Γιά τήν ταμπακιέρα οὐδέν!

Print Friendly, PDF & Email
- Advertisement -

Ἀναταραχή στό Μέγαρο Μαξίμου ἀπό τό πρωτοσέλιδο τῆς «Ἑστίας» γιά τό μήνυμα τῆς κ. Μητσοτάκη στόν ἐπιχειρηματία Εὐάγγελο Μαρινάκη – Ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος ἐπεχείρησε νά διαψεύσει, παραπέμποντας σέ δήλωση… ἰδιώτη, ἐνῷ ἄλλοι ἐπικαλοῦνται «κύκλους»

Τήν Κυριακή, πιστοί στίς ἀρχές τῆς δημοσιογραφικῆς δεοντολογίας καί ἀφοῦ διασταυρώσαμε τίς πληροφορίες μας ἀπό τοὐλάχιστον δύο πηγές, δημοσιεύσαμε τήν εἴδηση ὅτι ἡ σύζυγος τοῦ Πρωθυπουργοῦ, Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, ἔστειλε μήνυμα στόν ἐπιχειρηματία Εὐάγγελο Μαρινάκη, μέ τόν ὁποῖο ἡ Κυβέρνηση βρίσκεται σέ διάσταση μετά τίς ἀποκαλύψεις τοῦ «Βήματος» περί μονταζιέρας, καί τοῦ ζήτησε νά τά βροῦν.

  • Τοῦ Μανώλη Κοττάκη

Μέ καθυστέρηση σχεδόν ἑνός εἰκοσιτετραώρου ἀπό τήν ἀνάρτηση τοῦ πρωτοσέλιδου στήν ἱστοσελίδα μας στό Facebook καί ἀφοῦ τό θέμα ἀναπαρήχθη εὐρέως στά μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης, χθές τό πρωΐ ὁ δημοσιογράφος Χρῆστος Ράπτης, ὁ ὁποῖος ἦταν παρών στή συνάντηση στήν οἰκία τοῦ ἐπιχειρηματία μέ τούς δύο ὑπουργούς (μαζί μέ ἄλλους), θεώρησε ὅτι ἐθίγη ἡ ὑπόληψή του καί μέ μία δήλωσή του παρενέβη στρεφόμενος κατά τοῦ ὑπογράφοντος. Ἀπειλεῖ μέ προσφυγές στά ποινικά καί ἀστικά δικαστήρια, καθώς θεωρεῖ ὅτι τόν ἐμφανίσαμε νά εἶδε τό μήνυμα πού ἐπεδείχθη στήν πολυπληθῆ ὁμήγυρη, ἡ ὁποία ἦταν συγκεντρωμένη ἐκεῖνο τό βράδυ στήν οἰκία τοῦ ἐπιχειρηματία. Λίγα λεπτά ἀργότερα, ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος Παῦλος Μαρινάκης ἐξαπέλυσε δριμεῖα ἐπίθεση κατά τῆς ἐφημερίδας μας ἐπικαλούμενος τήν δήλωση τοῦ κυρίου Χρήστου Ράπτη, μᾶς κατηγόρησε ὅτι παραβιάσαμε κατά πολύ τήν κόκκινη γραμμή, ὅτι στοχοποιοῦμε συζύγους καί οἰκογένειες, ἐνῷ κατέληξε ὑποστηρίζοντας ὅτι θέλουμε νά… ρίξουμε τόν ἐκλεγμένο πρωθυπουργό τῆς χώρας. Ἡ «Ἑστίαw δημοσιεύει σήμερα στό πλῆρες περιεχόμενό τους, καί τίς δηλώσεις τοῦ κυρίου Ράπτη καί τίς δηλώσεις τοῦ κυβερνητικοῦ ἐκπροσώπου, γιά νά διαπιστώσει τό ἑξῆς ἁπλό: Γιά τήν ταμπακιέρα οὐδέν! Ἡ Κυβέρνηση ἐπικαλεῖται ἕναν…. ἰδιώτη πού παρίστατο σέ μία συγκέντρωση στήν ὁποία προσῆλθαν οἱ ὑπουργοί, γιά νά διαπραγματευτοῦν μέ ἐπιχειρηματία τήν μείωση τῆς ἔντασης τῆς ἐναντίον της κριτικῆς, γιά νά ἐπιχειρήσει νά διαψεύσει τό δημοσίευμά μας.

Ὅπως γνωρίζει καλά ὁ κύριος Μαρινάκης, δύο ἄνθρωποι θά μποροῦσαν νά διαψεύσουν αὐτήν τήν πληροφορία μέ δημόσια δήλωσή τους. Αὐτός πού φέρεται ὅτι ἔστειλε τό μήνυμα καί ἐκεῖνος πού ἐμφανίζεται ὅτι τό ἔλαβε, ἐπιδεικνύοντάς το σέ τρίτους, σύμφωνα μέ τίς ἀξιόπιστες πηγές μας. Δέν τό ἔκανε οὔτε ὁ ἕνας οὔτε ὁ ἄλλος. Ἐκκωφαντική ἡ σιωπή. Ἀντί νά κρύβεται, λοιπόν, ἡ Κυβέρνηση πίσω ἀπό ἕναν τρίτο, μέ τόν ὁποῖο δέν ἀσχοληθήκαμε κάν πέραν τῆς παρουσίας του στήν οἰκία ἐκεῖ τήν συγκεκριμένη βραδιά (τήν ὁποία ἐπιβεβαιώνει), ἀφοῦ δέν τό διαψεύδουν οἱ λοιποί ἐμπλεκόμενοι, τό δημοσίευμά μας ἰσχύει ἀπολύτως. Οἱ πηγές μας εἶναι ἀκριβεῖς. Πόσῳ μᾶλλον πού τήν ἴδια πληροφορία, ἐνισχυμένη μάλιστα μέ τήν προσθήκη ὅτι ἡ σύζυγος τοῦ Πρωθυπουργοῦ τηλεφώνησε στόν ἐπιχειρηματία ἐκείνη τήν ἡμέρα γιά νά τοῦ διαμαρτυρηθεῖ, τήν δημοσιεύει στήν πρώτη της σελίδα καί ἡ ἐφημερίδα Documento, μέ τήν ὁποία στό παρελθόν ἡ Κυβέρνηση εἶχε ἀνοιχτούς λογαριασμούς.

Δέν θά ἀσχοληθοῦμε γιατί ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος ἐπιτίθεται στήν «Ἑστία» καί ὄχι καί σέ μία ἀκόμη ἐφημερίδα πού ἀποκάλυψε τήν ἴδια ἀκριβῶς πληροφορία. Ξέρουμε τήν αἰτία. Ὁ χρόνος θά ἀποκαλύψει τό γιατί. Ἀλλά δέν μᾶς ἀφορᾶ. Ὅσον ἀφορᾶ τίς κατηγορίες τοῦ κυρίου Μαρινάκη περί παραβίασης τῆς κόκκινης γραμμῆς καί περί δῆθεν ἐπιχείρησης πτώσης τῆς Κυβέρνησης, δύο παρατηρήσεις: Στά ἑφτά χρόνια πού διευθύνω αὐτήν τήν ἐφημερίδα, τῆς ὁποίας δέν εἶμαι ἐκδότης ἀλλά διευθυντής, μετά τήν τιμή πού μοῦ ἔκανε ὁ Ἰωάννης Φιλιππάκης, οὐδέποτε ἀσχοληθήκαμε μέ τήν σύζυγο τοῦ Πρωθυπουργοῦ. Στήν συγκεκριμένη περίπτωση, ὅμως, ἀσχοληθήκαμε γιά λόγους θεσμικούς καί ὄχι γιά λόγους προσωπικούς. Στήν δημοσιογραφία εἶναι εἴδηση, εἶναι πολιτικό θέμα, ἄν ἐμπλέκεται ἐξωθεσμικά στήν διένεξη μίας Κυβέρνησης μέ ἕνα ἐπιχειρηματικό κέντρο ἕνα οἰκεῖο πρόσωπο στόν ἐκλεγμένο Πρωθυπουργό τῆς χώρας, χωρίς νά ἔχει τήν δημοκρατική νομιμοποίηση.

Ἡ μόνη κόκκινη γραμμή πού παραβιάζεται στήν συγκεκριμένη περίπτωση, εἶναι ἡ ἀπόπειρα τῆς Κυβέρνησης νά μᾶς ἀπαγορεύσει τήν ἄσκηση τοῦ δημοσιογραφικοῦ ἐπαγγέλματος καί νά μᾶς ἐκφοβίσει μέσῳ τρίτων. Παραβιάζοντας ὠμά τό ἄρθρο 14 τοῦ Συντάγματος. Αὐτή εἶναι ἡ δική μας κόκκινη γραμμή καί, δυστυχῶς, ἡ Κυβέρνηση μέ τήν παραληρηματικοῦ τύπου δήλωση τοῦ κυβερνητικοῦ ἐκπροσώπου τήν παραβιάζει κατά πολύ.

Ὅσον ἀφορᾶ τήν δῆθεν ἀπόπειρα πτώσης τοῦ ἐκλεγμένου Πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας: τήν προηγούμενη ἑβδομάδα ἡ Κυβέρνηση κατηγοροῦσε τόν ἐπιχειρηματία Εὐάγγελο Μαρινάκη ὅτι ἀποπειρᾶται τήν πτώση της σέ συνεργασία μέ τόν πρόεδρο τοῦ ΠΑΣΟΚ, Νῖκο Ἀνδρουλάκη. Εἰπώθηκαν, μάλιστα, βαριές κουβέντες στή Βουλή ἀπό τόν Πρωθυπουργό, ὁ ὁποῖος μίλησε «γιά φουσκωμένα πορτοφόλια πού ἐξαγοράζουν» καί κάλεσε ὅποιον θέλει νά τόν ἀνατρέψει νά κατέλθει στόν πολιτικό στίβο.

Χθές ἡ Κυβέρνηση μέ ἀφορμή τό πρωτοσέλιδο τῆς «Ἑστίας» κατηγορεῖ ἐμᾶς ὅτι ἐπιχειροῦμε νά τήν ρίξουμε. Αὔριο δέν ξέρει κανείς ποιόν θά κατηγορήσει! Λυπούμεθα. Δέν διεκδικοῦμε αὐτό τό προνόμιο. Μέ τίς δηλώσεις πού ἔκανε ὁ κύριος Μητσοτάκης στήν Βουλή, ἔχει «καταδείξει» ξεκάθαρα ἄλλους, ὅτι ἀπεργάζονται τήν πτώση του.

Ἐμεῖς εἴμαστε προσηλωμένοι στήν δημοκρατική ἀρχή. Ἡ ἄσκηση τῆς ἐλευθεροτυπίας σέ αὐτήν τήν χώρα ἐνισχύει τήν δημοκρατία καί τούς θεσμούς. Δέν τούς ἀποδυναμώνει. Τό νά ἰσχυρίζεται κανείς ὅτι δύο δημοσιεύματα, ἕνα τοῦ «Βήματος» γιά τό μοντάζ τῶν ἠχητικῶν τῶν Τεμπῶν καί ἕνα δικό μας γιά τήν περίφημη συνάντηση τῶν δύο ὑπουργῶν σέ οἰκία ἐπιχειρηματία, βλάπτουν τήν δημοκρατία καί ὑπονομεύουν τήν ἐκλεγμένη Κυβέρνηση τοῦ τόπου, σημαίνει μόνον ἀνασφάλεια καί ἀποξένωση ἀπό τό λαϊκό αἴσθημα. Ἀλλά αὐτό δέν εἶναι δικό μας πρόβλημα. Ἡ ἀποστολή μας εἶναι νά δημοσιεύουμε εἰδήσεις καί αὐτό θά συνεχίσουμε νά κάνουμε. Οἱ ἀξίες πού μᾶς κληροδότησαν οἱ ἱδρυτές τῆς «Ἑστίας», εἶναι ὁ ὁδηγός μας καί σκοπεύουμε νά τίς τιμήσουμε. Εἰς πεῖσμα.

ΕΣΤΙΑ

spot_img

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Ο ΕΠΙΜΕΝΩΝ ΝΙΚΑ -ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΤΕ ΚΥΡΙΕ ΜΑΝΩΛΗ ΚΟΤΤΑΚΗ .
    ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΓΕΡΑΣ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ.
    ΠΑΝΤΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ -ΣΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ-ΚΑΙ Η ΣΤΥΜΜΕΝΗ ΛΕΜΟΝΟΚΟΥΠΑ.
    Υ.Γ ΠΑΝΤΩΣ Η ΕΣΤΙΑ -ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΖΑΜΕ ΚΑΠΟΥ 65 ΧΡΟΝΙΑ -ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΗΤΑΝ ΣΚΑΝΔΑΛΟΘΗΡΙΚΗ .
    ΑΛΗΘΕΙΑ ΛΕΜΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΗΣ .

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Διαβάστε ακόμα

Stay Connected

2,900ΥποστηρικτέςΚάντε Like
2,767ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
30,600ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisement -

Τελευταία Άρθρα