Ελλάς μεταξύ δύο πολέμων: Όταν ο Στεργιάδης ανακοίνωσε στο νεαρό τότε πολιτικό Γεώργιο Παπανδρέου την επερχόμενη καταστροφή, δέχθηκε την ερώτηση: «Γιατί δεν ειδοποιείτε τον κόσμο να φύγει;» Η απάντηση του «Ελληνα αρμοστή Σμύρνης» ήταν η εξής: «Καλύτερα να μείνουν εδώ να τους σφάξει ο Κεμάλ, γιατί αν πάνε στην Αθήνα θα ανατρέψουν τα πάντα!»

Με τον τρόπο αυτό οι εξελίξεις και η πολιτική της μοναρχικής ελληνικής κυβέρνησης επιβεβαίωσαν με τον πιο δραματικό τρόπο την ευχή που είχε κάνει ένα χρόνο πριν ο πρίγκηπας Ανδρέας σε επιστολή του προς τον Ιωάννη Μεταξά:

«Απαίσιοι πραγματικώς είναι οι εδώ Έλληνες, εκτός ελαχίστων.….. Θα ήξιζε πράγματι να παραδώσωμεν την Σμύρνην εις τον Κεμάλ δια να τους πετσοκόψη όλους αυτούς τους αχρείους…»

Τα συναισθήματα που έτρεφαν οι ελίτ της Παλαιάς Ελλάδας για τους Έλληνες της Μικράς Ασίας είχαν δημιουργήσει ένα κλίμα αδιαφορίας για τα τεκταινόμενα στην Ανατολή. Το κλίμα αυτό περιέγραψε εύγλωττα ο φιλομοναρχικός δημοσιογράφος Κώστας Φαλτάιτς τις μέρες της καταστροφής της Σμύρνης:

«…Το άγγελμα της μεγάλης σφαγής διαδίδεται τώρα τας πρώτας βραδυνάς ώρας στας Αθήνας… Τα θέατρα σήμερα την νύχτα είναι και πάλι ανοιχτά και παίζουν. Ο κόσμος στο θέατρο της Κυβέλης γελά και η μουσική χτυπά εύθυμα τραγουδάκια. Μπήκα μέσα να δω την ψυχαγωγία του κόσμου και έφυγα αηδιασμένος…. Είναι λοιπόν και αι Αθήναι, η άτιμη και πουλημένη πόλις που προορίζεται να καταστραφεί αφού δεν αισθάνθηκε την συγκίνηση της καταστροφής (της Σμύρνης) και την σφαγήν και καταστροφήν όλου του ελληνισμού της Μικράς Ασίας. Η αηδία μου ήταν περισσότερο από μεγάλη…».

(*) Ο Βλάσης Αγτζίδης είναι διδάκτωρ σύγχρονης Ιστορίας-μαθηματικός. Το θέμα αυτό αναπτύσσεται στο βιβλίο του «Η Μικρασιατική Καταστροφή πίσω από τις Λευκές Σελίδες. Προσεγγίζοντας την ιστορία μέσα από τις θέσεις της Ρόζας Λούξεμπουργκ, του Δημήτρη Γληνού, του Ίωνα Δραγούμη, του Γεωργίου Σκληρού, του Αβραάμ Μπεναρόγια… του τραύματος και της Μνήμης» εκδ. Historical Quest, 2018

https://www.huffingtonpost.gr/entry/e-apayoreese-exodoe-ton-ellenikon-plethesmon-apo-te-mikra-asia_gr_5bb610d4e4b0876eda9be03d?utm_hp_ref=gr-blogs

spot_img

4 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Βαρυγδουπος ο τιτλος του μαθηματικου ,αλλα και διδακτορος της Ιστοριας -οχι φυσικα καθηγητου και δασκαλου της Ιστοριας ,που εχει διαφορα- και καθως αποδεικνυεται σε καθε κειμενο του κ. Αγτζιδη, φανατικου αντιμοναρχικου και βενιζελολατρη, που για να το αποδειξει ”τυμβωρυχει” τους αντιβενιζελικους , που κερδισαν πανηγυρικως τις εκλογες του Νοεμβριου του 1920 ,κατα τις οποιες- αποφευγει να το γραψει-ουτε απλος βουλευτης εξελεγη ”το καμαρι της Ελλαδος, Ελευθεριος Βενιζελος- ο οποιος το 1919 μας πηγε στην Σμυρνη για να πραγματωσουμε ,βασει της ανεπικυρωτης Συμφωνιας των Σεβρων την Ελλαδα των τριων Ηπειρων και των πεντε θαλασσων.
  Δεν διερωταται ομως ως διδακτωρ ιστορικος και ουτε ερωτα κανενα εμπειρο και τεχνοκρατη διπλωματη γιατι αραγε η κυβερνηση Γουναρη , Πρωτοπαπαδακη , και με εισηγηση του διορισθεντος απο τον Βενιζελο το 1919 υπατου αρμοστη μας στην Σμυρνη Στεργιαδη -τον οποιον , μαλλον ως πρακτορα τους ,τον εσωσαν οι συμμαχοι του Βενιζελου κατα την καταστροφη- γιατι δημοσιευσαν αυτο Διαταγμα .
  Μηπως προς αποτροπην και της μαζικης εγκαταλειψεως της Μ.Ασιας ,αλλα ΚΥΡΙΩΣ για να θεωρουνται -οπως εθεωρουντο για πολλα χρονια και μετα την καταστροφη- ως υπηκοοι της Τουρκιας , για να μπορουμε να διαπραγματευτουμε την επιστροφη τους , η οποια εταφη οριστικως με την πρωτοφανη για τα διεθνη δεδομενα υποχρεωτικη ανταλλαγη πληθυσμων με την Συνθηκη της Λωζανης του 1923 μεταξυ Βενιζελου και Ατατουρκ-Ινονου.
  Δεν γνωριζει ,αλλα και δεν διερευνα γιατι οι εγκαταλειψαντες την Κων/πολη μετα τα Σεπτεμβριανα του 1955 ,αλλα κυριως το καλοκαιρι του 1964 , λογω των ενδοκοινοτικων γεγονοτων στην Κυπρο, παρεμειναν για πολλα χρονια χωρις Ελληνικο διαβατηριο , για να μπορουν να προσμετρηθουν ως πολεμικοι προσφυγες και να επανελθουν στις κατοικιες και τις περιουσιες τους και οτι αυτο ειναι διεθνης πρακτικη για να μη χανονται οι αξιωσεις τους ως υπηκοοων της χωρας απο την οποιαν εκδιωκονται.
  Αυτα μαλλον ειναι δευτερευοντα για τον κ. κειμενογραφο , γιατι το προεχον ειναι να διατηρησει την απαξιωση εκεινης της κυβερνησεως , που τα πεντε κυριωτερα στελεχη της τουφεκισθηκαν στο Γουδι- και δεν ξαναμιλησαν- για να γινει μπορετο να γραφει η Ιστορια μονο απο τους Βενιζελικους και αντιμοναρχικους.
  Τελος οι αναφορες του στην μεταχειριση των ορφανων και την ”μαστρωπεια ” σε μερικα απο τα κοριτσια-αν εγινε- απο Ελλαδικους κρατικους υπαλληλους , που σημειωτεον ησαν υπαλληλοι του κρατους των τριων κινηματιων Πλαστηρα, Γονατα και Παγκαλου, ειναι αναξια σχολιασμου και δεν επρεπε να δημοσιευθουν , με μονη την ”μαρτυρια ” απο την ερευνα της ερευνητριας κας Νεδα , η οποια κατεληξε και στο ασφαλες ιστορικως συμπερασμα της εμπλοκης και της οικογενειας του Πιπινελη -διπλωματικου συμβουλου του Βασιλεως Γεωργιου του Β- , που διεξηγαγαν με τον Μεταξα τον νικηφορο πολεμο κατα των Ιταλων μετα το ιστορικο ΟΧΙ της 28ης Οκρωβριου 1940.
  Θα μπορουσε βεβαιως να ανατρεξει -αλλα δεν ανετρεξε -η κ. Νεδα- για να εντοπισει την οικογενειακη σχεση του γνωστου απο χρονια ως εθνικου εργολαβου κ. Μπομπολα με τον κατασκευαστη του κρατικου πορνειου το 1875- επι εποχης του τιμιου πρωθυπουργου Χαριλαου Τρικουπη δηλαδη- εργολαβου Νικολαου Μπομπολα ,αλλα τετοια αντικειμενικοτητα σπανιζει στους ”δημοκρατες ” ερευνητες και κακως την απαιτουν οι μη σανοφαγοι Ελληνες .

  • ΕΠΙΤΡΕΨΤΕ ΜΟΥ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΤΟ ΕΞΗΣ
   Η ΑΝΕΙΠΩΤΗ ΣΦΑΓΗ ΜΠΟΡΕΙ ΑΡΑΓΕ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΘΕΙ ΕΠΑΡΚΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ………………….,

   ΜΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΚΜΙΡΙΩΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΔΥΣΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΥΠΗΡΧΕ ΣΧΕΔΙΟ.

   ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ:Ο ΙΔΙΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

   ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

   ΚΟΥΛΟΥΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

   • Απαντω στις ευλογες και ευγενικες σας ερωτησεις ως εξης.
    1.-Λετε να εληφθη η αποφαση εκεινης της κυβερνησεως- και οποιασδηποτε αλλης και αν ηταν,λεω εγω -γιαυτο το θεμα , με σιγουρες εισηγησεις διπλωματων, ειδικων και υπογραφη του Βασιλεως για να εγκαταλειφθει ο Ελληνισμος της Μ.Ασιας ”ως προβατον επι σφαγην”;;;.
    Και αι πως θα επραγματοποιειτο η οπως-οπως μετα τις 22 Ιουλιου 1922 επιστροφη των 2,5 εκατομυριων προσφυγων στην Ελλαδα , χωρις πλοια και στρατιωτικη καλυψη της ολης προσπαθειας ;;;.
    Αφηστε που η πλειονοτητα των Μικρασιατων δεν θα εγκατελειπαν τις πατρογονικες εστιες τους με το βιός τους ,τους γερους και τους ανημπορους ,αλλα και τους νεκρους τους,μονο και μονο για να παρουν ελληνικο διαβατηριο και να ελθουν ζωντανοι στην παφτωχη και τοτε Ελλαδα ,που πολεμουσε απο το 1912 συνεχως .
    Εδω στο Ματι -το καλοκαιρι- , με την φωτια ολογυρα τους αρκετοι δεν εγκατελειψαν τα σπιτια τους και καηκαν μεσα σ’αυτα.
    Απλως αυτα -που και εσεις θεωρειτε ως τεκμηριωμενα- δεν τα συμπεριελαβε στο κειμενο του ο κ. Αγτζιδης, γιατι αποσκοπει -δυστυχως σε ολα τα σχετικα κειμενα του- στην συνεχιση του προ 100 ετων εθνικου διχασμου, για κομματικοπολιτικους σκοπους , παραγνωριζοντας τελειως την λογικη και την ιστορικη πραγματικοτητα. Και δυστυχως δεν ειναι και μονος.
    Θα συμπληρωσω οτι τετοιες ημερες του 1922 ,- μετα την επαισχυντη Συνθηκη των Μουδανιων και την εγκαταλειψη της Ανατολικης Θρακης,παρ’οτι ειχαμε εκει την Στρατια του Εβρου , υπο τον Παγκαλον – 350.000 Ανατολικοθρακιωτες Ελληνες επεστρεφαν στην Ελλαδα -προφανως για να μη παθουν οσα οι Μικρασιατες- με τουρκικη υπηκοοτητα , χωρις να τους δοθει η ελληνικη και τοτε ειχαμε κυβερνηση των τριων Κινηματιων , με την υψηλη επιστασια του Βενιζελου .
    2-Οι τοτε κυβερνωντες ειχαν ευθυνες-οπως καθε κυβερνηση που ενεργει,η, παραλειπει να ενεργησει τα δεοντα- αλλα φρονω -πως και εσεις θα συμφωνειτε- οτι δεν αξιζαν πεντε μελη της και ο αρχιστρατηγος να τυφεκισθουν με αποφαση Στρατοδικειου , γιατι οι ευθυνες τους ηταν πολιτικες και βασει αυτων θα τους ειχε καταδικασει ισοβιως εκτος πολιτικης ο σοφος λαος. Γιατι αραγε δεν μετετρεψαν οι τοτε κυβερνωντες ”το εις θανατον” σε ισοβια ;;;.
    Δεν θα θελατε ομως και εσεις να γνωριζατε τις αιτιασεις τους για τις ευθυνες τους απο το κλεισιμο του στοματος τους με τον τυφεκισμο τους;;;
    ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ. Υπηρξε βαθυς διχασμος απο το 1915 ,που εγινε βαθυτερος μετα το Κινημα της Θεσ/νικης του 1916 και την δημιουργια των δυο αλληλομισουμενων κρατων ,της Θεσ/νικης και των Αθηνων, αλλα ποιος τον επαναφερει συχνα-πυκνα (οπως τωρα ο κ. Αγτζιδης) με ανιστορητες και εκτος λογικης αναφορες του στην εποχη εκεινη;;;.
    Εχετε την γνωμη οτι θα εδινοντο αυτες οι τεκμηριωμενες -οπως και εσεις τις χαρακτηριζετε- απαντησεις μου στον κ. Αγτζιδη , αν δεν ειχε γραψει αυτο το κειμενο του , το οποιο και δεν το υποστηριζει;;;.
    Θα σας συνιστουσα να διαβασετε τις ανταλλαγεισες επιστολες μεταξυ Μεταξα και Βενιζελου το 1932 για ολη αυτην την καταραμενη ιστορικη περιοδο. Με ανταποδοση της εκτιμησεως ,να ειστε καλα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Διαβάστε ακόμα

Stay Connected

2,900ΥποστηρικτέςΚάντε Like
2,767ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
30,500ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisement -

Τελευταία Άρθρα