Τα ποσά των αυξήσεων

Από τρεις πηγές αναμένεται να ενισχυθούν οι συνταξιούχοι το 2023.

Ειδικότερα:

α) αύξηση 5%-5.5% θα πάρουν περίπου 1 εκατ. συνταξιούχους από 1/1/2023

β) θα καταργηθεί και η φορολογική εισφορά αλληλεγγύης που παρακρατείται κάθε μήνα με ποσοστά από 2,2% έως και 10% από όλα τα μηνιαία ποσά συντάξεων που υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ

γ) επιπλέον αύξηση το 2023 θα πάρουν 280.000 παλαιοί συνταξιούχοι με πάνω από τα 30 έτη ασφάλισης που μηδένισαν την προσωπική διαφορά και δικαιούνται να πληρωθούν την 4η δόση αύξησης του επαναϋπολογισμού.

Παραδείγματα:

Για παράδειγμα, συνταξιούχος με σύνταξη 1.201 ευρώ δικαιούται την 4η δόση της αύξησης του επαναϋπολογισμού ύψους 13 ευρώ. Η σύνταξή του θα ανέλθει σε 1.214 ευρώ και με την αύξηση του 5% θα διαμορφωθεί στα 1275. Το κέρδος από την αύξηση θα είναι 61 ευρώ το μήνα και 732 ετησίως. Την ίδια ώρα, η ελάφρυνσή του από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης θα είναι περίπου 66 ευρώ ετησίως.

Συνταξιούχος με σύνταξη 1.447 ευρώ δικαιούται την 4η δόση της αύξησης του επαναυπολογισμού ύψους 14 ευρώ. Η σύνταξή του θα ανέλθει στα 1.461 ευρώ και με την αύξηση του 5% θα διαμορφωθεί στα 1534 ευρώ. Το κέρδος θα είναι 73 ευρώ το μήνα και 876 ετησίως. Παράλληλα, θα επωφεληθεί κατά 110 ευρώ το χρόνο από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.