Η επίθεση στο Reina σηματοδοτεί μια σκληρή χρονιά για την Τουρκία;