Εἶναι μειοψηφία στό κόμμα, ἀλλά ἀκόμη δέν τό ξέρει!

Print Friendly, PDF & Email
- Advertisement -

Ο ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ἀρτηριοσκληρωτισμός ὅλων τῶν δογματικῶν, φιλελευθέρων καί ἐκσυγχρονιστικῶν ρευμάτων πού ἐπικρατοῦν κατά καιρούς στήν πατρίδα μας, ἐκδηλώνεται πάντοτε στήν ἀρχή τῆς δεύτερης τετραετίας.

Μέ κύριο χαρακτηριστικό τῆς πολιτικῆς τους πρακτικῆς τήν ἐπιβολή ξένων πρός τήν ταυτότητα τῶν ψηφοφόρων τους ἰδεολογικῶν ἐπιλογῶν, θεωροῦν τήν ἀνανέωση τῆς λαϊκῆς ἐντολῆς ὡς τήν χρυσή εὐκαιρία γιά νά ἀποκαλύψουν τό πραγματικό «παγκοσμιοποιητικό» τους πρόσωπο. Γνωρίζουν ὅτι ἐκπροσωποῦν μειοψηφίες, ἀλλά μέ ὅπλο τήν λαϊκή ἐτυμηγορία (τήν ὁποία συνήθως ἐξασφαλίζουν ἀποκρύπτοντας τά ἀληθινά τους σχέδια) αἰφνιδιάζουν τούς ἐντολεῖς τους καί νομοθετοῦν ὡς μεγάλοι μεταρρυθμιστές. Καμαρώνοντας μάλιστα ὅτι δέν ὑπολογίζουν τό πολιτικό κόστος.

Σέ αὐτήν τήν στροφή τήν «πατᾶνε» πάντοτε ὅλοι. Ἡ στιγμή αὐτή γιά τό ἐκσυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ τοῦ κυρίου Κώστα Σημίτη ἦταν ἀμέσως μετά τίς θυελλώδεις ἐκλογές τοῦ 2000, τίς ὁποῖες οἱ «σοσιαλιστές» κέρδισαν μέ τήν βοήθεια ὅλης τῆς τότε διαπλοκῆς στό νῆμα. Μέ 1% διαφορά ἀπό τήν ΝΔ. Ἡ ἀλαζονεία πού εἶναι ἡ μέθη τῶν ἐκσυγχρονιστῶν καί τῶν φιλελευθέρων ὅλου τοῦ κόσμου ὤθησε τό ΠΑΣΟΚ τότε, πρῶτον, νά ἀφαιρέσει τό θρήσκευμα ἀπό τίς ταυτότητες τό 2000 μέ ἀπόφαση ἀνεξαρτήτου ἀρχῆς καί ὄχι μέ νέο νόμο ὅπως ἐπιβάλλετο ἀπό τόν ν. 2472/97 περί προσωπικῶν δεδομένων καί, δεύτερον, νά ἀλλάξει τό 2001 τό ἀσφαλιστικό σύστημα (ἀφοῦ ὁ ἴδιος ὁ Σημίτης εἶχε ἐξασφαλίσει τότε τρεῖς συντάξεις, ἀπό τήν Βουλή, τό Ταμεῖο Νομικῶν καί τό Πάντειο.) Ἡ συνέχεια εἶναι γνωστή. Τό ΠΑΣΟΚ ἔχασε ὁριστικά τήν πρώτη θέση στίς δημοσκοπήσεις ἀπό τήν ΝΔ. Ὁ κύριος Σημίτης ἀποσύρθηκε τρία χρόνια μετά ἀπό τήν ἐνεργό πολιτική. Ἀνέθεσε στόν Γιῶργο Παπανδρέου νά χάσει γιά λογαριασμό του. Τό 2004 κυκλοφόρησαν τά ἀπομνημονεύματά του.

Ἡ στιγμή τοῦ κυρίου Μητσοτάκη, συνεχιστῆ τῆς ἰδίας ἀκριβῶς σκληροπυρηνικῆς σχολῆς σκέψεως, τοῦ «πολυδύναμου ἐκσυγχρονισμοῦ», ἦταν τόν περασμένο Φεβρουάριο. Πάλι λίγους μῆνες μετά τήν ἀνανέωση τῆς λαϊκῆς ἐντολῆς, τόν καιρό πού ἔβλεπε ἀπό ψηλά τήν κοινωνία. «Γονιδιακό»! Μέ τήν μέθη τοῦ 41% καί ἀφοῦ παρέστη προηγουμένως σέ ἐκδήλωση τιμῆς πρός τό πρόσωπο τοῦ Κώστα Σημίτη, ὁ Πρωθυπουργός ἀγνόησε τήν ἐκλογική βάση τῆς ΝΔ καί νομοθέτησε ἀκριβῶς ὅπως ὁ μέντοράς του. Ἐναντίον τῆς θελήσεώς της. Ἡ κλειστή ἡγετική ὁμάδα τῶν ἐκσυγχρονιστῶν τοῦ Μεγάρου Μαξίμου τόν ἔπεισε, χωρίς πολύ κόπο, ὅτι ὁ γάμος θά νομοθετηθεῖ καί θά ξεχαστεῖ. Ὁ Πρωθυπουργός πού δέν ἀγαπᾶ κατά βάθος τήν βάση τῆς ΝΔ, ἀλλά γνωρίζει πῶς νά τήν προσεταιρίζεται, ὑποτίμησε τίς συνέπειες καί ἀποδέχθηκε τίς εἰσηγήσεις νά ψηφιστεῖ ὁ γάμος πρίν ἀπό τίς ἐκλογές. Ἐπειδή καί ὁ ἴδιος δέν εἶναι δεξιός ἀλλά κατά βάση φιλελεύθερος, ἀγνοοῦσε ὅτι ἡ βάση τῆς ΝΔ διαμαρτύρεται διαχρονικά καί βγαίνει στόν δρόμο μόνο γιά ζητήματα ταυτότητας.

Γιά τό θρήσκευμα στίς ταυτότητες (2001), γιά τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας (1993, 2018), γιά τόν Συνωστισμό τῆς Σμύρνης (2007), γιά τόν γάμο (2024). Ὁ αὐτοδημιούργητος δεξιός δέν διεκδικεῖ ποτέ στόν δρόμο αὐξήσεις μισθῶν. Μάχεται ὅμως γιά τίς ἱδρυτικές ἀξίες τοῦ Ἔθνους. Τήν ἱστορία, τήν ὀρθοδοξία, τήν οἰκογένεια. Ὁ κύριος Μητσοτάκης πίστεψε ὅτι θά περιορίσει τίς προεκλογικές ἀντιδράσεις μέ τήν χρήση μηχανισμῶν. Τά κανάλια ἐξαφάνισαν ἤ χλεύασαν γιά λογαριασμό του κάθε διαφορετική ἄποψη γιά τόν γάμο. «Ἐργαλειοποίησε» ἐπίσης ἕναν μῆνα πρίν ἀπό τίς ἐκλογές τόν μοιραῖο Ἀρχιεπίσκοπο, ὁ ὁποῖος ἔχασε τό ὅποιο κῦρος τοῦ εἶχε ἀπομείνει παριστάνοντας τήν «τσιρλίντερ» τοῦ Πρωθυπουργοῦ σέ περιοδεία στό Δήλεσι Βοιωτίας.

Φόρεσε καί μεγαλόσταυρους γιά νά κολακέψει τούς θυμωμένους ὀρθοδόξους ἰθαγενεῖς ὁ Πρωθυπουργός. Ἡ νομοθέτηση τοῦ γάμου ἦταν τό σημεῖο χωρίς ἐπιστροφή. Τό turning point. Διότι οἱ Ἕλληνες δέν διαμαρτυρήθηκαν γιά τόν γάμο ἁπλῶς. Θύμωσαν μέ τήν ΝΔ γιά τόν ἐτσιθελικό αὐταρχισμό της: «Ἐμεῖς αὐτό θά κάνουμε ὅσο καί νά χτυπιέστε καί ἄν σᾶς ἀρέσει!». Πρόκειται γιά εὐρύτερη ἀνάγνωση πού ἀποκωδικοποιεῖ τό manual τῆς φιλελεύθερης διακυβερνήσεως. Τήν δικτατορία τῆς μοναδικῆς σκέψεως πού δέν παίρνει ἀπό λόγια.

Τό ἐξόχως ἐνδιαφέρον εἶναι ὅτι καί μετά τίς τραυματικές ἐκλογές καί τήν κατακρήμνιση τῶν ποσοστῶν τῆς ΝΔ, ὁ κύριος Μητσοτάκης καί ἡ ἡγετική ὁμάδα τῆς ἥττας δέν κατάλαβαν τίποτε, καί συνεχίζουν στήν ἴδια ρότα. Ἄν δέν συμφωνεῖ ἡ πραγματικότητα μαζί μας τόσο τό χειρότερο γιά τήν πραγματικότητα. Καί ὅμως! Ἄν ἔμπαινε στόν κόπο νά διαβάσει τήν σειρά κατατάξεως τῶν ὑποψηφίων εὐρωβουλευτῶν του, θά ἀντιλαμβανόταν ὅτι ἐφ’ ἑξῆς εἶναι μειοψηφία στό κόμμα του. Δέν ἔχει τήν ἰσχύ νά ἐπιβάλλει οὔτε τούς ἐκλεκτούς του στήν βάση. Ἀκόμη καί αὐτοί πού ψήφισαν τήν ΝΔ προτίμησαν μιά εὐρωκοινοβουλευτική ὁμάδα, πού στήν πλειονότητά της ἀποτελεῖται ἀπό πατριῶτες, δεξιούς καί μάλιστα ἀπό τήν παλαιά φρουρά τήν ὁποία ὁ Πρωθυπουργός ἤθελε νά ἀποκλείσει ἀπό τό ψηφοδέλτιο ἤ νά ὑποτιμήσει (Μεϊμαράκης, Κεφαλογιάννης, Βόζεμπεργκ σύν ὁ Βορειοηπειρώτης Μπελέρης.)

Ὁ Γιῶργος Αὐτιᾶς ἐξελέγη ἀποκλειστικῶς χάρη στίς δυνάμεις του ἐνῷ ἡ ἐκλογή τοῦ Δημήτρη Τσιόδρα στήν τελευταία ἕβδομη ἐκλόγιμη θέση, γιά τήν ὁποία ἔτρεξε ἐντατικά ὅλο τό κόμμα καί τά γραφεῖα Ὑπουργῶν, ἦταν ἁπλῶς τό «γκόλ» τῆς τιμῆς τοῦ Μαξίμου. Ὅλες οἱ λοιπές κεντροαριστερές Πασοκικές ἐπιλογές τοῦ κυρίου Μητσοτάκη ἀποδοκιμάστηκαν! Οἱ προερχόμενοι ἀπό τό ΠΑΣΟΚ Εὔη Χριστοφιλοπούλου, Βούλα Πατουλίδου, Πύρρος Δήμας, Σωτήρης Σέρμπος, Δημήτρης Καρανικόλας δέν πῆγαν καλά, καί δέν ἐξελέγησαν. Ἀκόμη καί ἡ ἰδεολογική ἐπένδυσή του στήν «πρωτοπορία» τοῦ #metoo (Μπεκατώρου) ἀποδοκιμάστηκε, ἔστω σέ ἄλλο κόμμα.

Τό ἐξόχως ἐνδιαφέρον εἶναι ὅτι ὁ κύριος Μητσοτάκης ἐπιμένει τήν ἑπομένη τῶν εὐρωεκλογῶν, παρασυρόμενος ἀπό τούς ἀρχιτέκτονες τῆς ἥττας τοῦ Μαξίμου, ὅτι ἡ ΝΔ δέν ἔχει πρόβλημα στά δεξιά της καί ὀφείλει νά συνεχίσει ἀταλάντευτα τήν ἀκροκεντρώα μεταρρυθμιστική στρατηγική της. Ὀλίγη μελέτη τῆς ἱστορίας θά τοῦ ἔκανε καλό. Ὅσα κόμματα ἐξουσίας μεταλλάχθηκαν σέ κάτι ἄλλο ἀπό αὐτό πού ἦταν –οἱ σοσιαλδημοκράτες τοῦ Σρέντερ στήν Γερμανία, οἱ Ἐργατικοί τοῦ Μπλέρ στήν Μεγάλη Βρεταννία, οἱ συντηρητικοί τοῦ Ραχόι στήν Ἱσπανία, οἱ ἐκσυγχρονιστές τοῦ Σημίτη στήν Ἑλλάδα, πλήρωσαν τήν ἔκθεσή τους στήν ἐξουσία καί τήν ἐμμονή σέ ἀντιλαϊκές θέσεις μέ μακρά ἀνυποληψία.

Οἱ Ἐργατικοί γυρίζουν στήν ἐξουσία στήν Ἀγγλία μετά ἀπό 14 πέτρινα χρόνια. Τό πεῖσμα εἶναι κακός σύμβουλος στήν πολιτική. Ἡ ΝΔ τῆς παρούσης ἡγεσίας θέλει νά προσαρμόσει, σώνει καί καλά, τήν νέα ἰδεολογική καί πολιτική ἀτμόσφαιρα τῆς πατρίδας μας στά μέτρα της. Ἐνῷ ἀναγνωρίζοντας χωρίς δογματισμό τά λάθη της πού τήν ἀποξένωσαν ἀπό τόν τίμιο συντηρητικό κόσμο, θά ἔπρεπε νά προσαρμοστεῖ ἐκείνη σέ αὐτήν.

Κακός σύμβουλος ὁ ἐλιτισμός. Σκεφτεῖτε ὅτι τό ψῆγμα αὐτοκριτικῆς πού ἔκανε ὁ Πρωθυπουργός γιά τόν γάμο περιεῖχε τήν θέση ὅτι «κάναμε ἕνα βῆμα πιό μπροστά ἀπό ὅσο ἄντεχε τό κόμμα.» Θεώρηση μεταρρυθμιστῆ πού «συμπονᾶ» ἀφ’ ὑψηλοῦ μέ συγκατάβαση τόν «ὀπισθοδρομικό» νεοδημοκράτη πού δέν μπορεῖ νά τόν ἀκολουθήσει διότι δέν τό ἀντέχει. Λές καί ἡ συστράτευση μέ τά κόμματα πού ἀγαπήσαμε στήν μεταπολίτευση ἀποτελεῖ τέστ κοπώσεως… Δυστυχῶς, μέ βάση ὅσα ἀκούσαμε ἀπό τόν Πρωθυπουργό στήν συνέντευξή του στόν Alpha, ἡ ΝΔ ἔχει μπεῖ σέ πορεία χωρίς ἐπιστροφή. Ἔχασε μέ ἀκροκεντρώα στρατηγική, καί τήν ἑπομένη τῆς ἥττας συνεχίζει πιό ἀκροκεντρώα ἀπό ποτέ. Τιτανικός.

estianews.gr

spot_img

19 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Όταν η Νέα Δημοκρατία έχει το ίδιο όνομα -δυστυχώς ο ”δεξιός ψάλτης της” κ. Σαμαράς , παρά την φυγή του το 1993 με την ΠολΑν του, που έφερε για 11 χρόνια το ΠΑΣΟΚ των Ανδρέα -Σημίτη και τον αείμνηστο Πρόεδρο Στεφανόπουλο , όταν έγινε Αρχηγός το 2009 -έσβησε τον πυρσό στη σημαία της του ιδρυτή Καραμανλή -δεν άλλαξε όνομα -όπως τα άλλα δύο κυβερνητικά κόμματα -δεν μπορεί κανένας κ. Κοττάκης να περιγράφει περίπου ως φράξια την πολιτική των κυβερνήσεων του πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη και να διασπείρει αμφιβολίες και να καλλιεργεί τον διχασμό σε μια Παράταξη η οποία από το 1974 διετήρησε τον Ελληνισμό και τις Παραδόσεις, όταν από το 1981 μιλούσαν οι αντίπαλοί της για χωρισμό της εκκλησίας από το κράτος και όταν ο εκσυγχρονισμός της 8ετίας του κ. Σημίτη με τα Ίμια και το Χρηματιστήριο και την κατάργηση του θρησκεύματος στις ταυτότητες μας οδήγησαν στην άφευκτη ηθική ,πατριωτική και οικονομική κρίση, παρά την γενική έξαρση της 5ετίας του κ. Κώστα Καραμανλή με αποκορύφωμα το Βουκουρέστι του 2008 .
  Πολιτικά λάθη για την καλούμενη από τους αντιπάλους της συντηρητική Παράταξη είναι δύο .
  Πρώτο η καθιέρωση της Δημοτικής το 1976 και δεύτερο ο γάμος των ομοφυλοφίλων του 2024 ,αλλά ποιος και ποιοι καλόπιστοι Έλληνες θα καταλογίσουν την μοναδική ευθύνη στην Νέα Δημοκρατία , όταν καραδοκούσαν και στις δύο φορές οι λεγόμενες προοδευτικές δυνάμεις ,από τις οποίες το μεν ΠΑΣΟΚ μας έφερε το 1982 το καταστρεπτικό για την ελληνική γραφή και γλώσσα μονοτονικό και τον νόμο για τον γάμο των ομοφυλοφίλων τον υπερψήφισαν όλες οι αναγεννηθείσες προοδευτικές δυνάμεις , η μία από τις οποίες έχει και ομοφυλόφιλο αρχηγό , έγγαμο με ομόφυλό του και ο οποίος υπόσχεται καθιέρωση και τεκνοθεσίας και γονείς 1 και 2 ;;; .
  Φανταζόμαστε τι θα γινόταν χωρίς την ψήφιση του νόμου για τον γάμο των ομοφυλοφίλων από αύριο μέχρι τέλους του μηνός με τους δεκάδες χιλιάδες ΛΟΑΤΚΙ + στις παρελάσεις υπερηφάνειας -καθώς τις λένε-σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ;;; .
  Ο ιδρυτής της Ν.Δ κατήργησε τις ετικέτες δεξιός, κεντρώος ,αριστερός -μέχρι και το ΚΚΕ νομιμοποίησε -και έβαλε σκοπό την συνεχή πρόοδο της Πατρίδας και των Ελλήνων στην Ελλάδα και την Ευρώπη .
  Η Παράταξη από το 1981 πέφτει σε τέτοια ποσοστά ,αλλά διατηρείται ενωμένη και διορθώνει τα λάθη της και με αλλαγή Αρχηγών της και συνεχίζει να νικά και θα νικά σε εκλογές ,γιατί διαθέτει και αξιόλογα στελέχη και κυρίως νοικοκύρηδες ,φιλοπρόοδους και προπάντων ενωτικούς πατριώτες .
  Αυτήν την ”συγκολλητική” ουσία της ενωμένης Παράταξης προσπάθησαν και προσπαθούν να πλήξουν ανέκαθεν οι λεγόμενοι ακροδεξιοί -που μετά συμμαχούν με αριστερούς (οράτε Καμμένο) -και οι ανίκανοι και ανιστόρητοι αριστεροί ,γιατί τότε μόνο θα καταφέρουν να κυβερνήσουν .
  Ο κ. Κοττάκης και όσοι άλλοι αγάπησαν την Παράταξη να την κτυπούν μεν αλλά όχι ”κάτω από τη μέση”- όπως τώρα- γιατί οι αλλαγμένοι ή μεταλλαγμένοι Έλληνες περίσσεψαν για να μας φέρουν και άλλα κακά και στα εσωτερικά και το εξωτερικά μας θέματα.
  ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΒΛΕΠΟΥΝ ΑΜΦΙΒΑΛΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΟΡΑΣΗ ΤΟΥΣ.
  Σταύρος Αθαν.Ναλμπάντης

  • “…με αποκορύφωμα το Βουκουρέστι του 2008…”

   Τίποτα δεν έγιε τότε. Δεν έβαλαν βετο, απείλησαν ότι θα βάλουν βετο και αυτό όχι για το “Μακεδονία” αλλά για το πρόθεμα’ δηλαδή για το αν θα είναι Βόρεια ή Άνω ή Νέα. Η Ν.Δ. ήθελε σύνθετη ονομασία ενώ η τότε ΠΓΔΜ ήθελε σκέτο το “Μακεδονία”.

   “…ενωτικούς πατριώτες..”

   Ας γελάσω.

   • Όταν επέστρεψαν από το Βουκουρέστι, προσπάθησαν να περάσουν το μήνυμα ότι εκεί μπήκε βέτο, έγινε κάτι θρυλικό, ενώ δεν έγινε τίποτε άλλο από το αυτονόητο. Στις 30 Σ/μβρίου 2007, κατόπιν εισηγήσεως τής ΝΔ, έγινε αποδεκτή από την Βουλή (πλην ΛαΟΣ) μεικτή ονομασία για τα Σκόπια, με γεωγραφικό προσδιορισμό, erga omnes (δια πάσα χρήση). Λόγω τής αδιαλλαξίας τού Γκρουέφσκι, οι Σκοπιανοί επέμειναν στο σκέτο Μακεδονία. Με το όνομα αυτό, αφού δεν υπήρχε καταχωρημένο στον ΟΗΕ, δεν μπορούσαν να προσκληθούν στο ΝΑΤΟ. Πρότειναν τότε να τούς καλέσουν ως FYROM, το οποίο όνομα όμως ήταν προσωρινό. Ο Καραμνλής αρνήθηκε το αυτονόητο και, υποστηριζόμενος από κάποια κράτη-μέλη τού ΝΑΤΟ, τα Σκόπια δεν έγιναν δεκτά. Ο από πάνω ανεγκέφαλος προσπαθεί να περάσει αυτό που τον έμαθαν στον κόμμα, ότι δηλαδή ο Καραμανλής έκαμε άθλο, ενώ δεν έκαμε παρά το αυτονόητο. Από πότε το αυτονόητο θεωρείται άθλος δεν ξέρω και μάς τα έχει πρήξει με τον “κ. Κώστα Καραμανλή και το Βουκουρέστι 2008”. Κάτι ανεγκέφαλοι σαν κι αυτόν φταίνε και κατάντησε η χώρα μας στα σημερινά της χάλια.-

 2. Εγώ περίμενα να έχω αντίλογο για άλλα θέματα που έθιξα.
  Το Βουκουρέστι του 2008 μόνο οι μύωπες πατριώτες Έλληνες δεν αναγνωρίζουν ως επιτυχία του τότε πρωθυπουργού μας κ. Κώστα Καραμανλή εναντίον του Μακεδονισμού των Σκοπίων , κεκτημένο που -όπως και ο ίδιος δήλωσε – δεν έλαβαν υπόψη τους οι κ.κ. Τσίπρας, Καμμένος και Κοτζιάς, όταν υπέγραψαν την χειρότερη για τα εθνικά μας συμφέροντα και την ένδοξη ιστορία του Μακεδονικού Ελληνισμού Συμφωνία των Πρεσπών -την οποίαν ο θρασύτατος κ. Τσίπρας θα γιορτάσει με τον Σλάβο Ζάεφ αυτό το Σαββατοκύριακο-.
  Όντως είχεν αποφασισθεί σύνθετη ονομασία ,αλλά ποιος μας το έδειξε γραμμένο ότι αυτή η σύνθετη ονομασία περιείχε την λέξη Μακεδονία;;; . Υποστηρίζεται από τους Πασόκους και ιδίως τους Συριζαίους ,αλλά δεν την παρουσίασαν σε γραπτή πρόταση προς τον μεσολαβητή κ. Νίμιτς , ο οποίος και θα βραβευθεί με το βραβείο Πρέσπες από τους κ.κ. Τσίπρα και Ζάεφ , κατ΄’αυτάς.
  Πόσο ατρόμητοι προ του γελοίου είναι αμφότεροι και πόσο καταγέλαστοι όσοι τους υποστηρίζουν ;;;.
  ΝΑ ΣΥΝΕΛΘΟΥΜΕ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ ΑΔΕΡΦΙΑ.

  • “Όντως είχεν αποφασισθεί σύνθετη ονομασία ,αλλά ποιος μας το έδειξε γραμμένο ότι αυτή η σύνθετη ονομασία περιείχε την λέξη Μακεδονία;;;”

   Την ανοησία αυτή την έχεις ξαναγράψει και σού έχω απαντήσει, αλλά σε σένα δεν πιάνουν λογικά επιχειρήματα. Αν η μεικτή ονομασία δεν επρόκειτο να περιέχει το όνομα τής Μακεδονίας, τότε πού ήταν το πρόβλημα; Γιατί ν’ ασχοληθεί μ’ αυτό η Μπακογιάννη τήν 30/9/2007, όταν έκανε τι δικές της (ΥπΕξ) προγραμματικές δηλώσεις; Δεν είναι αυτονήτο; Μάς ενδιέφερε εμάς οποιαδήποτε άλλη ονομασία, απλή ή σύνθετη, αν δεν περιείχε το όνομα “Μακεδονία”;

   Στο φως οι επιστολές Καραμανλή για τη «Μακεδονία» των Σκοπίων

 3. Όταν το περιεχόμενο των επιστολών του Καραμανλή δεν δόθηκε ποτέ στην δημοσιότητα , ουδέποτε εστάλησαν και ούτε υπάρχουν σε αρχείο κρατικό .
  Αμφιβάλλει κανείς ότι αυτές οι επιστολές -αν υπήρχαν- θα είχαν γίνει φεϊγ-βολάν από τους κ.κ. Τσίπρα και ιδίως τον κ. Κοτζιά προ ,μετά την υπογραφή και κυρίως μετά την κύρωση της Συμφωνίας της ντροπής, όταν μάλιστα ο Κώστας Καραμανλής ψήφιζε δυο φορές την πρόταση μομφής για να μην υπογραφεί και να κυρωθεί αυτή η Συμφωνία;;;.

  • Το δημοσίευμα ουδέποτε διεψεύσθη. Άρα αληθεύει. Αλλά το ότι στις 30/9/2007 έγινε πρόταση για αποδοχή μεικτής ονομασίας με γεωγραφικό προσδιορισμό erga omnes, δεν νομίζω να είναι ψέμματα κι αυτό είναι που έχει σημασία.

   • Το γράφω για τους άλλους αναγνώστες των Ανιχνεύσεων-σε εσάς το έγραψα πολλές φορές- να μη θεωρείτε αλήθειες τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ή των άρθρων του διαδικτύου.
    Τα κουτσομπολιά και τα ψέματα ”που περπατούν” δεν διαψεύδονται ,γιατί αυτό επιδιώκουν οι φυλλάδες (κρίμα για την ΕΦΣΥΝ) που τα δημοσιεύουν για να αυξηθεί η κυκλοφορία τους .
    Φυσικά στα Δικαστήρια ζητούν συγγνώμη ,αλλά δεν αποκαλύπτουν τις δήθεν πηγές τους , λόγω του δημοσιογραφικού απορρήτου.
    ΚΑΤΙ ΞΕΡΩ ΑΠΟ ΑΥΤΑ -ΝΑ ΜΕ ΑΚΟΥΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ, ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΛΙΣΣΕΣΘΕ.

    • Αυτός που θα έπρεπε να εξελίσσεται είσαι εσύ, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερες. Έμεινες πίσω κάποιες δεκαετίες, προσκολλημένος στα δικά σου και αποδείχτηκε ότι είναι μάλλον αργά να παρακολουθήσεις.

     Όπως και νάχει, είναι ότι στις 30/9/2007 έγινε πρόταση για αποδοχή μεικτής ονομασίας με γεωγραφικό προσδιορισμό erga omnes από την ΝΔ και υπερψηφίστηκε από ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΝ-ΚΚΕ. Ο ΛαΟΣ μειοψήφισε. Δεν κρίνω και δεν κατηγορώ κανέναν. Απλώς γράφω γεγονότα.- ΤΕΛΟΣ.

     • ”Ξύπνα Βασίλη ” σε δουλεύουν .
      Σύνθετη αλλά όχι με χωριστή λέξη Μακεδονία το 2007 (που πάντως δεν δημοσιεύθηκε) .Αλλιώς γιατί το Βουκουρέστι το 2008 -που κράτησε ως το 2018 -και γιατί δεν δημοσιεύθηκαν οι αποσταλείσες επιστολές του Καραμανλή ;;;.
      Μήπως για να τον γράψει η Ιστορία για το παλικαρίσιο του Βουκουρέστι ;;;.
      Λογικοί συλλογισμοί χρειάζονται για να σπάσουν οι ιδεοληψίες και η ευπιστία σας .
      Κάτι και για τις γιορτές Τσίπρα και Ζάεφ στην Αθήνα για την Συμφωνία των Πρεσπών δεν θα γράψετε να το διαβάσουν και οι άλλοι αναγνώστες των Ανιχνεύσεων που αυξάνονται, για να μη νομίσουν ότι τους υποστηρίζετε;;;.
      Ε .. ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΤΟ ΤΕΛΕΙΩΣΑΜΕ-ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ .

 4. Ναλμπάντη, εξακολουθείς να κάνεις επίδειξη ανοησίας, αλλά και κουτοπονηριάς, αποφεύγοντας να απαντήσεις ευθέως σ’ αυτό που έγραψα στο σχόλιό μου June 15, 2024 At 10:39 am. Αν τα Σκόπια ήθελαν να ονομαστούν π.χ. “Δημοκρατία των Νοτίων Βαλκανίων”, εμείς θα είχαμε αντίρρηση;
  Βλέπω με απογοήτευσή μου ποιον πλήρωνα 30 χρόνια στην αστυνομία. Ένα άχρηστο κομματόσκυλο. Αλλά δεν είσαι δυστυχώς ο μόνος.

  • Αν ζούσαμε στις αρχές του 20ου αιώνα, εσείς οι 2 θα είχατε λύσει τις διαφορές σας με μονομαχία.

   Όπως όταν ο Στάης καθάρισε τον Χατζηπέτρο στον Ποδονίφτη. Στην παλιά μου γειτονιά.

   Ωραίες εποχές.

   • Σε διαβεβαιώ ότι δεν θα χάλαγα ούτε πλακατζίκι για τον Ναλμπάντη 🙂 Εσύ δεν βλέπεις το γιατί;

 5. Μια που ”μπήκατε” διαιτητής-σας αποδέχομαι -κύριε Β.Μ .
  Μήπως μπορούσατε να απαγορεύσετε στον κ. Επισκέπτη να με βρίζει ,γιατί στα άλλα αντιγράφει άλλους , είναι μονίμως γκρινιάρης και Συριζοφύλακας (σιγά να μην έγραφε -όπως τον προκάλεσα- κάτι για τον κ. Τσίπρα και τον φίλο του ”Μακεδόνα” κ. Ζάεφ).
  Τον συγχωρώ για να επιβιώνει -γνωρίζω και άλλους τέτοιους σε παρέες όταν ”στριμώχνονται” , αλλά περιμένω και τις Ανιχνεύσεις να του θυμίσουν το ”εύ σχολιάζειν” , γιατί είναι ο μόνος .
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σας.

  • Η βλακεία σου αποδεικνύεται και από το ότι συμπεραίνεις την δήθεν κομματική μου ταυτόητητα, αδυνατώντας να καταλάβεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν συμμετέχουν, ούτε ενδιαφέρονται για μαντριά. Δεν θα μού υπαγορεύσεις εσύ τι θα σχολιάσω (πού είσαι, στην χωροφυλακή ακόμη;), αλλά αν εσύ δεν καταλαβαίνεις τις ανοησίες που γράφεις, δεν φταίω εγώ. Να σού πω ότι είσαι έξυπνος, αφού είσαι βλάκας, αλλά και κουτοπόνηρος εν ταυτώ; Το θέμα δεν είναι οι Πρέσπες (θεωρώ περιττό να γράψω επ’ αυτού), αλλά ότι δεν απαντάς στα σχόλιά μου June 15, 2024 At 10:39 am και June 17, 2024 At 10:27 am, από τα οποία φαίνεται καθαρά ότι γράφεις ανοησίες.

 6. Σ.Α.Ν.

  Σου έχω ξαναπεί ότι σε έχει στη μπούκα, διότι είσαι δεξιό κομματόσκυλο (όπως κι εγώ). Απλά εγώ είμαι μετά το ’19, ενώ εσύ μάλλον είσαι πολλά χρόνια ένοικος στη δεξιά πολυκατοικία.

  Απαγόρευση δε μπορεί να γίνει από μένα, αλλά μόνο από τον Administrator – μόνο που εδώ δεν είναι κανονικό forum όπου υπάρχουν moderators, ρίχνουν ποινές, μπανάρουν μέλη κλπ.

  Συμβιβάσου με την ιδέα ότι δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω και ότι θα στην πέφτει στεγνά. Προσωπικά έχω βριστεί μαζί του στο παρελθόν (αν και απ’ ότι θυμάμαι, εγώ έβρισα χειρότερα).

  Τέλος, το blog του κ. Σαββίδη είναι εντελώς αθώα περίπτωση forum. Σε άλλα που είμαι μέλος, το μπινελίκι με τους Συριζαίους πάει σύννεφο. Ούτε 10 λεπτά δε θα μπορούσες να σταθείς εκεί, όπως σε κόβω.

  Οπότε χαλάρωσε & enjoy your stay at the forum – που λένε κι οι Γιάνκηδες.

  Αυτά.

  • Όχι, φίλε, δεν τού την πέφτω για τον λόγο αυτόν. Εγώ ανέφερα ως ιστορικό γεγονός (από παλιά) ότι η ΝΔ εισηγήθηκε το 2007 την αποδοχή τής σύνθετής ονομασίας για τα Σκόπια, με γεωγραφικό προσδιορισμό δια πάσαν χρήση (erga omnes) και βλέπεις με τι ανυπόστατα επιχειρήματα προσπαθεί να το αρνηθεί ΚΑΙ ΑΥΤΟ. Δεν κάνει συζήτηση, αλλά θέλει να επιβάλει τις δικές του κομματικές απόψεις για το αλάνθανστο τής παρατάξεώς του, με παιδαριώδη επιχειρήματα. Αν κάνω λάθος, πες μου το.

   ΥΓ: Μην τού γράφεις αγγλικά, διότι δεν τα μιλά.

 7. Δεν γνωρίζω για τις Ανιχνεύσεις αλλά ο κ. Σαββίδης δεν χαρίζεται και ως βορειοελλαδίτης με άλλη νοοτροπία των άλλων ιστοτόπων .
  Δεν πρέπει να γίνουν οι Ανιχνεύσεις Αμέρικαν μπαρ με ”πιστολέρος” του πληκτρολογίου, τύπου Επισκέπτη .

  • Με διάφορες παιδιάστικες φλυαρίες, προσπαθείς να αποφύγεις να απαντήσεις στα σχόλιά μου June 15, 2024 At 10:39 am και June 17, 2024 At 10:27 am.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Διαβάστε ακόμα

Stay Connected

2,900ΥποστηρικτέςΚάντε Like
2,767ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
32,700ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisement -

Τελευταία Άρθρα