Σαράντος Καργάκος: Ὁ μεταχουντικὸς ἐμφύλιος

Print Friendly, PDF & Email
spot_img
Σαράντος Καργάκος
Η ἐθνικὴ ὁμοψυχία, ποὺ ἦταν τὸ πολιτικὸ ποθούμενο σὲ ὅλη τὴν μετακατοχικὴ περίοδο καὶ ποὺ εἶχε ἀρχίσει νὰ ἑδραιώνεται μέσα στὶς στυγνὲς καταπιεστικὲς συνθῆκες τῆς Δικτατορίας, ἄρχισε σὰν γυαλὶ νὰ ραγίζει καὶ νὰ θραύεται ἀμέσως μετὰ τὴν πτῶση της. Γιὰ τὴν ἀκρίβεια λίγους μῆνες μετὰ, ὅταν ἦλθαν ἀπέξω οἱ ἀντιστασιακοὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ, οἱ ὁποῖοι πολεμοῦσαν τὴ Χούντα ἀπὸ τὰ «μπιστρὼ» τοῦ Παρισιοῦ! Ἡ πολιτικὴ ἀτμόσφαιρα ἄρχισε νὰ δηλητηριάζεται. Τὸ νομιμοποιημένο ΚΚΕ χωρίστηκε στὰ δύο καὶ ἄρχισε νέος ἐμφύλιος πόλεμος, τούτη τὴ φορὰ στὶς τάξεις τῆς Ἀριστερᾶς. Στὸν ἐμφύλιο αὐτὸ μετεῖχαν, καθένα μὲ δικὸ του μετερίζι, καὶ πολλὰ ἀριστερογενῆ κόμματα (ὅπως ἡ κάποτε κραταιὰ ΕΔΑ) ἤ κομματίδια. Οὐδὲποτε στὸ παρελθὸν ἀντηλλάγησαν τόσες ὕβρεις ἀπὸ Ἀριστεροὺς ἐναντίον ἄλλων Ἀριστερῶν ὅσες στὸν θλιβερὸ ἐκεῖνο καιρό. Ἡ διάσπαση ἔφθασε ὥς μέσα στὶς οἰκογένειες. Ἀδελφὸς δὲν μιλοῦσε σὲ ἀδελφὸ καὶ πατέρας σὲ γυιό. Τὰ «ἀναθεωρητὴς» ἤ «ρεβιζιονιστὴς», ἤ «ρεφορμιστὴς» ἤ «λικβινταριστὴς» πήγαιναν σύννεφο! Μέχρι καὶ τὰ μωρὰ παιδιὰ εἶχαν μάθει τὰ «καλιαρντά τῆς Ἀριστερᾶς». Κι ὅσοι συνιστοῦσαν ἑνότητα, δέχονταν πλήγματα ἀπ’ ὅλες τὶς μεριές.
Ἡ νεολαία, ποὺ ὄντως ἤθελε νὰ ἀπεγκλωβιστεῖ ἀπὸ τὰ πολιτικὰ σχήματα τῆς Δεξιᾶς καὶ γι’ αὐτὸ εἶχε ἔντονα πολιτικοποιηθεῖ, παραζαλισμένη ἀπὸ τὸν ὀρυμαγδὸ τῶν ὕβρεων, κινδύνευε νὰ ἀπολωλαθεῖ. Ἕνα πλῆθος «γρουπούσκουλα», ποὺ εἶχαν λεηλατήσει τὸ ἑλληνικὸ ἀλφάβητο, ἐμφανίζονταν σὰν κληρονόμοι τῶν ἰδεῶν τοῦ Τρότσκυ καὶ τοῦ Τσὲ Γκεβάρα! Καὶ πιὸ πολὺ τοῦ Μάο καὶ τῆς χήρας τοῦ Μάο! Κυριολεκτικὰ, ἕνας ἰδεολογικὸς καὶ λεκτικὸς κυκεώνας. Ὁ ἕνας Ἀριστερὸς κατηγοροῦσε τὸν ἄλλο σὰν «οὐρὰ τῆς Δεξιᾶς» καὶ ὁ ἄλλος τοῦ ἀπαντοῦσε ὅτι στρώνει τὸ χαλὶ γιὰ νὰ περάσει ἡ Δεξιά. Μοιραῖα οἱ τότε πολιτικοποιημένοι νεαροὶ ἔτρεχαν ἐδῶ κι ἐκεῖ σὰν φρενήρεις μαριονέτες.
Εἰλικρινὰ, ἀφοῦ πλέον ἔπεσε ἡ Δικτατορία, δὲν εἶχα πρόθεση νὰ ἀσχοληθῶ μὲ τὴν πολιτικὴ, παρὰ τὶς ἑλκυστικὲς προτάσεις ἀπὸ διάφορες παρατάξεις ποὺ εἶχα δεχθεῖ. Λόγῳ νοοτροπίας ἀπεχθανόμουν καὶ ἀπεχθάνομαι τὴν ἔνταξη. Ἀλλ’ εἰδικὰ ἐκείνη τὴν ἐποχὴ ἀπεχθανόμουν καὶ τὴν πολιτικὴ διαμάχη στὴν παλαιὰ της μορφή. Τὰ πολιτικὰ φαντάσματα τοῦ παρελθόντος εἶχαν σαρκωθεῖ καὶ ἀποσάρκωναν τὴν καινούργια ζωή. Μετὰ τὸν ἐξευτελισμὸ μας στὴν Κύπρο, εἶχα μέσα στὸ μυαλὸ μου συγκροτήσει μιὰ δικὴ μου πολιτική, μιὰ πολιτικὴ εὐρείας ἐθνικῆς συνοχῆς, ποὺ πολλοὶ μαζὶ, ξεχνώντας τις πολιτικὲς ψυχώσεις τοῦ χθὲς, νὰ ξεκινήσουμε μιὰ νὲα πορεία ἐθνικῆς ἀνορθώσεως. Μὲ λιτότητα, σκληρὴ ἐργασία, μεθοδικότητα καὶ αὐστηρὴ ἐπανεκπαίδευση νὰ ἐπιδιώξουμε τὴν ἀναδιοργάνωση τοῦ στρατοῦ, ὥστε σὲ περίπτωση νέων προκλήσεων (κι εἴχαμε ἔκτοτε πάνω ἀπὸ 2.000) νὰ προσφέρουμε ὡς ἀντίδωρο στὴν Τουρκία ἕνα ἀνταποδοτικὸ κτύπημα, νὰ ἐλευθερώσουμε τὴ Β. Κύπρο, νὰ διαμορφώσουμε νέο καθεστὼς, βάσει ὑπαρχουσῶν συνθηκῶν, γιὰ τὴν Ἴμβρο καὶ τὴν Τένεδο, νὰ ἐπιβάλουμε ἕνα καθεστὼς ἐλευθερίας γιὰ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ γιὰ τὰ λείψανα τοῦ Ἑλληνισμοῦ ποὺ εἶχαν μείνει στὴν Πόλη, νὰ διεκδικήσουμε καὶ νὰ ἐπιβάλουμε τὸ νόμιμο δικαίωμά μας ἐπὶ τῶν 12 μιλίων κι ἔτσι νὰ κλείσουμε τοὺς Τούρκους στὴ φάκα. Ἄν εἴχαμε πετύχει τὸ τελευταῖο αὐτὸ, δὲν θὰ εἴχαμε τώρα τὸν κατακλυσμὸ τῶν προσφύγων.
Δυστυχῶς, ὁ δυναμισμὸς τοῦ λαοῦ μας, ποὺ τότε ἦταν ἀκόμη σφριγηλὸς, διοχετεύτηκε στὴν κομματικὴ ἀντιπαράθεση, ἔλειωσε μέσα στὴ σκέψη τοῦ διχασμοῦ καὶ τοῦ καταναλωτισμοῦ. Ὁ καταναλωτισμὸς ἔγινε ἡ νέα Μεγάλη Ἰδέα. Τότε εἶναι ποὺ ἐμφανίστηκαν καὶ οἱ «Ἀριστεροὶ» μὲ ποῦρο! Ἔτσι νόμιζαν πὼς γίνονταν Τσὲ Γκεβάρα…!
Κόντρα, 06/02/2016
Σαράντος Καργάκος
spot_img

2 ΣΧΟΛΙΑ

 1. “Λόγῳ νοοτροπίας ἀπεχθανόμουν καὶ ἀπεχθάνομαι τὴν ἔνταξη”

  Πώς να μην την απεχθάνεται ένας Άνθρωπος και Πατριώτης (με κεφαλαία), όπως τον αείμνηστο Δάσκαλο; Ναι, ήλθαν οι “αντιστασιακοί” τού γλυκού νερού, πήραν την εξουσία, βολεύτηκαν και βόλεψαν και ιδού η κατάντια μας. Η κομματοκρατία κατέστρεψε την χώρα, έσβησε παλιά ιδανικά και δίδαξε νέα, ήτοι τον εύκολο δρόμο τού πλουτισμού, τής ήσσονος προσπαθείας, τής αρπαχτής και τής κομπίνας.

  ΗΧΗΤΙΚΟ – Γ. Κοντογιώργης: Η κομματοκρατία της “εκλόγιμης μοναρχίας” αναπαράγεται στη σήψη της

 2. ῾Ο Μπερντγιάγεφ στό «Ο χριστιανισμός και η πάλη των τάξεων» ἔγραφε:
  «Η αλήθεια δεν μπορεί να είναι κτήμα μιας τάξης, ταξική όμως ενδέχεται να είναι η παραμόρφωση της.»
  Χιλιετηρίδες παλεύει ὁ ἄνθρωπος γιά τήν ἰσότητα εἴτε μέσα στήν τάξη του εἴτε ἀνάμεσα στίς τάξεις. ῾Η Δημοκρατία, ὁ Χριστιανισμός, ἡ ᾿Αριστερά. Εἴτε γιά νά καταργηθοῦν οἱ τάξεις, εἴτε γιά νά ἐξισωθοῦν, εἴτε μέ μέσον καί σκοπό τήν οἰκονομία, εἴτε μέ μέσον καί σκοπό τήν ἔννοια τοῦ πολίτη, εἴτε μέ μέσον καί σκοπό τήν ἀγάπη. Ἄλλοι θεώρησαν τήν ὕπαρξη τάξεων ἁμαρτία, ἄλλοι φαντασία, στήν μυθολογία ἦταν γνωστές οἱ θεϊκές καταγωγές.
  Θέματα πού μπορεῖ νά ἔχουν λυθεῖ ἀπό τόσους αἰῶνες ἀγώνων, εἶναι δυνατόν νά ἀναπαραχθοῦν ὄχι ὡς θέατρο ἀλλά μέσα στήν κοινωνία, στίς ψυχές ἀνθρώπων πού ἀδυνατοῦν νά βροῦν δρόμο δημιουργικό, σέ περιβάλλοντα μέ φανατισμούς, συμφέροντα, ἄγνοια τῆς πραγματικότητος, ἔλλειψη φροντίδας καί ἔγνοιας.
  «Τὰ πολιτικὰ φαντάσματα τοῦ παρελθόντος εἶχαν σαρκωθεῖ καὶ ἀποσάρκωναν τὴν καινούργια ζωή.»
  Καί ἡ πραγματική ζωή προχωράει. Ἄλλες οἱ σχέσεις, νέες προοπτικές. Δέν ἄλλαξε τό παρελθόν. Μελέτη χρειάζεται. Πεδίο συζήτησης ´Το όραμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου για ένωση Δύσης και Ανατολής ´.

  https://www.protagon.gr/themata/to-orama-tou-megaleksandrou-gia-enwsi-dysis-kai-anatolis-44342648453

  Γράφει ὁ Μπερντγιάγεφ ὅτι ἡ ἔννοια τοῦ πολίτη εἶναι ὑποδεέστερη καί δευτερεύουσα, ἀνήκει στήν κοινωνία τῶν πολιτῶν, ἡ ἔννοια τοῦ ἀνθρώπου ὅμως ἀνήκει στό πνευματικό πεδίο, ὅπου καί ἡ ἔννοια τῆς ἐλευθερίας. Τό πνεῦμα καί ἡ ὕλη ἔχουν γιά πολλούς ἀντίθεση καί ἀντίθετη φορά, κατακριτέα ἡ ὕλη γιά κάποιους, ἀνύπαρκτο τό πνεῦμα γιά ἄλλους. Ὅμως ἀρκετοί ἔχουν ἀποδείξει ὅτι εἶναι δυνατή ἡ σχέση Οὐρανοῦ καί Γῆς, ἀνώτερες ἰδέες ἐφαρμοσμένες στήν καθημερινότητα, ἕνας συνεχής ἀγώνας νά βρίσκεις τήν ἱερή ἰσορροπία.
  Ζοῦμε σέ μιά ἐποχή πού ἡ τεχνολογία φέρνει τεράστιες ἀλλαγές στήν καθημερινότητά μας, ἐπιρρεάζουν οἰκονομία, σύνορα, μέ ρυθμό πού οἱ πολιτικοί δέν μποροῦν νά προβλέψουν καί νά παρακολουθήσουν. Θά πρέπει νά σπεύσουμε σέ ἐντελῶς νέες συζητήσεις γιά τίς προοπτικές, τήν παιδεία, τόν ἄνθρωπο, πῶς νά ὁρίσουμε τήν νέα ἰσορροπία.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Διαβάστε ακόμα

Stay Connected

2,900ΥποστηρικτέςΚάντε Like
2,741ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
24,200ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisement -spot_img

Τελευταία Άρθρα