Πηγές Κομισιόν: Ετοιμάζεται «Σχέδιο Δράσης» για την ψηφιοποίηση του ενεργειακού συστήματος

Print Friendly, PDF & Email
spot_img

 

«Η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, ο εξηλεκτρισμός, η ενσωμάτωση των τομέων και η αποκέντρωση του ενεργειακού συστήματος απαιτούν τεράστια προσπάθεια ψηφιοποίησης», αναφέρεται στο προσχέδιο του σχεδίου δράσης της ΕΕ. [huang yi fei/Shutterstock]

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να συνδέσει τις «τελείες» στην ψηφιοποίηση του ενεργειακού τομέα με νέες εμβληματικές πρωτοβουλίες, όπως η δημιουργία ενός χώρου ενεργειακών δεδομένων και ενός ψηφιακού διδύμου του ενεργειακού δικτύου, σύμφωνα με σχέδιο προτάσεων που είδε το EURACTIV.

Με τη συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση, η ανάγκη ταχείας ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της ΕΕ γίνεται όλο και πιο επιτακτική.

Ωστόσο, αυτό απαιτεί την ανάπτυξη ενός έξυπνου και αποκεντρωμένου ενεργειακού συστήματος, σύμφωνα με την Επιτροπή.

«Η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, ο εξηλεκτρισμός, η ενσωμάτωση των τομέων και η αποκέντρωση του ενεργειακού συστήματος απαιτούν τεράστια προσπάθεια ψηφιοποίησης», αναφέρεται στο προσχέδιο του σχεδίου δράσης της ΕΕ.

Αρχικά επρόκειτο να παρουσιαστεί στις 28 Σεπτεμβρίου, ενώ η πρόταση ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου, όπως αντιλαμβάνεται η EURACTIV.

Ένας ψηφιακός δίδυμος του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας

Το σχέδιο εστιάζει κυρίως στην αύξηση των επενδύσεων για την ψηφιοποίηση των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ, με εμβληματική πρόταση τη δημιουργία ενός «ψηφιακού διδύμου» του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2023.

Ο ψηφιακός δίδυμος είναι ένα εικονικό αντίγραφο μιας φυσικής οντότητας που ενημερώνει για τη λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο, ώστε να γίνουν οι διαδικασίες πιο αποτελεσματικές. Καθώς τα ψηφιακά δίδυμα απαιτούν ενημερώσεις δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, θα απαιτηθεί η πανταχού παρούσα ύπαρξη έξυπνων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας – ή συσκευών που μετρούν την κατανάλωση ενέργειας σε επίπεδο χρήστη.

Ωστόσο, η Επιτροπή προειδοποιεί ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ υστερούν συχνά στην ανάπτυξη έξυπνων μετρητών, γεγονός που εμποδίζει την «παρατηρησιμότητα» του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας σε πραγματικό χρόνο.

«Το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να αλληλεπιδρά με πολλούς φορείς ή συσκευές με βάση ένα λεπτομερές επίπεδο παρατηρησιμότητας και, ως εκ τούτου, τη διαθεσιμότητα των δεδομένων», αναφέρει το έγγραφο.

Αυτό θα καταστεί απαραίτητο με την ταχεία υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία βασίζονται στην ευελιξία του δικτύου, την έξυπνη φόρτιση και τα ψηφιοποιημένα κτίρια.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκδώσει εκτελεστικές πράξεις στο πλαίσιο της οδηγίας για την ηλεκτρική ενέργεια, οι οποίες θα καθορίζουν τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και τις αμερόληπτες και διαφανείς διαδικασίες για την πρόσβαση σε δεδομένα μέτρησης και κατανάλωσης.

Η παρατηρησιμότητα είναι ένας από τους πέντε τομείς για τους οποίους απαιτούνται τεράστιες επενδύσεις, οι οποίες στο έγγραφο της Επιτροπής υπολογίζονται σε 170 δισ. ευρώ, επικαλούμενη εξωτερικές μελέτες. Οι άλλοι τομείς είναι η αποτελεσματική υποδομή, ο σχεδιασμός του δικτύου, οι προσομοιώσεις, η διαχείριση του συστήματος και η ανταλλαγή δεδομένων.

Μέχρι το 2023, η ΕΕ και οι εθνικές αρχές ενέργειας θα αναπτύξουν δείκτες έξυπνων δικτύων για την παρακολούθηση αυτών των επενδύσεων σε ετήσια βάση.

«Το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας έχει ψηφιοποιηθεί όλο και περισσότερο την τελευταία δεκαετία, αλλά η ταχύτητα του μετασχηματισμού πρέπει να αυξηθεί σημαντικά», αναφέρει το έγγραφο.

Ένας ευρωπαϊκός χώρος ενεργειακών δεδομένων

Μια άλλη εμβληματική πρωτοβουλία είναι η ανάπτυξη ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου ενεργειακών δεδομένων έως το 2024, με την οικοδόμηση μηχανισμών κοινής χρήσης δεδομένων που ορίζονται στην Πράξη για τη διακυβέρνηση των δεδομένων και δικαιωμάτων πρόσβασης στα δεδομένα στην Πράξη για τα δεδομένα.

Επιπλέον, η οδηγία για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων περιλαμβάνουν διατάξεις για την πρόσβαση σε δεδομένα που παράγονται από ηλεκτρικά οχήματα και έξυπνα κτίρια.

Έως τον Μάρτιο του 2023, η Κομισιόν θα συστήσει την ομάδα «Δεδομένα για την ενέργεια» (D4E), η οποία θα συγκεντρώσει τα κράτη μέλη της ΕΕ και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για να καθορίσει τις βασικές αρχές του χώρου δεδομένων σε συντονισμό με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας Δεδομένων.

Οι καταναλωτές στο επίκεντρο

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η ψηφιοποίηση του τομέα της ενέργειας θα αποφέρει οφέλη στους καταναλωτές με τη μορφή νέων «υπηρεσιών που βασίζονται στα δεδομένα» και θα τους επιτρέπουν, για παράδειγμα, «να διαχειρίζονται καλύτερα τους λογαριασμούς τους, να μοιράζονται την ηλεκτρική ενέργεια που παρήγαγαν οι ίδιοι με τους γείτονές τους ή να την πωλούν πίσω στην αγορά».

Ταυτόχρονα, το σχέδιο τονίζει την ανάγκη διασφάλισης της προστασίας των καταναλωτών. Για να διασφαλιστεί ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο παραμένει κατάλληλο, η Επιτροπή έχει δρομολογήσει έναν έλεγχο καταλληλότητας της νομοθεσίας της ΕΕ για τους καταναλωτές σχετικά με την ψηφιακή δικαιοσύνη, ο οποίος θα αξιολογήσει την ευπάθεια των καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της ενέργειας.

Κυβερνοασφάλεια

Ωστόσο, η ψηφιοποίηση ενέχει κινδύνους και η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι ένα ψηφιοποιημένο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας θα διευρύνει την επιφάνεια για κυβερνοεπιθέσεις που θα στρέφονται κατά του ενεργειακού συστήματος.

Για τις συνδεδεμένες συσκευές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει την Πέμπτη (15 Σεπτεμβρίου) μια πράξη για την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο, η οποία θα περιλαμβάνει μια σειρά απαιτήσεων ασφαλείας για ολόκληρο τον κύκλο ζωής του προϊόντος.

Σύμφωνα με σχέδιο της πρότασης που περιήλθε στην κατοχή της EURACTIV, οι έξυπνοι μετρητές θα ανήκουν στην κατηγορία προϊόντων με το υψηλότερο επίπεδο διασφάλισης.

Σε οργανωτικό επίπεδο, η πρόσφατα συμφωνηθείσα οδηγία για το Σύστημα Πληροφοριών Δικτύου 2 θεωρεί τον ενεργειακό τομέα ως κρίσιμη υποδομή. Ως εκ τούτου, οι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα πρέπει να συμμορφώνονται με αυστηρότερες υποχρεώσεις ασφάλειας.

Επιπλέον, η Επιτροπή σκοπεύει να προτείνει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σχετικά με τις πτυχές της κυβερνοασφάλειας των διασυνοριακών ροών ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο του κανονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια και μια τροποποίηση του κανονισμού για την ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο για την προσαρμογή του συστήματος φυσικού αερίου στους νέους κινδύνους, όπως η κυβερνοασφάλεια.

Θα εκδοθεί επίσης σύσταση για τον καλύτερο προσδιορισμό των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών, την ανταλλαγή πληροφοριών και τις διαθέσιμες επιλογές για τη χρηματοδότηση της ανθεκτικότητας των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών.

Κατανάλωση ενέργειας στον τομέα των ΤΠΕ

Για πρώτη φορά εδώ και χρόνια, η Επιτροπή ασχολείται επίσης με το κρίσιμο ζήτημα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του τομέα των ΤΠΕ, ένα καθοριστικό ζήτημα, δεδομένου ότι η κατανάλωση ενέργειας από τις ψηφιακές υποδομές αναμένεται να αυξηθεί κατά περισσότερο από 50% έως το 2030.

Ένα βασικό μέρος αυτής της αυξανόμενης ζήτησης θα προέρχεται από τα ενεργοβόρα κέντρα δεδομένων, τα οποία η Επιτροπή φιλοδοξεί να καταστήσει κλιματικά ουδέτερα έως το 2030, ξεκινώντας με τη θέσπιση, πριν από το τέλος του έτους, υποχρεώσεων και απαιτήσεων διαφάνειας σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση της απορριπτόμενης θερμότητας – για παράδειγμα, για τη θέρμανση κατοικιών.

Το επόμενο έτος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο διαχωρισμού των γραμμών αναφοράς για τις έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που σχετίζονται με την αγορά υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους και κέντρων δεδομένων στα πρότυπα βιωσιμότητας της ΕΕ στο πλαίσιο της οδηγίας για την υποβολή εκθέσεων εταιρικής βιωσιμότητας.

Ενδέχεται να εισαχθούν νέα συστήματα περιβαλλοντικής επισήμανσης για τα κέντρα δεδομένων, τους υπολογιστές και τις εφαρμογές blockchain, δηλαδή τα κρυπτονομίσματα.

Συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ

Ο συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ θα διασφαλιστεί από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για την έξυπνη ενέργεια που θα συγκεντρώνει εθνικούς εμπειρογνώμονες για την ψηφιοποίηση της ενέργειας. Πρόκειται για μια ανανεωμένη έκδοση της υφιστάμενης ειδικής ομάδας για τα έξυπνα δίκτυα, η οποία επί του παρόντος συμβουλεύει τα κράτη μέλη της ΕΕ σε θέματα που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση του ενεργειακού τομέα.

Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργία μιας πλατφόρμας με την ονομασία «Συγκέντρωση ενεργειακών και ψηφιακών καινοτόμων από όλη την ΕΕ» πριν από το τέλος του έτους.

spot_img

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Διαβάστε ακόμα

Stay Connected

2,900ΥποστηρικτέςΚάντε Like
2,747ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
22,900ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisement -spot_img

Τελευταία Άρθρα