Η Ιταλία θα καταθέσει 16,5 εκατ. ευρώ σε ειδικό λογαριασμό του Αλβανικού Υπουργείου Οικονομικών, ως προκαταβολή για στέγαση έως και 3.000 μεταναστών στην Αλβανία.

Αυτό αναφέρεται στο πρωτόκολλο που δημοσίευσε η αλβανική κυβέρνηση στις 7 Νοεμβρίου, μία ημέρα μετά τη συμφωνία των δύο χωρών για το θέμα των μεταναστών.

Η συμφωνία προβλέπει ότι οι μετανάστες που θα διασωθούν στη Μεσόγειο Θάλασσα και θα στεγαστούν στην Αλβανία και το καταφύγιό τους θα χρηματοδοτηθούν από το ιταλικό κράτος.

Η υπογραφή της συμφωνίας προκάλεσε πολλές αντιδράσεις και στις δύο χώρες, κυρίως λόγω της έλλειψης διαφάνειας.

Το έγγραφο προβλέπει ότι η προκαταβολή των 16,5 εκατ. ευρώ θα εκτελεστεί 90 ημέρες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του πρωτοκόλλου. Αυτά τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για την αποζημίωση δαπανών για διάφορες υπηρεσίες, αναφέρεται στο έγγραφο.

Επίσης, η ιταλική πλευρά πρέπει να ανοίξει τρεχούμενο τραπεζικό λογαριασμό αποκλειστικά για το εγγυητικό κεφάλαιο σε τράπεζα δεύτερου επιπέδου.

Το πρωτόκολλο αυτό θα είναι σε ισχύ για πέντε χρόνια και ενδέχεται να ανανεωθεί για άλλα πέντε χρόνια.

«Εκτός από τις περιπτώσεις που ένα από τα μέρη επικοινωνεί με προειδοποίηση τουλάχιστον έξι μήνες πριν από τη λήξη της πρόθεσής του να μην ανανεώσει το παρόν πρωτόκολλο, το τελευταίο θα ανανεωθεί σε σιωπηλή μορφή για άλλη μια πενταετία», αναφέρεται. σε ειδοποίηση.

Η είσοδος μεταναστών στα χωρικά ύδατα και στο έδαφος της Αλβανίας θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω των αρμόδιων ιταλικών αρχών.

«Οι αρμόδιες αλβανικές αρχές επιτρέπουν την είσοδο και παραμονή στην αλβανική επικράτεια των μεταναστών που στεγάζονται στις δομές με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια των διαδικασιών στα σύνορα ή τον επαναπατρισμό, που προβλέπονται από την ιταλική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο», αναφέρει το έγγραφο.

Στο έγγραφο που δημοσίευσε η αλβανική κυβέρνηση, υπογραμμίζεται ότι οι ιταλικές αρχές θα αναλάβουν όλα τα απαραίτητα έξοδα για τη στέγαση και τη θεραπεία των μεταναστών, συμπεριλαμβανομένης της τροφής, της υγειονομικής περίθαλψης και κάθε άλλης υπηρεσίας που θα κριθεί απαραίτητη και φροντίζοντας να σέβεται αυτή η μεταχείριση. βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Η Ιταλία, σύμφωνα με τη συμφωνία, θα χρηματοδοτήσει όλες τις υπηρεσίες νοσοκομειακής περίθαλψης, αλλά και εξοπλισμό, όπως οχήματα και καύσιμα καθώς και αμοιβές δικηγόρων. Εν τω μεταξύ, η Αλβανία θα παρέχει διευκολύνσεις για το ιταλικό προσωπικό που θα εργαστεί στην Αλβανία, το οποίο θα εξαιρείται από την ανάγκη για βίζα, άδειες παραμονής και άλλες απαιτήσεις που απαιτούνται από την αλβανική μεταναστευτική νομοθεσία.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης τις υποχρεώσεις που έχει η Ιταλία όσον αφορά την παροχή ασφάλειας στα κέντρα υποδοχής μεταναστών, ενώ η Αλβανία θα παρέχει ασφάλεια στους μετανάστες κατά τη μεταφορά τους εκτός αυτών των κέντρων.

Τη Δευτέρα, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα και η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι υπέγραψαν στη Ρώμη τη συμφωνία για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της μετανάστευσης.