ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ

Print Friendly, PDF & Email
spot_img

 του Γιώργου Μουρουζίδη*

Με βάση τις σημερινές εκτιμήσεις, η Γη το 2050 θα φιλοξενεί περίπου 9,7 δισεκατομμύρια κατοίκους. O αριθμός αυτός, ο οποίος  αντιστοιχεί σε αύξηση περίπου 25 % του παγκόσμιου πληθυσμού σε σχέση με τον σημερινό πληθυσμό των 8 + δις (https://www.worldometers.info/world-population/), εγείρει διάφορες ανησυχίες  αναφορικά με τον κίνδυνο του υπερπληθυσμού της Γης και τους διαμορφούμενους πληθυσμιακούς συσχετισμούς μεταξύ των κρατών του κόσμου. Μολονότι τα συμβατικά στοιχεία της οικονομικής και στρατιωτικής ισχύος βρίσκονται συχνά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, λίγοι παράγοντες επηρεάζουν τον μακροπρόθεσμο ανταγωνισμό μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων και των αντιπάλων κρατών, τόσο πολύ όσο οι αλλαγές στο μέγεθος, οι ικανότητες και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εθνικών πληθυσμών.

Το 1850 o πληθυσμός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ήταν 23 εκατομμύρια. Σήμερα ο πληθυσμός των ΗΠΑ ανέρχεται στα 336 εκατομμύρια και είναι μεγαλύτερος από τον συνολικό πληθυσμό της Γαλλίας, της Αγγλίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας και της Ελλάδας μαζί. Για περισσότερο από έναν αιώνα επίσης, οι ΗΠΑ διαθέτουν συνεχώς το καλύτερα εκπαιδευμένο και καταρτισμένο εργατικό και επιστημονικό προσωπικό στον κόσμο. Τα παραπάνω δημογραφικά στοιχεία, περισσότερο και από την γεωγραφία, τους φυσικούς πόρους και την εξωτερική πολιτική, εξηγούν καλύτερα γιατί η χώρα αυτή αναδύθηκε ως η κυρίαρχη στρατιωτική και οικονομική δύναμη στον κόσμο, μια θέση που παρά τις προκλήσεις εξακολουθεί να κατέχει ακόμα και σήμερα. Επιπλέον, λόγω της ελεγχόμενης και συνεχιζόμενης υποδοχής και ενσωμάτωσης  μεταναστών, καθώς και του υψηλότερου δείκτη γονιμότητας μεταξύ των πλέον εύπορων κοινωνιών του κόσμου, το 2040 οι ΗΠΑ θα αριθμούν περί τα 380 εκατομμύρια, με το νεανικό τους πληθυσμό να ξεπερνάει σε αναλογία κάθε άλλη πλούσια χώρα στον κόσμο.

Η Κίνα, με πληθυσμό 1,45 δισεκατομμυρίων κατοίκων, θεωρείται ο κυριότερος αντίπαλος των ΗΠΑ. Τις τελευταίες τέσσερεις δεκαετίες έχει τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην παγκόσμια ιστορία, και με όρους σχετικής ισοδυναμίας αγοραστικής δύναμης κατέχει την μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Η ραγδαία ανάπτυξη της Κίνας οφείλεται στις οικονομικές μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν μετά το 1978, στην ενίσχυση της μόρφωσης και της υγείας του πληθυσμού της, αλλά και στον διπλασιασμό του εργατικού δυναμικού της χώρας. Με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία, εύκολα θα προέκυπτε το συμπέρασμα ότι η Κίνα θα ξεπεράσει τις ΗΠΑ και θα καταστεί η πρώτη παγκόσμια υπερδύναμη. Όμως η δημογραφική της εξέλιξη θέτει σε αμφισβήτηση την προοπτική αυτή, καθώς το εργατικό της δυναμικό, κυρίως το νεανικό, θα μειωθεί έως και κατά 100 εκατομμύρια μέχρι το 2040, ως συνέπεια του περιορισμού των γεννήσεων που είχαν επιβληθεί  από το 1979 έως το 2015. Τον τελευταίο μήνα η Κίνα κατέγραψε μείωση πληθυσμού για πρώτη φορά έπειτα από 60 χρόνια, με τις μακροπρόθεσμες προβλέψεις να δείχνουν συνεχή πτώση για τα επόμενα 30 χρόνια. Για την αντιμετώπιση του δημογραφικού της προβλήματος η κυβέρνηση του Πεκίνου αποφάσισε πρόσφατα να εφαρμόσει διάφορα μέτρα για την ενίσχυση του ποσοστού των γεννήσεων. Επιπλέον, ενώ οι επόμενες γενιές θα είναι καλύτερα εκπαιδευμένες, αφού επτά πλέον πανεπιστήμια της Κίνας συγκαταλέγονται μέσα στα 100 καλύτερα του κόσμου, ο μέσος όρος μόρφωσης των νέων της Κίνας θα υπολείπεται ακόμα έναντι των ΗΠΑ. Η πληθυσμιακή πρωτοπορία της Κίνας θα υποσκελιστεί από την Ινδία πιθανότατα και εντός του 2023, η οποία σήμερα αριθμεί 1,42 δις.

Για τη Ρωσία το δημογραφικό της πλαίσιο δεν είναι ιδιαίτερα ευοίωνο. Το Κρεμλίνο βλέπει τον εαυτό του ως μια παγκόσμια δύναμη, η αντίληψη αυτή όμως δεν συνάδει με τους ανθρώπινους πόρους που έχει στην διάθεση του. Το προσδόκιμο ζωής στη Ρωσία των 150 εκατομμυρίων υπολείπεται έναντι των άλλων μεγάλων δυνάμεων. Παρά την υψηλή μόρφωση, η χώρα υστερεί στην καινοτομία και την υψηλή τεχνολογία, πλην της στρατιωτικής. Η Ρωσία μοιάζει ως μια τυπική ευρωπαϊκή χώρα με γηράσκοντα και συρρικνούμενο πληθυσμό. Τα δυσμενή δημογραφικά της στοιχεία θα την υποχρεώσουν μελλοντικά να αναζητήσει τη συμμαχία της Δύσης ή της Κίνας, αφού θα καταστεί εξαιρετικά δυσχερής η βελτίωση ή η διατήρηση  της ισχύος της, παρά το φυσικό της πλούτο. Για την Ελλάδα είναι χρήσιμος ο ρόλος της Ρωσίας ως ισχυρού παίκτη στον κόσμο.

Η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 450 εκατομμυρίων κατέχει σημαντική θέση στον κόσμο  και με όρους συναλλαγματικής ισοτιμίας ξεπερνάει ακόμα και αυτήν της Κίνας. Οι κάτοικοι των χωρών μελών της Ε.Ε. κατέχουν υψηλά επίπεδα εκπαίδευσης, απολαμβάνουν ένα καλό επίπεδο υγείας και διακρίνονται για την υψηλή παραγωγικότητα τους. Ενώ από την δεκαετία του 1980 οι γεννήσεις υπολείπονται έναντι των θανάτων, λόγω της συνεχούς μετανάστευσης συγκρατείται η συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού και επιβραδύνεται η γήρανση του πληθυσμού της Ε.Ε. Οι μεγάλες μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, είναι δύσκολα ενσωματούμενες, η συντριπτική τους πλειοψηφία προέρχεται από φτωχές μουσουλμανικές  χώρες και οι πολιτισμικές συγκρούσεις είναι πρόδηλα ανησυχητικές.

Η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη μετά τον Β΄Π.Π. αποδίδεται σε δύο κυρίως παράγοντες: στη βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού (εκπαίδευση, υγεία, προσδόκιμο ζωής, ηλικιακή σύνθεση, ενσωμάτωση, και άλλους παράγοντες που καθορίζουν την δυναμική των εργαζομένων), καθώς επίσης και στο ευνοϊκό επιχειρηματικό κλίμα το οποίο επέτρεψε την απελευθέρωση της παραγωγικής δραστηριότητας. Το ανθρώπινο κεφάλαιο έχει σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία, δηλαδή για κάθε χρόνο αύξησης στο προσδόκιμο ζωής παρατηρείται μόνιμη αύξηση στο κατά κεφαλή εισόδημα κατά 4%, επίσης  για κάθε επιπλέον χρόνο εκπαίδευσης παρατηρείται αύξηση 10% στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Οι μεγάλες διαφορές στο ανθρώπινο κεφάλαιο προκαλούν χάσματα στην οικονομική παραγωγικότητα μεταξύ των χωρών, μεγαλύτερα σήμερα από ό,τι οποιαδήποτε άλλη φορά στην Ιστορία. Είναι πια καιρός να αντιληφθούμε και στην Ελλάδα ότι τα κράτη μπορούν να αυξήσουν το ανθρώπινο τους κεφάλαιο γρηγορότερα από ό,τι πριν με τη χρήση της τεχνολογίας και της επιστήμης και να αμβλύνουν τα τεράστια οικονομικά χάσματα.

Δύο παραδείγματα μικρών χωρών που αποφάσισαν να μείνουν στην ιστορία είναι η Νότια Κορέα των 100 χιλιάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων, με πληθυσμό 50 εκατομμυρίων και ΑΕΠ 1.934 δισ. $ , και το Ισραήλ των 20,8 χιλιάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων με πληθυσμό 8,5 εκατομμυρίων και ΑΕΠ 354 δισ. $. Οι δύο αυτές χώρες δαπανούν από τα υψηλότερα ποσοστά  παγκοσμίως, περίπου 4 %, για έρευνα και ανάπτυξη.

Ας δούμε τώρα τι συμβαίνει στην Ελλάδα μετά την τελευταία απογραφή και επίσης ας κάνουμε μια σύγκριση με τα πληθυσμιακά στοιχεία της Τουρκίας.

Το 1923, αμέσως  μετά την Μικρασιατική καταστροφή, ο πληθυσμός της Ελλάδας ήταν 6,5 εκατομμύρια, ενώ της Τουρκίας ήταν 13 εκατομμύρια. Σήμερα ο μόνιμος πληθυσμός της Ελλάδας είναι 10,4 εκατομμύρια (έναντι 10,8 εκ. το 2011) ενώ της Τουρκίας 86,7 εκατομμύρια. H μέση ηλικία στην Ελλάδα είναι τα 44 έτη, ενώ στην Τουρκία τα 28. Το 2050 ο πληθυσμός της Τουρκίας θα αγγίξει τα 94 εκατομμύρια, ενώ την ίδια εποχή ο ελληνικός πληθυσμός εκτιμάται ότι θα βρίσκεται μεταξύ των 8 – 10 εκατομμυρίων, με έναν στους τρείς κατοίκους να είναι μεγαλύτερος των 65 χρονών. Σύμφωνα επίσης με πρόσφατες εκτιμήσεις, στο τέλος του αιώνα στην Ελλάδα θα κατοικούν 6,5 εκατομμύρια κατοίκων, χωρίς ομοιογενή εθνική συνείδηση με κίνδυνο η χώρα να μετατραπεί σε έναν Λιβανοποιημένο χώρο. Η μείωση του πληθυσμού θα επιφέρει και μείωση του ρυθμού ανάπτυξης με αποτέλεσμα την περαιτέρω φτωχοποίηση του ελληνικού κράτους. Τα σημερινά success story δεν αποτελούν τίποτα άλλο παρά καιροσκοπικές και προπαγανδιστικές ψηφοθηρικές πολιτικές. Το μέλλον της ιστορίας το κερδίζουν οι νέοι και εάν δεν αναστραφεί η κατάσταση, η 5η πιο γερασμένη χώρα στον κόσμο ρισκάρει σήμερα την ύπαρξη της.

Ένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της τελευταίας απογραφής είναι το παγκόσμιας  πρωτοτυπίας γεγονός, ότι το 60 % του πληθυσμού της χώρας ζει στην πρωτεύουσα ή γύρω από αυτήν. Η ελληνική ύπαιθρος εκκενώνεται και αποστεώνεται οικονομικά. Μεγαλύτερες πληθυσμιακές απώλειες υφίστανται οι περιφέρειες και οι νομοί με τα χαμηλότερα κατά κεφαλήν εισοδήματα. Στην ιδιαίτερη πατρίδα μου για παράδειγμα, το Νευροκόπι, η μείωση του πληθυσμού ήταν της τάξης του 33 % και η σχέση γεννήσεων και θανάτων είναι 1:12.

Από το 2008 μετανάστευσαν (brain drain- διαρροή εγκεφάλων) περίπου 500 χιλιάδες νέοι, στην πλειοψηφία τους μορφωμένοι, με συνέπεια να έχει υποχωρήσει το μέσο μορφωτικό επίπεδο της ελληνικής κοινωνίας. Η Ελλάδα δεν χάνει μόνο αυτούς τους πολίτες για την εκπαίδευση των οποίων έχει δαπανήσει σημαντικά ποσά, αλλά χάνει και τα παιδιά τους.

Καμία χώρα στον κόσμο με αυστηρό συγκεντρωτικό σύστημα δεν έχει αναπτυχθεί. ΗΠΑ, Γερμανία, Κίνα, κλπ, εφαρμόζουν λιγότερο ή περισσότερο αποκεντρωμένα οικονομικά μοντέλα. Το μοντέλο της διοικητικής οργάνωσης του Καποδίστρια διαδέχθηκε τον πλέον αποτυχημένο σύστημα του Καλλικράτη, με το οποίο πέφτει η αυλαία της ελληνικής περιφέρειας.

Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, το ελληνικό πολιτικό προσωπικό ανησύχησε για την ανακατανομή των βουλευτικών εδρών, οι οποίες ποτέ δεν κατάλαβα γιατί πρέπει οπωσδήποτε να είναι τριακόσιες, αδιαφορώντας για τη μείωση του πληθυσμού της χώρας και την ερημοποίηση της ελληνικής υπαίθρου.

Οι δημογραφικές εξελίξεις στον κόσμο και τη χώρα μας καθορίζουν το πλαίσιο και υποδεικνύουν τις πολιτικές που επιβάλλεται να ακολουθηθούν, προκειμένου να εξασφαλιστεί  η επιβίωση του ελληνισμού ως διακριτής οντότητας.

Λύσεις υπάρχουν και λεφτά υπάρχουν, μυαλά και ενδιαφέρον δεν υπάρχει.

*Ο Γιώργος Μουρουζίδης είναι Ανώτατος Αξιωματικός ε.α.

 

 

spot_img

17 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Ο αθηναισμος εχει καταστρεψει δημογραφικα και οικονομικα ολη την επαρχια
  Οι τουρκοι σοφα περιμενουν να αδυνατισει περισσοτερο δημογραφικα ο τοπος ωστε στο μελλον να καταλαβουν ευκολα στρατιωτικα ολα τα νησια του ανατολικου Αιγαιου την Θρακη και την Μακεδονια την Ηπειρο θα την χαρισουν στους Αλβανους συνεργατες τους

 2. Προφάσεις εν αμαρτίαις.

  Είναι πολύ εύκολο να τα ρίχνουμε στην Αθήνα ή στην εκάστοτε Αθήνα μια και αν η πρωτεύουσα της χώρας ήταν η Πάτρα, όλοι εσείς και εμείς οι Αθηναίοι βέβαια, τότε θα μιλούσαμε για Πατρισμό!

  Ο κάθε ένας να ενδιαφέρεται για τον τόπο του και την γειτονιά του. Αν έχει χωράφια, να μένει εκεί και να μεγαλουργεί και όχι να ονειρεύεται το παιδί του να γίνει δικηγόρος ή γιατρός στην Αθήνα.

  Ναι ναι μπλα μπλα κλάψα συνέχεια για τον Αθηναϊσμό, περιμένετε τα φράγκα να πέσουν από τον ουρανό και να προσγειωθούν στην επαρχία, όπως έπεσαν και στους αγρότες παλιότερα και αγοράζανε Cayenne.

  Λεφτά υπάρχουν όπως έλεγε και μια μεγάλη μορφή παλιότερα, μόνο που πρέπει να έχεις γνώσεις για να τα αλιεύσεις από την Ευρώπη, πρέπει να έχεις συγκροτημένο πλάνο, ένα συνεκτικό σχέδιο από ενέργειες που απαιτούνται να γίνουν, άρα στελέχωση με μορφωμένα άτομα με εμπειρία σε σύνθετα έργα περιφερειακής ανάπτυξης.

  Αυτά δεν γίνονται ψηφίζοντας για βλαχοδήμαρχο το κάθε λαμόγιο δικηγόρο της περιοχής.

  Αθηναϊσμός!

  Έχει κουράσει αυτή η μαλακία, δεν το καταλαβαίνετε; Από επαρχία καταγόμαστε κι εμείς. Ο συγχωρεμένος ο φάδερ, ήθελε να ξεφύγει από το χωριό και το χωράφι στην ορεινή Αχαΐα και να ζήσει τη μεγάλη ζωή (!?!) στην Αθήνα τη δεκαετία του ’60. Πως έχει προκύψει το 60% που λέει το άρθρο;

  Ο επαρχιωτισμός και ο κομπλεξισμός της ελληναρίας, φαίνεται από το ποδόσφαιρο. Το φαινόμενο που είδαμε στον στρατό, στην Κόρινθο να είναι γαύροι, στον Πύργο επίσης, στον Βόλο το ίδιο, στον Εύρο κ.ο.κ. Γαύροι παντού και δεν είναι καθόλου τυχαίο. ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΤΑΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ του κόμπλεξ του “μικρού” απέναντι στον “μεγάλο”.

  Στην Αγγλία στο Σέφιλντ, δεν υποστηρτίζουν ούτε Chelsea, ούτε Manchester United και όποιος/α κατάλαβε, κατάλαβε.

  • @ Banned_Member

   Στην Αθήνα έχει συγκεντρωθεί περίπου το 50% τού πληθυσμού τής Ελλάδας, το οποίο για να τραφεί, πρέπει να απομυζά την επαρχία. Δεν περιμένει η επαρχία τα φράγκα τής Αθήνας, αλλά ακριβώς το αντίστροφο συμβαίνει. Στην Αθήνα έχουν αναπτυχθεί από την δεκαετία τού ’50 τα πάσης φύσεως παρασιτικά επαγγέλματα και ο συγκεντρωτισμός τής δομής τού ελληνικού κράτους δεν βοηθά καθόλου ούτε στην διοίκηση, ούτε στην ανάπτυξή του. Μήπως να ξανάβλεπες το θέμα με μάτι ψύχραιμο και αντικειμενικό;

  • Ενώ δεν είχα κάμει εγγραφή στο νήμα, ήλθαν τα σχόλιά σας στο email μου. Συμβαίνει και σε κανέναν άλλον αυτό;

   Θα σού δώσω ένα απτό παράδειγμα τού τι σημαίνει αθηναϊσμός. Το 2006 η ΕΕ είχε εγκρίνει ένα μεγάλο κονδύλι (δεν θυμούμαι πόσο ακριβώς ήταν) στην Περιφέρεια Κρήτης για διάφορα έργα. Στην Περιφέρεια έφθασαν (μέσω Αθηνών) μόνο τα μισά και όταν ζητήθηκαν εξηγήσεις, ο π/θ απάντησε ότι τα υπόλοιπα θα δοθούν σε άλλες περιφέρεις που τα έχουν … περισσότερη ανάγκη! Δηλαδή, έκανε μνημόσυνα με ξένα κόλλυβα. Όταν οι διαμαρτυρίες τής Περιφέρειας Κρήτης φάνηκε ότι έπεφταν στο κενό, αυτή προσέφυγε στις Βρυξέλλες, οι οποίες εντόλευσαν την κυβέρνηση να τής αποστείλει αμέσως το υπόλοιπο και τής επέβαλαν πρόστιμο για αυθαίρετη κατακράτηση χρημάτων τής ΕΕ. Η κυβέρνηση στο μεταξύ είχε δώσει τα χρήματα δεξιά κι αριστερά (ίσως κάποια είχαν μπει και σε τσέπες) και αναγκάστηκε να πάρει δάνειο για να στείλει τα υπόλοιπα στην Κρήτη. Αυτό και μόνο δείχνει την νοοτροπία που διέπει το αθηναϊκο κράτος.

  • Ηρεμήστε. Δεν τα ρίχνουμε ούτε στην Αθήνα ούτε στους Αθηναίους. Τα ρίχνουμε σε ένα συγκεντρωτικό μοντέλο που απορροφά σαν μαύρη τρύπα, ό,τι περιστρέφεται γύρω του. Αν αυτό συνέβαινε με κέντρο την Θεσσαλονίκη θα μιλούσαμε για απαράδεκτο συγκεντρωτισμό της Θεσσαλονίκης. Όταν εξεγήρεστε, ουσιαστικά, την αναπαραγωγή του συστήματος υπερασπίζεστε.

  • Αγαπητέ φίλε Banned_Member, ούτε και στο Δήμο Τρικκαίων οι αριθμοί ευημερούν. Ο πληθυσμός του Δήμου από 81.355 χιλιάδες το 2011, μειώθηκε στις 78.508 το 2021, δηλαδή σε ποσοστό 3,5 %, σχεδόν ίσο με το μέσο ποσοστό μείωσης της χώρας (3,4 %).
   Επίσης, καλό είναι να λάβουμε υπόψη μας ότι η τελευταία απογραφή ήταν ηλεκτρονική, συνεπώς, ο οποιοσδήποτε μπορούσε να απογραφεί οπουδήποτε, κατά προτίμηση βέβαια ο έλληνας καταγράφεται στον τόπο του, διότι είναι συναισθηματικά δεμένος μαζί του, ακόμα και αν ζει στο Σέφιλντ.
   Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη Θεσσαλία είναι 13.071 ευρώ, όταν στην Αττική είναι 23.341 ευρώ (Τα στοιχεία είναι του 2019, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος σώφρων νους, ο οποίος να πιστεύει ότι έχουν διαφοροποιηθεί τα νούμερα υπέρ της περιφέρειας).
   Θα συμφωνήσω μαζί σας για τις πρωτοβουλίες του Παπαστεργίου, διότι πιστεύω στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών υπέρ της διευκόλυνσης της ζωής των πολιτών.
   Στο νομό Δράμας η μείωση του πληθυσμού είναι περίπου 12 % και στην ιδιαίτερη πατρίδα μου το Νευροκόπι 33 %. Δείτε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι φτωχότεροι νομοί εμφανίζουν τις μεγαλύτερες μειώσεις πληθυσμών.
   Επίσης, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι 11.639 ευρώ από τα χαμηλότερα στην Ε.Ε., συγκρίνεται με κάποια στη ΝΔ Βουλγαρία.
   Λέτε για όλα αυτά αγαπητό (απαγορευμένο μέλος) να ευθύνεται ο γονέας που δεν κράτησε το γιό του να κάνει χωράφια ή αγελάδες και να μην τον επιτρέψει να γίνει δικηγόρος ή γιατρός, δηλαδή στην Αγγλία, την Γερμανία, την Αμερική και αλλού, αυτός είναι ο λόγος της περιφερειακή ανάπτυξης.
   Συμφωνώ απόλυτα με την ανάγκη ποιοτικής στελέχωσης των υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης, να είστε όμως βέβαιος ότι μόνο αυτό δεν αρκεί.
   Τέλος όποτε θελήσετε ελάτε να σας φιλοξενήσω στο Νευροκόπι και να κάνουμε μια βόλτα στα χωριά μας. Αν θέλετε να καταλάβετε καλύτερα να κάνουμε και μια βολτα στα χωριά του Βορείου Έβρου. Το τηλέφωνο μου μπορείτε να το βρείτε από τον κ. Σαββίδη.

   • Ευχαριστώ για τις επισημάνσεις.

    Είναι όλα μαζί imho. Απαιτούνται πολλές δράσεις από όλους τους εμπλεκόμενους (κεντρική διοίκηση, περιφέρεια κλπ) και μάλιστα συνεχώς. Μόνο που λέξεις όπως οργάνωση, συνεργασία και συνέχεια, είναι αδύνατον να υπάρξουν όταν είναι κομματικοποιημένα τα πάντα.

    Αν νομίζετε ότι είμαστε ευτυχισμένοι εδώ στην Αθήνα, κάνετε μεγάλο λάθος. Η χειρότερη πόλη και με διαφορά. Μόνο για καμιά συναυλία είναι, διότι τα συγκροτήματα και οι καλλιτέχνες, εντάξει δεν θα πάνε στα Γιάννενα.

    Τέλος πάντων, συγνώμη για το λεξιλόγιο και πάλι.

  • Είπα χθες στον Banned_Member να αλλάξει ορισμένες λέξεις πο το κείμενό του διότι μας ενοχλούν αισθητικά. Τις γνωρίζει, όπως όλοι μας. Αν δεν το κάνει ως το μεσημέρι θα αφαιρέσω το σχόλιό του που τις περιλαμβάνει.

   • Έχετε δίκιο και ζητώ συγνώμη, κ. Σαββίδη.

    Μπορείτε να αφαιρέσετε το σχόλιο.

    Δεν έχω ιδέα πως μπορώ να κάνω edit εδώ.

 3. @Επισκέπτης

  Δεν έχει σημασία αν το παράδειγμά σου είναι αληθές ή όχι. Θεωρώ ότι είναι.

  Μόνο που είναι άκυρο. Αυτό που περιγράφεις είναι κυβερνητική αυθαιρεσία. Δεν έχει να κάνει με συγκεντρωτισμό ή όχι.

  Πριν κάποια χρόνια, τα Τρίκαλα είχαν βρεθεί μέσα στις 20 top smart cities στον κόσμο, με πολλές τεχνολογικές δράσεις όπως λεωφορεία χωρίς οδηγούς, wi-fi για πρόσβαση στο Internet, software και control room για την παρακολούθηση των ελεύθερων χώρων στάθμευσης και πολλά άλλα.

  Προδήλως ο δήμαρχος εκεί είναι φωτισμένος και μορφωμένος άνθρωπος και δεν κλαίει μέρα-νύχτα για την καταραμένη την Αθήνα.

  @Anixneuseis

  Κουβέντα να γίνεται. Δεν είναι όμως όλες οι κυβερνήσεις ίδιες. Να τα λέμε κι αυτά.

  • Αν τα χρήματα πήγαιναν κατ’ ευθείαν στην Περιφέρεια, δεν θα είχαν κατακρατηθεί από την Αθήνα. Επιπλέον, η κυβερνητική αυθαιρεσία ξεκινά από την νοοτροπία ότι η Αθήνα “ξέρει καλύτερα” κι έχει το δικαίωμα να διαχειρίζεται χρήματα τής ΕΕ κατά το δοκούν. Αντιθέτως, το παράδειγμα των Τρικάλων δεν βλέπω πού κολλά.

 4. Πολύ σπουδαίο το άρθρο! Συμφωνώ και Συγχαίρω!
  Φαίνεται ότι οι ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ – ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ – ΓΝΩΣΕΙΣ & ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ (εμπειρία) του αρθρογράφου επιτρέπουν να κατανοεί το σύνθετο πρόβλημα, διαχρονικά, και να σχηματοποιεί λύσεις… Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου το σημαντικότερο που ΜΑΣ ΛΕΙΠΕΙ! Για παράδειγμα, παρατηρούμε λίγους δημάρχους και περιφερειάρχες να διοικούν αποτελεσματικά (με στρατηγικές) τους σύνθετους οργανισμούς τους διεκδικώντας την περαιτέρω απεμπλοκή τους από τα γρανάζια του Αθηνοκεντρισμού, στις περιπτώσεις που ορθώνονται εμπόδια…
  Ο ΑΘΗΝΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΣΜΟΣ, κατά τη γνώμη μου, έχει την έννοια ότι εξαρτώνται όλα από ένα (δεσποτικό μάλλον) γραφειοκρατικό κέντρο που αδυνατεί να κατανοήσει τις μεταβαλλόμενες συνεχώς σύνθετες περιφερειακές και τοπικές ιδιαιτερότητες, ενώ δεν έχει την ικανότητα να δίνει λύσεις σε τόσο πολλά, σύνθετα, μεταβαλλόμενα, τοπικά προβλήματα…
  Εκτός όμως από αυτά, η ΑΘΗΝΑ δέχθηκε πολλές ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΝΕΣΕΙΣ τις τελευταίες δεκαετίες, απομυζώντας την περιφέρεια (οικονομικά και πληθυσμιακά) και αδιαφορώντας για την άλλη Ελλάδα αφού κάνει τα πάντα για τη δική της ευημερία… Έτσι, δέχεται την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ από τους ικανούς ανθρώπους που προσελκύει, τους “τουρίστες” υψηλού εισοδήματος που την επισκέπτονται και τους ευρωπαϊκούς οικονομικούς πόρους που διαχειρίζεται ως μεσίτης…. Αντίθετα, η ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, ιδιαίτερα, δέχεται την ΣΥΡΡΙΚΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ των “κακών” συνθηκών διαβίωσης, της χαμηλής εισοδηματικής στάθμης των κοινωνιών της και των άλλων χωρών με τις οποίες συνορεύει, το υψηλό κόστος συναλλαγών εξ αιτίας των αποστάσεων από τα κέντρα, τις πολλαπλές απώλειες από τη φυγή του ανθρώπινου δυναμικού της…
  ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗ ΡΙΖΑ ΤΟΥ…ΚΑΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΙΚΑΝΟΥΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ “ΨΗΦΟΚΥΝΗΓΟΥΣ” και “ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥΣ”….

 5. Ἕνα εἶναι τό εἰδοποιό χαρακτηριστικό μας, ὁ πολιτισμός μας. ῾Ο δεύτερος θησαυρός μας εἶναι τό περιβάλλον. Καί τά δύο ἔχουν τόν ἄνθρωπο πρωτεργάτη. Γιά τό πρῶτο εἶναι παγκόσμια γνωστές οἱ μορφές πού ἄφησαν τό ἴχνος τους ἀπό τήν ἀρχαιότητα. ᾿Αλλά καί τό περιβάλλον, τί θά ἦταν π.χ. οἱ Κυκλάδες χωρίς τήν σοφά ἐναρμονισμένη μέ τό περιβάλλον ἀρχιτεκτονική τῶν χαρακτηριστικῶν οἰκισμῶν μέ τά κάτασπρα κυβόσχημα κτίσματα; Πνευματικός πλοῦτος καί αἰσθητική χιλιετηρίδων.
  ῾Ο Ρόντρικ Μπίτον ´χρεώνει ´ τήν ἱστορική συνέχεια τοῦ ἑλληνισμοῦ ὄχι στήν κοινή καταγωγή ἀλλά στήν γλώσσα. ῾Η Μαρία Εὐθυμίου ἀναφέρεται στόν πλοῦτο τῆς ἀρχαίας ἑλληνικής γλώσσας.
  https://bit.ly/3WW8VmJ

  Ἄκουσα δύο νέους Ἕλληνες επιστήμονες πού διαπρέπουν στό ἐξωτερικό νά ἱεραρχούν ὡς τά δύο πρῶτα στοιχεῖα πού πρέπει νά προσέξουμε, τήν παιδεία καί τό περιβάλλον.
  ῾Η παιδεία ἀφορᾶ ἐμᾶς, τήν αὐτογνωσία μας, τίς ρίζες μας, ἀλλά καί τό πῶς συστήνουμε τόν πολιτισμό μας μέ τήν πανανθρώπινη καί διαχρονική ἐμβέλεια στήν ἀνθρωπότητα.
  ῾Η σοβαρή γνώση τῆς γλώσσας καί τοῦ πολιτισμοῦ μας εἶναι ὑπαρξιακῆς σημασίας, ἀλλά πρέπει νά ξεκινάει ἀπό τήν ἀγάπη γιά τόν Ἑλληνισμό. Ποῦ εἶναι ἡ ἀγάπη; Τί πλοῦτο ἔχουμε πού δέν τολμᾶμε νά ὑποστηρίξουμε.
  Τό περιβάλλον χρήζει ἄμεσης ἐπαγρύπνησης λόγω τῆς τουριστικῆς ἀνάπτυξης. ῾Υπάρχει ἀνάπτυξη ἔξω ἀπό τήν ᾿Αθήνα καί συμβαίνει λόγω τουρισμοῦ, στά ἤδη ὄμορφα ἀνεπτυγμένα σημεῖα. Σέ κάποια χρειάζεται ἄμεσα φρένο, καί προσπάθεια καί μελέτες νά ἀναπτυχθοῦν καί ἄλλες περιοχές γιά νά διασωθοῦν καί οἱ ἤδη κορεσμένες.
  Πόλεμος εἶναι καί αὐτός. Ἄν δέν ὑπάρξουν ἀναπτυξιακές πολιτικές, γιά τόνωση ὅλων τῶν περιοχῶν, ὄχι σέ δόμηση ἀλλά σέ ὑποδομές, καλλιέργειες, προστασία, ἀποανάπτυξη, νέες παραγωγικές προοπτικές καί πολλά ἄλλα πού μιά ἐθνική ὁμάδα συνεχῶς θά ἔπρεπε νά παρακολουθεῖ, πῶς νά μείνουν οἱ νέοι, νά γεννήσουν, νά ἀγαπήσουν αὐτόν τόν τόπο, πού δέν τούς σκέφτεται.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Διαβάστε ακόμα

Stay Connected

2,900ΥποστηρικτέςΚάντε Like
2,741ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
24,200ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisement -spot_img

Τελευταία Άρθρα