Απάντηση στον κ. Τσουκαράκη από τον Σγος ε.α Κων/νο Λιούτα

κ. Τσουκαράκη,

Μόλις πριν λίγες μέρες διάβασα τις ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ προς τους ε.ε. συναδέλφους σας ένεκα της αποστρατείας σας.

Τρεις μόλις μέρες μετά την αποστρατεία σας, με ανοιχτή επιστολή προς εμένα μου προσάπτετε άγνοια του θεσμικού πλαισίου της Ένωσης Αποστράτων, η οποία δήθεν με οδηγεί σε ερμηνευτικά λάθη και άλματα, προφανώς νοητικά. 

Ερευνώντας, προσπάθησα να βρω στοιχεία και πτυχές που αγνοούσα αλλά τελικά δεν υπήρχε τίποτα από αυτό που ήδη γνώριζα από τη δεκαετή ενασχόλησή μου με τα κοινά των αποστράτων, τα έξι δε από αυτά ως πρόεδρος της ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας.

Ως εκ’ τούτου το μόνο που μου απέμεινε ως βεβαιότητα ήταν ότι εσείς θεωρείτε πως η δική μου άγνοια, σε σχέση με τη δική σας επιστημονική κατάρτιση και γνώση, οφείλεται σε αδυναμία, από πλευράς μου, κατανόησης του νόμου.

Αν και αμφότεροι αποφοιτήσαμε από τη ΣΤΥΑ, στην πορεία εσείς υπηρετήσατε τις ΕΔ ως δικαστικός γραμματέας, ειδικότητα που ενδεχομένως σας δίνει την πεποίθηση της νομικής αυθεντίας, ως προς εμένα, που υπηρέτησα την ΠΑ και αποστρατεύθηκα ως ελεγκτής αναχαίτισης. Θέλω όμως να πιστεύω ότι τα μαθήματα δικαίου που παρακολούθησα ως μέρος των ανώτατων πολυετών σπουδών μου, παράλληλα με την εργασία μου, μου δίνουν τη δυνατότητα να κατανοήσω απλές διατάξεις ενός νόμου.   

Καλοσύνη σας που, τουλάχιστον, μου αναγνωρίζετε τον αγώνα μου για τη ΣΤΥΑ και την αναβάθμισή της, το οποίο μεταφράζω και σε δικό σας, εκτιμώ ανυπόκριτο, ενδιαφέρον. Δράττοντας της ευκαιρίας ειλικρινά είχα πάντα την απορία πως είναι δυνατόν ένας απόφοιτος της σχολής μας ο οποίος ήταν παρόν στη Βουλή, ως ομιλητής, όταν συζητούνταν η διάλυσή της δεν βρήκε να πει ούτε, μα ούτε, μια λέξη. Τόσα χρόνια ο σύλλογος αποφοίτων ΣΤΥΑ, με την καθολική υποστήριξη των αποφοίτων, διεξάγει έναν αγώνα για τη μετονομασία της νέας σχολής. Πολλές φορές σας ζητήθηκε να πάρετε πρωτοβουλίες και να στηρίξετε αυτόν τον αγώνα, τι άραγε κάνατε γι αυτό;

Ανακαλώ στη μνήμη τις εκατοντάδες ανακοινώσεις και παρεμβάσεις σας προς κάθε θεσμό της πολιτείας υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, τον αγώνα σχεδόν κάθε κοινωνικής ομάδας και δεν θυμάμαι ούτε μια που να αναφέρεται σε θέματα των αποστράτων και κυρίως τα οικονομικά. Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι τώρα, με την αποστρατεία σας, ανακαλύψατε ότι υπάρχουν και οι συνταξιούχοι στρατιωτικοί. Καλωσορίσατε κ. Τσουκαράκη στην οικογένειά των αποστράτων, σας εύχομαι υγεία και κάθε επιτυχία στις όποιες μετα υπηρεσιακές επιλογές σας.            

Επανερχόμενος στην υποτιθέμενη άγνοιά μου εύκολα μπορεί κάποιος να διαπιστώσει, ανατρέχοντας στα websites των ΕΑΑΑ, ΕΑΑΣ και ΕΑΑΝ, ότι και οι τρεις Ενώσεις Αποστράτων απαιτούν, από την ίδρυσή τους εδώ και δεκαετίες, συγκεκριμένα δικαιολογητικά για την εγγραφή των μελών, όπως ΦΕΚ αποστρατείας, απονομή μερίσματος από τα Μετοχικά Ταμεία, αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και φωτογραφία για την έκδοση δελτίου ταυτότητος των ΕΑΑ καθώς σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ΝΔ 1171/72 «Έκαστον των μελών των ενώσεων εφοδιάζεται δια ειδικού δελτίου ταυτότητος υπογραφόμενου υπό του προέδρου εφ’ ου επικολλάται η φωτογραφία του κατόχου και τίθεται η σφραγίς της Ένωσης». 

Σε καμία διάταξη της κείμενης νομοθεσίας δεν προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία ή υποχρέωση του ΜΤΑ να υποβάλλει τα στοιχεία των μερισματούχων στην ΕΑΑΑ για την εγγραφή τους, ως μέλη. Είναι ατομική ευθύνη του καθενός να υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά έτσι όπως αυτά ορίζονται από τις αποφάσεις του ΔΣ της Ένωσης. 

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ένας δημοκράτης όπως εσείς προσεγγίζει και  ερμηνεύει το  Νομοθετικό Διάταγμα της δικτατορίας και την ατομική εγγραφή των μελών στις Ενώσεις Αποστράτων με όρους υποχρεωτικούς και αναγκαστικούς.

Η αναγκαστική, αυθαίρετη, εγγραφή αποστράτων στην Ένωση ή στον εκλογικό της κατάλογο, χωρίς αίτησή τους θα παραβίαζε βασικά συνταγματικά δικαιώματα της ελεύθερης βούλησης των Ελλήνων να συμμετέχουν ή μη σε σωματεία, συλλόγους και ενώσεις.

Σύμφωνα με τη νομολογία του ΣΤΕ (βλ. Σ.τ.Ε. Ολομ. 3198/1990, 2540/1999, 3942/2001) η ελευθερία της σωματειακής οργανώσεως των πολιτών, που απορρέει από την κατοχυρώνουσα το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι διάταξη του άρθρου 12 του Συντάγματος, περιλαμβάνει το δικαίωμα του καθενός από αυτούς να ιδρύει σωματείο, να μετέχει σε σωματείο της εκλογής του και να αποχωρεί ανεμποδίστως από αυτό. Η ελευθερία εξ’ άλλου του πολίτη να μη μετέχει καθόλου σε σωματείο, που απορρέει από τη γενική ελευθερία του ατόμου, την οποία επίσης κατοχυρώνει το Σύνταγμα (άρθρο 5), αποκλείει τον εξαναγκασμό του να προβεί στην ίδρυση σωματείου ή να συμμετάσχει σε υφιστάμενο.

Στην ανοιχτή σας επιστολή-απάντηση, γιατί απάντηση; καθώς δεν απευθύνθηκα σε σας προσωπικά, καταλήγετε ότι, «Η ερμηνεία του κου Λιούτα ότι ναι μεν υποχρεωτικά παρακρατείται η συνδρομή, αλλά εγγραφή δεν υπάρχει εάν δεν το αιτηθεί τον ίδιο το εν αποστρατεία στέλεχος δεν είναι σωστή. Μπορεί να κάνω και λάθος. Δεν ξέρω». 

Δηλαδή αφού πρώτα μου προσάπτετε άγνοια και νοητικά άλματα μετά αναγνωρίζετε ότι η κρίση σας αυτή μπορεί να είναι και λανθασμένη. Ειλικρινά δεν το περίμενα για τη δική σας αυθεντία, να δημιουργείτε δημόσια εντυπώσεις εις βάρος ενός ανθρώπου, ο οποίος δεν σας προκάλεσε, εγκαλώντας τον ως αδιάβαστο κ.λ.π χωρίς να είστε βέβαιος για αυτούς τους χαρακτηρισμούς.

κ. Τσουκαράκη,

Θα μου επιτρέψετε, συναδελφικά, να σας πω ότι ο χώρος των αποστράτων δεν είναι ίδιος με τις ΕΔ. Αντί για Γενικά Επιτελεία και «άφωνους» εκ του νόμου Αρχηγούς έχουμε μέλη, αιρετά ΔΣ και προέδρους με ελευθερία λόγου και έκφρασης.      

Ο υποφαινόμενος έχει μιλήσει πολλές φορές δημόσια για την ανάγκη εκσυγχρονισμού και προσαρμογής του θεσμικού πλαισίου της ΕΑΑΑ. Θέλω να πιστεύω ότι σ’ αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλλεται και εσείς εποικοδομητικά.

Συναδελφικά,

Σγος ε.α Κων/νος Λιούτας     

https://www.militaire.gr/apantisi-stin-anoichti-epistoli-tsoykaraki/