Κατατέθηκε  στη Βουλή ερώτηση από τους βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής -ΠΑΣΟΚ, κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, κα Ευαγγελία Λιακούλη, κ. Γιώργο Αρβανιτίδη, κ. Κωνσταντίνο Σκανδαλίδη, κα Αντωνία (Τόνια) Αντωνίου, κ. Ιλχάν Αχμέτ, κ. Χρήστο Γκόκα, κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, κ. Γιώργο Μουλκιώτη, κ. Μπουρχάν Μπαράν, κ. Δημήτριο Μπιάγκη, κ. Γεώργιο Παπανδρέου, κ. Ανδρέα Πουλά και κ. Γιώργο Φραγγίδη, κατόπιν προτάσεων του Τομέα Άμυνας, με τίτλο «Εν Συνεχεία Υποστήριξη Συστήματος Αποστολής (Mission System – MS) Α/Φ ΑΣΕΠΕ και Συναφούς Εξοπλισμού», προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο.

Συγκεκριμένα, στην υπόψη ερώτηση, αναφέρεται ότι, 

Με τις υπ’ αριθμ. 1307/30.10.20 και 8749/6.9.21 ερωτήσεις μας, εκφράσαμε την ανησυχία και τον προβληματισμό μας για την όχι τόσο καλή κατάσταση και διαθεσιμότητα των Α/Φ EriEye EMB-145H AEW&C ΑΣΕΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη την αναθεωρητική πολιτική και επιθετικότητα της Τουρκίας, όταν μάλιστα αναλογιστούμε τη δυνατότητα επιχειρησιακής συνεισφοράς των υπόψη Α/Φ στο χώρο του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.

Η απάντησή σας, στις 27.9.21, επί της τελευταίας ερώτησής μας, ανέφερε ότι είχε ήδη ξεκινήσει η διαδικασία τροποποίησης της Προδιαγραφής Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) του υπόψη προγράμματος και επρόκειτο να διενεργηθεί τεχνικός διάλογος με την κατασκευάστρια εταιρεία, ενώ θα εξεταζόταν το ενδεχόμενο σύναψης νέας σύμβασης μετά την αναθεώρηση της ΠΕΔ. Πέραν των παραπάνω, όσον αφορά στην υποστήριξη του σκάφους ΕΜΒ-145Η ΑΕW&C και των αεροκινητήρων του, αναφέρθηκε ότι είχε εξασφαλιστεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση και επέκειτο η έκδοση εντολών διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων εν συνεχεία υποστήριξης, για το σκάφος και τους αεροκινητήρες, αντίστοιχα.

Αν και στις εξαγγελίες του ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, Σεπτέμβριος 2020, για την Άμυνα της χώρας είχε επισημάνει ότι «κάθε οπλικό σύστημα λειτουργεί όσο ζει, όπως πρέπει και όπου χρειάζεται», η συμπεριφορά της κυβέρνησης κρίνεται αδικαιολόγητη, ως προς την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας, εν προκειμένω για την υποστήριξη και την αύξηση της διαθεσιμότητας των Α/Φ ΑΣΕΠΕ. Αυτή η συμπεριφορά, όπως επανειλημμένα έχουμε θίξει, οδηγεί τα υπόψη Α/Φ στην πλήρη απαξίωση και τα καθιστά ανεκμετάλλευτα για τις ΕΔ της χώρας. Το σημαντικότερο όμως είναι να πάρουμε απάντηση στο εξαιρετικά καίριο ζήτημα όσον αφορά στην αντικατάσταση ή υποκατάστασή τους.

Δεδομένου ότι, τα Α/Φ ΑΣΕΠΕ αποτελούν ένα σημαντικό στρατηγικό εργαλείο συγκέντρωσης και διαβίβασης χρήσιμων πληροφοριών για την Άμυνα της χώρας, όταν λάβουμε υπόψη τη μεγάλη Στρατηγική και Επιχειρησιακή σπουδαιότητά τους, στο πλαίσιο της Έγκαιρης Προειδοποίησης και ελέγχου Α/Φ και άλλων δυνάμεων στο πεδίο της μάχης σε μεγάλο βάθος διακλαδικών επιχειρήσεων, στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, υπό το πρίσμα μάλιστα των εξελίξεων της ενισχυόμενης Τουρκικής προκλητικότητας και επιθετικότητας, κρίνοντας τελείως απαραίτητη την παρουσία του και εξαιρετικά επείγουσα τη βελτίωση της διαθεσιμότητάς τους.

Δεδομένου ότι, έχει παρέλθει ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτό των έντεκα (11) μηνών, από την τελευταία απάντησή σας και δεν έχουμε ενημερωθεί για τυχόν εξελίξεις επί του θέματος.

1. Γιατί, εφόσον η επιχειρησιακή εκμετάλλευση των Α/Φ ΑΣΕΠΕ είναι σε υψηλό βαθμό προτεραιότητας για το ΓΕΕΘΑ και την ΠΑ, καθυστερείτε υπερβολικά στην ολοκλήρωση της υπογραφής σύμβασης εν συνεχεία υποστήριξης για την άμεση βελτίωση της διαθεσιμότητας των Α/Φ ΑΣΕΠΕ;

2. Έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση της ΠΕΔ του υπόψη προγράμματος;

3. Έχουν εκδοθεί εντολές διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων εν συνεχεία υποστήριξης, για το σκάφος ΕΜΒ-145Η ΑΕW&C και τους αεροκινητήρες;

4. Πως σκέφτεστε να καλύψετε την εξαιρετικά σημαντική αποστολή των υπόψη Α/Φ στην περίπτωση που δεν θα υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις υποστήριξης του Συστήματος Αποστολής (Mission System/MS), του συναφούς εξοπλισμού, των Α/Φ ΑΣΕΠΕ εν γένει και των αεροκινητήρων τους; 

https://www.militaire.gr/ti-symvainei-me-ta-iptamena-rantar-tis-pa-erotisi-sti-voyli/