Εξορύξεις: Στο Επίκεντρο Κρήτη, Ιόνιο και Κυπαρισσιακός Κόλπος

Print Friendly, PDF & Email
spot_img

 του Γιώργου Ατσαλάκη

 Τρι, 29 Μαρτίου 2022 – 08:35

Σε τρία συν ένα σημεία εστιάζεται το σχέδιο για τα επόμενα βήματα στο μέτωπο των εξορύξεων, που αναθερμάνθηκε μετά και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργου για την επανεκκίνηση του όλου προγράμματος, που εδώ και τρία χρόνια περίπου «καρκινοβατεί». Συμφώνως προς στελέχη της αγοράς, ενδιαφέρουσες εξελίξεις μπορεί να προκύψουν στις παραχωρήσεις

των Ιωαννίνων στον Κυπαρισσιακό Κόλπο και στο Ιόνιο, ενώ, βεβαίως, σημαντική είναι και ἡ θαλάσσια περιοχή δυτικά καί νοτιοδυτικά της Κρήτης, ζώνη υψηλού γεωπολιτικού συμβολισμού και σημασίας. Για τις περιοχές αυτές ή μέρος των περιοχών αυτών αναμένεται να γίνουν σχετικές ανακοινώσεις το προσεχές διάστημα.

«Διεκδικοῦμε τήν ἐνεργειακή μας αὐτάρκεια. Αὐτό σημαίνει ἐπενδύσεις σέ Ἀνανεώσιμες Πηγές, ξεπερνῶντας κάθε γραφειοκρατικό ἐμπόδιο. Ἀνάπτυξη ἠλεκτρικῶν διασυνδέσεων μέ κράτη, ὅπως ἡ Αἴγυπτος. Μετατροπή τῆς πατρίδος μας σέ πύλη εἰσόδου ὑγροποιημένου φυσικοῦ ἀερίου. Προγράμματα ἐξοικονόμησης ἐνέργειας καί ἀντικατάστασης τῶν παλαιῶν συσκευῶν. Καί, ἀσφαλῶς, ἀξιοποίηση τῶν ἐθνικῶν κοιτασμάτων φυσικοῦ ἀερίου μέ οἰκονομικό ἐνδιαφέρον. Γιά τό θέμα αὐτό θά ὑπάρξουν σύντομα καί νέες ἀνακοινώσεις», ἀνέφερε σέ μήνυμά του ὁ Πρωθυπουργός, πού γιά πρώτη φορά κατά τή διάρκεια τῆς θητείας του, οὐσιαστικά ἀναφέρθηκε στό πρόγραμμα upstream. Πηγές τῆς ἀγορᾶς ἀναφέρουν ὅτι στόχοι φυσικοῦ ἀερίου ἔχουν ἐντοπιστεῖ στίς παραχωρήσεις δυτικά καί νοτιοδυτικά τῆς Κρήτης, καθώς καί στά Ἰωάννινα (Energean, ὅπου ἤδη ἔχει πραγματοποιηθεῖ σεισμική ἔρευνα). Ἐπίσης, ἀναμένεται μέ ἐνδιαφέρον ἡ ἑρμηνεία τῶν δεδομένων πού ἀντλήθηκαν ἀπό τίς σεισμικές ἔρευνες στόν Κυπαρισσιακό Κόλπο καί στό Ἰόνιο (ΕΛΠΕ). Ἄλλως τε, τονίζεται ὅτι διαπιστωμένο κοίτασμα φυσικοῦ ἀερίου τῆς τάξεως τοῦ 1 BCM ὑπάρχει στό Κατάκολο Ἠλείας (Energean) καί ἐκτιμᾶται ὅτι θά ἦταν δυνατό νά καλύψει τοπικές ἀνάγκες.

Ἁπτές ἀποδείξεις 

Πάντως, παράγοντες τῆς ἀγορᾶς τονίζουν ὅτι, πέρα ἀπό τό θετικό τῶν προθέσεων τοῦ Πρωθυπουργοῦ νά δώσει ὤθηση στήν ἀξιοποίηση τῶν ἐνεργειακῶν ἀποθεμάτων, ἀναμένονται καί κινήσεις μέ πρακτικό ἀντίκρισμα. Οὐσιαστικά, ὑπογραμμίζουν ὅτι δέν θά πρέπει τά ἐρευνητικά καί ἀναπτυξιακά προγράμματα νά ἀντιμετωπίσουν τίς γνωστές γραφειοκρατικές ἀγκυλώσεις σέ ἐπίπεδο δημόσιας διοίκησης καί τήν ἀναποφασιστικότητα σέ περιφερειακό καί τοπικό ἐπίπεδο. Ὑπενθυμίζεται ὅτι στά δυτικά καί νοτιοδυτικά τῆς Κρήτης τό σχῆμα Total – ExxonMobil – ΕΛΠΕ ἀναμένουν νά ἀπεμπλακεῖ ἀπό τή δικαστική περιπέτεια ἡ προοπτική διενέργειας σεισμικῆς ἔρευνας, ἐνῷ σημαντικές καθυστερήσεις, λόγῳ γραφειοκρατικῶν διαδικασιῶν τῆς διοικήσεως, τοπικῆς καί κεντρικῆς, καταγράφονται καί στίς ἄλλες περιοχές (πχ. μεγάλες καθυστερήσεις στίς ἐγκρίσεις τῶν μελετῶν περιβαλλοντικῶν ἐπιπτώσεων).

Πρίν λίγες ἡμέρες μέ ἀνακοίνωσή της ἡ Ἑλληνική Διαχειριστική Ἑταιρεία Ὑδρογονανθράκων ΑΕ (ΕΔΕΥ ΑΕ) ἀνέφερε ὅτι ἡ διεθνής ἑταιρεία προσκτήσεως καί ἐπεξεργασίας θαλάσσιων γεωφυσικῶν δεδομένων Shearwater ὁλοκλήρωσε γιά λογαριασμό τῶν ΕΛΠΕ, τήν δεύτερη θαλάσσια γεωφυσική (σεισμική) ἔρευνα στό βόρειο Ἰόνιο Πέλαγος. Τό ἐρευνητικό αὐτό πρόγραμμα ἀποτελεῖ συνέχεια τῶν ἐρευνῶν, πού ὁλοκληρώθησαν στίς ἀρχές Φεβρουαρίου 2022 στό νότιο Ἰόνιο. Ὁ στόχος τῶν ἐρευνῶν, πού ἦταν νά ἀξιολογηθοῦν τό μέγεθος τῶν δυνητικῶν ἀποθεμάτων φυσικοῦ ἀερίου τῆς χώρας, ἔρχεται σέ μία κρίσιμη στιγμή, ὅπου τό ἐνεργειακό κόστος αὐξάνεται σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο καί ἐπικεντρωνόμαστε σέ θέματα στρατηγικῆς ἀσφάλειας τοῦ ἐφοδιασμοῦ. Τό ἑπόμενο βῆμα στήν διαδικασία εἶναι ἡ ἐπεξεργασία τῶν συλλεγμένων δεδομένων, προκειμένου νά ἀναλυθοῦν καί νά ἀξιολογηθοῦν. Ἡ ποιότης καί ἡ ταχύτης ὑλοποιήσεως τῶν ἑπόμενων ἐργασιῶν ἀποτελοῦν προτεραιότητα, προκειμένου νά ὡριμάσουν οἱ σχετικές ἐπενδυτικές ἀποφάσεις γιά τίς συγκεκριμένες περιοχές.

Μάλιστα, ὁ κ. Ἀριστοφάνης Στεφᾶτος, Διευθύνων Σύμβουλος τῆς ΕΔΕΥ, τῆς ἑταιρείας πού ἔχει τήν εὐθύνη ἐπίβλεψης γιά τήν ἀνάπτυξη τοῦ κλάδου Ἔρευνας καί Παραγωγῆς ὑδρογονανθράκων στήν Ἑλλάδα, καλωσόρισε τήν ὁλοκλήρωση τῶν σεισμικῶν ἐρευνῶν, δηλώνοντας: «Χαίρομαι ἰδιαίτερα μέ τήν ἐπιτυχῆ ὁλοκλήρωση καί τοῦ δεύτερου γύρου θαλάσσιων γεωφυσικῶν ἐρευνῶν. Ἐφαρμόσθηκαν αὐστηρά μέτρα γιά τήν προστασία τοῦ περιβάλλοντος καί τῆς θαλάσσιας ζωῆς, πού ὄχι μόνο πληροῦν, ἀλλά ξεπερνοῦν τά καθιερωμένα διεθνῆ πρότυπα γιά τήν ἐλαχιστοποίηση τῆς ἐπίδρασης καί μεγιστοποίηση τῆς παρακολούθησης καί προστασίας τῆς θαλάσσιας ζωῆς. Θά ἤθελα νά ἀναγνωρίσω τήν πολύ καλή συνεργασία μας μέ τά ΕΛΠΕ καί τήν Shearwater, πού ἀποτελεῖ παράδειγμα γιά τό πῶς μποροῦμε νά δημιουργήσουμε ἐπιτυχημένες συνεργασίες μέ ἐπενδυτές καί τεχνικούς ἐμπειρογνώμονες, προκειμένου νά ἱκανοποιήσουμε δύο ἐξ ἴσου σημαντικές προτεραιότητες: τήν ἐνίσχυση τῆς ἀσφάλειας τοῦ ἐνεργειακοῦ μας ἐφοδιασμοῦ μέ ταυτόχρονη προστασία τοῦ περιβάλλοντος καί τῆς φυσικῆς ὀμορφιᾶς τῆς χώρας μας».

Ἀπό τήν πλευρά του, ὁ κ. Rikard Scoufias, πρόεδρος τῆς ΕΔΕΥ ΑΕ, σχολίασε ὅτι «ἡ πρόοδος αὐτή ἀντιπροσωπεύει σημαντικά βήματα πρός τήν ἀξιοποίηση τῶν πόρων φυσικοῦ ἀερίου τῆς Ἑλλάδας καί σηματοδοτεῖ ἕνα σημαντικό βῆμα γιά περαιτέρω ἐνίσχυση τῆς ἀσφάλειας ἐφοδιασμοῦ καί ἀξιοποίηση τῶν ἐνεργειακῶν στρατηγικῶν ἐξελίξεων, πού τά τελευταῖα χρόνια ἔχουν κάνει τήν Ἑλλάδα σημαντικό ἐνεργειακό πρωταγωνιστή στήν περιοχή καί στήν Εὐρώπη».

Περισσότερη ἔρευνα 

Ὑπενθυμίζεται ὅτι μέ δηλώσεις της ἡ Γενική Γραμματέας Ἐνέργειας καί Ὀρυκτῶν Πρώτων Ὑλῶν τοῦ ΥΠΕΝ Ἀλεξάνδρα Σδούκου εἶχε «ζεστάνει» καί πάλι τό κλῖμα γιά τίς ἐξορύξεις. Ἀναφερόμενη, εἰδικά, στίς κινήσεις ἐνεργειακῆς θωράκισης τῆς χώρας μέσῳ τῆς ανάδειξής της σέ κόμβο διαμετακόμισης ἀλλά καί παραγωγό, ἡ κ. Σδούκου, κατά τήν τοποθέτησή της στό ἐνεργειακό συνέδριο EGYPS 2022, πού διεξήχθη στά τέλη τοῦ προηγούμενου μήνα στό Κάιρο, σημείωσε ὅτι «ἀπαιτεῖται περισσότερη ἔρευνα καί περισσότερη παραγωγή φυσικοῦ ἀερίου, ὡς ἐργαλείου μείωσης τῆς ἐνεργειακῆς ἐξάρτησής μας ἀπό χῶρες ἐκτός Ε.Ε.», λέγοντας μάλιστα ὅτι ἡ Ἑλλάδα παραμένει σέ μεγάλο βαθμό ἀνεξερεύνητη, εἰδικά στά βαθειά καί ἐξαιρετικά βαθειά νερά της. «Πρέπει, ἐπίσης, νά ἀναγνωρίσουμε τό γεγονός ὅτι ἡ διαρθρωτική ἀλλαγή τοῦ παγκόσμιου ἐνεργειακοῦ μείγματος, ἡ τρίτη πού θά συμβεῖ ἀπό τήν ἀρχή τῆς βιομηχανικῆς ἐπανάστασης, θά προκύψει μέ τήν πάροδο τῶν γενεῶν καί οἱ συνέπειές της δέν μποροῦν νά προβλεφθοῦν πλήρως». Συνεπῶς, ὅπως εἶπε, χρειάζεται νά ἐπιδιωχθεῖ σταδιακά καί μέ τόν ρυθμό πού μπορεῖ νά προσφέρει ἡ τεχνολογική καινοτομία, ὥστε νά διασφαλιστεῖ ὅτι ἡ μετάβασις αὐτή δέν θά ὑπονομεύσει τήν ἐνεργειακή ἀσφάλεια.

Πάντως, μέ βάση τίς ἀνακοινώσεις τῆς ΕΔΕΥ, μέ ἀφορμή τίς γεωφυσικές ἔρευνες, στίς ἀρχές Φεβρουαρίου, σέ θαλάσσιο οἰκόπεδο στό νότιο Ἰόνιο Πέλαγος, ὁ κ. Ἀριστοφάνης Στεφᾶτος δήλωσε ὅτι «πρόκειται γιά τό πρῶτο ἁπτό βῆμα μετά ἀπό περισσότερο ἀπό μισή δεκαετία προκειμένου νά ἀποκτήσουμε σαφήνεια ἀναφορικά μέ τή δυνατότητα τῆς Ἑλλάδας νά ἀξιοποιήσει τά θαλάσσια ἀποθέματα φυσικοῦ ἀερίου της». Ὁ ἴδιος πρόσθεσε ὅτι «ὅλα τά ἐμπλεκόμενα μέρη ἐκτέλεσαν τίς ἔρευνες ἀκολουθῶντας τά ὑψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα, ξεπερνῶντας ἀκόμα καί τίς βέλτιστες διεθνεῖς πρακτικές».

energia.gr

spot_img

2 ΣΧΟΛΙΑ

  1. Δυστυχώς, έχω πάψει πια να ελπίζω ότι θα εξορύξομε δικούς μας υ/α. “Ήμουν νιος και γέρασα”, που λέει η λαϊκή ρήση, βαρέθηκα ν’ ακούω ότι όπου νάναι αρχίζομε. Μακάρι να βγω ψεύτης, μα με τούτους τους ανίκανους, που μάς κυβερνούν, τους παραδομένους σε ξένα και εγχώρια συμφέροντα, δεν βλέπω φως.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Διαβάστε ακόμα

Stay Connected

2,900ΥποστηρικτέςΚάντε Like
2,740ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
21,900ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisement -spot_img

Τελευταία Άρθρα