Η χώρα μας χρειάζεται μια μεγάλη πολιτικήπολιτιστική και αξιακή αλλαγή στην ίδια την κοινωνία μας και ειδικότερα κόντρα σε αυτούς που σήμερα δοκιμάζονται σκληρά ,φτωχοποιούνται και εξαθλιώνονται, γλείφοντας συχνά τους ”δημίους” τους.

Κ.Τ.