Η Αθήνα απορρίπτει τους τουρκικούς ισχυρισμούς για την υφαλοκρηπίδα: Επιστολή στον ΟΗΕ

Print Friendly, PDF & Email
- Advertisement -

 

Του ΝΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗ

Σε ρητή απόρριψη των τουρκικών ισχυρισμών που  κατατέθηκαν στον ΟΗΕ και εξαφανίζουν την ελληνική υφαλοκρηπίδα στην Ανατολική Μεσόγειο ακυρώνοντας κάθε επήρεια των νησιών όχι μόνο του Καστελόριζου αλλά και της Ρόδου και της Κρήτης, προσχώρησε η Αθήνα με επιστολή που κατατέθηκε στον ΟΗΕ  και κυκλοφόρησε μάλιστα στις 30 Απριλίου ,πριν ακόμη γίνει η τουρκική «εισβολή» στην Κυπριακή ΑΟΖ, ως επίσημο έγγραφο της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και αποκαλύπτει σήμερα το Liberal.

Η επιστολή, με υπογραφή του Επιτετραμμένου στην ΜΕΑ της Ελλάδας στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών Δ. Καλαμβρέζου, αποτελεί απάντηση στην γνωστή επιστολή προς τον ΟΗΕ του τούρκου Μόνιμου Αντιπροσώπου Φ. Σινιρίογλου της 18ης Μαρτίου, με την οποία ουσιαστικά κατέγραφε το θεωρητικό πλαίσιο της αξίωσης για υπαγωγή της Ανατολικής Μεσογείου στο ιδεολόγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας» και πρόβαλε τους γνωστούς αυθαίρετους ισχυρισμούς περί διαμοιρασμού της υφαλοκρηπίδας της Ανατολικής Μεσογείου μεταξύ της Τουρκίας και της Αιγύπτου, με εξαφάνιση της ελληνικής και κυπριακής υφαλοκρηπίδας. Με τις θεωρίες που αναπτύσσονταν στην επιστολή αυτή δίνονταν η δυνατότητα στην Τουρκία να διεκδικήσει υφαλοκρηπίδα ακόμη και μέχρι λίγα μίλια ανατολικά της Ιεράπετρας.

Η Αθήνα με την επιστολή της 30ης Απριλίου απορρίπτει όλο αυτό το πλαίσιο. Επισημαίνει ότι οι συντεταγμένες που αναφέρει η Τουρκία, η 32ο 16’18”  (υποστηρίζει ότι δυτικά αυτής έχει ζωτικά και νόμιμα συμφέροντα στις θαλάσσιες ζώνες) και η 28ο 00’ 00” (ο μεσημβρινός που τέμνει την Ρόδο) είναι «αβάσιμες, αυθαίρετες που αγνοούν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα και κυρίως τις νόμιμες θαλάσσιες ζώνες της Δωδεκανήσου».

Οι δύο συντεταγμένες που απορρίπτει η Αθήνα

Επίσης η Ελλάδα απορρίπτει τους ισχυρισμούς της Τουρκίας δηλώνοντας ότι τα νησιά σύμφωνα με το Δίκαιο της Θάλασσας έχουν πλήρη δικαιώματα σε θαλάσσιες ζώνες και επισημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτές θέσεις που αναφέρονται σε «επικρατούσες παραμέτρους» και «ειδικές περιστάσεις» για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, αντί των γενικώς αποδεκτών κανόνων του Δικαίου της Θάλασσας.

Η ελληνική επιστολή έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς κατατέθηκε λίγες ημέρες πριν επιχειρηθεί η «εισβολή» της Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΖ με το Fatih όπου επιδιώκει την ντε φάκτο επιβολή των όσων αναφέρονται στην επιστολή Σινιρίογλου και ενώ μόλις το περασμένο Σάββατο η Κύπρος προχώρησε στην κατάθεση στον ΟΗΕ των συντεταγμένων των ορίων της υφαλοκρηπίδας μεταξύ της Κύπρου και της Τουρκίας, όπου προβλέπουν φυσικά την ύπαρξη κοινού συνόρου Ελλάδας -Κύπρου, κάτι που αμφισβητεί η «Γαλάζια Πατρίδα» του κ. Ερντογάν .

Το  κείμενο της Επιστολής της Ελλάδας προς το Συμβούλιο Ασφαλείας και την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ:

«Α/73/850-S/2019/344

General Assembly /Security Council

Επιστολή της 25ης Απριλίου 2019  του Επιτετραμμένου της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη  που απευθύνεται στον Γ.Γ.

Όσον αφορά την επιστολή του μόνιμου εκπροσώπου της Τουρκίας, της 18ης Μαρτίου 2019, που απευθύνεται στον Γενικό Γραμματέα (A/73/804), έχω την τιμή να δηλώσω τα εξής: οι τουρκικοί ισχυρισμοί που περιέχονται στην προαναφερθείσα επιστολή σχετικά με την όρια της υφαλοκρηπίδας της Τουρκίας στη θαλάσσια περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς και οι συντεταγμένες 32 ̊16 ‘ 18 “ε και 28̊00 ‘ 00” που αναφέρονται σ ‘ αυτή, είναι νομικά αβάσιμες, λανθασμένες και αυθαίρετες στο βαθμό που αγνοούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στην περιοχή και ιδίως των νόμιμων θαλάσσιων ζωνών των Δωδεκανήσων.

Η Ελλάδα επιθυμεί να επαναλάβει για μία ακόμη φορά ότι, σύμφωνα με την εδραιωμένη  Αρχή του Δικαίου της θάλασσας, τα νησιά, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, έχουν πλήρη δικαιώματα στις θαλάσσιες ζώνες (υφαλοκρηπίδα/Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη), όπως τα άλλα χερσαία εδάφη. Σύμφωνα με την από καιρού γνωστή  θέση μας, πρέπει να τονιστεί ότι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας ή της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ κρατών με αντίθετες ακτές (ηπειρωτικές και νησιωτικές) θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες της διεθνούς δικαίου βάσει της Αρχής της ίσης απόστασης/μέσης γραμμής.

Επιπλέον, η αναφορά στην παραπάνω επιστολή “στο αποτέλεσμα των μελλοντικών συμφωνιών οριοθέτησης στο Αιγαίο Πέλαγος, καθώς και στη Μεσόγειο, μεταξύ όλων των σχετικών κρατών” συνιστά, κατά τη γνώμη μας, ανοικτή παρέμβαση στο δικαίωμα της Ελλάδας να συνάψει συμφωνίες οριοθέτησης με τρίτα κράτη βάσει του διεθνούς δικαίου και χωρίς να προδικάζονται τα  κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών αυτών.

Η σταθερή πολιτική της Ελλάδας είναι να διευθετήσει οποιοδήποτε εκκρεμές ζήτημα με τους γείτονές της καλόπιστα και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα απορρίπτει επίσης την αναφορά, αφηρημένα, σε έννοιες όπως “επικρατούσες παραμέτρους” και “ειδικές περιστάσεις”, οι οποίες είναι νομικά άσχετες και παραπλανητικές, και γίνονται με αποκλειστικό σκοπό το να προκαταλάβει  τα μελλοντικά αποτελέσματα οριοθέτησης στην εν λόγω περιοχή.

Η Ελλάδα υπογραμμίζει για άλλη μια φορά ότι έχει αυτομάτως και εξαρχής (ipso facto και  ab initio) κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιοδοσία στην συγκεκριμένη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου βάσει των σχετικών διατάξεων της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας 1982, η οποία κωδικοποιεί το εθιμικό διεθνές δίκαιο, καθώς και από την εθνική νομοθεσία.

Η θέση αυτή έχει καταχωρηθεί σε πολλές περιπτώσεις με τα Ηνωμένα Έθνη (σ.σ. αναφέρεται  σειρά ρηματικών διακοινώσεων της Ελλάδας στον ΟΗΕ και προς την Τουρκία).

Η Ελλάδα, ως εκ τούτου, αντικρούει στο σύνολό τους τους προαναφερθέντες Τουρκικούς ισχυρισμούς, τις θεωρεί άκυρες για οποιεσδήποτε νομικές συνέπειες όσον αφορά τα κυρίαρχα δικαιώματα της Ελλάδας και καλεί την Τουρκία να σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών στην συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή σε συμφωνία με το διεθνές δίκαιο. Θα σας ήμουν ευγνώμων  αν κυκλοφορήσετε την παρούσα επιστολή ως έγγραφο της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα στοιχεία 45 και 78 της ημερήσιας διάταξης, και του Συμβουλίου Ασφαλείας, και να το δημοσιεύσετε στο επόμενο τεύχος του Law of the Sea Bulletin.

Ο επιτετραμμένος

Διονύσιος Καλαμβρέζος»

Πηγή: hellasjournal.com

spot_img

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Διαβάστε ακόμα

Stay Connected

2,900ΥποστηρικτέςΚάντε Like
2,767ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
28,600ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisement -

Τελευταία Άρθρα