Αρχική Κυρώσεις δεν είδαμε από τους εταίρους της Ε.Ε. στην Τουρκία, αλλά είναι ικανοποιημένη η Αθήνα Κυρώσεις δεν είδαμε από τους εταίρους της Ε.Ε. στην Τουρκία, αλλά είναι ικανοποιημένη η Αθήνα

Κυρώσεις δεν είδαμε από τους εταίρους της Ε.Ε. στην Τουρκία, αλλά είναι ικανοποιημένη η Αθήνα

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Κ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ