Η αβάσταχτη ελαφρότητα των διερευνητικών συνομιλιών

26/9/20 | 1 | 0 | 319 εμφανίσεις

Καρακωστάνογλου Βενιαμίν

Υποτίθεται ότι η διεθνής διπλωματία λειτουργεί για την ειρηνική επίλυση των διεθνών διαφορών, με στόχο την αποφυγή της χρήσης ή της απειλής χρήσης βίας στις διακρατικές σχέσεις και βέβαια με την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και την εμπέδωση της συμμόρφωσης των κρατών της Διεθνούς Κοινότητας προς αυτό. Άρα, η διπλωματία, με βάση τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ και το συνακόλουθο Καταστατικό του Διεθνούς Δικαστηρίου Δικαιοσύνης (Χάγη), δεν είναι αυτοσκοπός αλλά μέσο για την ειρηνική εξεύρεση λύσεων των διεθνών διαφορών.

Μεταξύ άλλων μέσων είναι οι διμερείς και πολυμερείς διαπραγματεύσεις, η προσφυγή στη Διεθνή Δικαιοσύνη, κ.α. Στόχος είναι πάντα, η εμπέδωση της ειρήνης, της δικαιοσύνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας. Δυστυχώς, στη σύγχρονη εποχή, η συχνή αδυναμία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να παράγει δίκαιες βιώσιμες και πρακτικές λύσεις των διεθνών προβλημάτων, έχει οδηγήσει στη διαιώνιση δύσκολων διεθνών ζητημάτων, με την λογική “να μην σπάσουν αυγά”.

Αυτό οφείλεται είτε στη χρήση/κατάχρηση του δικαιώματος veto των μονίμων μελών του, είτε την απροθυμία των ισχυρών στρατιωτικά κρατών στον ΟΗΕ για επιβολή της ειρήνης και του Διεθνούς Δικαίου, είτε στην επιλεκτική και μη ισότιμη χρήση εξαναγκαστικών τρόπων προαγωγή της διεθνούς νομιμότητας, ιδίως όταν εμπλέκονται συμφέροντα ισχυρών χωρών.

Συνεπώς, η διπλωματία και οι διαπραγματεύσεις, μετατρέπονται σε τρόπο εύκολης παράκαμψης και απλής διαχείρισης τέτοιων ζητημάτων, με την προσδοκία ότι η πάροδος του χρόνου (συχνά δεκαετίες, όπως π.χ. στο Κυπριακό, Παλαιστινιακό, κ.λπ.) θα οδηγήσει σε εξελίξεις που θα επιτρέψουν άμβλυνση των προβλημάτων, αλλαγή του συσχετισμού δυνάμεων των αντιμαχόμενων μερών, ή ενδεχόμενη κόπωση ενός εξ αυτών. Τότε, θα διευκολυνθούν λύσεις, που όμως το πιθανότερο είναι να αποκλίνουν από την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και να αδικούν, συνήθως, τον ασθενέστερο.

Οι ισχυρότερες δυνάμεις της διεθνούς κοινότητας, λοιπόν, ενδιαφέρονται πρωτίστως για την προαγωγή των δικών τους στρατηγικών, πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων και “στρογγυλεύουν” τις λύσεις των διακρατικών διαφορών προς την κατεύθυνση εξυπηρέτησης των δικών τους άμεσων ή έμμεσων συμφερόντων. Έτσι όμως, ούτε η διεθνής νομιμότητα υπηρετείται ούτε δίδονται ισότιμες λύσεις σε παρόμοια ζητήματα!

Αγεφύρωτη διαφορά θέσεων

Πιο συγκεκριμένα, τα θέματα των θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας συζητήθηκαν είτε σε άμεσες διαπραγματεύσεις (1976-1981), είτε σε επίπεδο κορυφής (1975, 1987-1988, 1999, 2017), είτε σε επίπεδο “διερευνητικών” συνομιλιών (2002-2016), αλλά και σε πολλές άλλες περιπτώσεις σε διεθνείς διπλωματικές συναντήσεις. Ωστόσο, δεν υπήρξε πρόοδος “χειροπιαστή” ώστε να ανακοινωθεί σύγκλιση σε ορισμένους έστω τομείς.

Αντίθετα, πιστοποιήθηκε η αγεφύρωτη διαφορά θέσεων και ερμηνείας του Δικαίου της Θάλασσας: Από τη μία η Τουρκία να αρνείται τις Θαλάσσιες Ζώνες των νησιών –πλην των 6 ναυτικών μιλίων της Αιγιαλίτιδας Ζώνης. Από την άλλη, η Ελλάδα επιμένει στο γράμμα και πνεύμα της Σύμβασης του 1982, δηλαδή το άρθρο 121 για το καθεστώς των νησιών, αλλά και του εθιμικού Διεθνούς Δικαίου, για την μέση γραμμή/ίση απόσταση, τον επικουρικό (infra legem) χαρακτήρα της ευθυδικίας (επιείκεια-δίκαιο αποτέλεσμα). Όταν δε οι διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες δεν μπορούν να παραγάγουν αποτέλεσμα κοινά αποδεκτό η Ελλάδα επιμένει στη δικαστική επίλυση, με νομικά και όχι πολιτικά κριτήρια, των σχετικών ζητημάτων,

Στην τελευταία μακρότατη φάση (14 χρόνια) των διερευνητικών συνομιλιών (2002-2016, με 60 γύρους συναντήσεων), συζητούντο άτυπα και μη δεσμευτικά, με απόρρητο περιεχόμενο, τα θέματα θαλασσίων οριοθετήσεων μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, μετά το γνωστό Ανακοινωθέν την Ευρωπαϊκής Συνάντησης Κορυφής στο Ελσίνκι (Δεκ. 1999). Εκεί, μεταξύ άλλων, αναφερόταν ότι, τα υποψήφια προς ένταξη κράτη στην ΕΕ «θα πρέπει να επιλύσουν τις συνοριακές ή συναφείς διαφορές τους» με τα κράτη της ΕΕ, χωρίς να αναφερθούν, επρόκειτο για την Τουρκία και την Ελλάδα.

Κατά την αντίληψη της ελληνικής πλευράς, επρόκειτο για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας, ενώ, κατά πληροφορίες, η Τουρκία επεδίωκε, ως συνήθως, να διευρύνει τα συζητούμενα θέματα, προσθέτοντας την μη επέκταση της ελληνικής Αιγιαλίτιδας Ζώνης πέραν των 6 ναυτικών μιλίων. Βέβαια, η Τουρκία την ίδια στιγμή έχει 12 ναυτικά μίλια Αιγιαλίτιδας στον Εύξεινο Πόντο και στα νότια Μεσογειακά Παράλιά της, ήδη από το 1964.

Πιθανότητα δε, να έθετε “από το παράθυρο” και τις νέες (από το 1996 και μετά) διεκδικήσεις της για “γκρίζες ζώνες”. Μιλάμε δηλαδή για έναν απροσδιόριστο αριθμό νήσων, νησίδων και βράχων (από 18 έως 100 τουλάχιστον), που δήθεν “κακώς” η Ελλάδα κατέχει από την περίοδο της Συνθήκης της Λωζάννης (1923), των Παρισίων (1947), ή και των Βαλκανικών Πολέμων (1912-1913). Δηλαδή αυτό, αν συνέβαινε, θα σήμαινε ευθεία αμφισβήτηση της ισχύος της Συνθήκης της Λωζάννης, όπως και της αντίστοιχης των Παρισίων (1947) για τα Δωδεκάνησα.

2016, διακοπή διερευνητικών

Δεν είναι γνωστό αν τα λοιπά ζητήματα τουρκικών μονομερών διεκδικήσεων, δηλαδή τα 10 ναυτικά μίλια του ελληνικού Εθνικού Εναερίου Χώρου, τα όρια του FIR Αθηνών και το συναφές θέμα των περιοχών της Έρευνας και Διάσωσης, αλλά και η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, είχαν συζητηθεί.

Οι διερευνητικές συνομιλίες θα εντόπιζαν το ενδεχόμενο κοινό έδαφος στις απόψεις των δύο χωρών, ώστε εκεί όπου ή υπήρχε ταύτιση ή η απόσταση ήταν μικρή, να ακολουθούσε επίσημη διαπραγμάτευση η προσφυγή στη Διεθνή Δικαιοσύνη για επίλυση του θέματος των θαλάσσιων οριοθετήσεων (με δεδομένο ότι η Ελλάδα θα ηρνείτο να υποχωρήσει στις λοιπές μονομερείς διεκδικήσεις της Τουρκίας).

Το 2016, με ευθύνη της Τουρκίας, διεκόπησαν οι διερευνητικές συνομιλίες, οι οποίες με συντονισμένη ευρωπαϊκή και αμερικανική πίεση, θα επαναληφθούν στις προσεχείς ημέρες, θεωρούμενες “πανάκεια” για την αποκλιμάκωση της πρόσφατης ελληνοτουρκικής κρίσης. Ας σκεφθούμε ορθολογικά όμως τα εξής: Αν υπήρχε περίπτωση σύγκλισης, έστω και μερικής, τότε πέντε διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις (Σημίτη, Καραμανλή, Γ. Παπανδρέου, Σαμαρά, Τσίπρα), στα 14 χρόνια που διήρκεσαν (με 60 γύρους) οι διερευνητικές, θα είχαν προχωρήσει σε κάποιες αποφάσεις!

Συνέχεια στο slpress.gr

Category: Διπλωματία

( 1 )

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. 1
  Σ.Α.Ν. says:

  Πως να απαντήσεις ως Ελλάς ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ στην Τουρκία μετά το 1995 -που κυρώθηκε η Συμφωνία για το Δίκαιο της Θάλασσας-όταν αμέσως μετά είχαμε τα Ίμια, την Μαδρίτη ,το Ελσίνκι ,τους ρωσικούς αγωγούς στα Ελληνοτουρκικά σύνορα και την 10ετία της οικονομικής κρίσεως με εναλλαγή συγκυβερνήσεων περιωρισμένων δυνατοτήτων ,-που ”ξέχασαν” και τις Ένοπλες Δυνάμεις- και με τους Έλληνες ”επαναστατημένους ” στις πλατείες.
  Η αποτελεσματική άμυνα άμα δεν στηρίζεται από τον λαό και ο λαός δεν είναι αποφασισμένος να αυτοθυσιασθεί είναι άμυνα σχεδίων.
  Ας ελπίσουμε ότι από τώρα -που πήραμε το μάθημα-θα προετοιμασθούμε σαν την 4ετία 1936-40 ,για να πούμε το ‘γκελ μπουρντά” στην Τουρκία.

Back to Top

Leave a Reply

 characters available

 


Το σχόλιο της ημέρας

  12/6/21 | (0 σχόλια)
  Άννα Κωνσταντινίδου* Εύλογη έκπληξη για πολλούς, ο Μασρουρ Μπαρζανί στην Ελλάδα.... Όμως, αυτό εμμέσως πλην σαφώς αποδεικνύει ότι η Τουρκία είναι σε πολύ δύσκολη θέση στην περιφέρειά της, καθώς αρχίζει και χάνει ή πιο σωστά οι δορυφόροι της ψάχνουν ...

Ροή Ειδήσεων


Εορτολόγιο