Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας- Σχόλια επί του Σχεδίου Νόμου που έχει τεθεί σε διαβούλευση.

Print Friendly, PDF & Email
spot_img

του Γιώργου Χατζηθεοφάνους, Υποστρατήγου ε.α., Οικονομολόγου.

Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο (ν. 1558/1985) αρμόδιο για τη διαμόρφωση της πολιτικής εθνικής άμυνας και εθνικής ασφάλειας της χώρας και λήψη αποφάσεων  για θέματα εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, καθώς και για θέματα δημόσιας τάξης που σχετίζονται με την εξωτερική και αμυντική πολιτική είναι το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας γνωστό ως ΚΥΣΕΑ.

Η κατά γενική ομολογία αναποτελεσματικότητά του οδηγεί πολιτικούς, διπλωμάτες, αναλυτές και δημοσιογράφους να επικαλούνται την ανάγκη θεσμοθέτησης Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας κάθε φορά που η Χώρα καλείται να διαχειριστεί ένα σοβαρό εθνικό θέμα.  Δεν είναι τυχαίο πως ακόμη και στο ζήτημα της Συμφωνίας των Πρεσπών ουδέποτε συνήλθε.

Χωρίς να καταργηθεί το ΚΥΣΕΑ,  με το σχέδιο νόμου που έχει μπει σε διαβούλευση με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Εξωτερικής Πολιτικής» ιδρύεται το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΣΕΑ) με αντικείμενο-αρμοδιότητες, σε γενικές γραμμές, αντίστοιχες  με αυτές του ΚΥΣΕΑ.  Βασική διαφορά είναι πως το ΣΕΑ είναι όργανο συμβουλευτικό προς τον Πρωθυπουργό ενώ το ΚΥΣΕΑ όργανο λήψης αποφάσεων. Η σύνθεση του ΣΕΑ είναι κατά βάση ίδια με το ΚΥΣΕΑ αφού και στα δύο όργανα συμμετέχουν, πέραν των άλλων,  ο Πρωθυπουργός (Πρόεδρος), οι Υπουργοί εξωτερικών, άμυνας και Προστασίας του Πολίτη, ο Α/ΓΕΕΘΑ και ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού.

Οι βασικές μου παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου, τις οποίες και έχω καταθέσει στη δημόσια διαβούλευση, είναι επιγραμματικά οι ακόλουθες:

 • Το ένα εκ των δύο οργάνων είναι περιττό. Η ίδρυση του ΣΕΑ επιβάλλει την κατάργηση του ΚΥΣΕΑ.
 • Στη βασική σύνθεση του ΣΕΑ πρέπει να συμμετέχουν μόνο ο Πρωθυπουργός ως Πρόεδρος, οι Υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας και Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας. Όλοι οι άλλοι θα καλούνται ως έκτακτα μέλη ανάλογα με το αντικείμενο της συνεδρίασης.
 • Ορθώς αναφέρεται στο σχέδιο νόμου πως το όργανο αυτό είναι συμβουλευτικό προς τον Πρωθυπουργό. Ήταν λάθος που στο ΚΥΣΕΑ οι αποφάσεις λαμβάνονταν με ψηφοφορία. Ο τελικά υπεύθυνος για την χάραξη και εφαρμογή της πολιτικής στο εσωτερικό και στο εξωτερικό δεν μπορεί, με βάση το Σύνταγμα, να είναι άλλος από τον Πρωθυπουργό της Χώρας, ο οποίος άλλωστε έχει και την εξουσία επιλογής των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου (εξίσωση εξουσίας και ευθύνης), στο οποίο ο ίδιος προεδρεύει. Και, βέβαια, όταν υπάρχει διαφωνία μεταξύ του Πρωθυπουργού και ενός Υπουργού, ο τελευταίος παραιτείται ή παύεται και αντικαθίσταται με άλλον της επιλογής και πάλι του Πρωθυπουργού. Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας αποτελεί το βασικό-θεσμικό συμβουλευτικό όργανο του Πρωθυπουργού στη διαχείριση των εθνικών θεμάτων
 • Απαιτείται η υποστήριξή του με μια μεγάλη επιστημονική ομάδα (αντί της μικρής Γραμματείας των έξι επιστημόνων που προβλέπει το σχέδιο νόμου) αποτελούμενη από αξιόλογους διπλωμάτες πρέσβεις ε.τ., κορυφαίους νομικούς διεθνούς δικαίου, συνταγματολόγους, απόστρατους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων με σχετικά qualifications, περιβαλλοντολόγους, διεθνολόγους, οικονομολόγους, ιστορικούς, ειδικούς στα ενεργειακά κ.ά., που θα μελετούν σε μόνιμη βάση το διεθνές περιβάλλον, θα προσδιορίζουν ευκαιρίες και απειλές και θα υποβάλλουν στο ΣΕΑ την εισήγησή τους για τον προσδιορισμό των εθνικών συμφερόντων και την διαμόρφωση ενός οδικού χάρτη σε στρατηγικό επίπεδο για την προώθηση και την υποστήριξή τους στο διεθνές περιβάλλον. Επικεφαλής της επιστημονικής αυτής ομάδας θα είναι ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας και πρέπει να συμμετέχει οπωσδήποτε ικανός manager, με γνώσεις και μεγάλη εμπειρία στο Στρατηγικό Σχεδιασμό (Η εθνική Στρατηγική είναι Στρατηγικός Σχεδιασμός). Κρίνεται επίσης απαραίτητη η κατάλληλη οργάνωση αυτής της επιστημονικής ομάδας σε υποομάδες ανάλογα με τη θεματολογία.
 • Υπό κανονικές συνθήκες, η επιστημονική αυτή ομάδα (στο βιβλίο μου την αναφέρω ως επιτελείο) θα ήταν της επιλογής της εκάστοτε κυβέρνησης (όπως προβλέπει το σχέδιο νόμου).  Θεωρώ όμως ότι οι ιδιαιτερότητες – παθογένειες του ελληνικού πολιτικού συστήματος των πελατειακών σχέσεων στο πλαίσιο δημιουργίας κομματικών στρατών θα το καθιστούσαν σύντομα αναποτελεσματικό μετατρέποντάς το σε έναν ακόμη χώρο βολέματος κομματικών φίλων,  με αποτέλεσμα την απαξίωσή του και την παραγωγή εκθέσεων ιδεών αντί σοβαρών προτάσεων. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που καθιστά αναγκαία την θεσμική θωράκιση αυτού του επιτελείου, το οποίο πρέπει είναι υπερκομματικό (η στελέχωσή του να μην αποτελεί αντικείμενο της εκάστοτε κυβέρνησης), η θητεία των μελών του να είναι ανεξάρτητη της αντίστοιχης Κυβερνητικής θητείας ώστε πέρα των άλλων να εξασφαλίζεται η συνέχεια και να λειτουργεί σε μόνιμη βάση, καθόσον η προσπάθεια αυτή εμπεριέχει δυναμική ειδικά στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον, το οποίο αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς και απαιτεί ευκαμψία, ήτοι ταχεία προσαρμογή στις εναλλαγές των καταστάσεων. Οι αποφάσεις όπως έχει ήδη αναφερθεί λαμβάνονται από την εκάστοτε εκλεγμένη από το λαό Κυβέρνηση.
 • Το επιτελείο αυτό θα πρέπει να συνεργάζεται με τους υφιστάμενους θεσμικούς φορείς της χώρας όπως το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) κ.α., με τους οποίους πρέπει να αποκατασταθούν μόνιμοι δίαυλοι επικοινωνίας και να εξασφαλιστεί η αρμονική συνεργασία τους (σταδιακά θα διαμορφωθεί μια σχετική κουλτούρα). Σημαντικό είναι επίσης το επιτελείο αυτό να αξιοποιεί τους πρώην υπουργούς Εξωτερικών, Άμυνας κλπ καθώς κι άλλες προσωπικότητες με διάφορους τρόπους (κοινές συσκέψεις με συγκεκριμένη ατζέντα, κατ’ ιδίαν συναντήσεις, Delphi Technique κ.α.). Και βέβαια ορθώς αναφέρεται στο σχέδιο νόμου πως το ΣΕΑ (Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας με τη βοήθεια του επιτελείου) είναι το αρμόδιο όργανο για τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων υπουργείων-φορέων στο πλαίσιο της υλοποίησης της απόφασης του Πρωθυπουργού κι όχι το ΥΠΕΞ όπως συμβαίνει σήμερα.

Μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου θα πρέπει να υπάρξει ένα λεπτομερές κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο (κανονισμός λειτουργίας) σχετικά με τις ακολουθούμενες διεργασίες-διαδικασίες και position description για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής του λειτουργίας.

Αναλυτική παρουσίαση με πλήρη επιχειρηματολογία όλων των παραπάνω  στο βιβλίο μου «Εθνική Στρατηγική-Πρόταση για ένα νέο Θεσμικό Πλαίσιο», Β’ Έκδοση,  που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις «Ι.ΣΙΔΕΡΗ».

Γιώργος Χατζηθεοφάνους

Υποστράτηγος ε.α.-Οικονομολόγος

 

spot_img

3 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Μετά από δεκαετίες, που το πλοίο “ΕΛΛΑΣ” πορεύεται χωρίς πυξίδα, χωρίς όραμα, χωρίς σχεδιασμό (σε κανέναν τομέα), ξάφνου, τώρα που τσακίστηκε στα βράχια, θυμήθηκαν, όχι να κάνουν, αλλά να συζητήσουν σε … δημόσιο διάλογο (ζήσε μαύρε μου …) να κάνουν Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας …

 2. Δεν θα έπρεπε να είναι παρόντες με την γνώμη τους όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί?
  Δεν εξέφρασαν με τις αποφάσεις τους κι αυτοί αυτήν την πολιτική ?

 3. Τιποτε απο ολα αυτα δεν εκφραζουν τις μυχιες αποψεις της Συριζοκυβερνησεως μας .
  Το ΣΕΑ δοθηκε στην διαβουλευση για να ικανοποιηθει και ο Ποταμισιος κ. Θεοδωρακης ,-που πρωτος το εισηγηθηκε -και γιατι ψηφισε την Συμφωνια των Πρεσπων και γιατι δανεισε τον κ. Διονελλη για να εξασφαλισθει η δεδηλωμενη στην κυβερνηση , που κατερρε μετα την ”ψιλοσικε” απομακρυνση των ΑνΕλ του κ. Καμμενου, που ο ”ταλας” δεν διεβλεψε πολιτικος καριερας ων -οπως ο Πιλατος για την Σταυρωση του Χριστου- οτι η ψηφος εμπιστοσυνης που εδωσε στις 17 Ιουνιου 2018 στους κ.κ. Τσιπρα και Κοτζια ηταν για να υπογραφεί και να κυρωθεί η Συμφωνια των Πρεσπων.
  Το δοθεν στην δημοσιοτητα και προς διαβουλευση Σχεδιο νόμου για το Συμβουλιο Εθνικης Ασφαλειας -Αμερικανια και αυτη- περαν του οτι θα δημιουργησει μεγαλη γραφειοκρατια και βολεμα ιδεοληπτικων επιστημονων θα υπολειτουργει γιατι ακριβως δεν θα συγκαλειται ως μη συνταγματικως κατοχυρωμενο ,- οπως ειναι στην γειτονικη μας Τουρκια – και αν συγκαλειται δεν θα λαμβανονται υπ’οψιν οι συμβουλες του , γιατι δεν θα συμφωνει με αυτες ο υπευθυνος κατα το Συνταγμα -τυχον ριζοσπαστης πρωθυπουργος- , που θα θελει να τα βρει ως πλερια διεθνιστης , ειρηνοφιλος και δικαιος- ηταν δικαιο και εγινε πραξη- με την Τουρκια και την Αλβανια ,οπως τα ”βρηκε” με τα Σκοπια.
  Απλως θα εξασφαλισθει και η διαχυση της αποδοχης και της συνευθυνης στα τυφλα ομματα των ανενημερωτων και γιαυτο προδομενων Ελληνων.
  Ποιο ΣΕΑ θα συμβουλευε την Συμφωνια των Πρεσπων ,εκτος αν τα μελη του και οι γραφειοκρατες του ηθελαν να χασουν τις θεσεις τους ;;;.
  Εδω δεν θελησε να χασει την θεση του ο Αρχηγος ΓΕΕΘΑ , που κατα το στρατιωτικο εμβατηριο ”θα τρεξει μια αυγη ,χωρις διαταγη για να αγκαλιασει δυνατα την ομορφη αδερφη…”.
  Αλλοι αυταπατηθηκαν .
  Μη κολλησουμε και αλλοι αυτην την αυταπατη τους .
  Δεν ειναι δα και γριππη μεταδοτικη.
  ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ .

Leave a Reply to Χρίστος Cancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Διαβάστε ακόμα

Stay Connected

2,900ΥποστηρικτέςΚάντε Like
2,750ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
23,300ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisement -spot_img

Τελευταία Άρθρα