Γράφει ο Νίκος Καρδούλας*

Η μελέτη απάντησε στο ερώτημα αν τα αυστηρότερα μέτρα έχουν την επιθυμητή επίδραση στην ελαχιστοποίηση των ανθρώπινων απωλειών ή αν αυτή η επίδραση δεν είναι τόσο ισχυρή ώστε να είναι επιθυμητή η αυστηρότητα των περιορισμών για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζονται οι βαθμολογίες της αποτελεσματικότητας των κυβερνητικών πολιτικών σε 31 ευρωπαϊκές χώρες, αφού από το αρχικό διάγραμμα της μελέτης αφαιρέθηκαν οι υπόλοιπες 50 χώρες, οι χώρες ταξινομούνται με βάση τη μέση βαθμολογία αποτελεσματικότητάς τους και είναι σχεδιασμένα τα σημεία διασποράς που αντικατοπτρίζουν τις βαθμολογίες ανά χώρα-μήνα.

 

Τα συμπεράσματα της μελέτης για τις ευρωπαϊκές χώρες είναι:

  • Ο δείκτης αποτελεσματικότητας γενικά καταδεικνύει ότι το αυστηρότερο πλαίσιο πολιτικής προστασίας δεν σημαίνει απαραιτήτως δραστική μείωση ανθρώπινων απωλειών.
  • Οι πιο αποτελεσματικές χώρες είναι οι βόρειες ευρωπαϊκές χώρες και η Ελλάδα που είχε από την αρχή της πανδημίας ένα από τα αυστηρότερα υγειονομικά πλαίσια, ενώ ήταν μεταξύ των αποτελεσματικότερων ευρωπαϊκών χωρών κατά την πρώτη περίοδο της πανδημίας έως τον Οκτώβριο του 2020, στη συνέχεια πρακτικά ήταν από τις χειρότερες και σύμφωνα με τη μέση βαθμολογία αποτελεσματικότητας βρίσκεται στην προτελευταία θέση μεταξύ των 31 ευρωπαϊκών χωρών.
  • Η Εσθονία, η Φινλανδία και η Ισλανδία είναι οι τρεις πιο αποτελεσματικές χώρες κατά μέσο όρο, ενώ η Πορτογαλία, η Ελλάδα και η Ιταλία είναι οι τρεις χώρες με τις χειρότερες επιδόσεις.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των μέτρων είναι σύμφωνα με τη μελέτη:

  • Οι χώρες με ισχυρούς δημοκρατικούς θεσμούς, κράτος δικαίου, προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και πολιτική σταθερότητα είναι, κατά μέσο όρο, πιο αποτελεσματικές.
  • Η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα παρατηρείται στις χώρες με υψηλότερη κατά κεφαλήν δαπάνη για τη δημόσια υγεία και μικρότερη αποτελεσματικότητα στις χώρες με υψηλότερο μερίδιο ιδιωτικής δαπάνης για την υγεία, ως ποσοστό των συνολικών δαπανών για την υγεία.
  • Η αποτελεσματικότητα είναι χαμηλότερη στις χώρες με χαμηλή συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και σε χώρες με υψηλούς δείκτες εισοδηματικής ανισότητας.
  • Οι πιο αποτελεσματικές χώρες είναι αυτές που χαρακτηρίζονται από τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά της υψηλής υπομονής και από τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά της εμπιστοσύνης, αφού οι πιο υπάκουες κοινωνίες αντιμετώπισαν καλύτερα τους περιορισμούς και κατάφεραν να περιορίσουν τις συνέπειες της πανδημίας.

Δείτε ολόκληρη η μελέτη εδώ: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3821814

* Ο Νίκος Καρδούλας είναι Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του Ε.Μ.Π., MSc στην Αγγλία, πρώην καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Συνταγματάρχης ε.α.

https://www.militaire.gr/proteleytaia-i-ellada-stin-apotelesmatikotita-ton-kyvernitikon-metron-kata-tis-pandimias-stin-eyropi/