Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής: Αντισυνταγματικές οι μειώσεις σε συντάξεις & ειδικά μισθολόγια

Print Friendly, PDF & Email
spot_img
ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Η επιστημονική επιτροπή της Βουλής στην πολυσέλιδη έκθεσή της που συνοδεύει το νομοσχέδιο με τα μέτρα του τέταρτου Μνημονίου εκφράζει έντονα τον προβληματισμό της για την συνταγματικότητα των διατάξεων που προβλέπει ο νόμος 4387/2016 και φέρνει νέες περικοπές στις συντάξεις και στα ειδικά μισθολόγια.

Μάλιστα σύμφωνα με τον καθηγητή Αλέξη Μητρόπουλο η απόφαση αναρτήθηκε στην κοινοβουλευτική διαφάνεια λίγο μετά από τα μεσάνυχτα της Τρίτης.

«Μετά το Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά από πολύωρη συνεδρίαση κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι περικοπές σε ειδικά μισθολόγια, συντάξεις και φορολογικά», είπε στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 ο κ. Μητρόπουλος.

Η επιστημονική επιτροπή της Βουλής στην πολυσέλιδη έκθεσή της που συνοδεύει το νομοσχέδιο με τα μέτρα του τέταρτου Μνημονίου εκφράζει έντονα τον προβληματισμό της για την συνταγματικότητα των διατάξεων που φέρνουν νέες περικοπές στις συντάξεις και στα ειδικά μισθολόγια.

Διαβάστε ΕΔΩ όλη την έκθεση

Τι αναφέρει γαι περικοπή συντάξεων και ειδικά μισθολόγια

Περικοπή συντάξεων
«Υπό το φως, επομένως, τόσο της πρόσφατης νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας όσο και της ανωτέρω νομολογίας του Ε.Δ.Δ.Α., (βλ., εκτενώς, ανωτέρω, Γενικές Παρατηρήσεις, Ι. Γ και Δ) πρέπει να σταθμισθεί, εν προκειμένω, αν οι προτεινόμενες μειώσεις, διαταράσσουν τη δίκαιη ισορρο- πία που πρέπει να υφίσταται μεταξύ αφενός της προσβολής της σύνταξης ως περιουσιακού αγαθού, το οποίο προστατεύεται από το άρθρο 1 Π.Π.Π. της Ε.Σ.Δ.Α, και αφετέρου του δημόσιου συμφέροντος, καθώς και αν οι προτεινόμενες περικοπές οδηγούν σε πτώση του βιοτικού επιπέδου κατηγοριών συνταξιούχων τέτοια, που θα συνιστούσε προσβολή της αξιοπρέπειάς τους, λαμβανομένων υπόψιν τόσο της έκτασής τους (περικοπή 18% της καταβαλ- λόμενης σύνταξης σε κατηγορίες συνταξιούχων), όσο και του σωρευτικού αποτελέσματός τους. Στο εν λόγω αποτέλεσμα θα πρέπει να συνυπολογισθεί η προηγούμενη, πλήρης, κατάργηση των επιδομάτων εορτών και αδεί- ας και οι λοιπές μειώσεις των συντάξεων, καθώς και οι αλλεπάλληλες φορολογικές επιβαρύνσεις που έχουν επέλθει με διαδοχικές νομοθετικές παρεμ- βάσεις- (βλ., σχετικώς, ΣτΕ 2192/2014, ΘΠΔΔ, 2014, σελ. 600), και, επομέ- νως, θα πρέπει να σταθμιστεί εάν υπερβαίνουν τα όρια που θέτουν οι συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη. Βλ., συναφώς και Πρακτικά Ολ. Ελ. Συν. 2ης Ειδ. Συν. της 8.5.2017, όπου τί- θεται, ιδίως, το ζήτημα προσβολής της προστατευόμενης, από το άρθρο 1 του Π.Π.Π. της Ε.Σ.Δ.Α., περιουσίας, στο μέτρο που θίγονται ήδη θεμελιω- μένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα όσων έχουν αποχωρήσει από την υπηρε- σία, πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 και, ως εκ τούτου έχουν γεγενημένη αξίωση για την καταβολή της σύνταξής τους, δεδομένου, μάλιτα, ότι δεν «προκύπτει με σαφήνεια ο σκοπός δημοσίου συμφέροντος που εξυπηρετεί, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος κατ’ αρχήν του θεμιτού ή μη χαρακτήρα του επιδιωκόμενου σκοπού και ακολούθως της τήρησης μιας δί- καιης ισορροπίας μεταξύ του σκοπού αυτού και των δικαιωμάτων των συνταξιούχων»”

Ειδικά μισθολόγια
«Περαιτέρω, οι περικοπές αυτές δεν μπο- ρούν να δικαιολογηθούν ούτε εκ του λόγου ότι αποτελούν τμήμα ενός ευ- ρύτερου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής που περιέχει δέσμη μέτρων για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και την εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών, προϋπόθεση, η οποία αποτελεί αναγκαίο όχι όμως και επαρκή όρο για την συνταγματικότητα των εν λόγω περικοπών. Εξάλ- λου, ανεπιτυχώς επιχειρείται η στήριξη της συνταγματικότητας των μέτρων αφενός μεν στην μεγαλύτερη της αναμενόμενης ύφεση της ελληνικής οικο- νομίας, η οποία κατέστησε μεν επιβεβλημένη την λήψη νέων μέτρων, όχι όμως και αναγκαίως την εκ νέου περιστολή του μισθολογικού κόστους του Δημοσίου, αφετέρου δε στην αυξημένη αποτελεσματικότητα των εν λόγω μέτρων, η οποία, ωστόσο, δεν μπορεί να δικαιολογήσει την κατ` επανάληψη επιβάρυνση των ίδιων προσώπων Τέλος, η υπ` αριθ. 2Ο12/211/ΕΕ απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως της 13.3.2012, με την οποία προ- βλέφθηκε «μείωση κατά 12% κατά μέσο όρο των ειδικών μισθών του δημό- σιου τομέα για τους οποίους δεν ισχύει το νέο μισθολόγιο», εν πάση περι- πτώσει δεν έχει την έννοια ότι απαλλάσσει τον εθνικό νομοθέτη, κατά την άσκηση της εθνικής δημοσιονομικής πολιτικής στο πλαίσιο εκπληρώσεως των διεθνών υποχρεώσεων της Χώρας, από την τήρηση των προαναφερομέ- νων συνταγματικών διατάξεων και αρχών», βλ., σχετικώς, τις ανωτέρω ανα- φερόμενες αποφάσεις [ΣτΕ (Ολ) 4741/2014, ΣτΕ (Στ) 1198/2017, ΕλΣυν (Ολ) 7412/2015, ΣτΕ (Ολ) 2192/2014].

Υπό το φως των ανωτέρω, δημιουργείται προβληματισμός, ως προς το ε- άν με την προτεινόμενη αναμόρφωση των «ειδικών μισθολογίων» σε συν- δυασμό με την εκτίμηση, κατά την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος), για ετήσια αύξηση – δαπάνη, που «εκτιμάται στο ποσό των 36,2 εκατ. ευρώ, 83,5 εκατ. ευρώ, 77,5 εκατ. ευρώ, 78,5 εκατ. ευρώ και 76,1 εκατ. ευρώ, για τα έτη 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021 αντίστοιχα», αλλά και του ότι, διά του άρθρου 155 του νομο- σχεδίου, εξασφαλίζονται, κατ’ ελάχιστον, οι αποδοχές των λειτουργών ή υ- παλλήλων που δικαιούνταν την 31.12.2016, επιτυγχάνεται πλήρης και επαρ- κής προσαρμογή προς τις ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις, την οποία επι- τάσσει η συνταγματική αρχή του κράτους δικαίου.

Πηγή: Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής: Αντισυνταγματικές οι μειώσεις σε συντάξεις & ειδικά μισθολόγια | iefimerida.gr

spot_img

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Απο το 2010 , που μπηκαμε-μας εβαλαν – στα Μνημονια, το καταλαβαν ολοι οι Ελληνες οτι παραιτηθηκαμε- εθελουσιωςκαι με τους νομους για τα τρια μνημονια- απο τα μεχρι τοτε ισχυοντα συνταγμαγματικα μας δικαιωματα και μετα τις εκλογες του Σεπτεμβριου του 2015, που ”λυγισαν και οι σφοδρα αντιμνημονιακοι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ΤΩΝ κ.κ. Τσιπρα και Καμμενου, δεν δικαιουμεθα και να ομιλουμε,πλην ελαχιστων , γιατι ολα γινονται για το καλο μας, που τραγουδαει και ο Μηλιωκας, καλο -εστω σε δειγμα- , που και με τον ισχυοντα φυσικο νομο και την Ηρακλιτειο ρηση ”τα παντα ρει και ουδεν μενει”, δεν μπορει παρα να ελθει, για οσους αντεξουν. Τωρα μενει μια δημοσια ομολογια ολων των λαλιστατων πολιτικων οτι (”δεν φαγαμε μεγαλη μπουκια, αλλα σας μπουκωσαμε με μεγαλα λογια, γιαυτο και ζητουμε , απ’ολους σας μια μεγαλη συγγνωμη-απολογουμενοι- και ειμαστε στην διαθεση σας για τις επομενες εκλογες ,ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΥΝΤΟΜΑ , για να συναποφασισετε πρωτα εσεις -οι πολιτες- τι πρεπει να γινει απο εδω και περα και εμεις θα συμμορφωθουμε με την σοφη-οπως το διατυμπανιζουμε- κριση σας, για να μη μας κατηγορειτε οτι ενδιαφερομαστε πανω απο εσας για τις καρεκλες μας. Μη λησμονειτε πως ειμαστε γνησιοι δημοκρατες και τιθεμεθα υπο την συνεχη κριση του Ελληνικου λαου. ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ.”). Εμεις δε -οι πολιτες- ως καλοι χριστιανοι- θα απαντησουμεε το (”αμαρτια εξωμολογημενη ειναι μιση αμαρτια” και το λαικωτερο απο το σχετικο ασμα” ας παν στην ευχη τα παληα”), για να ξεκινησουμε μια καινουργια αρχη. Ε…. ποτε-ποτε δεν ειναι κακο να ονειρευομαστε. Καμια φορα βγαινουν και τα ονειρα.

Leave a Reply to Σ Α Ν Cancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Διαβάστε ακόμα

Stay Connected

2,900ΥποστηρικτέςΚάντε Like
2,700ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
19,500ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisement -spot_img

Τελευταία Άρθρα