Σοκ: Στο φως η μυστική έκθεση Κίσινγκερ για μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού!

Print Friendly, PDF & Email
spot_img
Kissinger Secret Report: Έλεγχος του πληθυσμού των αναπτυσσόμενων χωρών για να διασφαλιστεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πρόσβαση σε φθηνούς πόρους στο εξωτερικό.

Στις 24 Απριλίου 1974, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Νίξον διέταξε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, υπό την καθοδήγηση του Κίσινγκερ, να μελετήσει τον αντίκτυπο της αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού στα εθνικά συμφέροντα των ΗΠΑ και να προτείνει αντίμετρα.
Αυτή η μυστική μελέτη ονομάζεται Εθνικό Μνημόνιο Μελέτης Ασφάλειας 200 (NSSM200), γνωστό και ως ‘The Kissinger Report’.

Η έκθεση Kissinger ολοκληρώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 1974, αλλά ο Νίξον παραιτήθηκε λόγω του περιστατικού Watergate στις 9 Αυγούστου του ίδιου έτους και οι πολιτικές που προτάθηκαν στην έκθεση εφαρμόστηκαν κρυφά από την κυβέρνηση του Ford. Η έκθεση αποχαρακτηρίστηκε στις 8 Ιουλίου 1989. Τα κύρια σημεία αυτής της έκθεσης είναι τα εξής:(1) Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να έχουν εκτεταμένη πρόσβαση σε ορυκτούς πόρους σε υπανάπτυκτες χώρες. [1]

(2) Η σταθερότητα της εισροής πόρων στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να επηρεαστεί από κυβερνητικές ενέργειες σε υπανάπτυκτες χώρες, εργασιακές συγκρούσεις και ανθρώπινες δραστηριότητες. Η απειλή καταστροφής και οικιακής διαταραχής. Αυτές οι απειλές θα γίνουν πιο πιθανές λόγω της πίεσης του υπερπληθυσμού. [2]

(3) Οι νέοι είναι πιο πιθανό να αμφισβητήσουν τον ιμπεριαλισμό και τη δομή της παγκόσμιας εξουσίας, οπότε ο αριθμός τους πρέπει να διατηρείται όσο το δυνατόν περισσότερο σε χαμηλό επίπεδο. [3]

(4) Ως εκ τούτου, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι ηγέτες των βασικών υποανάπτυκτων χωρών θα παρακάμψουν το λαό τους για τον έλεγχο του πληθυσμού της χώρας. [4]

(5) Το βασικό μέρος της εφαρμογής του σχεδίου περιλαμβάνει: επιβεβαίωση του κύριου στόχου που αντιπροσωπεύει σχεδόν το ήμισυ της παγκόσμιας αύξησης του πληθυσμού

Βασικές χώρες. [5]Πρόσκληση σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολυμερείς οργανισμούς ελέγχου του πληθυσμού σε αυτό το παγκόσμιο έργο. [6]

Αναγνωρίζεται ότι καμία χώρα δεν μπορεί να ελέγξει τον πληθυσμό χωρίς να καταφύγει σε νομιμοποίηση των εκτρώσεων. [7]

Σχεδίαση έργων με νομισματικά κίνητρα για τις χώρες να αυξήσουν τα ποσοστά αμβλώσεων, τα ποσοστά στείρωσης και τα ποσοστά αντισύλληψης. [8]

Για παιδιά σε υπανάπτυκτες χώρες, ιδίως μαθητές δημοτικού και μικρότερα παιδιά, εντατικά “καθοδήγηση” τα οφέλη των μικρών οικογενειών. [9]

Σχεδίαση και ενθάρρυνση δημοσίων προγραμμάτων και μαθημάτων σεξουαλικής εκπαίδευσης για να πείσετε τους ανθρώπους να αγνοήσουν κοινωνικούς και πολιτιστικούς παράγοντες και να έχουν λιγότερα παιδιά. [10] (Σ.Πελ. Σ᾿αὐτά σήμερα συμπεριλαμβάνονται τά μαθήματα περί ἀνεκτικότητος καί διαφορετικότητος,ἐπιλογῆς τοῦ φύλου ἀπό τό ἴδιο τό παιδί,τά εἴδη τῶν οἰκογενειῶν πού δέν ἀνταποκρίνονται πλέον στό ζεύγος ἀνδρός-γυναικός κ.λπ…)

Διερεύνηση της σκοπιμότητας ενός υποχρεωτικού σχεδίου ελέγχου του πληθυσμού. [11]

Εξέταση άλλων υποχρεωτικών μέτρων, όπως η παροχή καταστροφής και επισιτιστικής βοήθειας σε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, πρέπει να βασίζεται στο σχέδιο ελέγχου του πληθυσμού της χώρας. [12]

Οι ηγέτες των χωρών του “Τρίτου Κόσμου” πρέπει να σταθούν στην πρώτη γραμμή και να αποκτήσουν τα οφέλη από την επιτυχία του σχεδίου. [14]

Εθνικό σημείωμα έρευνας για την ασφάλεια αρ. 200 (NSSM 200)

Ο αντίκτυπος της αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού στην ασφάλεια των ΗΠΑ και στα συμφέροντα του εξωτερικού

(“Αναφορά Kissinger“)

10 Δεκεμβρίου 1974

Το μυστικό καθορίζεται από τον Harry C · Branney III

Περίληψη των κυριοτέρων σημείων

3. Λόγω της δυναμικής του πληθυσμού Η μαθησιακή αδράνεια, η μείωση του ποσοστού γεννήσεων μπορεί να επηρεάσει αργά μόνο τον συνολικό πληθυσμό. Το υψηλό ποσοστό γεννήσεων τα τελευταία χρόνια οδήγησε σε υψηλότερο ποσοστό των νεότερων στην ηλικιακή ομάδα. Επομένως, ακόμη και αν μια οικογένεια με δύο παιδιά θα γίνει ο κανόνας στο μέλλον, μια μεγάλη αύξηση του πληθυσμού θα συνεχιστεί για πολλά χρόνια…

Οι πολιτικές για τη μείωση του ποσοστού γεννήσεων θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον συνολικό πληθυσμό μόνο μετά από μερικές δεκαετίες. Ωστόσο, εάν το μελλοντικό μέγεθος του πληθυσμού πρέπει να διατηρηθεί σε εύλογο εύρος, είναι επείγον να εφαρμοστούν μέτρα για τη μείωση της γονιμότητας στις δεκαετίες του 1970 και του 1980 και να τα καταστήσουν αποτελεσματικά. Επιπλέον, το σχέδιο μείωσης του ποσοστού γεννήσεων από τώρα και στο εξής θα δώσει στις αναπτυσσόμενες χώρες ένα βραχυπρόθεσμο πλεονέκτημα ανάπτυξης, διότι θα μειώσει τη ζήτηση των αναπτυσσόμενων χωρών για τρόφιμα, υγεία…

6. Απλά βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Γενικά, η πιο σοβαρή συνέπεια είναι η πιθανότητα λιμού μεγάλης κλίμακας σε ορισμένα μέρη του κόσμου, ειδικά στις φτωχότερες περιοχές. Προς το παρόν, η παγκόσμια ζήτηση τροφίμων αυξάνεται κατά περισσότερο από 2,5% ετησίως…το μεγαλύτερο μέρος της γης που μπορεί να πραγματοποιηθεί εύκολα εύφορη καλλιέργεια και άρδευση έχει χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή τροφίμων…Η εντατική γεωργία απαιτεί πολύ κεφάλαιο και συνάλλαγμα, και αυτή η ζήτηση επιδεινώνεται από την αύξηση του ενεργειακού κόστους, την έλλειψη λιπασμάτων και την αύξηση των τιμών. …

7. Επιπλέον, σε ορισμένες σε αυτές τις υπερπληθυσμιακές περιοχές, η πίεση της ταχείας αύξησης του πληθυσμού στο εύθραυστο περιβάλλον απειλεί τη μακροπρόθεσμη παραγωγή τροφίμων, όπως: περιορισμός γεωργικών καλλιεργήσιμων περιοχών, περιορισμός περιοχών βόσκησης, ερημοποίηση γης, αποψίλωση, διάβρωση του εδάφους και η προκύπτουσα καταστροφή της γής και ρύπανση των υδάτων, ταχεία απορρόφηση των ταμιευτήρων και ζημιές στην εσωτερική και παράκτια αλιεία….

8 Η ταχεία αύξηση του πληθυσμού από μόνη της δεν είναι ο κύριος παράγοντας που ασκεί πίεση στους εξαντλήσιμους πόρους (ορυκτά καύσιμα και άλλα ορυκτά), επειδή η ζήτηση για αυτά εξαρτάται περισσότερο από το επίπεδο της βιομηχανικής παραγωγής και όχι από τον αριθμό των ανθρώπων. Αλλά από την άλλη πλευρά, ο κόσμος εξαρτάται όλο και περισσότερο από την προμήθεια ορυκτών από αναπτυσσόμενες χώρες. Εάν η ταχεία αύξηση του πληθυσμού βλάψει τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής προόδου σε αυτές τις χώρες, η προκύπτουσα αστάθεια μπορεί να υπονομεύσει την επέκταση της παραγωγής αυτών των πόρων και την διατήρηση των συνθήκών συνεχούς ροής….

10…Εκτός από τον συνολικό αντίκτυπο στο κατά κεφαλήν εισόδημα, η ταχεία αύξηση του πληθυσμού θα έχει επίσης σοβαρό αντίκτυπο σε πολλές άλλες πτυχές της ποιότητας ζωής στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και αυτές οι πτυχές είναι πολύ σημαντικές για την κοινωνική και οικονομική τους πρόοδο…

13. Εάν επιβραδύνετε τον πληθυσμό η σημαντική πρόοδος στην ανάπτυξη θα έχει σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην αύξηση του ΑΕΠ και την κατά κεφαλήν αύξηση του εισοδήματος. Επιπλέον, η οικονομική και κοινωνική πρόοδος είναι πιθανό να συμβάλει περαιτέρω στη μείωση της γονιμότητας….

14. Το υψηλό ποσοστό γεννήσεων φαίνεται να οφείλεται κυρίως:

α. Δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες μεθόδους ελέγχου των γεννήσεων.

β. Δεν υπάρχει επαρκές κίνητρο για τη μείωση του αριθμού των παιδιών. ..

γ. Οι αλλαγές στις οικογενειακές προτιμήσεις που προκαλούνται από περιβαλλοντικές αλλαγές εξακολουθούν να είναι αργές.

….

15. Βελτίωση της ζωής του κόσμου Ο ενοποιημένος στόχος του επιπέδου απαιτεί την οικονομική ανάπτυξη να ξεπεράσει την αύξηση του πληθυσμού…

16… ορισμένα αναπτυξιακά προγράμματα μπορεί να φέρουν δημογραφικές αλλαγές γρηγορότερα και χαμηλότερα ποσοστά γονιμότητας, ενώ άλλες αναπτυξιακές πτυχές δεν ήταν τόσο γρήγορες. Το «Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για τον Πληθυσμό» που εγκρίθηκε από την Παγκόσμια Διάσκεψη για τον Πληθυσμό συνιστά στις χώρες που έχουν δεσμευτεί να επηρεάσουν τη γονιμότητα να δώσουν προτεραιότητα στα αναπτυξιακά προγράμματα και στις στρατηγικές υγείας και εκπαίδευσης που έχουν αποφασιστικό αντίκτυπο στη γονιμότητα….
18…Ο αστικός πληθυσμός είναι ένας παράγοντας ταχείας ανάπτυξης στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, και γι ‘αυτές, το βάρος της ύπαρξης πάρα πολλών παιδιών έχει γίνει πολύ προφανές. Για να σημειωθεί σημαντική πρόοδος στον έλεγχο της αύξησης του πληθυσμού, οι αποδέκτες και οι δότες πρέπει επίσης να δώσουν έμφαση στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των φτωχών….

20… Οι κυβερνήσεις των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών φέρουν τεράστιο βάρος στη δημόσια διοίκηση, την υγεία, την εκπαίδευση, την αστυνομία και άλλες υπηρεσίες. Οι κάτοικοι των αστικών παραγκουπόλεων (αν και προφανώς δεν είναι πρόσφατοι μετανάστες) μπορεί να γίνουν μια ταραχώδης και τυραννική δύναμη που απειλεί την πολιτική σταθερότητα… .

23. ..Το βασικό ζήτημα της παγκόσμιας πληθυσμιακής πολιτικής το 1974 είναι εάν η ανθρωπότητα πρέπει να συνεχίσει να βαδίζει με τους ίδιους ρυθμούς,μέχρι τέλους. Ο παγκόσμιος πληθυσμός βρίσκεται στο δρόμο των 12-15 δισεκατομμυρίων – αυτό σημαίνει ότι ο πληθυσμός σχεδόν όλων των υπανάπτυκτων χωρών εκτός από την Κίνα θα αυξηθεί κατά 5 έως 7 φορές. Με άλλα λόγια, το πρόβλημα είναι (αν και εξακολουθεί να αυξάνεται) Μπορεί να μετατραπεί στον πρώιμο εφικτό τρόπο σταθεροποίησης του πληθυσμού;

24. Ποιος είναι ο κίνδυνος; Δεν γνωρίζουμε εάν η τεχνολογική ανάπτυξη μπορεί να τροφοδοτήσει περισσότερα από 8 δισεκατομμύρια, αλλά πολύ λιγότερα από 12 δισεκατομμύρια ανθρώπους τον 21ο αιώνα.

Δεν είμαστε απολύτως βέβαιοι εάν η κλιματική αλλαγή τα επόμενα δέκα χρόνια θα φέρει μεγάλες δυσκολίες στην αύξηση όλο και περισσότερων ανθρώπων, ειδικά ατόμων στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες που ζουν σε ένα ολοένα και πιο περιθωριοποιημένο και εύθραυστο περιβάλλον. Τουλάχιστον υπάρχει η πιθανότητα ότι η τρέχουσα εξέλιξη σε πολλές περιοχές του κόσμου έχει δείξει την κατάσταση των Μαλθουσιανών.

(σημ. Πελ. Ο Αιδεσιμότατος Τόμας Ρόμπερτ Μάλθους ήταν Άγγλος κληρικός και λόγιος, που ασχολήθηκε στον τομέα της πολιτικής οικονομίας και της δημογραφίας. Στο βιβλίο του, Δοκίμιο για την Αρχή του Πληθυσμού, υποστήριξε ότι αργά ή γρήγορα ο πληθυσμός θα μειωνόταν από τον λιμό και τις αρρώστιες, το οποίο οδήγησε στο γνωστό ως Μαλθουσιανή καταστροφή.

Έγραψε, σε αντίθεση με την κοινή γνώμη που επικρατούσε στην Ευρώπη, τον 18ο αιώνα, ότι οι άνθρωποι και η κοινωνία είναι δυνατόν να βελτιωθούν, ώστε να αγγίξουν την τελειότητα. Συμπληρώνοντας ότι η αύξηση του πληθυσμού, λειτουργεί ανασταλτικά στην πρόοδο μίας ουτοπικής κοινωνίας:

Η δύναμη του πληθυσμού είναι πολύ μεγαλύτερη, από αυτήν που μπορεί να συντηρήσει η γη …)

25…Βραχυπρόθεσμα – από τώρα έως το 2000 – η διαφορά μεταξύ των δύο διαδρομών μπορεί να είναι κάποια εμφανή ουσιαστικά κέρδη σε πυκνοκατοικημένες φτωχές περιοχές και η σχετική κατανομή του κατά κεφαλήν εισοδήματος μεταξύ των πλουσίων και των φτωχών στη χώρα έχει βελτιωθεί – από τη συνεχιζόμενη φτώχεια και την αύξηση της εισοδηματικής ανισότητας.

Οι προσπάθειες επιβράδυνσης της αύξησης του πληθυσμού πιο επιθετικά σημαίνουν επίσης μια άλλη τεράστια διαφορά: από τη μία πλευρά, είναι μια τεράστια τραγωδία που προκαλείται από υποσιτισμό και πείνα…

26. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να «λυθεί» το πρόβλημα του πληθυσμού. Οι περίπλοκοι κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες απαιτούν μια ολοκληρωμένη στρατηγική που περιλαμβάνει διμερείς και πολυμερείς παράγοντες.

Ταυτόχρονα, οι δράσεις και τα σχέδια πρέπει να προσαρμοστούν σε συγκεκριμένες χώρες και ομάδες. Το πιο σημαντικό, για να επιτύχουν, οι ίδιες οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες πρέπει να διαδραματίσουν τον πιο σημαντικό ρόλο…..

27. Η διμερής βοήθεια και ο συντονισμός μεταξύ πολυμερών οργανισμών είναι ουσιαστικής σημασίας για κάθε προσπάθεια μείωσης της αύξησης του πληθυσμού. Για την επίτευξη αποτελεσμάτων σε παγκόσμια κλίμακα, απαιτούνται διάφορες προσπάθειες….

28. Οι πολιτικές και τα σχέδια πρέπει να περιλαμβάνουν δύο βασικούς στόχους:

(α) Λάβετε μέτρα για να τροφοδοτήσετε την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού κατά 6 δισεκατομμύρια το πολύ στα μέσα του 21ου αιώνα. Μην χάσετε εντελώς την ελπίδα της ανάπτυξης.(β) Λάβετε μέτρα για να κάνετε την οριακή αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού όσο το δυνατόν πλησιέστερα στα 8 δισεκατομμύρια, αντί να αφήσετε να φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια, τα 13 δισεκατομμύρια ή περισσότερα….

29. Παρόλο που είναι δύσκολο να προσδιοριστούν οι συγκεκριμένοι στόχοι σε αυτόν τον τομέα, ο στόχος μας πρέπει να είναι να επιτύχουμε το γενετικό επίπεδο αντικατάστασης γονιμότητας στον κόσμο (κατά μέσο όρο δύο παιδιά ανά οικογένεια σήμερα) γύρω στο 2000.

Σε σύγκριση με τη μέση πρόβλεψη των Ηνωμένων Εθνών, αυτό θα απαιτήσει να μειωθεί ο τρέχων ρυθμός αύξησης του πληθυσμού 2% σε 1,7% εντός δέκα ετών και σε 1,1% το 2000.

Ο στόχος αυτός θα οδηγήσει σε μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού έως το έτος 2000 500 εκατομμύρια, μείωση περίπου 3 δισεκατομμυρίων έως το 2050. Η επίτευξη αυτού του στόχου απαιτεί πολύ ενίσχυση του προγραμματισμού του πληθυσμού.

Το “Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για τον Πληθυσμό” περιέχει τις βασικές αρχές για τη διαμόρφωση εθνικών στόχων ελέγχου της αύξησης του πληθυσμού για την επίτευξη αυτού του παγκόσμιου στόχου….

30. «Παγκόσμιος πληθυσμός Δράση» Το «Σχέδιο» δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτόματα και απαιτεί την ενεργή προσπάθεια των σχετικών χωρών, των Ηνωμένων Εθνών και άλλων διεθνών οργανισμών για να το καταστήσει αποτελεσματικό. Η ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ζωτικής σημασίας. Η στρατηγική πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία και ενέργειες:

(α) Εστίαση σε βασικές χώρες.

(β) Ενσωμάτωση πληθυσμιακών παραγόντων και πληθυσμιακών σχεδίων σε εθνικά αναπτυξιακά σχέδια.

(Γ) Αύξηση της βοήθειας για υπηρεσίες οικογενειακού προγραμματισμού, πληροφορίες και τεχνολογία. Αυτή είναι μια κρίσιμη πτυχή κάθε σχεδίου παγκόσμιου πληθυσμού.

Οι πληροφορίες και τα υλικά οικογενειακού προγραμματισμού που βασίζονται στην υπάρχουσα τεχνολογία θα πρέπει να παρέχονται πλήρως το συντομότερο δυνατό στο 85% του πληθυσμού στις μεγάλες υπανάπτυκτες χώρες που δεν καλύπτονται επί του παρόντος, κυρίως με το υψηλότερο ποσοστό γονιμότητας των φτωχών αγροτικών περιοχών.

Η βασική και αναπτυξιακή έρευνα πρέπει να επεκταθεί ώστε να επιτευχθούν απλές, χαμηλού κόστους, αποτελεσματικές, ασφαλείς, ανθεκτικές και αποδεκτές μέθοδοι ελέγχου των γεννήσεων. Η υποστήριξη όλων των ομοσπονδιακών οργανισμών για τη βιοϊατρική έρευνα σε αυτόν τον τομέα πρέπει να αυξάνεται κατά 60 εκατομμύρια δολάρια ετησίως….

(δ) Δημιουργήστε συνθήκες που ευνοούν τη μείωση της γονιμότητας. Σύμφωνα με τα δικά του πλεονεκτήματα και τη συνέπεια με τις συστάσεις του «Παγκόσμιου Σχεδίου Δράσης για τον Πληθυσμό», στο γενικό σχέδιο βοήθειας, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στα μέρη των επιλεκτικών προοδευτικών πολιτικών, οι οποίες είναι οι πιο υποσχόμενες για την αύξηση του ενθουσιασμού της μείωσης του μεγέθους της οικογένειας.

(ΣΤ) Η διαμόρφωση παγκόσμιων πολιτικών και πολιτικών δεσμεύσεων για τη σταθεροποίηση του πληθυσμού είναι το θεμέλιο κάθε αποτελεσματικής στρατηγικής. Αυτό απαιτεί την υποστήριξη και τη δέσμευση των ηγετών των μεγαλύτερων λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών.

Μόνο όταν βλέπουν σαφώς τον αρνητικό αντίκτυπο της απεριόριστης αύξησης του πληθυσμού και πιστεύουν ότι η κυβερνητική δράση μπορεί να λύσει αυτό το πρόβλημα. …

31. «Παγκόσμιος πληθυσμός Δράση. Το Σχέδιο και οι λύσεις του εγκρίθηκαν ομόφωνα από 137 χώρες στην Παγκόσμια Διάσκεψη για τον Πληθυσμό των Ηνωμένων Εθνών τον Αύγουστο του 1974. Αν και το σχέδιο δεν είναι ιδανικό, παρέχει ένα εξαιρετικό πλαίσιο για την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου πληθυσμού / οικογενειακού προγραμματισμού σύστημα προγράμματος.

Πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε για να χτίσουμε θεσμούς του ΟΗΕ και εθνική ηγεσία για να μειώσουμε τους ρυθμούς αύξησης του πληθυσμού.

Για αυτό πρέπει:

(α) Υποστηρίζετε ένθερμα το “Σχέδιο Δράσης για τον Παγκόσμιο Πληθυσμό”

(Β) Προτρέψτε τα εθνικά σχέδια να υιοθετήσουν συγκεκριμένους πληθυσμιακούς στόχους, συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων γονιμότητας αντικατάστασης γενεών σε αναπτυσσόμενες και λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες έως το 2000(Γ) Αφού έχουν γίνει οι κατάλληλες προετοιμασίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοινώνεται ότι ο στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι να διατηρήσει το τρέχον εθνικό μέσο ποσοστό γονιμότητας όχι υψηλότερο από το ποσοστό γονιμότητας αντικατάστασης γενεών και να φθάσει σε επίπεδο σχεδόν σταθερότητας το 2000.

(Δ) Σύμφωνα με την πρόταση της αντιπροσωπείας των ΗΠΑ στο Βουκουρέστι [ii], δρομολογήστε μια στρατηγική διεθνούς συνεργασίας για το εθνικό ερευνητικό πρόγραμμα για την ανθρώπινη αναπαραγωγή και τον έλεγχο των γεννήσεων, η οποία θα καλύπτει βιοϊατρικούς και κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες.

(Ε) Ενεργώντας βάσει της πρότασής μας στο Βουκουρέστι, σε συνεργασία με άλλους ενδιαφερόμενους δωρητές και οργανισμούς του ΟΗΕ για να βοηθήσουμε επιλεγμένες χώρες να αναπτύξουν υπηρεσίες προληπτικής υγειονομικής περίθαλψης και οικογενειακού προγραμματισμού χαμηλού κόστους.

(ΣΤ) Συνεργαστείτε άμεσα με χώρες δωρητές για να αυξήσετε τη διμερή και πολυμερή βοήθεια σε προγράμματα πληθυσμού μέσω του Ταμείου Δραστηριοτήτων Πληθυσμού των Ηνωμένων Εθνών και του ΟΟΣΑ / Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας.

33. Πρέπει να προσέξουμε τις ενέργειές μας να μην κάνουν οι υπανάπτυκτες χώρες να πιστεύουν ότι πρόκειται για πολιτική της βιομηχανικής χώρας κατά των υπανάπτυκτων χωρών.

Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, έτσι ώστε με οποιονδήποτε τρόπο να υποστηρίξουμε τις υπανάπτυκτες χώρες σε αυτόν τον τομέα είναι αυτό που μπορούμε εσωτερικά στη χώρα.

Οι ηγέτες των χωρών του «Τρίτου Κόσμου» πρέπει να σταθούν στην πρώτη γραμμή και να λάβουν τις διακρίσεις από το επιτυχημένο σχέδιο. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι απαραίτητο να αποδείξουμε στους ηγέτες των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών ότι αυτό το πρόγραμμα οικογενειακού προγραμματισμού είναι ήδη αποτελεσματικό και μπορεί να τεθεί σε ισχύ εντός εύλογου χρονικού πλαισίου.

Πρέπει να δείξουμε ότι εκτιμούμε τα δικαιώματα των ατόμων και των ζευγαριών. Ότι έχουν το δικαίωμα να καθορίσουν ελεύθερα και υπεύθυνα τον αριθμό και το διάστημα ηλικίας των παιδιών τους και έχουν το δικαίωμα να λάβουν πληροφορίες, εκπαίδευση και μεθόδους που σχετίζονται με αυτό.

Πρέπει να δείξουμε το συνεχές ενδιαφέρον μας για τη βελτίωση της γενικής ευημερίας.
Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη που παρέχεται από το «Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για τον Πληθυσμό» για να προωθήσουμε τις ακόλουθες αρχές: 1) Οι ευθύνες των γονέων περιλαμβάνουν ευθύνες έναντι των παιδιών και των κοινοτήτων. 2) Το κράτος πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους γείτονές του και τον κόσμο όταν ασκεί κυριαρχία και διαμορφώνει πληθυσμιακές πολιτικές ευημερίας.

Προκειμένου να ενισχυθεί η παγκοσμιοποίησή τους…Συνιστούμε στα Ηνωμένα Έθνη και την Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στη νέα τεχνολογία των μέσων ενημέρωσης και σε άλλα προγράμματα εκπαίδευσης και παροχής κινήτρων για τον πληθυσμό.

Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί σε σχετικά έργα που σχετίζονται με πληροφορίες σε αυτόν τον τομέα παγκοσμίως…

37. … άλλη μια άποψη είναι ότι όλο και περισσότεροι ειδικοί πιστεύουν ότι η δημογραφική κατάσταση είναι πιο σοβαρή από ό, τι πιστεύεται γενικά, και είναι ακόμη λιγότερο πιθανό να επιλυθεί με εθελοντικά μέσα.

Αυτή η άποψη πιστεύει ότι για να αποφευχθούν οι ελλείψεις τροφίμων και άλλες δημογραφικές καταστροφές που είναι πιο διαδεδομένες από το γενικά αναμενόμενο, πρέπει να ληφθούν ισχυρότερα μέτρα και πρέπει να επιλυθούν ορισμένα βασικά και πολύ δύσκολα ηθικά ζητήματα. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τα δικά μας πρότυπα κατανάλωσης, υποχρεωτικά σχέδια, αυστηρό έλεγχο των τροφίμων μας και ούτω καθεξής.

Δεδομένης της σοβαρότητάς τους, αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να εξεταστούν σαφώς στο εκτελεστικό τμήμα, το Κογκρέσο και τα Ηνωμένα Έθνη το συντομότερο δυνατό.

38…Μια σειρά από σημαντικές δράσεις για τη δημιουργία συνθηκών για μείωση του ποσοστού γονιμότητας μπορεί να χρηματοδοτηθεί μέσω πόρων που διατίθενται σε σχετικές υπηρεσίες (όπως εκπαίδευση, γεωργία κ.λπ.). Άλλες δράσεις, όπως υπηρεσίες οικογενειακού προγραμματισμού, ερευνητικές και πειραματικές δραστηριότητες σε παράγοντες που επηρεάζουν τη γονιμότητα, κ.λπ., θα λάβουν χρηματοδότηση από το UNFPA.

( Ταμεῖο Πληθυσμοῦ τῶν Ἡνωμένων Ἐθνὼν)…Ως αναπόφευκτο αποτέλεσμα της αύξησης του επιπέδου χρηματοδότησης του πληθυσμού του Διεθνούς Οργανισμού Ανάπτυξης, πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να ενθαρρυνθούν οι άλλες χώρες δωρητές και δικαιούχοι να συμβάλουν περισσότερο στη μείωση της ταχείας αύξησης του πληθυσμού….

39. Αυτή η παγκόσμια πληθυσμιακή στρατηγική περιλαμβάνει πολύπλοκα και δύσκολα ζητήματα.

Η εφαρμογή του απαιτεί πολύ λεπτομερή συντονισμό και συγκεκριμένες εφαρμογές ανάλογα με τις συγκεκριμένες ειδικές περιστάσεις. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για περαιτέρω εργασία τόσο στην αναθεώρηση της στρατηγικής βοήθειας όσο και στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή της. Πολλά ιδρύματα ενδιαφέρονται και συμμετέχουν σε αυτό.

Βλέπουμε,εἰδικῶς στά τελευταῖα θέματά μας,πώς ὅλοι αὐτοί εἴτε λέγονται πολιτικοί εἴτε Παγκόσμιοι ὁργανισμοί ὑγείας.πληθυσμοῦ καί ἐν πᾶσῃ περιπτώσει αὐτοί πού ἀνήκουν σέ μία κάστα …ἰδιαίτερη ἀπό κάθε ἄποψιν ἀλλά κυρίως ἀπό θέμα πλούτου, νά μήν ἔχουν ἄλλο σκοπό παρά τήν μείωσιν τοῦ πληθυσμοῦ τοῦ πλανήτου.

Ἀπό τήν Εὐγονική, στίς ἀρχές τοῦ 20ου αἰ. καί ἐπί 100 καί πλέον χρόνια, ἀποτελεῖ τήν μόνη ἔγνοια τους.

Ἡ αἰτιολογία; Νοιάζονται γιά τό «καλό τῆς ἀνθρωπότητος» τῆς ὁποίας ἡ ὑπερβολική αὔξησις θά ἐπιφέρῃ,ἀναποφεύκτως καί τήν καταστροφη της,ἀλλά καί πώς ἡ δραστηριότης της λειτουργεῖ ὡς ἀρνητικός παράγων στό κλῖμα καί γενικῶς στόν πλανήτη. Ἔτσι ἐδῶ καί πλέον τῆς 100ετίας προσπαθοῦν νά πείσουν πώς ὁ ἔλεγχος τῆς γονιμότητος,ἡ μικρή οἰκογένεια εἶναι ἡ πλέον χρήσιμος καί ἐνδεδειγμένη, γιά τόν ἄνθρωπο καί τόν πλανήτη, ἐπιλογή.

Τό ἐρώτημα ἔρχεται ἀπολύτως ἀβίαστα : Τότε αὐτοί γιατί δέν προσπαθοῦν ν᾿ἀποτελέσουν τό καλό παράδειγμα ἀλλά ἀραδιάζουν σάν τά κουνέλια παιδιά;

Νά λοιπόν μία καλή ἀπορία πού ταυτοχρόνως ἔρχεται ν᾿ἀποδείξῃ ἀκόμη καί στόν πιό δύσπιστο ( ἄν ὑπάρχουν ἀκόμη τέτοιοι…! ) ὅτι θεωροῦν τούς ἑαυτούς τους μία κάστα ἰδιαιτέρα,περιούσια ἡ ὁποία τυγχάνει τῆς «θείας προστασίας» μέ τό δικαίωμα ὄχι ἁπλῶς τῆς διαιωνίσεως ἀλλά καί τοῦ « αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς καὶ ἄρχετε τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς.! »Γένεσις 1,22)

Η οικογένεια Μπους, μια άλλη οικογένεια ελίτ εξουσίας, μετά από αρκετές γενιές επιβίωσης και αναπαραγωγής, έχει γίνει τόσο ισχυρή που οι ειδήσεις του BBC το αποκαλούν ξεκάθαρα : «Δυναστεία Μπους»
Ἡ οἰκογένεια Ῥοκφέλερ
Η οἰκογένεια Ῥότσιλντ

Ποιός τούς δίνει τό δικαίωμα τῆς ἐξουσίας ἐπί ζωῆς καί θανάτου πάνω στήν ἀνθρωπότητα; Πάντως ΟΧΙ ὁ Θεός ! Καί ἀφοῦ δέν εἶναι ὁ Θεός δέν μπορεῖ νά εἶναι κανένας ἄλλος ἀπό τόν ἐχθρό τοῦ ἀνθρώπου, τόν καταραμένο ὄφι. Ἀναμφιβόλως, λοιπόν, ταυτιζόμενοι μέ τόν κατηραμένον πρὄκειται γιά σατανάδες. Τελεία καί παύλα.-

« καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεὸς τῷ ὄφει· ὅτι ἐποίησας τοῦτο, ἐπικατάρατος σὺ ἀπὸ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ ἀπὸ πάντων τῶν θηρίων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς· ἐπὶ τῷ στήθει σου καὶ τῇ κοιλίᾳ πορεύσῃ καὶ γῆν φαγῇ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου.καὶ ἔχθραν θήσω ἀνὰ μέσον σοῦ καὶ ἀνὰ μέσον τῆς γυναικὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματός σου καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματος αὐτῆς· αὐτός σου τηρήσει κεφαλήν, καὶ σὺ τηρήσεις αὐτοῦ πτέρναν.» (Γένεσις 3,14-15)

https://europost.gr/sok-fos-mystiki-ekthesi-kisingker-meiosi-pagkosmioy-plithysmoy/
spot_img

1 ΣΧΟΛΙΟ

 1. Δείτε και ποιός είναι ο «πατέρας» της «κλιματικής αλλαγής/κρίσης»
  Δημήτρης Κουτσογιάννης
  Αναζητώντας τις αιτίες της «κλιματικής κρίσης»
  Πηγή:
  http://www.itia.ntua.gr/el/docinfo/2176/
  Παρουσίαση:
  http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2176/1/documents/ClimateCrisisAetiology2022c.pdf
  Βίντεο:
  https://rumble.com/vvyihl-53678361.html

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Διαβάστε ακόμα

Stay Connected

2,900ΥποστηρικτέςΚάντε Like
2,748ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
23,300ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisement -spot_img

Τελευταία Άρθρα