Ανάλυση της Συμφωνίας Ελλάδας- Ιταλίας..

Print Friendly, PDF & Email
- Advertisement -

του Μιχάλη Κλαπάνη Συνταγματάρχη ε.α. 

Διπλωματούχου Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού του ΕΜΠ Αθηνών

Προσδιορισμός της Απώλειας Τμημάτων της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Ελλάδος Σύμφωνα με την Συμφωνία Ελλάδος Ιταλίας της 9/6/2020

Η προσπάθεια μείωσης της Σημασίας Παραχωρηθείσης ΑΟΖ από Συστημικά ΜΜΕ αμέσως μετά την Συμφωνία των χωρών Ελλάδος, Ιταλίας όσο και οι πανηγυρισμοί στελεχών των Κυβερνήσεων Ιταλίας και Τουρκίας αμέσως μετά την Συμφωνία και ένεκα της υπογραφής Συμφωνίας της 9/6/2020 με ώθησαν να μελετήσω τοπογραφικά το μείζον Εθνικό θέμα. Η νέα Συμφωνία είναι επιβεβαίωση της Συμφωνίας της 24/5/1977 η οποία είχε κυρωθεί με τον Νόμο 786/1978 – ΦΕΚ 101/Α/21-6-1978. Ακολουθεί,

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σκοπός τούτης της Τεχνικής Εκθέσεως είναι να προσδιορίσει και υπολογίσει την Συνολική Επιφάνεια Παραχώρησης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Συμφωνίας των δύο Κρατών Ελλάδος Ιταλίας (στο εξής χάριν συντομίας θα αναφέρονται ως ΣΚΕΙ) που  Παραχωρείται με την Συμφωνία Ελλάδος Ιταλίας της 9 Ιουνίου 2020 στο Κράτος της Ιταλίας.

 1. Οι μετρήσεις έγιναν στο ελλειψοειδές που δίδονται οι συντεταγμένες της ΣΚΕΙ το WGS84 και τα γεωμετρικά στοιχεία που προσδιορίστηκαν με τη χρήση των εργαλείων του προγράμματος Google Earth και του προσωπικού μου υπολογιστή. Η ακρίβεια των προσδιοριζομένων Σημείων και των γεωμετρικών στοιχείων είναι αυτή που δίνει το πρόγραμμα.
 2. Από τα Σημεία 1, 2, 3, … 16 της Συμφωνίας 9/6/2020 αναπτύχθηκαν κύκλοι με κέντρα τα εν λόγω Σημεία και ακτίνες μέχρι να αγγίξουν οι περιφέρειες των Κύκλων τα αντίστοιχα εγγύτερα σημεία των  ακτών της Ελλάδος, αυτά τα  Σημεία είναι τα Ε1, Ε2, Ε3, … Ε16 ευρίσκονται όλα στη Γραμμή χωρισμού υδάτων της Θαλάσσης με την Ξηρά με h=0 μηδενικό υψόμετρο, σε ακτή Ελληνικού Νησιού ή σε ακτή της Χερσαίας Ελλάδος. Τα σημεία 8 και 9 της ΣΚΕΙ έχουν εγγύτερο Σημείο με τις Ελληνικές ακτές το Σημείο Ε7 στη Νήσο Κεφαλονιά, Δυτικά του Χωριού Χαβριάτα, το σημείο 11 της ΣΚΕΙ έχει  εγγύτερο Σημείο με τις Ελληνικές ακτές το Σημείο Ε10 ευρισκομένου στη Νήσο Άγιος Ιωάννης ΒΔ της Νήσου Ζακύνθου και τα Σημεία 13, 14, 15 της ΣΚΕΙ έχουν  εγγύτερο Σημείο με τις Ελληνικές ακτές το Σημείο Ε12 ευρισκομένου στις Δυτικές ακτές των Νήσων Στροφάδων και τα υπόλοιπα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 1

 Επιλεγμένων Σημείων Ακτών Ελλάδος

Τα εγγύτερα με τα αντίστοιχά τους της Συμφωνίας 9/6/2020

 

α/α Γεωγραφικό Πλάτος Γεωγραφικό Μήκος Περιγραφή
Ε1 39°51’37.24″Β 19°22’26.64″Α Νήσοι Οθωνοί
Ε2 39°51’28.18″Β 19°22’23.83″Α          -/-
Ε3 39°50’45.01″Β 19°22’26.70″Α          -/-
Ε4 39°44’46.84″Β 19°30’43.59″Α Νήσος Πλατεία
Ε5 39°27’25.24″Β 19°52’4.71″Α Νήσος Κέρκυρα, Χαλικούνας
Ε6 39°24’55.66″Β 19°54’7.25″Α Βραχονησίδα, ΝΔ Ν. Κερκύρας
Ε7 38°10’44.21″Β 20°20’17.53″Α Νήσος Κεφαλονιά, Χαβριάτα
Ε8          -/-          -/-
Ε9          -/-          -/-

-2-

 

E10 37°49’10.99″Β 20°37’2.99″Α Άγιος Ιωάννης ΒΔ Ν. Ζακύνθου
Ε11          -/-          -/-
E12 37°14’42.18″Β 21° 0’6.07″Α Νήσοι  Στροφάδων
E13          -/-          -/-
E14          -/-          -/-
E15          -/-          -/-
E16 37°14’37.32″Β 20°37’2.99″Α Νήσοι Στροφάδων

 

 1. Έπειτα επαναλήφθηκε η ίδια διαδικασία για τα εγγύτερα Σημεία Ι1, Ι2, Ι3, … Ι16 των ακτών της Ιταλίας με τα αντίστοιχά τους Σημεία της ΣΚΕΙ της 9/6/2020. Το Σημείο 5 της ΣΚΕΙ έχει εγγύτερο Σημείο με τις Ιταλικές ακτές το Σημείο Ι4 ευρισκομένου στις ακτές Ανατολικά της Leusa, το Σημείο 13 της ΣΚΕΙ έχει εγγύτερο Σημείο με τις Ιταλικές ακτές το Σημείο Ι12 ευρισκομένου στις ακτές Βόρεια της Galati, το Σημείο 15 της ΣΚΕΙ έχει  εγγύτερο Σημείο με τις Ιταλικές ακτές το Σημείο Ι14 ευρισκομένου στις ακτές Νοτίως της Galati και τα υπόλοιπα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Πίνακας 2

 Επιλεγμένων Σημείων Ακτών Ιταλίας

Τα εγγύτερα με τα αντίστοιχά τους της Συμφωνίας 9/6/2020

 

α/α Γεωγραφικό Πλάτος Γεωγραφικό Μήκος Περιγραφή
Ι1 40° 6’16.33″Β 18°31’8.72″Α ΝΑ του Otranto
Ι2 40° 2’40.16″Β 18°28’31.24″Α ΝΑ της Cerfignano
Ι3 39°52’19.87″Β 18°23’52.36″Α Ανατολικά της Corcano
Ι4 39°47’37.38″Β 18°22’8.61″Α  Ανατολικά της Leusa
Ι5        -/-        -/-        -/-
Ι6 38°57’24.86″Β 17°10’18.98″Α ΒΔ της Le Cannella
Ι7 38°53’37.89″Β 17° 5’47.61″Α Νότια του Capo Rizzuto
Ι8 38°25’8.67″Β 16°33’51.34″Α Δυτικά του Τorre Εllera
Ι9 38°22’46.93″Β 16°31’13.31″Α Ανατολικά του Prescopio
Ι10 38°22’20.67″Β 16°30’43.34″Α Νότια του Prescopio
Ι11 37°57’26.25″Β 16° 5’53.57″Α Νότια της Brancaleone Marina
Ι12 37°56’50.90″Β 16° 5’18.24″Α Βόρεια της Galati
Ι13        -/-        -/-        -/-
Ι14 37°55’29.81″Β 16° 3’50.00″Α Νότια της Galati
Ι15        -/-        -/-        -/-
Ι16 36°41’13.41″Β 15° 9’12.21″Α Ανατολικά της Torrefano

 

 1. Μετρήθηκαν οι αποστάσεις επί χάρτου, με τη χρήση εργαλείων που δίνει το πρόγραμμα Google Earth (στο εξής όταν θα αναφέρεται στο εν λόγω πρόγραμμα για χάριν συντομίας θα αναφέρεται ως ΠGE) στους χρήστες του, οπότε οι αποστάσεις των Σημείων 1, 2, 3 … 16 της ΣΚΕΙ από αντίστοιχα εγγύτερα Σημεία τους Ε1, Ε2, Ε3 … Ε16 των Ελληνικών ακτών και Ι1, Ι2, Ι3 … Ι16 των Ιταλικών ακτών φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 3. Όπου α/α είναι τα Σημεία της ΣΚΕΙ, όπου SIi (m) οι αποστάσεις σε μέτρα των αντιστοίχων των Σημείων Ι1, Ι2, Ι3, …

 

-3-

 

Ι16 με τα Σημεία της ΣΚΕΙ, όπου SEi (m) οι αποστάσεις σε μέτρα των αντιστοίχων  Σημείων Ε1, Ε2, Ε3, … Ε16 με τα Σημεία της ΣΚΕΙ και όπου ΔSi (m) οι

διαφορές των αποστάσεων σε μέτρα των Σημείων της ΣΚΕΙ με τα εγγύτερα αντίστοιχά τους Σημεία στις ακτές της Ελλάδος και της Ιταλίας. Οι διαφορές των αποστάσεων ΔSi (m) με θετικό πρόσημο είναι εντός της Ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (στο εξής για χάριν συντομίας θα αναφέρεται ως ΑΟΖ), ενώ οι διαφορές των αποστάσεων ΔSi (m) με αρνητικό πρόσημο είναι στην Ιταλική ΑΟΖ, όπως θα αποδειχθεί παρακάτω. Όπου SIi και SEi οι αποστάσεις των Σημείων της ΣΚΕΙ με τα αντίστοιχά τους εγγύτερα Σημεία στις ακτές των δύο Χωρών.

 

 

Πίνακας 3

 Εγγυτέρων Αποστάσεων των Σημείων της ΣΚΕΙ με τα

Αντίστοιχά τους στις Ακτές των δύο Κρατών 

 

 

α/α SIi (m) SEi (m) ΔSi (m)
1 40697,37 37313,47 383,9
2 43621,34 37599,49 6021,85
3 44.637,96 39.514,52 5.123,44
4 73.840,01 71.662,34 2.177,67
5 96.074,25 95.228,59 845,66
6 144.779,75 143.719,20 1.060,55
7 165.990,62 167.173,80 -1.183,18
8 191.892,45 202.943,28 -1.1050,83
9 221.126,75 221.906,83 -780,08
10 227.907,05 227.460,27 446,78
11 237.389,56 236.676,11 713,45
12 257.855,48 257.028,91 826,57
13 260.460,30 259.085,94 1.374,36
14 274.926,59 271.776,19 3.150,4
15 277.570,88 273.448,72 4.122,16
16 312.863,47 302.316,66 10.546,81

 

 

 1. Προσδιορίστηκαν οι Συντεταγμένες των Σημείων Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ6, Δ7, Δ8, Δ9, Δ10, Δ11, Δ12, Δ14, Δ16 και ΔΕΜ με τη χρήση του ΠGE με κριτήριο να ισαπέχουν από τα εγγύτερα αντίστοιχά τους Σημεία των Ελληνικών ακτών Ε1, Ε2, Ε3, … Ε16 και των Ιταλικών ακτών Ι1, Ι2, Ι3 … Ι16. Πράγματι τα Σημεία Δi και της ΣΚΕΙ έχουν τα ίδια εγγύτερα με αυτά που φαίνονται στους Πίνακες 1 και 2.  Το Σημείο ΔΕΜ χωρίζει την ΑΟΖ Ελλάδος με αυτήν της Μάλτας, επιλέχτηκε  για τον καλύτερο έλεγχο των Σημείων της ΣΚΕΙ γιατί όπως θα δείξω παρακάτω το μήκος της τεθλασμένης γραμμής που ορίζεται από τα Σημεία της ΣΚΕΙ είναι μεγαλύτερο του μήκους της τεθλασμένης γραμμής που ορίζεται από τα Σημεία Δi. Τα Σημεία Δ5, Δ13 και Δ15 δύνανται να ορισθούν με άλλες μεθόδους. Οι Συντεταγμένες των εν λόγω Σημείων φαίνονται στον πίνακα 4. Οπότε η τεθλασμένη γραμμή Δi και η επέκτασή της μέχρι το Σημείο ΔΕΜ ορίζει δίκαια τις ΑΟΖ των Κρατών Ελλάδος και Ιταλίας και όσα Σημεία της ΣΚΕΙ είναι Ανατολικά

-4-

της Δi είναι στην Ελληνική ΑΟΖ και όσα είναι Δυτικά της Δi είναι Σημεία της Ιταλικής ΑΟΖ.

 

Πίνακας 4

Συντεταγμένες Σημείων που Ισαπέχουν από τα  Σημεία των

Πινάκων 1, 2 και Ορίζουν την ΑΟΖ Ελλάδος Ιταλίας  

 

Δi Γεωγραφικό Πλάτος Γεωγραφικό Μήκος
Δ1 39°58’59.51″Β 18°56’50.24″Α
Δ2 39°57’7.25″Β 18°55’29.73″Α
Δ3 39°51’36.08″Β 18°53’10.05″Α
Δ4 39°49’5.63″Β 18°52’22.48″Α
Δ5
Δ6 39°11’38.95″Β 18°31’57.19″Α
Δ7 38°32’51.32″Β 18°43’31.40″Α
Δ8 38°18’50.86″Β 18°27’15.61″Α
Δ9 38°17’41.26″Β 18°25’54.86″Α
Δ10 38° 6’50.15″Β 18°34’20.95″Α
Δ11 37°54’36.38″Β 18°21’35.84″Α
Δ12 37°37’18.27″Β 18°33’23.64″Α
Δ13
Δ14 37°36’38.63″Β 18°32’38.38″Α
Δ15
Δ16 37° 0’4.56″Β 18° 4’3.08″Α
ΔΕΜ 36°35’44.47″Β 17°45’40.04″Α

 

 

 1. Τα δύο μήκη των τεθλασμένων γραμμών που ορίζονται από τα 1, 2, 3, … 16 της ΣΚΕΙ και τα Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ6, Δ7, Δ8, Δ9, Δ10, Δ11, Δ12, Δ14, Δ16 και ΔΕΜ τούτης της Τεχνικής Εκθέσεως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

 

Πίνακας 5

Τα  Μήκη των Τεθλασμένων Γραμμών

 

α/α S (m) S (km) S

(nautical mile)

Σημεία ή Κορυφές Γραμμών
Γραμμή της ΣΚΕΙ 496.541,72 496,542 341,971 1, 2, 3, … 16 της ΣΚΕΙ
Γραμμή της Τεχνικής Εκθέσεως 377.067,61 377,068 203,600 Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ6, Δ7, Δ8, Δ9, Δ10, Δ11, Δ12, Δ14 και Δ16
Γραμμή της Τεχνικής Εκθέσεως  με την επέκταση της μέχρι το Σημείο ΔΕΜ 429.732,14 429,732 295,959 Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ6, Δ7, Δ8, Δ9, Δ10, Δ11, Δ12, Δ14, Δ16 και ΔΕΜ

 

 

-5-

 1. Υπολογίζονται οι Επιφάνειες των τριών Πολυγώνων τα Ε1, Ε2 και Ε3 που Σχηματίζονται από τα Σημεία της ΣΚΕΙ με τα Σημεία τούτης της Τεχνικής Εκθέσεως, τα Σημεία Β1 και Β2  είναι Σημεία Τομής των δύο Τεθλασμένων Γραμμών της ΣΚΕΙ και τούτης της Τεχνικής Εκθέσεως όπως αυτά φαίνονται στους παρακάτω Πίνακες. Τα εμβαδά των πολυγωνικών επιφανειών Ε1 και Ε3 είναι Ανατολικά της Δi οπότε ορίζουν τις επιφάνειες παραχώρησης της Ελληνικής ΑΟΖ στην Ιταλία και το εμβαδόν της πολυγωνικής επιφάνειας Ε2 ορίζει την επιφάνεια παραχώρησης της Ιταλικής ΑΟΖ στην Ελλάδα:

 

Πίνακας 6.1

 Εμβαδών Πολυγώνων

 

Εi Κορυφές των Σχηματιζομένων πολυγώνων Εμβαδόν σε Τετραγωνικά Μέτρα Εμβαδόν σε Στρέμματα
Ε1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Β1, Δ11, Δ10, Δ9, Δ8, Δ7, Δ6, Δ4, Δ3, Δ2 και Δ1 3.392.911.850,33

 

3.392.911,850
Ε2 Β1, Δ12, Δ14, Β2 και 8 458796398,17 458796,398
Ε3 Β2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

ΔΕΜ και Δ16

4.422.642.224,26

 

4.422.642,224

 

Πίνακας 6.2

 Εμβαδών Πολυγώνων

 

Εi Κορυφές των Σχηματιζομένων πολυγώνων Εμβαδόν σε Τετραγωνικά Χιλιόμετρα Εμβαδόν σε Τετραγωνικά Μίλια
Ε1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Β1, Δ11, Δ10, Δ9, Δ8, Δ7, Δ6, Δ4, Δ3, Δ2 και Δ1 3.392,912

 

989,215
Ε2 Β1, Δ12, Δ14, Β2 και 8 458,796

 

133,764
Ε3 Β2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ΔΕΜ και Δ16 4.422,642

 

1.289,436

 

 1. Όπως φαίνεται στα επισυναπτόμενα αντίγραφα χαρτών η Τεθλασμένη Γραμμή που ορίζεται από τα Σημεία Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ6, Δ7, Δ8, Δ9, Δ10, Δ11, Δ12, Δ14, Δ16 και ΔΕΜ  τούτης της Τεχνικής Εκθέσεως ορίζει αποδεδειγμένα τα Μέσα Σημεία των Εγγύς Ακτών των δύο Κρατών ενώ η Τεθλασμένη Γραμμή που ορίζεται από τα Σημεία 1, 2, 3, … 16 της ΣΚΕΙ ορίζει τις επιφάνειες Ε1 και Ε3 (εικόνες χαρτών στις σελίδες 7 και 9) που παραχώρησε η Ελλάδα στην Ιταλία αφού βρίσκονται Ανατολικά της Δi και η επιφάνεια Ε2 που παραχωρεί η Ιταλία στην Ελλάδα επειδή η πολυγωνική επιφάνεια Ε2 (εικόνα χάρτη στη σελίδα 8) βρίσκεται Δυτικά της Δi.

-6-

Η Συνολική Επιφάνεια της Ελληνικής ΑΟΖ που Παραχωρείται στο Κράτος της Ιταλίας είναι Ε= Ε1-Ε2+Ε3= 7.356.757.676,42 Τετραγωνικά

Μέτρα ή 7.356.757,68 Στρέμματα ή 7.356,758 Τετραγωνικά Χιλιόμετρα ή 2.144,887  Τετραγωνικά Μίλια. (Όση περίπου είναι η έκταση των Νομών Αττικής και Ευβοίας )

 1. Σε αναζήτηση για την ύπαρξη του Φυσικού Πλούτου των Περιοχών Παραχώρησης βρήκα δημοσιευμένο σε site χάρτη του ΙΓΜΕ που δείχνει στις επιφάνειες Ε1 και Ε3 που παραχωρεί το Ελληνικό κράτος στο Ιταλικό Κράτος να έχουν υποθαλάσσια κοιτάσματα Πετρελαίου και Φυσικού αερίου.
 2. Τεχνικά η ακρίβεια υπολογισμού των Σημείων Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ6, Δ7, Δ8, Δ9, Δ10, Δ11, Δ12, Δ14, Δ16 και ΔΕΜ μπορεί να βελτιωθεί από Ομάδα Τοπογράφων με κατάλληλο τοπογραφικό εξοπλισμό με εργασίες υπαίθρου που θα προσδιορίσει επιτόπου τα Σημεία Ε1, Ε2, Ε3 … Ε16 των Ελληνικών ακτών, των Ι1, Ι2, Ι3 … Ι16 των Ιταλικών ακτών και με τη χρήση του Κρατικού Πίνακα Βραχονησίδων να δώσει πιο ευνοϊκά για την Ελλάδα αποτελέσματα..

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 1. Η Συμφωνία των Κρατών Ελλάδος Ιταλίας είναι Συμφωνία παραχώρησης Συνολικά Εμβαδού 7.356,758 Επτά Χιλιάδων Τριακοσίων Πενήντα Έξι  Τετραγωνικών Χιλιομέτρων Επιφανείας από το Ελληνικό Κράτος στο Κράτος της Ιταλίας (Όση περίπου είναι η έκταση των Νομών Αττικής και Ευβοίας).
 2. Είναι αναγκαία η μελέτη από Γεωλόγο Επιστήμονα για να εκτιμήσει την απώλεια του Φυσικού Πλούτου (Πετρέλαιο και Φυσικό Αέριο) των πολυγωνικών επιφανειών Ε1 και Ε3 λόγω της Παραχώρησης των με την ΣΚΕΙ την 9/6/2020.

 

Πιερία, 9 Αυγούστου 2020

*Σχης ε.α. Μιχάλης Κλαπάνης

Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του ΕΜΠ Αθηνών

*Το γράφω πρώτο επειδή ο Σωκράτης ο πιο σημαντικός Φιλόσοφος που πέρασε από τον Πλανήτη θεωρούσε σπουδαιότερο την ικανότητά του ως πολεμιστής παρά την ικανότητά του στην Φιλοσοφία. Στην εποχή μας αντιστρέψαμε τις αξίες και απωλέσαμε την κυριότητά μας σε Γη και Ύδωρ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spot_img

3 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Ο τίτλος στο παραπάνω εξαιρετικό άρθρο είναι λάθος. Δεν εξετάζει την Συμφωνία Ελλάδας- Αιγύπτου, αλλά Ελλάδας- Ιταλίας, η οποία προφανώς ενθάρρυνε την Αίγυπτο να πράξει αναλόγως, κατά την διαπραγμάτευση τής πρώτης.

  Συγχαρητήρια στον αρθρογράφο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Διαβάστε ακόμα

Stay Connected

2,900ΥποστηρικτέςΚάντε Like
2,767ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
30,900ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisement -

Τελευταία Άρθρα