Τα ευρήματα της μεγάλης του έρευνας με τίτλο: «Ακτινογραφία της Ακροδεξιάς» δημοσιεύει σήμερα το Eteron – Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή.

Όσον αφορά τα συμπεράσματα της έρευνας,  ο Πέτρος Ιωαννίδης, πολιτικός αναλυτής και διευθυντής της aboutpeople, της εταιρείας που διεξήγε την έρευνα για λογαριασμό του Eteron  αναφέρει πως «από την έρευνα παρατηρούμε ότι είναι κοινά τα βασικά ιδεολογικά χαρακτηριστικά των ψηφοφόρων των τριών κομμάτων δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, με κάποιες διαφοροποιήσεις στους ψηφοφόρους της Νίκης. Ωστόσο, μελετώντας την κλίμακα συμπάθειας δεν μπορούμε να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα ότι τα τρία κόμματα συγκροτούν κάποιου είδους πολιτική κοινότητα. Το κάθε κόμμα έχει το δικό του ακροατήριο».

Ο κ.Ιωαννίδης επιπλέον υπογραμμίζει: «Αν και καταγράφονται πεδία συγκλίσεων μεταξύ των οπαδών της ΝΔ και αυτών των κομμάτων (με προεξάρχον το μεταναστευτικό), οι διαφορές τους σε σειρά μείζονων ζητημάτων (ΕΕ, παγκοσμιοποίηση, λειτουργία δημοκρατίας, κινητοποιήσεις) οδηγούν στο συμπέρασμα ότι σήμερα δεν μπορεί να γίνει λόγος για «γαλάζια πολυκατοικία»».

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας:

Δημοκρατία