Οκτώβριος 21, 2023. Ελλάδα

Ο σλαβικός οργανισμός «Ενωμένη Μακεδονική Διασπορά (UMD)», που προωθεί τα συμφέροντα των Σλάβων της Μακεδονίας παγκοσμίως καθώς και η ΜΚΟ Μακεδονική Κίνηση για την Προώθηση της Μητρικής Γλώσσας «Krste Misirkov», με έδρα την Ελλάδα, έχουν ζητήσει να σταματήσουν οι θεσμοθετημένες διακρίσεις, ο αποκλεισμός, η ανισότητα και η περιθωριοποίηση έναντι των μειονοτήτων στην Ελλάδα, γράφει η εφημερίδα των Σκοπίων Nova Makedonija.

H UMD συνεργάζεται με την ΜΚΟ  Μακεδονικό Κίνημα για την Προώθηση της Μητρικής Γλώσσας «Krste Misirkov» που ήταν ο  οικοδεσπότης του πρώτου Φόρουμ Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Θεσσαλονίκη.

Το Φόρουμ Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Θεσσαλονίκης συγκέντρωσε τους εκπροσώπους των διαφόρων μειονοτήτων στην Ελλάδα και παρουσίασε τις δηλώσεις του Μακεδονομάχου Ορθόδοξου θρησκευτικού ηγέτη στην Ελλάδα, Αρχιμανδρίτη Νικόδημου Τσαρκνιά, του διάσημου γλωσσολόγου από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο, Δρ Victor Friedman, και εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής οργάνωσης εκτός Βρυξελλών, μεταξύ άλλων.

Το θέμα του συνεδρίου είναι «Οι υποχρεώσεις της Ελλάδας από διεθνείς συμφωνίες»

Η εκδήλωση συμπίπτει με την 100ή επέτειο από την επικύρωση του Πρωτοκόλλου για την Προστασία των Μειονοτήτων στην Ελλάδα, το οποίο υπογράφηκε στις Σέβρες το 1920 και επικυρώθηκε από την Ελλάδα τρία χρόνια αργότερα το 1923.

Παρά τις ρητές και δεσμευτικές υποχρεώσεις του ελληνικού κράτους, οι νομικές εγγυήσεις για την προστασία των μειονοτήτων δεν εφαρμόστηκαν ποτέ. Η ιστορική παραμέληση του Πρωτοκόλλου του 1923 από την ελληνική κυβέρνηση έχει εξελιχθεί σε σύγχρονη βία και εκφοβισμό κατά των μειονοτήτων.

Τα κύρια συμπεράσματα και οι εκκλήσεις από τη διάσκεψη περιελάμβαναν:

Νομικά πλαίσια και προστασία:

Οι χώρες πρέπει να δημιουργήσουν ισχυρά νομικά πλαίσια που να αναγνωρίζουν και να προστατεύουν ρητά τα δικαιώματα των μειονοτικών ομάδων. Αυτό περιλαμβάνει νόμους και κανονισμούς που απαγορεύουν τις διακρίσεις, προστατεύουν τα γλωσσικά και πολιτιστικά δικαιώματα και διασφαλίζουν ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση, την απασχόληση και τις δημόσιες υπηρεσίες για όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από το εθνικό, θρησκευτικό ή πολιτιστικό τους υπόβαθρο.

Προώθηση της διαφορετικότητας και της ένταξης:

Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να προωθούν ενεργά τη διαφορετικότητα και την ένταξη ενθαρρύνοντας τον διαπολιτισμικό διάλογο, υποστηρίζοντας μειονοτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις και ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή στη δημόσια ζωή. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών πρέπει να αντικατοπτρίζουν την ποικιλομορφία της χώρας και πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την αντιμετώπιση στερεότυπων και προκαταλήψεων που μπορούν να οδηγήσουν σε διακρίσεις.

Διεθνή πρότυπα και παρακολούθηση:

 Οι χώρες θα πρέπει να τηρούν τα διεθνή πρότυπα και τις συνθήκες που σχετίζονται με τα δικαιώματα των μειονοτήτων, όπως η Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε εθνικές ή εθνοτικές, θρησκευτικές και γλωσσικές μειονότητες. Επιπλέον, θα πρέπει να επιτρέπεται σε ανεξάρτητους φορείς παρακολούθησης και μη κυβερνητικές οργανώσεις να αξιολογούν την απόδοση της κυβέρνησης στην προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, διασφαλίζοντας τη λογοδοσία και τη διαφάνεια σε αυτές τις προσπάθειες.

Το ημερήσιο συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Holiday Inn Thessaloniki, Ελλάδα, το Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2023.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποστηρίξουμε αυτό που φανταζόμαστε ότι θα μετατραπεί σε ετήσια συγκέντρωση υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Φέτος, θα επικεντρωθούμε στο να διασφαλίσουμε ότι η Ελλάδα εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της βάσει των διεθνών συμφωνιών.

Κοιτάξτε γύρω σας και ακούστε γιατί χρειάζεται αυτό το συνέδριο. Υπάρχουν συνεπείς και ολοένα και πιο εξωφρενικές πράξεις διακρίσεων κατά των ‘Μακεδόνων’ και τυχαίες διακρίσεις κατά των μειονοτήτων που συνεχίζονται για πάρα πολύ καιρό.

Όχι μόνο αυτά τα περιστατικά τεκμηριώνονται, αλλά οι δράστες είναι επίσης περήφανοι που μοιράζονται την κακοποίηση και την κακοποίησή τους στο Διαδίκτυο.

Ανέκδοτα, πολλά από τα μέλη μας αναφέρουν τραγικές περιπτώσεις όταν φοβούνται να γιορτάσουν τον δικό τους πολιτισμό ακριβώς επειδή η ελληνική κυβέρνηση αρνείται ότι υπάρχουν – είπε ο Μέτο Κολόσκι, πρόεδρος της Ενωμένης Μακεδονικής Διασποράς.

O  Argi Belio, πρόεδρος της UMD, είπε ότι «η UMD φέρνει τον αγώνα για τα δικαιώματα των μειονοτήτων απευθείας στην Ελλάδα επί τόπου. Ο κόσμος πρέπει να μάθει πώς αντιμετωπίζει η Ελλάδα τις μειονότητές της, συμπεριλαμβανομένων των ‘Μακεδόνων’. Θα είμαστε αυτοί που θα αποκαλύψουμε την ιστορία ότι η Ελλάδα αρνείται την εθνική μας “μακεδονική ταυτότητα”.

“ Πιστέψτε με όταν λέω ότι δουλεύουμε, με λίγη ειρωνεία, τη μέρα που δεν χρειάζονται πια τέτοια συνέδρια”,  τόνισε.

Σύμφωνα με την Ευγενία Νατσουλίδου, της ΜΚΟ «Krste Misirkov», το συνέδριο ήταν θετικό και αρνητικό.

« Ήταν εξαιρετικά θετικό να συγκεντρωθούν ομιλητές, στοχαστές και ακτιβιστές ενωμένοι στην πεποίθησή τους ότι μπορούν να υιοθετηθούν λύσεις για την προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων όλων των μειονοτήτων στην Ελλάδα. Αλλά υπάρχουν πολλά να κάνουμε. Η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει τα στραβά μάτια στην πολιτιστική διαγραφή των ‘Μακεδόνων’ και άλλων μειονοτήτων για πάρα πολύ καιρό.

Είμαστε ακόμα εδώ, και ενώ είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με όλα τα μέρη για την προώθηση αυτών των στόχων, αρνούμαστε να παραμείνουμε πια δίπλα και να παρακολουθούμε τις περιστασιακές διακρίσεις που συμβαίνουν καθημερινά.

Η ΜΚΟ « Krste Misirkov και το UMD θα μελετήσουν τα ευρήματα του συνεδρίου μας και ανυπομονούν να μοιραστούν τα σχέδια καθώς προχωράμε», τόνισε.

Η ΜΚΟ Krste Misirkov είναι το «Μακεδονικό κίνημα για την προώθηση της μητρικής γλώσσας».  Η ΜΚΟ Krste Misirkov ιδρύθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2018, στην Αριδαία της Ελλάδας.

Στόχος του «Krste Misirkov» είναι να προωθήσει τις βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση της γλωσσικής πολυμορφίας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη μέσω της έρευνας και της εκπαίδευσης.

Απώτερος στόχος είναι οι περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες να γίνουν πηγή πολιτισμού, ανάπτυξης και τοπικής υπερηφάνειας, σε συνεργασία με άλλους ευρωπαϊκούς φορείς με τους ίδιους στόχους και με τη διοργάνωση σχετικών εκδηλώσεων, ιδίως: οργάνωση εκθέσεων, προβολών, θεάτρου. παραστάσεις, συνέδρια, εργαστήρια, σεμινάρια κατάρτισης καθώς και κάθε είδους εκπαιδευτικές, ενημερωτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες· Εκδόσεις CD/DVD. εκθέσεις και παρουσιάσεις βιβλίων· ανάληψη εκδοτικής δραστηριότητας, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, καθώς και όλων των σχετικών εκδηλώσεων.

Η ΜΚΟ “Krste Misirkov” είναι μέλος του NPLD από το 2019 και μέλος του FUEN από την 1η Οκτωβρίου 2022.

Η «Ενωμένη Μακεδονική Διασπορά (UMD)» είναι ένας εξέχων οργανισμός αφιερωμένος στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της παγκόσμιας  (σλαβικής) μακεδονικής κοινότητας.

Από το 2004, με αποστολή την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προώθηση της ενότητας και τη συμμετοχή σε προσπάθειες υπεράσπισης, η UMD έχει διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση της ‘Μακεδονικής’ ταυτότητας και στην αντιμετώπιση των αναγκών των ‘Μακεδόνων’ που ζουν στο εξωτερικό.

Μέσω των διαφόρων πρωτοβουλιών και εκδηλώσεών του, η UMD χρησιμεύει ως ενωτική δύναμη για τη ‘μακεδονική’ διασπορά, εργαζόμενη για τη διατήρηση και την ενίσχυση των δεσμών που δεσμεύουν τους ανθρώπους της μακεδονικής κληρονομιάς σε όλο τον κόσμο.

Nova Makedonija

The Hellenic Information Team