ENEΡΓEIA: Η «πράσινη» και πανάκριβη τρέλα που θέλει να μας επιβάλει η ΕΕ

Print Friendly, PDF & Email
- Advertisement -

 

Παρά το υψηλό ποσοστό αιολικής και ηλιακής ενέργειας στη Γερμανία  τα νοικοκυριά πληρώνουν την πιο ακριβή ηλεκτική ενέργεια στην ΕΕ, προ και μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η Γερμανία εξέπεμψε 8 φορές περισσότερο CO2 ανά kWh παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με τη Γαλλία το 2021, παρότι είχε εγκατεστημένη αιολική ισχύ 3,4 φορές υψηλότερη από τη Γαλλία και 4,5 φορές ως προς την ηλιακή.

Στα τέλη του 2021, καταργώντας την πυρηνική ενέργεια, η Γερμανία είχε συνολική εγκατεστημένη ισχύ 3πλάσια από τις μέγιστες ανάγκες της, σε σύγκριση με 1,4 φορές για τη Γαλλία.

Πώς εξηγείται αυτή η εντυπωσιακή αντίθεση μεταξύ αυξημένου ποσοστού ανανεώσιμων πηγών ενός δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας με  τα άσχημα αποτελέσματα;

Μετά την απόφαση εξόδου από την πυρηνική ενέργεια, η Γερμανία κατασκεύασε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με αέριο για να αντικαταστήσει την χαμένη ενέργεια.

Επειδή δεν προβλέπεται, στο άμεσο μέλλον, μαζική αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, κάθε ηλεκτρικό δίκτυο πρέπει να έχει εγγυημένη ισχύ, δηλαδή ισχύ που μπορεί να καλείται όταν απαιτείται, τουλάχιστον ίση με την κατανάλωση αιχμής.

Καθώς οι διακοπτόμενες και μη ελεγχόμενες ενέργειες (αιολική και ηλιακή) δεν μπορούν να παρέχουν εγγυημένη ισχύ, είναι οι ελεγχόμενες πηγές που την παρέχουν: στη Γερμανία κυρίως οι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί.

Η αιολική και η ηλιακή ενέργεια αντικαθιστούν τη θερμική: όταν υπάρχει άνεμος και ήλιος, τότε οι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί  επιβραδύνονται ή σταματούν, μειώνοντας έτσι τις εκπομπές CO2.

Παράδειγμα η αιολική ενέργεια: εάν η συνολική εγκατεστημένη αιολική ισχύς είναι ίση με τη θερμική ισχύ, η αιολική ενέργεια μπορεί να αντικαταστήσει τη θερμική ενέργεια μόνο όταν φυσάει άνεμος, δηλαδή κατά μέσο όρο στη Γαλλία και τη Γερμανία, το 23% αυτής της ισχύος (μέσος όρος απόδοσης της χερσαίας αιολικής ενέργειας), υπό τον όρο ότι το σύνολο της αιολικής ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο.

Η απανθρακοποίηση της θερμικής παραγωγής περιορίζεται έτσι φυσικά στο 23%.

Κατά συνέπεια, ο μόνος τρόπος είναι να αυξηθεί η εγκατεστημένη αιολική ενέργεια.

Αυτό όμως δεν αυξάνει την εγγυημένη ισχύ του δικτύου, αλλά επιτρέπει να διπλασιαστεί η παραγωγή αιολικής ενέργειας όταν φυσάει ο άνεμος και να μη λειτουργούν περισσότεροι σταθμοί θερμικής ενέργειας.

Παράδειγμα, εάν διπλασιάζαμε ακόμη την εγκατεστημένη αιολική ενέργεια, θα μπορούσαμε θεωρητικά να απανθρακοποιήσουμε το 2×23% ή το 46% της θερμικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

(θεωρητικά, επειδή σύντομα θα αντιμετωπίσουμε διαταραχές του δικτύου λόγω της αρρυθμίας της αιολικής ενέργειας).

Το ίδιο ισχύει και για την ηλιακή ενέργεια με συντελεστή φορτίου μικρότερο από 15%, δηλαδή κατά μέσο όρο θα μπορεί να παράγει το 15% της ονομαστικής ισχύος της, με, όπως και για την αιολική ενέργεια, πολύ μεγάλες διακυμάνσεις από έτος σε έτος.

Για να απανθρακοποιήσει την ηλεκτρική της ενέργεια, η οποία είναι ουσιαστικά θερμικής προέλευσης, και όταν ο άνεμος φυσάει ή ο ήλιος λάμπει, η Γερμανία έχει επενδύσει έτσι μαζικά στην παραγωγή αιολικής και ηλιακής ενέργειας.

Πρόκειται για ένα τεράστιο πρόσθετο κόστος που πρέπει να πληρώσουν οι χρήστες, στο οποίο πρέπει να προστεθεί το κόστος μιας σημαντικής αύξησης των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία πρέπει να κλιμακώνονται ανάλογα με τη ονομαστική ισχύ των αιολικών και ηλιακών πηγών, ακόμη και αν αυτές παράγουν μόνο μερικές εβδομάδες το χρόνο.

Αυτή η αύξηση των δικτύων είναι επίσης μια ακραία ενόχληση. Επιπλέον, αντιμέτωπη με την αντίσταση των πολιτών της, η Γερμανία καθυστερεί πολύ στην κατασκευή γραμμών μεταφοράς που θα επέτρεπαν τη βελτιστοποίηση της χρήσης του μείγματος ηλεκτρικής ενέργειάς της.

Επιπλέον, παρά τη γερμανική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας κατά 50% υψηλότερη από τις γαλλικές τιμές, το μοντέλο δεν είναι βιώσιμο χωρίς επιδοτήσεις.

Ενώ η Γερμανία είχε μειώσει σταδιακά τις εγγυημένες τιμές για τους παραγωγούς αιολικής και ηλιακής ενέργειας και κατάργησε όλες τις επιδοτήσεις στα μέσα του 2022, υποχρεώθηκε να επαναλάβει τις επιδοτήσεις και να αυξήσει τις εγγυημένες τιμές το 2023 κατά 25%, επειδή οι προσκλήσεις για διαγωνισμούς νέων σχεδίων δεν βρήκαν πλέον αποδέκτες.

Τέλος, όταν η αιολική ενέργεια, συγκεκριμένα, υπερλειτουργεί, η Γερμανία βρίσκεται με άφθονη στιγμιαία πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα που δεν μπορεί να διοχετεύσει στο δίκτυό της. Πρέπει λοιπόν να την εξάγει, μερικές φορές με αρνητικές τιμές, συμβάλλοντας σε μεγάλη αναταραχή στις ευρωπαϊκές αγορές τοις μετρητοίς.

Όμως τα χειρότερα έρχονται.

Για να απελευθερώσει την ενέργειά της από τον άνθρακα, η Γερμανία, όπως και η Γαλλία, θα ηλεκτροδοτήσει όλη τη χώρα.

Το 2045, λοιπόν, προβλέπει διπλάσια από την τρέχουσα κατανάλωση.

Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να επενδύσει σε νέους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με

Χάρις στα ορυκτές πηγές ενέργειας εγκαταλείψαμε τους ανεμόμυλους και «χόρτασε ο κόσμος ψωμί».

καύσιμο αέριο για να μπορέσει να καλύψει και τις έκτακτες ανάγκες. Αυτές οι νέες ικανότητες δεν έχουν ακόμη εξηγηθεί με σαφήνεια.

Αλλά πάνω από όλα, για να μηδενίσει τον άνθρακα το 2045, θα πρέπει να αυξήσει περαιτέρω την πλεονάζουσα δυναμικότητα αιολικής και ηλιακής ενέργειας.

Σύμφωνα με αρκετούς διαδοχικούς νόμους, η Γερμανία σχεδιάζει έτσι 600 GW διακοπτόμενης [σ.μ.: αιολικής και ηλιακής] ισχύος το 2045, δηλαδή 5 φορές την εγκατεστημένη ισχύ στο τέλος του 2022, ενώ η κατανάλωση διπλασιάζεται μόνο.

Φυσικά, θα χρειαστεί και η ανάλογη επέκταση των δικτύων μεταφοράς.

Δεν έχουμε βρει μια σοβαρή εκτίμηση για τις απαραίτητες επενδύσεις ή τις τιμές που θα πρέπει να πληρώσουν οι Γερμανοί οικονομικοί παράγοντες. Αλλά μπορούμε εύκολα να φανταστούμε ότι θα είναι ιλιγγιώδεις.

Και πώς θα δεχτούν οι Γερμανοί τον πολλαπλασιασμό των ανεμογεννητριών, των ηλιακών συλλεκτών και ακόμη περισσότερων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας;

Πώς θα μπορέσει ο Γερμανός χρήστης να πληρώσει χωρίς μεγάλη απώλεια αγοραστικής δύναμης τον λογαριασμό του για ένα ηλεκτρικό ρεύμα που έχει γίνει  σχεδόν μοναδική πηγή ενέργειάς του ;

Επιπλέον, όταν ο άνεμος φυσάει δυνατά (ή ο ήλιος λάμπει), οι διακοπτόμενες πηγές θα παράγουν τόσο πολύ ηλεκτρισμό που θα είναι εντελώς αδύνατο να εισαχθεί στο δίκτυο.

Εάν οι γειτονικές χώρες, ιδίως η Γαλλία, έχουν αναπτύξει το ίδιο μείγμα ηλεκτρικής ενέργειας, αυτά τα πλεονάσματα θα αυξηθούν καθώς οι άνεμοι είναι παρόμοιοι.

Πού μπορούμε να τα διοχετεύσουμε; Πρέπει να κλείνουν οι ανεμογεννήτριες όταν φυσάει; και να αποσυνδέουυμε τους ηλιακούς συλλέκτες όταν λάμπει ο ήλιος; Ποιος το φαντάζεται!

Στο άμεσο μέλλον, λόγω της έλλειψης αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας ή της διαθεσιμότητας πολύ μεγάλων ποσοτήτων πράσινου υδρογόνου με την πολύ περίπλοκη επιμελητεία που απαιτείται, η Γερμανία, αρνούμενη την πυρηνική ενέργεια, δεν έχει άλλη λύση για την απανθρακοποίηση της ηλεκτροδότησής της εκτός από αυτό τον κολασμένο και καταστρεπτικό μονόδρομο.

Τελικά, ένα πραγματικό κακό παράδειγμα.

Κι όμως, προς αυτή την τρέλα θέλει να μας οδηγήσει η ΕΕ, έντονα επηρεασμένη από τη Γερμανία.

Gérard Buffière                                                           Bernard Kasriel

Πρ. Γεν. Διευθυντής της Imérys                                                     Πρ. Γεν. Διευθυντής της Lafarge

 ΚΑΤΑΡ: Η Ευρώπη θα κρυώσει τον χειμώνα! 

Παρά την ενεργειακή κρίση, η ΕΕ επιμένει δογματικά στην αιολική και ηλιακή ενέργεια, με κίνδυνο να ξεμείνει από φυσικό αέριο και πετρέλαιο.

του Olivier Renault*

Για το Κατάρ, η ΕΕ θα αντιμετωπίσει ελλείψεις ενέργειας. Σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας του Κατάρ, Saad AlKaabi, σε έξι μήνες, τον επόμενο χειμώνα, η Ευρώπη θα ξεμείνει από πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Αυτή η αιχμηρή παρατήρηση έρχεται σε μια στιγμή που ένας από τους κορυφαίους εξαγωγείς φυσικού αερίου στον κόσμο – το Κατάρ – αναζητά μακροπρόθεσμες συμβάσεις με ευρωπαϊκά κράτη που αρνούνται συνεχώς να το κάνουν. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιδίδονται σε μια ξέφρενη αναζήτηση εναλλακτικής λύσης, εγκαταλείποντας τα ορυκτά καύσιμα, τα οποία, ωστόσο, ήταν ευεργετικά για την οικονομική ζωή των χωρών τους. 

Σύμφωνα με την  εφημερίδα ParisNormandie  “Κατά τη διάρκεια ενός φόρουμ στη Ντόχα, ο Saad AlKaabi [υπουργός Ενέργειας του Κατάρ] ήταν ανησυχητικός, καλώντας τα ευρωπαϊκά έθνη να υπογράψουν μακροπρόθεσμα συμβόλαια με τη χώρα του, η οποία βρίσκεται μεταξύ των μεγαλύτερων παραγωγών υδρογονανθράκων”.

Το France24  προειδοποιεί  ότι, σύμφωνα με τον Saad al-Kaabi και τον Σαουδάραβα ομόλογό του, Πρίγκιπα Abdulaziz bin Salman, ” η έλλειψη επενδύσεων σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, καθώς ο κόσμος προσπαθεί να στραφεί σε καθαρότερα καύσιμα για να αποτρέψει την υπερθέρμανση του πλανήτη, υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει ενεργειακή κρίση “. « Το μόνο πράγμα που έσωσε την ανθρωπότητα και την Ευρώπη φέτος ήταν ένας ζεστός χειμώνας και η επιβράδυνση της οικονομίας », είπε ο Υπουργός Ενέργειας του Κατάρ στο Οικονομικό Φόρουμ του Κατάρ, προσθέτοντας: « Αν η οικονομία αρχίσει να λειτουργεί ξανά το 2024 και αν έχετε έναν κανονικό χειμώνα, νομίζω ότι τα χειρότερα έρχονται ». Η εφημερίδα της Νορμανδίας προσθέτει: «Οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν μια καταναγκαστική πραγματικότητα. »

Το France24 διορθώνει το ρεκόρ υπενθυμίζοντας ” ότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία προκάλεσε κρίση ενεργειακού εφοδιασμού ” και ότι “Ο Saad alKaabi και ο πρίγκιπας Abdulaziz bin Salman της Σαουδικής Αραβίας, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, είπαν στη διάσκεψη ότι διαφαίνονται περισσότερα προβλήματα « Αν (οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν) ένα σωστό σχέδιο και καθίσουν με τους παραγωγούς, και οι εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου δεν δαιμονοποιηθούν, η πραγματικότητα θα μπει στο δρόμο και θα έχουμε μια λογική λύση . »

Οι μεγαλύτεροι παραγωγοί φυσικού αερίου καταγγέλλουν « την εγκατάλειψη των πολιτικών » των ευρωπαϊκών χωρών. Το Κατάρ ανακοίνωσε μια σειρά από σημαντικές συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου και ξεκίνησε την ανάπτυξη του North Field, το οποίο περιέχει τα μεγαλύτερα κοιτάσματα φυσικού αερίου στον κόσμο, αυξάνοντας την παραγωγή του σε 126 εκ. τόνους ετησίως μέχρι το 2027.

Η ζήτηση είναι τόσο μεγάλη που όλη η διευρυμένη παραγωγή του North Field East (NFE) και του North Field South (NFS) θα μπορούσε να συνδεθεί με μακροπρόθεσμες συμφωνίες μέχρι το τέλος του έτους, αναφέρει το διεθνές γαλλικό μέσο επικαλούμενο τον Saad al-Kaabi. « Όσον αφορά τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια, είναι πιθανό να εξαντληθεί όλο το φυσικό αέριο από την NFE και την NFS μέχρι το τέλος του έτους, », προειδοποίησε ο Saad al-Kaabi, διευκρινίζοντας: « Προφανώς είναι πολύ μεγάλη η ζήτηση. »

Ο πρίγκιπας Abdulaziz bin Salman της Σαουδικής Αραβίας τόνισε με έμφαση ότι η Ευρώπη “σώθηκε από τον Θεό ” τον περασμένο χειμώνα και ότι η παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια απειλείται “ελλείψει πολιτικών“. « Η ενεργειακή ασφάλεια βρίσκεται σε κίνδυνο. Εξαντλούμε τις δυνατότητές μας επειδή οι χώρες δεν επενδύουν ούτε στο πετρέλαιο ούτε στο φυσικό αέριο », είπε, χλευάζοντας τα κίνητρα για καθαρότερα καύσιμα, συμπεριλαμβανομένου του πράσινου υδρογόνου, το οποίο παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. « Οι άνθρωποι μιλούν για μπλε, πράσινο, μοβ, ροζ υδρογόνο, αλλά σε τελική ανάλυση, ποιος θα είναι ο αγοραστής; λέει, επικαλούμενος  το France24 . “Ποια θα είναι η τιμή του υδρογόνου; Δεν μιλάμε για πετρέλαιο, δεν μιλάμε για φυσικό αέριο. Μιλάμε για το υποτιθέμενο καθαρότερο, πιο πράσινο καύσιμο του μέλλοντος. Κι όμως, λείπουν οι αγοραστές », ειρωνεύεται ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας.

Ανησυχητική μελέτη για τις ανεμογεννήτριες. Οι ανησυχίες των μεγάλων χωρών του Κόλπου που παράγουν μεγάλες ποσότητες ενέργειας έρχονται σε μια στιγμή που μια μελέτη, η οποία μπορεί επίσης να βρεθεί στον ιστότοπο της NASA, προειδοποιεί εδώ και αρκετά χρόνια για τη χρήση ανεμογεννητριών επειδή προκαλούν υπερθέρμανση του πλανήτη. « Σύμφωνα με τη μελέτη, οι ανεμογεννήτριες αυξάνουν τη θερμοκρασία περιβάλλοντος », αναφέρει  το γερμανικό μέσο ενημέρωσης,  Nordkurier . Αυτή είναι μια μελέτη που έγινε σε ένα μεγάλο αιολικό πάρκο στο Τέξας, εξετάζοντας την επίδραση των ανεμογεννητριών στη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Η μελέτη δείχνει ότι οι ανεμογεννήτριες αυξάνουν τη θερμοκρασία περιβάλλοντος**.

Στη συνέντευξη του  Nordkurier  με τον ειδικό στην ενέργεια και το κλίμα Gerd Ganteför – ο οποίος βρίσκεται πίσω από τις αναλύσεις της ομάδας εργασίας της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή –  προκύπτει ότι «οι ανεμογεννήτριες αναμειγνύουν στρώματα αέρα», «ο κρύος αέρας ανυψώνεται και o θερμός αέρας κατεβαίνει». Αυτό αυξάνει τη θερμοκρασία του αέρα πάνω από το έδαφος, το οποίο φυσικά ψύχεται λιγότερο και παραμένει θερμότερο.», επισημαίνει. Τη νύχτα που ο ήλιος δεν δρα, η γη και η θάλασσα δεν δροσίζονται. Αυτό έχει συνέπειες στο περιβάλλον αφού οι πολιτικοί ηγέτες των χωρών της ΕΕ αποφάσισαν να κατασκευάσουν τεράστια πεδία ανεμογεννητριών είτε στην ύπαιθρο, στη θάλασσα ή ακόμα και στις ερημικές περιοχές της Ισπανίας.

Επιπλέον, η Γαλλία και άλλες χώρες της ΕΕ, που αρνούνται το ρωσικό αέριο για να επιβάλουν κυρώσεις, ποντάρουν στο υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG). Αυτό επίσης καταστρέφει τη φύση και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή ανθρώπων και ζώων. « Η Γαλλία τρελαίνεται για το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο, έναν κλιματοκτόνο υδρογονάνθρακα που είναι επιβλαβές για την υγεία », αναφέρει η Reporterre.  « Η εξόρυξη αυτού του ορυκτού αερίου είναι τρομερά ρυπογόνος και καταστρέφει το κλίμα και την υγεία των κατοίκων της περιοχής*** », αναφέρει το οικολογικό μέσο.

Οι ευρωπαϊκές χώρες ακολουθούν την επιταγή των ΗΠΑ και των Βρυξελλών που καταστρέφει την ομορφιά των φυσικών τοπίων και απειλεί όχι είδη ζώων αλλά και να  βυθίσει τις ανεπτυγμένες οικονομίες τους σε σοβαρή κρίση. Οι παρατηρήσεις του Saad Al-Kaabi και του Abdulaziz bin Salman πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από τους πολίτες των ευρωπαϊκών χωρών και ιδιαίτερα από τους πολιτικούς τους. Ακολουθώντας μια πολιτική στρατηγική βάσει μιας ιδεολογίας, που φαίνεται, είναι εντελώς λάθος και επικίνδυνη, οι Ευρωπαίοι πολιτικοί ηγέτες εγκαταλείπουν τους λαούς τους.

Olivier Renault

*Ο Olivier Renault είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και την εφαρμογή της επενδυτικής στρατηγικής του δεύτερου συνταξιοδοτικού Ταμείου του Καναδά σε υποδομές στη Βόρεια  Αμερική.

**Η αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας της γης γύρω από τα αιολικά πάρκα του Τέξας υπολογίστηκε σε 0,72 βαθμούς Κελσίου ανά δεκαετία.

***Με υδραυλική θραύση των σχιστολίθων λαμβάνεται μεθάνιο, το οποίο  διυλίζεται και υγροποιείται σε -162°C, και υπό πίεση 600 Atm. Αυτή η διαδικασία στο ίδιο πεδίο του Τέξας εκπέμπει 4 εκ. τόνους  CO2 ετησίως, καθώς και τοξικούς ρύπους, όπως το βενζόλιο και η φορμαλδεΰδη.

Πηγή : Observateur Continental

 

spot_img

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Διαβάστε ακόμα

Stay Connected

2,900ΥποστηρικτέςΚάντε Like
2,746ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
25,800ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisement -

Τελευταία Άρθρα