ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ – ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ VIRTUAL RUN ΤΗΣ ΚΟΕΑΣ