Στην Ελλάδα της «αριστείας» φαίνεται ότι η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία αδυνατεί να εξυπηρετήσει την τεχνική υποστήριξη των μεταγωγικών αεροσκαφών C-130, αλλά μπορεί να το κάνει μία εταιρεία ΙΚΕ με κεφάλαιο 6.000 ευρώ και χωρίς δικές της εγκαταστάσεις!!! Όλα φαίνεται ότι μπορούν να γίνουν πλέον με αυτή την κυβέρνηση η οποία από τη μία πουλάει παραμύθι στον κόσμο περί εξοπλισμού της χώρας και την ίδια στιγμή δεν αφήνει τίποτα όρθιο στην κρατική -κι όχι μόνο- αμυντική βιομηχανία, δια της πλήρους αδιαφορίας και της προώθησης των πάντων σε ιδιώτες αμφιβόλου ικανοτήτων.

Χθες δημοσιεύσαμε μια γραπτή ενημέρωση που προερχόταν από το σωματείο εργαζομένων στην ΕΑΒ. Ήταν άκρως αποκαλυπτικό…

Επειδή κάποιοι αδυνατούν να πιστέψουν ότι μπορεί μια κυβέρνηση να  έχει εγκαταλείψει σε  αυτή τη χρονική συγκυρία την εθνική αμυντική βιομηχανία να βάλουμε σε μία σειρά τα αδιαμφισβήτητα  στοιχεία. Ελπίζουμε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα κάνουν τη δουλειά τους και όχι απλά θα ελέγξουν την υπόθεση, αλλά θα ζητήσουν και εξηγήσεις.

Ας αρχίσουμε από την «ομολογία» της διοίκησης της ΕΑΒ σύμφωνα με την οποία «έχει αδυναμία να ανταποκριθείτε στο έργο συντήρησης» των μεταγωγικών αεροσκαφών C-130. Σε εισήγηση της παραδέχεται ότι  η εργοστασιακή συντήρηση των αεροσκαφών αυτών έχει ανατεθεί στην ΕΑΒ, η οποία είναι

πιστοποιημένη από την Lockheed Martin (LM) ως κέντρο συντήρησης (MRO) C-130. Επισημαίνει ακόμη ότι εδώ και μια πενταετία παρουσιάζεται σημαντική καθυστέρηση στην απόδοση των C-130, με αποτέλεσμα σήμερα να είναι αξιόπλοα μόλις 2-3 αεροσκάφη!!!

Ποιοι οι λόγοι της καθυστέρησης ;

Η διοίκηση της ΕΑΒ επικεντρώνει στα εξής:

– Λανθασμένη κλιμάκωση της χρήσης και κατά συνέπεια της συντήρησης των αεροσκαφών.

– Ανεξέλεγκτη και υπερβολική χρήση των αεροσκαφών για διάφορους μη στρατιωτικούς σκοπούς, με αποτέλεσμα την ακραία πτητική τους επιβάρυνση.

– Υπερβολική γήρανση αρκετών αεροσκαφών.

– Αδυναμία της ΕΑΒ να ανταποκριθεί στο ανατεθέν έργο συντήρησης.

– Αδυναμία παραγγελίας-διάθεσης των απαιτούμενων ανταλλακτικών και υλικών, δεδομένης της οικονομικής ένδειας της Εταιρείας για σειρά ετών.

– Ανάληψη από της Εταιρεία μεγάλων προγραμμάτων από LM (P-3B, F-16 Viper, αεροκατασκευές F-16 και C-130) με αποτέλεσμα την εργασιακή αναδιάρθρωση των Εθνικών Προγραμμάτων.

– Έλλειψη, μέσω συνταξιοδότησης και αποχώρησης, σημαντικού αριθμού έμπειρου προσωπικού.

Ένα πρώτο ερώτημα είναι ,γιατί αφού συμβαίνουν όλα αυτά και η ΕΑΒ δεν έχει το παραμικρό ενδιαφέρον της κυβέρνησης, δεν έχουμε μία έστω παραίτηση; Ποιος παραιτείται στην Ελλάδα θα πείτε…Δεν είναι το πρόβλημα ότι η ΕΑΒ «δεν μπορεί». Το πραγματικό θέμα είναι ότι δεν έκαναν και δεν κάνουν απολύτως τίποτα για να μπορέσει…

Αντί να απαιτηθεί η επίλυση των προβλημάτων της ΕΑΒ η διοίκηση δέχεται να δοθεί το έργο συντήρησης των μεταγωγικών αεροσκαφών C-130 σε ιδιωτική εταιρεία! Κι εδώ αρχίζουν τα παράδοξα.

Η ΕΑΒ στην εισήγηση της έχει θέσει κάποιες συγκεκριμένες υποτίθεται προϋποθέσεις . Για παράδειγμα η εταιρεία  θα πρέπει να διαθέτει τα εξής προσόντα και προϋποθέσεις:

• Εγκρίσεις από την EASA Part 145 για συντήρηση Γραμμής Πτήσης και Βάσης (EASA Line and Base Management Approval) σε μεγάλα αεροσκάφη αντίστοιχου η μεγαλύτερου μεγέθους των C130.

• Να είναι εγκεκριμένο επισκευαστικό κέντρο και να εκπροσωπεί εταιρεία που διαθέτει εξοπλισμό ηλεκτρονικών και λοιπών συστημάτων που είναι εγκατεστημένα στο αεροσκάφος C-130, για άμεση παραγγελία και παράδοση εντός 3 ημερών υλικών που θα απαιτηθούν κατά την εκτέλεση της εργασίας.

• Να διαθέτει εκπαιδευμένο προσωπικό στα C-130, και να δύναται να αναλάβει εργασίες κατ’ αποκοπή, (όπως επισκευή πτερύγων, αντικατάσταση και δοκιμή κινητήρα) και όχι να διαθέτει μόνον προσωπικό (recruitment) χωρίς πιστοποιημένη ειδικότητα, που δεν εγγυάται την παραγωγή αποτελέσματος για την ΕΑΒ, και παράδοση αεροσκάφους στην ΠΑ.

• Να έχει εκτελέσει επιτυχώς αντίστοιχα έργα και συμβόλαια για πλήρη επιθεώρηση αεροσκαφών αντίστοιχου ή μεγαλύτερου μεγέθους και αντίστοιχη πιστοποίησή τους κατά EASA ή FAA.

Να έχει επάρκεια προσωπικού και οικονομικών πόρων για εκτέλεση έργου αυτής της έκτασης, καθώς και υποστήριξη από τμήμα μελετών για την ταχύτατη αντιμετώπιση προβλημάτων κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της εργασίας.

• Να είναι πιστοποιημένο κέντρο MRO, για την εκτέλεση εκτενών εργασιών όπως απαιτεί το C-130.

Η ΕΑΒ φέρεται να προτείνει συγκεκριμένη εταιρεία για την ανάληψη του έργου για την οποία από την μέχρι στιγμής έρευνα που έχει γίνει ,προκύπτουν τα εύλογα ερωτήματα:

•Πως θα αναλάβει η συγκεκριμένη εταιρεία, τη συντήρηση των C-130, όταν σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στην ιστοσελίδα της εξειδικεύεται σε  business jet και ελικόπτερα;

•Η τελευταία αναθεώρηση του πιστοποιητικού της  είναι τον Απρίλιο 2021 και η ημερομηνία αρχικής έκδοσης του πιστοποιητικού Ιούλιος 2019. Άρα ποια χρονική περίοδο έλαβε πιστοποιήσεις μεγάλων αεροσκαφών; Κι αν ακόμη υποθέσουμε ότι τις είχε λάβει πόσα αεροσκάφη έχει συντηρήσει; Με λίγα λόγια ποια είναι η εμπειρία της εταιρείας στην οποία η Ελλάδα θα εμπιστευθεί τη συντήρηση των μεταγωγικών αεροσκαφών C-130;

•Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα υπόστεγα συντήρησης βάσης διαθέτουν μόνο η Aegean και η  EAB. Συνεπώς σε ποιο υπόστεγο η προτεινόμενη εταιρεία θα κάνει τις συντηρήσεις των C-130;

•Πόσο προσωπικό (μηχανικούς B1, B2, C, ελασματουργούς, μηχανικούς μελετών, κλπ) εξειδικευμένους σε μεγάλα αεροσκάφη απασχολούσε η προτεινόμενη εταιρεία την περίοδο 2019-2021;

• Πόσο προσωπικό, εκπαιδευμένο στο C130 διαθέτει σήμερα;

• Είναι αλήθεια ότι  στις προυποθέσεις αναδόχου έργου συντήρησης C-130, αναφέρεται η ανάγκη «οικονομικών πόρων για εκτέλεση έργου αυτής της έκτασης», αλλά  ταυτόχρονα  προβλέπεται  η ΕΑΒ να καταβάλει, για ΚΑΘΕ αεροπλάνο,προκαταβολή 300.000 Ευρώ πριν την παράδοση από τον ανάδοχο της ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής; Αφού η ΕΑΒ απαιτεί από τον ανάδοχο ΜΟΝΟ την παροχή προσωπικού και δεν απαιτεί από τον ανάδοχο την αγορά υλικών ή εργαλείων τα οποία παρέχει η ίδια , τότε γιατί προτείνετε την προκαταβολή; Αν αυτή στοχεύει να βοηθήσει τον ανάδοχο στην έκδοση Εγγυητικής Επιστολής αυτό δεν έρχεται ενάντια στην προυπόθεση της οικονομικής ευρωστίας του αναδόχου; 

• Τι οικονομικούς πόρους είδε η ΕΑΒ ότι διαθέτει η συγκεκριμένη ΙΚΕ όταν εμφανίζει επίσημα ως κεφάλαιο 6.000€;

Τα ερωτήματα πολλά, συγκεκριμένα και φυσικά αναμένουμε τις απαντήσεις. Κι όπως πάντα γράφουμε, δεν είναι απαραίτητο να απαντούν στους δημοσιογράφους, υπάρχει και η Βουλή , όπου πρέπει να δοθούν απαντήσεις έτσι κι αλλιώς.

https://www.militaire.gr/i-eav-adynatei-na-syntirisei-ta-c-130-kai-mporei-mia-ike-me-kefalaio-6-000-eyro-anazitoyntai-apantiseis-kai-exigiseis/