Γιατί ἡ Ἑλλάς δέν καταγγέλλει τήν παραβίαση τῆς Διακηρύξεως τῶν Ἀθηνῶν;

Print Friendly, PDF & Email
- Advertisement -

Ὁ Ἐρντογάν τήν παρεβίασε δύο φορές: Μέ τίς προκλητικές δηλώσεις γιά τήν κατάληψη τῆς ἐλεύθερης Κύπρου καί μέ τό βέτο πού θέτει στήν ἄσκηση τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας μας στίς Ἀνατολικές Κυκλάδες – Θά νομιμοποιήσουμε διά τοῦ διαλόγου τίς γκρίζες ζῶνες;

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ κλιμακώνεται, μέ τήν Τουρκία νά ἀπαιτεῖ ἐπί τῆς οὐσίας νά παραιτηθοῦμε κυριαρχικῶν δικαιωμάτων μας στό Αἰγαῖο.

Αὐτό δείχνουν οἱ ἀνακοινώσεις καί τά δημοσιεύματα πού ἠκολούθησαν τήν ἐπίσημη ἀνακοίνωση τῆς ἐξαγγελίας τῶν δύο θαλάσσιων πάρκων (ἕνα στό Αἰγαῖο καί ἕνα στό Ἰόνιο), πού ἔγινε μέ τήν ἔναρξη τοῦ συνεδρίου «Οἱ Ὠκεανοί μας». Τό δρᾶμα εἶναι ὅτι ἡ Ἀθήνα δέν ἀντιδρᾶ. Μᾶς κατηγορεῖ ἡ Τουρκία ὅτι παραβιάζουμε τήν Διακήρυξη τῶν Ἀθηνῶν, καί γιά τήν ἑλληνική Κυβέρνηση δέν συντρέχει λόγος ἀντιδράσεως. Συνεχίζεται κανονικά τό πρόγραμμα «προσεγγίσεως», μέ τήν ἀνακοίνωση μάλιστα ὅτι στίς 13 Μαΐου θά πραγματοποιηθεῖ ἡ ἐπίσημος ἐπίσκεψις τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στήν Ἄγκυρα.

Καί ὅμως. Ἡ Τουρκία εἶναι πού παραβιάζει τήν Διακήρυξη τῶν Ἀθηνῶν, διά τῆς ἀμφισβητήσεως τῆς ἑλληνικῆς κυριαρχίας στό Αἰγαῖο. Καί εἶναι ἡ δεύτερη φορά μάλιστα πού τήν παραβιάζει στό μικρό χρονικό διάστημα πού ἔχει διαρρεύσει ἀπό τήν ἡμέρα τῆς ὑπογραφῆς της.

Εἶχαν προηγηθεῖ οἱ ἐξόχως προκλητικές δηλώσεις τοῦ Ταγίπ Ἐρντογάν, ὁ ὁποῖος ἀπαιτοῦσε ὁλόκληρη τήν Κύπρο, ὑποστηρίζοντας ὅτι τό 1974 ὁ τουρκικός στρατός θά ἔπρεπε νά φθάσει μέχρι τίς νότιες ἀκτές τῆς Μεγαλονήσου…

Μετά ἀπό αὐτήν τήν συμπεριφορά, τί ἄραγε περιμένει ἡ Ἀθήνα καί δέν σπεύδει νά καταγγείλει τήν Διακήρυξη τῶν Ἀθηνῶν; Γιά ποιόν λόγο συνεχίζει μία προσέγγιση πού ἔχει ἀποδειχθεῖ ἀτελέσφορη; Γιά ποιόν λόγο ὁ Πρωθυπουργός συνεχίζει νά ὁμιλεῖ γιά «ἀδιαμφισβήτητη βελτίωση τῶν ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων»; Πόθεν τεκμαίρεται ἡ βελτίωσις αὐτή; Τό μόνο πού βλέπουμε εἶναι ὅτι ἔχει ἀποκομίσει ὀφέλη ἡ Ἄγκυρα, χωρίς νά ἔχει κάνει οὔτε κἄν ἕνα βῆμα προσεγγίσεως. Καί κατόπιν τούτου ἐρωτᾶμε καί πάλι: Γιά ποιόν λόγο ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις δέν σπεύδει νά καταγγείλει τήν Διακήρυξη τῶν Ἀθηνῶν;

Τήν ἴδια στιγμή, ἡ γείτων κλιμακώνει τήν πολεμική της, ἐξαπολύοντας μπαράζ ἀνυποστάτων κατηγοριῶν εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος, τήν ὁποία φθάνει ἐμμέσως νά κατηγορεῖ γιά ἀθέτηση τῶν συμφωνηθέντων. Γιά ποιόν λόγο λοιπόν ἐπιμένει ἡ Κυβέρνησις στήν πραγματοποίηση τῆς ἐπισήμου ἐπισκέψεως τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στήν Ἄγκυρα; Ἡ ὁποία μάλιστα καί χθές ἐπιβεβαιώθηκε ἐκ νέου, μέ ἡμερομηνία τήν 13η Μαΐου καί ὄχι τήν 14η, ὅπως ἀρχικῶς εἶχε ἀνακοινωθεῖ. Κατά τοῦτο, δικαιώνεται ἡ «Ἑστία», ἡ ὁποία εἶχε ἐπισημάνει ὅτι θά ἦταν ἀτυχές νά εὑρίσκεται ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός στήν Τουρκία τήν ἡμέρα (14/5) κατά τήν ὁποία ἡ ἀκριτική Ἀλεξανδρούπολις ἑορτάζει τήν ἐπέτειο τῆς ἀπελευθερώσεώς της.

Ἡ συμπεριφορά τῆς Ἀγκύρας δεικνύει ὅτι οὐδόλως ἔχει ἀποστεῖ τῶν διεκδικήσεών της εἰς βάρος τῆς ἑλληνικῆς κυριαρχίας. Μάλιστα σέ κάθε κλιμάκωση τῶν ἀπαιτήσεών τους, οἱ Τοῦρκοι προσθέτουν καί μίαν ἀκόμη διεκδίκηση. Ἐν προκειμένῳ, πέρα ἀπό τούς ἰσχυρισμούς τους γιά δῆθεν δικαιώματα στίς θαλάσσιες ζῶνες τῶν Κυκλάδων, «ἀνεκάλυψαν» καί τό σύμπλεγμα τῆς νησῖδος Σύρνα, στό βόρειο Καρπάθιο πέλαγος, κοντά στήν Ἀστυπάλαια, γιά τό ὁποῖον ὑποστηρίζουν ὅτι ἀποτελεῖ «γκρίζα ζώνη» ἀπροσδιορίστου κυριαρχίας. Τό σύμπλεγμα πάντως ἔχει περιληφθεῖ στό πρόγραμμα Natura 2000 ὡς ζώνη εἰδικῆς προστασίας, κάτι πού πάντως οὐδόλως λαμβάνει ὑπ’ ὄψιν της ἡ Ἄγκυρα.

Παρά ταῦτα, ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἐπιμένει νά βλέπει «ἀδιαμφισβήτητη βελτίωση τῶν ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων» καί δηλώνει: «Ἡ Ἑλλάδα ἀσκεῖ κυριαρχία καί τά κυριαρχικά της δικαιώματα μέ βάση τό διεθνές δίκαιο καί τό δίκαιο τῆς θάλασσας καί μοῦ προκαλεῖ ἐντύπωση ἡ παντελῶς ἀδικαιολόγητη ἀντίδραση τῆς Τουρκίας γιά μιά κίνηση μέ περιβαλλοντικό περιεχόμενο. Θά προχωρήσουμε στήν δημιουργία τῶν πάρκων ὅπως δεσμευτήκαμε στό πρόσφατο συνέδριο στήν Ἀθήνα. Δέν θεωρῶ ὅτι ἡ βελτίωση τῶν Ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων ἡ ὁποία εἶναι ἀδιαμφισβήτητη καί μετρήσιμη ὁδηγεῖ στήν ὑπόθεση ἐργασίας, ὅτι οἱ θέσεις τῆς Τουρκίας γιά τήν ΑΟΖ ἔχουν ἀλλάξει καί παραμένουν βαθιά προβληματικές γιά τήν πατρίδα μας, ἀλλά αὐτό δέν μᾶς ἐμποδίζει ἀπό τό νά χτίσουμε μιά θετική ἀτζέντα. Αὔριο, γιά παράδειγμα, θά βρεθῶ στή Μυτιλήνη καί στά νησιά τοῦ ἀνατολικοῦ Αἰγαίου, καθώς Τοῦρκοι μποροῦν νά ταξιδεύουν στά νησιά αὐτά χωρίς βίζα».

Ἡ Ἄγκυρα ὅμως δέν φαίνεται νά συμφωνεῖ μέ τόν Ἕλληνα Πρωθυπουργό ὡς πρός τό ἐπίπεδο τῶν σχέσεων τῶν δύο χωρῶν, καθώς ἡ σκυτάλη τῶν προκλήσεων πέρασε στό Ὑπουργεῖο Ἀμύνης, τό ὁποῖο ἐξέδωσε ἀνακοίνωση διά τῆς ὁποίας ὑποστηρίζει ὅτι θά ἀποτρέψει τίς προσπάθειες τῆς Ἑλλάδος νά καθιερώσει μονομερές καθεστώς.

Ἀναφέρει ἡ ἀνακοίνωσις: «Ἀπό τό ἑλληνικό ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν στίς 8 Ἀπριλίου ἀνακοινώθηκε ὅτι θά κηρυχθοῦν δύο μεγάλα θαλάσσια πάρκα στό Αἰγαῖο καί στό Ἰόνιο Πέλαγος. Τό ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν μας ἔχει προβεῖ στίς ἀπαραίτητες διπλωματικές ἐνέργειες σχετικά μέ τά πάρκα πού σχεδιάζονται νά κηρυχθοῦν καί ἔχει δηλώσει ὅτι μονομερεῖς de facto καταστάσεις στά νησιά καί νησῖδες τοῦ Αἰγαίου πού δέν ἔχει καθοριστεῖ ἡ κυριαρχία τους, δέν θά γίνουν ἀποδεκτές καί δέν θά ἐπιφέρουν νομικές συνέπειες. Ὡς ὑπουργεῖο παραμένουμε σέ ἐπαγρύπνηση, προκειμένου νά προστατεύσουμε τά δικαιώματα καί τά συμφέροντά μας στό Αἰγαῖο, γιά νά ἀποτρέψουμε τίς προσπάθειες τῆς Ἑλλάδας νά καθιερώσει μονομερές καθεστώς».

Πῶς συμβιβάζεται ἡ ρητορική αὐτή μέ τήν «ἀδιαμφισβήτητη βελτίωση τῶν ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων», γιά ἐμᾶς τοὐλάχιστον εἶναι μυστήριο.

Καί ὁ τουρκικός Τύπος πάντως ἐπιτίθεται ὁμαδικῶς κατά τῆς Ἑλλάδος. Ἡ φιλοκυβερνητική Hürriyet ἀναφέρει: «Παρά τίς προειδοποιήσεις, ἡ Ἀθήνα ἀνήγγειλε θαλάσσιο πάρκο στό Αἰγαῖο», ἐνῷ ὑποστηρίζει ὅτι: «Σύμφωνα μέ τούς χάρτες πού δημοσιεύονται στά ἑλληνικά μέσα ἐνημέρωσης, τό θαλάσσιο πάρκο πού πρόκειται νά δημιουργηθεῖ στό Αἰγαῖο καλύπτει μιά περιοχή πού περιλαμβάνει περίπου 45 νησῖδες καί βραχονησῖδες, ξεκινῶντας ἀπό τό νησί τῶν Σπετσῶν κοντά στήν Ἀθήνα μέχρι τίς ἀκτές τοῦ νησιοῦ τῆς Νισύρου στήν περιοχή τῶν Δωδεκανήσων».

Ἐπίσης οἱ περισσότερες ἐφημερίδες κυκλοφόρησαν χθές μέ τίτλους, κοινός παρονομαστής τῶν ὁποίων ἦταν ἡ φράσις «Δέν θά τό ἐπιτρέψουμε».

Συγκεκριμένα ἀναφέρουν:

Ἡ ἐθνικιστική Türkiye Gazetesi: «Προειδοποίηση γιά τό Αἰγαῖο πρός τήν Ἑλλάδα: Δέν θά τό ἐπιτρέψουμε».

Ἡ Milliyet: «Ἀντίδραση στήν Ἀθήνα γιά τό θαλάσσιο πάρκο: Δέν θά τό ἐπιτρέψουμε».

Ἡ ἰσλαμιστική Yeni Akit: «Δέν θά ἐπιτρέψουμε νά γίνει τό ἑλληνικό θαλάσσιο πάρκο».

Ἡ YeniBirlik: «Προειδοποίηση στήν Ἑλλάδα. Ἡ Ἀθήνα ἀποκαλύπτει τό σχέδιο στό Αἰγαῖο στό ὁποῖο ἀντέδρασε ἡ Τουρκία – Ἡ Τουρκία δέν θά τό ἐπιτρέψει».

Ὅλα δείχνουν ἐνορχηστρωμένη δράση τῆς Τουρκίας ἔναντι τῆς ὁποίας ἡ Ἑλλάς παραμένει ἀκόμη διστακτική.

estianews.gr

spot_img

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Και βέβαια οι Τούρκοι απαιτούν, αφού ξέρουν ότι εμείς υποχωρούμε. Ο Μητσοτάκης μοιάζει περισσότερο με σταθμάρχη τής Άγκυρας στην Αθήνα, παρά με πρωθυπουργό μιάς κάποιας ανεξάρτητης και κυρίαρχης Ελλάδας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Διαβάστε ακόμα

Stay Connected

2,900ΥποστηρικτέςΚάντε Like
2,767ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
30,900ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisement -

Τελευταία Άρθρα