ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΑΦΕΣ Ε. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ