Ανάλυση της Συμφωνίας Ελλάδας- Αιγύπτου.

Print Friendly, PDF & Email
- Advertisement -

του Μιχάλη Κλαπάνη, Συνταγματάρχη ε.α.

Διπλωματούχου Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού του ΕΜΠ Αθηνών

Προσδιορισμός της Απώλειας Τμήματος της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Ελλάδος Σύμφωνα με την Συμφωνία Ελλάδος Αιγύπτου της 9/8/2020

Μετά τον προσδιορισμό της ΑΟΖ που παραχώρησε η Ελληνική Κυβέρνηση στο Κράτος της Ιταλίας με την διακρατική Συμφωνία της 9/6/2020 και την νέα παραχώρηση Ελληνικής ΑΟΖ στο Κράτος της Αιγύπτου την οποία ο ΥΠΕΞ της Τουρκίας  είπε: «Η Συμφωνία της Ελλάδας με την Ιταλία, (όπως κι αυτή  με την Αίγυπτο) ενισχύουν τις θέσεις μας πως τα νησιά δεν μπορούν να έχουν υφαλοκρηπίδα. Στο Ιόνιο δεν ξεκίνησαν την υφαλοκρηπίδα από τα νησιά».

Οπότε εξέτασα και προσδιόρισα το νέο τμήμα της Ελληνικής ΑΟΖ που παραχώρησε η Ελληνική Κυβέρνηση με την Συμφωνία της 9/8/2020 στο Κράτος της Αιγύπτου. Ακολουθεί,

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σκοπός τούτης της τεχνικής εκθέσεως είναι να προσδιορίσει και υπολογίσει την συνολική επιφάνεια παραχώρησης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Συμφωνίας των δύο Κρατών Ελλάδος Αιγύπτου (στο εξής χάριν συντομίας θα αναφέρονται ως ΣΚΕΑ) που  παραχωρείται με την Συμφωνία Ελλάδος Αιγύπτου στις 9 Αυγούστου 2020 στο κράτος της Αιγύπτου.

 1. Οι μετρήσεις έγιναν στο ελλειψοειδές που δίδονται οι συντεταγμένες της ΣΚΕΑ το WGS84 και τα γεωμετρικά στοιχεία που προσδιορίστηκαν με τη χρήση των εργαλείων του προγράμματος Google Earth (στο εξής όταν θα αναφέρεται στο εν λόγω πρόγραμμα για χάριν συντομίας θα αναφέρεται ως ΠGE) και του προσωπικού μου υπολογιστή. Η ακρίβεια των προσδιοριζομένων Σημείων και των γεωμετρικών στοιχείων είναι αυτή που δίνει το ΠGE.
 2. Από τα Σημεία A, B, C, D και E της Συμφωνίας 6/82020 αναπτύχθηκαν κύκλοι με κέντρα τα εν λόγω Σημεία και ακτίνες μέχρι να αγγίξουν οι περιφέρειες των Κύκλων τα αντίστοιχα εγγύτερα σημεία των  ακτών της Ελλάδος, αυτά τα  Σημεία είναι τα Ε1, Ε2 (είναι το εγγύτερο Σημείο των B, C και D), Ε3 ευρίσκονται όλα στη Γραμμή χωρισμού υδάτων της Θαλάσσης με την Ξηρά με h=0 μηδενικό υψόμετρο, σε ακτές των Νησιών Καρπάθου, Κουφονήσι και Χρυσή αντιστοίχως, αυτά φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 1.

Πίνακας 1

 Επιλεγμένων Σημείων Ακτών Ελλάδος

Τα εγγύτερα με τα Σημεία  A, B, C, D και E της Συμφωνίας 9/8/2020

 

α/α Γεωγραφικό Πλάτος Γεωγραφικό Μήκος Περιγραφή
Ε1 35°23’53.11″Β 27° 8’30.76″Α ΝΔ του αεροδρομίου της Καρπάθου 2 km
Ε2 34°55’2.19″Β 26° 7’48.10″Α Σε ακτή Νήσου Κουφονήσι
Ε3 34°51’55.05″Β 25°42’24.88″Α Σε ακτή Νήσου Χρυσή

 

 1. Έπειτα επαναλήφθηκε η ίδια διαδικασία για τον προσδιορισμό των εγγυτέρων Σημείων Α1, Α2, Α3, Α4, και Α5 των ακτών της Αιγύπτου με τα

αντίστοιχά τους Σημεία της ΣΚΕΑ της 9/8/2020, αυτά φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 2.

 

Πίνακας 2

 Επιλεγμένων Σημείων Ακτών Αιγύπτου

Τα εγγύτερα με τα αντίστοιχά τους A, B, C, D και E της Συμφωνίας 9/8/2020

 

α/α Γεωγραφικό Πλάτος Γεωγραφικό Μήκος Περιγραφή
Α1 31°22’22.28″Β 27°20’25.34″Α Ανατολικά της Μέρσα Ματρούχ 8 km
Α2 31°29’0.84″Β 26°45’6.99″Α ΒΑ της Kafr Sabir 1,5 km
Α3 31°35’33.14″Β 26° 5’38.14″Α Ανατολικά της πόλης Sidi Barrani 16km
Α4 31°36’41.52″Β 26° 0’2.39″Α Ανατολικά της Sidi Barrani  7 km
Α5 31°37’41.87″Β 25°53’58.43″Α ΒΔ της πόλης Sidi Barrani 3 km

 

 1. Μετρήθηκαν οι αποστάσεις επί χάρτου, με τη χρήση εργαλείων που δίνει το ΠGE στους χρήστες του, οπότε οι αποστάσεις των Σημείων A, B, C, D και E της ΣΚΕΑ  από αντίστοιχα εγγύτερα Σημεία τους Ε1, Ε2 (είναι το εγγύτερο Σημείο των B, C και D), Ε3 των Ελληνικών ακτών και Α1, Α2, Α3, Α4, και Α5 των Αιγυπτιακών ακτών φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 3. Όπου α/α είναι τα Σημεία της ΣΚΕΑ, όπου SΑi (m) οι αποστάσεις σε μέτρα των αντιστοίχων των Σημείων  Α1, Α2, Α3, Α4, και Α5 από αυτά της ΣΚΕΑ,  όπου SEi (m) οι αποστάσεις σε μέτρα των αντιστοίχων  Σημείων Ε1, Ε2 (είναι το εγγύτερο Σημείο των B, C και D)  και Ε3 με τα Σημεία της ΣΚΕΑ και όπου ΔSi (m) οι διαφορές των αποστάσεων σε μέτρα των Σημείων της ΣΚΕΑ με τα εγγύτερα αντίστοιχά τους Σημεία στις ακτές της Ελλάδος και της Αιγύπτου. Οι διαφορές των αποστάσεων ΔSi (m) έχουν όλες θετικές τιμές με τις SAi αποστάσεις να είναι μεγαλύτερες των αντιστοίχων τους SEi αποστάσεων, αυτό σημαίνει ότι όλα τα Σημεία της ΣΚΕΑ ευρίσκονται εντός της Ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (στο εξής για χάριν συντομίας θα αναφέρεται ως ΑΟΖ).

Πίνακας 3

Εγγυτέρων Αποστάσεων των Σημείων της ΣΚΕΑ με τα

Αντίστοιχά τους στις Ακτές των δύο Κρατών

 

α/α SAi (m) SEi (m) ΔSi (m)
1 285030,72 184781,36 100249,36
2 255832,05 185577,64 70254,41
3 231936,89 160585,03 71351,86
4 214611,09 159331,58 55279,51
5 198429,89 163064,57 35365,32

 

 1. Προσδιορίστηκαν οι Συντεταγμένες των Σημείων Δ1, Δ2, Δ3, Δ4 και Δ5 με τη χρήση του ΠGE με κριτήριο να διατηρούν το αθροιστικό τους μήκος (π.χ. SA1 + SE1 = 469.812,08 m) και να ισαπέχουν από τα εγγύτερα αντίστοιχά τους

Σημεία των Ελληνικών ακτών Ε1, Ε2 (είναι το εγγύτερο Σημείο των B, C και D)  και Ε3 και των Αιγυπτιακών ακτών  Α1, Α2, Α3, Α4 και Α5.

Διαπίστωσα ότι τα Σημεία Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5 και τα αντίστοιχά τους Σημεία της ΣΚΕΑ έχουν τα ίδια εγγύτερα με αυτά που φαίνονται στους Πίνακες 1 και 2.

Οι Συντεταγμένες των εν λόγω Σημείων φαίνονται στον πίνακα 4. Οπότε η τεθλασμένη γραμμή των Δ1, Δ2, Δ3, Δ4 και Δ5 ορίζει Δίκαια τις ΑΟΖ των κρατών Ελλάδος και Αιγύπτου διότι αυτά ισαπέχουν από τα αντίστοιχά τους εγγύτερα Σημεία των ακτών των δύο κρατών και επιπλέον διατηρούν το αθροιστικό τους μήκος των γραμμών (SAi +SEi) Πίνακας 5.

Πίνακας 4

Συντεταγμένες Σημείων που Ισαπέχουν από τα  Σημεία 

των Πινάκων 1, 2 και Ορίζουν την ΑΟΖ Ελλάδος Ιταλίας  

 

Δi Γεωγραφικό Πλάτος Γεωγραφικό Μήκος
Δ1 33°24’37.49″Β 28° 1’23.21″Α
Δ2 33°20’31.08″Β 27°35’30.12″Α
Δ3 33°14’51.04″Β 26°49’59.93″Α
Δ4 33°15’11.85″Β 26°27’11.73″Α
Δ5 33°15’19.75″Β 26° 0’36.55″Α

 

Πίνακας 5

Μήκη γραμμών που ορίζονται από τα Σημεία της ΣΚΕΑ και τα

αντίστοιχά τους εγγύτερα Σημεία των ακτών των δύο Κρατών   

 

Si S Ei (m) S Ai (m) Σ=SEi + SAi
S1 184781,36 285030,72 469812,08
S2 185577,64 255832,05 441409,69
S3 160585,03 231936,89 392521,92
S4 159331,58 214611,09 373942,67
S5 163064,57 198429,89 361494,86

 

 1. Τα δύο μήκη των τεθλασμένων γραμμών που ορίζονται από τα A, B, C,

D και E της ΣΚΕΑ και τα Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5 τούτης της Τεχνικής Εκθέσεως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 6:

Πίνακας 6

Τα  Μήκη των Τεθλασμένων Γραμμών

 

α/α S (m) S (km) S

(nautical mile)

Σημεία ή Κορυφές Γραμμών
Γραμμή της ΣΚΕΑ 192.251,09 192,251 103,807 A, B, C,

D και E

Γραμμή της Τεχνικής Εκθέσεως 188.979,62 188,980 102,041 Δ1, Δ2, Δ3, Δ4 και Δ5

 

 1. Υπολογίζεται η επιφάνεια του πολυγώνου που σχηματίζεται από τα Σημεία της ΣΚΕΑ με τα Σημεία τούτης της τεχνικής εκθέσεως. Όπως απεδείχθη

παραπάνω στην παράγραφο 4 η εν λόγω επιφάνεια είναι τμήμα της Ελληνικής ΑΟΖ και προσδιορίζεται από τα εν λόγω Σημεία. Όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα.

 

Πίνακας 7

Εμβαδόν Πολυγώνου

 

Κορυφές του Σχηματιζόμενου Πολυγώνου Εμβαδόν σε Τετραγωνικά Μέτρα Εμβαδόν σε Στρέμματα Εμβαδόν σε Τετραγωνικά Χιλιόμετρα Εμβαδόν σε Τετραγωνικά Μίλια
A, B, C, D, E, Δ5, Δ4, Δ3, Δ2 και Δ1 6.777.696.696,22 6.777.696,70 6.777,70 2.616,88

 

Η συνολική επιφάνεια της Ελληνικής ΑΟΖ που παραχωρείται στο κράτος της Αιγύπτου είναι Ε= 6.777.696.696,22 τετραγωνικά μέτρα ή 6.777.696,70 στρέμματα ή 6.777,70 τετραγωνικά χιλιόμετρα ή 2.616,88  τετραγωνικά μίλια. (Όση περίπου είναι η έκταση των Νομών Λακωνίας και Μεσσηνίας) 

 1. Όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο αντίγραφο εικόνας χάρτη στη σελίδα 6, η τεθλασμένη γραμμή που ορίζεται από τα Σημεία Δ1, Δ2, Δ3, Δ4 και Δ5, τούτης της τεχνικής εκθέσεως ορίζει αποδεδειγμένα τα όρια της ΑΟΖ των δύο κρατών ως τα Μέσα Σημεία των Εγγύτερων Σημείων των ακτών τους και με τα Σημεία A, B, C, D και E της ΣΚΕΑ προσδιορίζουν την επιφάνεια που παραχώρησε η Ελλάδα στην Αίγυπτο με την συμφωνία της 9/8/2020.
 2. Υπάρχει φυσικός πλούτος στην  περιοχή  όπως φαίνεται στον θεματικό  χάρτη του ΙΓΜΕ που επισυνάπτω στη σελίδα 7, δείχνει στην  επιφάνεια που παραχωρεί το Ελληνικό κράτος στο Αιγυπτιακό κράτος να έχουν υποθαλάσσια κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου.
 3. Τεχνικά η ακρίβεια υπολογισμού των Σημείων Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5 μπορεί να βελτιωθεί από Ομάδα Τοπογράφων με κατάλληλο τοπογραφικό εξοπλισμό με εργασίες υπαίθρου που θα προσδιορίσει επιτόπου τα Σημεία Ε1, Ε2, Ε3 των Ελληνικών ακτών, των Α1, Α2, Α3, Α4, Α5 των Αιγυπτιακών ακτών και με τη χρήση του Κρατικού Πίνακα Βραχονησίδων να δώσει πιο ευνοϊκά για την Ελλάδα αποτελέσματα..

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 1. Η Συμφωνία των κρατών Ελλάδος Αιγύπτου είναι συμφωνία παραχώρησης συνολικά εμβαδού 6.777,70 Έξι Χιλιάδων Επτακοσίων Εβδομήντα Επτά Τετραγωνικών Χιλιομέτρων Επιφανείας από το Ελληνικό κράτος στο κράτος της Αιγύπτου. (Όση περίπου είναι η έκταση των Νομών Λακωνίας και Μεσσηνίας)
 2. Είναι αναγκαία η μελέτη από γεωλόγο επιστήμονα για να εκτιμήσει την νέα απώλεια του φυσικού πλούτου (πετρέλαιο και φυσικό αέριο) της πολυγωνικής επιφάνειας λόγω της παραχώρησης της με την ΣΚΕΑ την 9/8/2020.

Πιερία, 19 Αυγούστου 2020

Σχης ε.α. Μιχάλης Κλαπάνης

Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του ΕΜΠ Αθηνών

Αντίγραφο εικόνας χάρτη του Goggle Earth στην οποία φαίνεται η επιφάνεια παραχώρησης με την ΣΚΕΑ της 9/8/2020

Θεματικός Χάρτης του Ινστιτούτου Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών με τον Φυσικό Πλούτο της Χώρας μας 

 

 

 

 

 

 

 

spot_img

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Διαβάστε ακόμα

Stay Connected

2,900ΥποστηρικτέςΚάντε Like
2,767ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
30,600ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisement -

Τελευταία Άρθρα